Бюлетень нових надходжень літератури до фонду НТБ УДХТУ за період 11.03.2017 – 15.08.2017

Гуманітарний цикл (Історія; Мовознавство; Освіта; Економіка)

1
Я20(4Укр)
Е64
Енциклопедія Сучасної України. Том 16. Куз-Лев. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – 711с. – 73,88 грн.

Кільк. прим.:  2  (ДБВ. – 1, Зал економічної літератури. – 1)

2
Я20(4Укр)
Е64
Енциклопедія Сучасної України. Том 17. Лег-Лощ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – 711с. – 73,88 грн.

Кільк. прим.:  2  (ДБВ. – 1, Зал економічної літератури. – 1)

3
811.161(075)
У45
Українська для іноземців. Ukrainian Elementary : Навчальний посібник / За ред. Т.О.Дегтярьової. – Суми : Університетська книга, 2017. – 400с. – 120,00грн.              Кільк. прим.: 10

(Книгосх. – 1, Зал економ.літератури. – 1, Абонемент. – 8)

4
Т3(4Укр)
Б 43
Бєліков, О. М.  Перлини України / О. М. Бєліков. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 206с. – 120.00грн.

Кільк. прим.:  1  (Худ. аб. – 1)

5
811.161(075)
К90
Кулакевич, Л. М.  Українська мова у професійній діяльності : Посібник / Л. М. Кулакевич. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 357с. – 73,64 грн.

Кільк. прим.:  87  (Книгосховище. – 4, ДБВ. – 1, Філія. – 10, Абонемент. – 69, Худ. аб. – 1, Зал економічної літератури. – 2)

6
Х9(4Укр)304
М59
Мікульонок, І. О.  Інтелектуальна власність : Навчальний посібник / І. О. Мікульонок. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : Кондор, 2016. – 242с. – 115,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Зал економічної літератури. – 1)

7
338.465(075)
Ф34
Федулова, С. О.  Економіка підприємств водопостачання та водовідведення : Навчальний посібник / С. О. Федулова ; За ред. д.т.н., проф. О.А.Півоварова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 300с. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  6 (Зал економічної літератури. – 2, ДБВ. – 1, Книгосховище. – 3)

Інформатика. Комп’ютерні науки

1
004.451(075)
К29
Катренко, А. В.  Системний аналіз : Підручник / А. В. Катренко ; За наук. ред. В.В.Пасічника. – Львів : Новий світ-2000, 2013. – 396с. – (Комп’ютинг). – 100,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

2
519.76(075)
М34
Математична лінгвістика. Кн.1.Квантитативна лінгвістика : Навчальний посібник / В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина, В. А. Висоцька, Т. В. Шестакевич ; За ред. В.В.Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 359с. – (Комп’ютинг). – 160,00 грн.

Кільк. прим.:  1

Прикладні науки. Технології

1
621.3(075)
Г64
Гомілко, І. В. Застосування мікроконтролерів : Навчальний посібник / І. В. Гомілко, О. С. Тонкошкур, О. В. Коваленко. – Дніпро : Видавництво ДНУ, 2013. – 428с. – 52,00грн.
Кільк. прим.: 1 (Філія. – 1)

2
620.22(03)
К82
Криль, Я. А. Матеріалознавство. Тлумачний словник. В 2-х т. Том 1: А – М : Для студентів ВТНЗ / Я. А. Криль, О. Р. Флюнт, Г. В. Криль ; За ред. Я.А.Криля. – Львів : Новий світ – 2000, 2017. – 432с. – (Вища освіта в Україні). – 150,00 грн.
Кільк. прим.: 1

3
674.81(075)
К89
Кузьменко, М. Я. Основи проектування і будівництва та пожежної безпеки у виробництві і переробленні полімерів та деревних плит : Навчальний посібник / М. Я. Кузьменко, М. В. Бурмістр, Ю. М. Кобельчук. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 316с. – 73,64грн.
Кільк. прим.: 116 (Книгосховище. – 3, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, ДБВ. – 1, Абонемент. – 110)

