Факультет технології неорганічних речовин (ТНР)

 1. 3073 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи проектування хімічних виробництв” для студентів 4 курсу спеціальності 7,8.05130111 “Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів”
 2. 3086 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “Хімічна технологія косметико-гігієнічних засобів” для студентів 5 курсу спеціальності “Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів”
 3. 3087 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “Органічна хімія природних сполук” студентів 3 курсу спеціальності “Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів”
 4. 3097 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Хімічна технологія косметико-гігієнічних засобів” для студентів 5 курсу спеціальності “Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів”
 5. 3158 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Хімія та хімічна технологія харчових добавок” для студентів 4 курсу спеціальності “Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів”
 6. 3168 Методичні вказівки та контрольні тестові завдання з дисципліни “Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу” для студ. 2 курсу всіх спеціальностей заочної форми навчання
 7. 3213 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Аналітичний контроль якості харчових добавок та косметичних засобів” для студентів 5 курсу спеціальності 7.05130111 “Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів”
 8. 3242 Методичні вказівки до лабораторних робіт і контрольні завдання з дисциплін “Аналітична хімія” та “Інструментальні методи аналізу” для студентів 3 курсу напряму 6.051301 “Хімічна технологія” на базі ОКР молодшого спеціаліста
 9. 3398 Методичні вказівки для самостійної роботи до виконання розрахункових робіт з курсу “Аналітична хімія” для студентів 2 курсу
 10. 3563 Методичні вказівкі для самостійної роботи з дисципліни ” Хімія та технологія косметичних засобів” для студентів ІV курсу
 11. 3641 Методичні вказівки та тематика з курсового проектування з дисципліни “Обладнання виробництв харчових добавок та косметичних засобів”
 12. 3650 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Технологія, обладнання і проектування хімічних та косметичних виробництв”
 13. 3651 Методичні вказівки та тематика з курсового проектування з дисципліни “Технологія, обладнання і проектування хімічних та косметичних виробництв”
 14. 3658 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципіни “Сенсорний аналіз” для студентів ІІ курсу спеціальності 161- Хімічні технології та інженерія
 15. 3662 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу харчових добавок і косметичних засобів”
 16. 3688 Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни “Органічна хімія природних сполук”для студентів ІІІ курсу спеціальності
 17. 3896 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Обладнання для виробництв харчових добавок та косметичних засобів” для студентів IV курсу спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія
 18. 4019 Методичні вказівки для самостійної роботи до виконання індивідуальних розрахункових робіт з курсу “Інструментальні методи хімічного аналізу” для студентів III курсу галузі знань 16 “Хімічна та біоінженерія”
 19. 4088 Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Технології харчових виробництв” розрахунки у виробництві хліба і хлібобулочних виробів для студентів V курсу галузь знань 16 “Хімічна та біоінженерія”
 20. 4255 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Інструментальні методи хімічного аналізу”за освітньо-професійною програмою”Бакалавр”для студентів спеціальності 161″Хімічні технології та інженерія”
 21. 4285 Робоча програма виробничої практики для студентів IV курсу спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія
 22. 4289 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Сенсорний аналіз” для студентів II курсу спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія
 23. 4629 
 24. 4647 
 25. 4820