Науково – технічна бібліотека УДХТУ Інформаційний список друкованих матеріалів для керівного складу університету (за період з 04.07.2017 по 05.09.2017 року)

 1. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків : № 1999-VIII від 05.04.2017 року // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 137. – С.7-8.
 2. Закон України Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” : № 2137-VIII від 13.07.2017 року // Офіційний вісник України. – 2017. – № 64. – С.7-61.
 3. Закон України Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” : № 1979-VIII від 23.03.2017 року // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 137. – С.7.
 4. Закон України Про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг : № 2053-VIII від 23.05.2017 року // Офіційний вісник України. – 2017. – № 56. – С.7-8.
 5. Закон України Про внесення змін до Закону України “Про питну воду та питне водопостачання” : №2047-VIII, від 18.05.2017р. // Офіційний вісник України. – 2017. – № 51. – С.8-13.
 6. Закон України Про внесення зміни до розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту” щодо діяльності вищих навчальних закладів на підконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей : № 2122-VIII від 11.07.2017 року // Офіційний вісник України. – 2017. – № 61. – С.39.
 7. Закон України Про внесення зміни до статті 48 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” : № 2082-VIII від 06.06.2017 року // Офіційний вісник України. – 2017. – № 54. – С.15-16.
 8. Закон України Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин : № 2042-VIII від 18.05.2017 року // Офіційний вісник України. – 2017. – № 55. – С.5-60.
 9. Закон України Про оцінку впливу на довкілля // Офіційний вісник України. – 2017. – № 50. – С.5-29.
 10. Закон України Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про співробітництво в галузі освіти і науки : № 2087-VIII від 07.06.2017 року // Офіційний вісник України. – 2017. – № 53. – С.5-7.
 11. Закон України Про Український культурний фонд : № 1976-VIII від 23.03.2017 року // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 132. – С.7-8.
 12. Закон України Про Фонд енергоефективності : № 2095-VIII від 08.06.2017 року // Офіційний вісник України. – 2017. – № 61. – С.9-21.
 13. Україна. Верховна Рада Про проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: “Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації” : Постанова № 2132-VIII від 12.07.2017 року // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 137. – С.8.
 14. Україна. Кабінет Міністрів Питання проведення планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони : Постанова № 447 від 31.05.2017 року // Офіційний вісник України. – 2017. – № 53. – С.29-32.
 15. Україна. Кабінет Міністрів Про внесення змін до переліку вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню : Постанова № 569 від 09.08.2017 року // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 153. – С.4.
 16. Україна. Кабінет Міністрів Про внесення змін до переліку державних вищих навчальних закладів, переміщених з району проведення антитерористичної операції : Постанова № 587 від 09.08.2017 року // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 151. – С.8.
 17. Україна. Кабінет Міністрів Про внесення змін до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами : Постанова № 595 від 09.08.2017 року // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 153. – С.8.
 18. Україна. Кабінет Міністрів Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді : Постанова № 504 від 12.07.2017 року // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 135. – С.15.
 19. Україна. Кабінет Міністрів Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461 : Постанова № 479 від 04.07.2017 року // Офіційний вісник України. – 2017. – № 59. – С.41-43.
 20. Україна. Кабінет Міністрів Про внесення зміни до пункту 7 критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності : харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та за кількістю фасованоготовару в упаковках. Постанова № 515 від 12.07.2017 р. // Офіційний вісник України. – 2017. – № 59. – С.111.
 21. Україна. Кабінет Міністрів Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році : Постанова № 511 від 12.07.2017 року // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 134. – С.9-27.
 22. Україна. Кабінет Міністрів Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для випуску книжкової продукції за програмою “Українська книга” : Постанова № 562 від 09.08.2017 року // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 151. – С.8.
 23. Україна. Кабінет Міністрів Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ : Постанова № 540 від 19.07.2017 року // Офіційний вісник України. – 2017. – № 61. – С.80-84.
 24. Україна. Кабінет Міністрів Про затвердження складу Національної ради з питань розвитку науки і технологій : Розпорядження № 520-р від 09.08.2017 року // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 151. – С.13.
 25. Україна. Кабінет Міністрів Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 рік : Розпорядження № 524-р від 09.08.2017 року // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 155. – C.9.
 26. Україна. Кабінет Міністрів Про підготовку та відзначення у 2018 році 100-річчя заснування Одеського національного політехнічного університету : Розпорядження № 516-р від 09.08.2017 року // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 156. – С.4.
 27. Україна. Кабінет Міністрів Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам : Розпорядження від 14.06.2017р. №405-р. // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 120. – С.10.
 28. Україна. Кабінет Міністрів Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України : Розпорядження № 566-р від 18.08.2017 року // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 159. – С.12.
 29. Україна. Кабінет Міністрів Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 – 2020 роки: Постанова №411 від 31.05.2017р.//Офіційний вісник України- 2017. – № 49. – С.126-129.
 30. Україна. Кабінет Міністрів Про утворення Міжвідомчої комісії з питань популяризації України у світі : Постанова № 467 від 07.06.2017 року // Офіційний вісник України. – 2017. – № 57. – С.47-48.
 31. Україна. Кабінет Міністрів Про утворення Організаційного комітету з підготовки і проведення заходів у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років : Розпорядження № 517-р від 12.07.2017 року // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 151. – С.13.
 32. Міністерство освіти і науки України Про внесення змін до Переліку уповноважених вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2016 року N 667 : Наказ № 986 від 06.07.2017 року // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2017. – № 8. – С.11-12.