4
Ц69
К94
Куссуль, Н. М. Анализ рисков чрезвычайных ситуаций на основе спутниковых данных . Модели и технологии / Н. М. Куссуль, С. В. Скакун, А. Ю. Шелестов. – К. : Наукова думка, 2014. – 184с. – (Проект “Наукова книга”). – 48,00грн.
Кільк. прим.: 1

5
539.3
Л48
Лепихин, П. П. Прочность неоднородных анизотропных полых цилиндров при импульсном нагружении / П. П. Лепихин, В. А. Ромащенко. – К. : Наукова думка, 2014. – 227с. – (Проект “Наукова книга”). – 50,00грн.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

6
621.7(075)
С41
Ситар, В. І. Технологія обробки типових деталей та складання машин : Навчальний посібник / В. І. Ситар, О. В. Стовпник. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 174с. – 73,64грн.
Кільк. прим.: 42 (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, ДБВ. – 1, Книгосховище. – 2, Абонемент. – 7, Філія. – 30)

7
66.01(075)
С91
Сухий, М. П. Теплотехнологічні процеси та установки : Навчальний посібник / М. П. Сухий, О. А. Бєляновська, І. Л. Решетняк. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 188с. – 73,64 грн.
Кільк. прим.: 27

8
54(06)
Х46
Хімія та сучасні технології. VІIІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. Том 1 -7 : Тези доповідей 26-28 квітня 2017р. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2017. –50,00 грн.
Кільк. прим.: 2 (ВЧЗ. – 1, ДБВ. – 1)

Продукти нафтової промисловості

1
665.775
В53
Високоякісні бітуми для будівництва українських доріг : Монографія. – К. : ТОВ НВФ”Славутич-Дельфін”, 2016. – 194с. – 60,00грн.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

2
665.72
У49
Улучшение качества сжиженного углеводородного газа / А. Ф. Пушак, В. А. Пушак, П. И. Топильницкий, В. В. Романчук. – Львов : Предприятие ДЕОЛ, 2014. – 94с. – 48,00 грн.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

Корозія. Захист матеріалів

1
620.197(075)
Т47
Тищенко, Г. П. Корозія і захист від корозії в харчовій промисловості. Книга 4 : Підручник / Г. П. Тищенко, М. В. Бурмістр. – Дніпропетровськ : УДХТУ, 2014. – 584с. – 73,64грн.
Кільк. прим.: 72 (Книгосховище. – 3, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Абонемент. – 50, Філія. – 16, ДБВ. – 1)

2
620.197(075)
Т47
Тищенко, Г. П. Корозія і захист від корозії в харчовій промисловості. Книга 5 : Підручник / Г. П. Тищенко, М. В. Бурмістр. – Дніпропетровськ : УДХТУ, 2014. – 436с. – 73,64грн.
Кільк. прим.: 73 (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Книгосховище. – 3, ДБВ. – 1, Філія. – 16, Абонемент. – 51)

3
621.793(075)
Ю96
Юшко, В. Л. Металеві матеріали та конструкційні й технологічні рішення в протикорозійній техніці : Посібник / В. Л. Юшко, В.С.. Карпенко В.А. Журавльов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 335с. – 73,64грн.
Кільк. прим.: 19 (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Книгосховище. – 3, ДБВ. – 1, Філія. – 8, Абонемент. – 5)

Харчова промисловість в цілому

1
663.1
Е62
Енергоматеріальні потоки харчових і мікробіологічних виробництв : Монографія. – К. : Кондор, 2016. – 326с. – 150,00грн.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 1)

2
547.458(075)
Ф53
Філінська, Т. Г. Харчові полісахариди. Виробництво, властивості, використання : Навчальний посібник / Т. Г. Філінська, О. В. Черваков, А. О. Філінська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 253с. – 73,64грн.
Кільк. прим.: 25 (ДБВ. – 1, Книгосховище. – 2, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Абонемент. – 20)

