Методичні вказівки (індекс)

Кафедра аналітичної хімії та хімічної технології харчових добавок і косметичних засобів (випускова кафедра)
Кафедра технології електрохімічних виробництв та електротехніки (випускова кафедра)
Кафедра технології неорганічних речовин та екології (випускова кафедра)
Кафедра неорганічної хімії
Кафедра фізичної хімії

Кафедра технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів (випускова кафедра)
Кафедра біотехнології (випускова кафедра)
Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності(випускова кафедра)
Кафедра органічної хімії
Кафедра іноземних мов
Кафедра здоров’я

Кафедра переробки пластмас та фото-, нано- і поліграфічних матеріалів (випускова кафедра)
Кафедра технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції (випускова кафедра)
Кафедра хімії та технології переробки еластомерів (випускова кафедра)
Кафедра хімічної технології палива (випускова кафедра)
Кафедра філософії

Кафедра обладнання і технології харчових виробництв (випускова кафедра)
Кафедра хімічної технології в’яжучих матеріалів (випускова кафедра)
Кафедра хімічної технології кераміки та скла (випускова кафедра)
Кафедра процесів, апаратів та загальної хімічної технології
Кафедра українознавства

Кафедра машинобудування та інженерної механіки (випускова кафедра)
Кафедра обладнання хімічних виробництв (випускова кафедра)
Кафедра енергетики (випускова кафедра)
Кафедра прикладної механіки
Кафедра матеріалознавства
Кафедра фізики

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації(випускова кафедра)
Кафедра метрології та контролю якості програмних засобів
Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем (випускова кафедра)
Кафедра інформаційних систем (випускова кафедра)
Кафедра обчислювальної техніки та прикладної математики
Кафедра вищої математики

Кафедра економіки промисловості та організації виробництва (випускова кафедра)
Кафедра менеджменту та фінансів (випускова кафедра)
Кафедра теоретичної та прикладної економіки (випускова кафедра)
Кафедра маркетингу (випускова кафедра)