3
665.3(03)
Ф53
Філінська, Т. Г. Рослинні олії. Довідник. Растительные масла : Справочник / Т. Г. Філінська, О. В. Черваков, А. О. Філінська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 425с. – 120,00грн.
Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)

Обладнання хімічних виробництв

1
621.865.8
Т38
Технології автоматизованого механоскладального виробництва : Монографія / С. Г. Бондаренко, О. М. Чередніков, О. О. Борисов, О. П. Космач. – К. : Кондор, 2016. – 400с. – 180,00грн.
Кільк. прим.: 1 (Філія. – 1)

2
66.023(075)
В49
Виноградов, Б. В. Технологічне обладнання хімічних виробництв. Частина 1. Обладнання для стиснення та переміщення рідини і газів / Б. В. Виноградов. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 278с. – 73,64грн.
Кільк. прим.: 36 (Книгосховище. – 2, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, ДБВ. – 1, Абонемент. – 16, Філія. – 15)

3
669.017(075)
К60
Колесник, Є. В. Металеві матеріали для обладнання біотехнологічних процесів : Навчальний посібник / Є. В. Колесник. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 96с. – 73,64грн.
Кільк. прим.: 32 (Книгосховище. – 2, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, ДБВ. – 1, Філія. – 15, Абонемент. – 12)

4
66.023.2(075)
Ю96
Юшко, В. Л. Технологія хімічного апаратобудування. Виготовлення хімічної апаратури з використанням неметалевих покриттів та матеріалів : Посібник / В. Л. Юшко, В. А. Черніченко, В. В. Кузьміна. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 345с. – 73,64грн.
Кільк. прим.: 18 (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Книгосховище. – 3, ДБВ. – 1, Абонемент. – 6, Філія. – 6)

5
665.63(075)
Ю96
Юшко, В. Л. Технологічні установки та основне обладнання нафтопереробних підприємств : Посібник / В. Л. Юшко, О. Б. Шевченко, С. М. Русалін. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 483с. – 73,64грн.
Кільк. прим.: 3 (ДБВ. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1, Книгосховище. – 1)

Екологія

1
574.4(075)
У69
Урбоекологія : Підручник / І. А. Василенко, О. А. Півоваров, І. М. Трус, А. В. Іванченко. – Дніпро : Акцент ПП, 2017. – 310с. – 50,00 грн.
Кільк. прим.: 7 (Книгосх.– 3, Філія. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ.–2, ДБВ.– 1)

2
574.2(075)
Е45
Екологія людини : Підручник / І. А. Василенко, І. М. Трус, О. А. Півоваров, Л. А. Фролова.–Дніпро: Акцент ПП, 2017.–183с.–50,00грн.
Кільк. прим.: 12 (ДБВ. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Абонемент. – 5, Книгосховище. – 2, Філія. – 2)

Електрохімічні виробництва

1
621.355
М55
Механические свойства свинцовых сплавов химических источников тока / В. А. Дзензерский, Ю. И. Казача, С. В. Тарасов, С. В. Бурыло. – К. : Наукова думка, 2014. – 220с. – (Проект “Наукова книга”). – 54.00грн.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

2
621.351
К76
Кошель, Н. Д. Краткий словарь электрохимических терминов и понятий / Н. Д. Кошель. – Днипро : ГВУЗ УГХТУ, 2016. – 328с. – 73,64грн.
Кільк. прим.: 19 (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Книгосховище. – 3, ДБВ. – 1, Абонемент. – 13)

3
621.355(075)
Н
58 Нефедов, В. Г. Електрохімічна енергетика. Свинцеві акумулятори: улаштування, виробництво, розрахунки : Навчальний посібник / В. Г. Нефедов, Ю. В. Поліщук. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 292с. – 73,64грн.грн.
Кільк. прим.: 29 (Книгосховище. – 2, Філія. – 2, ДБВ. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Абонемент. – 22)