 33. Міністерство освіти і науки України Про внесення змін до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560 : Наказ № 947 від 30.06.2017 року // Офіційний вісник України. – 2017. – № 64. – С.91-92.
 34. Міністерство освіти і науки України Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей : Наказ № 605 від 18.04.2017 року // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2017. – № 7. – С.71-82.
 35. Міністерство освіти і науки України Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році : Постанова № 945 від 30.06.2017 року // Офіційний вісник України. – 2017. – № 53. – С.53-55.
 36. Міністерство охорони здоров’я України Про затвердження Змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів : Наказ № 612 від 07.06.2017 року // Офіційний вісник України. – 2017. – № 57. – С.332-346.
 37. Атестація наукових установ: Вектор розвитку // Освіта України. – 2017. – № 28. – С.2.
 38. Для вступу на державну службу молодь мотивуватимуть безкоштовним навчанням за кордоном: Законопроект // Профспілкові вісті. – 2017. – № 33. – С.12.
 39. Економіка України за січень – червень 2017 року // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 147. – С.6.
 40. Про національний репозитарій : Урядові рішення // Освіта України. – 2017. – № 28. – С.2.
 41. Це була історична мить, що визначила наш шлях до незалежності : 16 липня – День прийняття Декларації про державний суверенітет України // Голос України. – 2017. – № 129. – С.1,4-5.
 42. Які роботи не є сумісництвом? : Консультації // Профспілкові вісті. – 2017. – № 27. – С.12.
 43. Бедзір В. Вступна кампанія: що обирає молодь? : Вплив нововведень на заповнення студентами вишів Закарпаття / В. Бедзір // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 155. – С.1,4.
 44. Біловицька Н. Із відходів у доходи : Вперше. На Дніпропетровщині побудують електростанцію, яка перероблятиме водні стоки / Н. Біловицька // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 127. – С.6.
 45. Вовк Л. Недоліки усунуть до наступного літа : Вступна кампанія 2017 / Л. Вовк // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 148. – С.3.
 46. Галата С. Готуватися до вступу-2018 уже сьогодні : Колегія МОН України обговорили “проблемні місця” вступної кампанії 2017, проект Державного стандарту початкової загальної освіти, стан забезпечення дітей дошкільного віку місцями у дошкільних навчальних закладах / С. Галата // Освіта України. – 2017. – № 33. – С.6.
 47. Відкоригований бюджет: пульс на покращення? : Поправки до бюджету нинішнього року передбачають збільшення фінансування видаткової частини головного кошторису / В. Гройсман, О. Данилюк, М. Продан, В. Денисенко // Профспілкові вісті. – 2017. – № 29-30. – С.8-9.
 48. Дарсанія Р. Обдарована молодь обирає навчання у провідних вишах України! : Вступна кампанія – 2017 / Р. Дарсанія // Освіта України. – 2017. – № 27. – С.13.
 49. Журжа І. Під пильним наглядом влади : До 100-річчя Української революції і до 140-річчя Грушевського Олександра Сергійовича / І. Журжа // Голос України. – 2017. – № 149. – С.9.
 50. Журжа І. Повернуті із забуття: архівні документи про видатних земляків : До 100-річчя Української революції / І. Журжа // Голос України. – 2017. – № 148. – С.10.
 51. Забуга О. Українська школа. Перезавантаження : У Дніпрі із робочим візитом побувала міністр освіти та науки Лілія Гриневич / О. Забуга // Наше Місто. – 2017. – № 35. – С.6.
 52. Заікіна А. Прапор, тризуб, вишиванка : Незалежність. Рік 26-й / А. Заікіна // Наше Місто. – 2017. – № 35. – С.2.
 53. Ковалів І. Доки плагіатори спатимуть спокійно? : Плагіат у науці / І. Ковалів // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 144. – С.1,4.
 54. Ковалів І. Журналістика без кордонів : Відтепер ще більше магістрів навчатимуться за програмою подвійних дипломів в Україні й Польщі / І. Ковалів // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 135. – С.7.
 55. Коваль Л. Молодий фахівець шукає робоче місце : 2017-го на одну вакансію претендують у середньому шість випускників вишів / Л. Коваль // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 127. – С.1,4.
 56. Короденко М. Володимир Бугров: “На результати хорошого рейтингу, як і на дзеркало, ображатися не варто” : Бесіда з проректором з науково-педагогічної роботи Київського національного університету ім.Тараса Шевченка / М. Короденко // Освіта України. – 2017. – № 29. – С.6-7.
 57. Короденко М. Про вищу освіту, університетську науку і типові плани : Чергова колегія Міністерства освіти і науки України / М. Короденко // Освіта України. – 2017. – № 26. – С.6.
 58. Кулик Н. Вони були першими : Сто років тому розпочав свою роботу Генеральний секретаріат освіти, який здійснив державні кроки у справі українізації навчальних закладів / Н. Кулик // Освіта України. – 2017. – № 27. – С.14-15.
 59. Курінько О. Інвестиції в молодь – передумова конкурентоздатної економіки та процвітаючої держави : Полтавська обласна рада профспілок у рамках дансько-українського проекту провела перший обласний профспілковий молодіжний форум “Молодь – наше майбутнє” / О. Курінько // Профспілкові вісті. – 2017. – № 29-30. – С.13.
 60. Лобарчук О. Професор, академік Академії гірничих наук України Георгій Рудьков:”Державне управління надрами – важлива сфера національної безпеки країни” : З перших вуст / О. Лобарчук // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 144. – С.5.
 61. Марценюк Т. Європейські можливості для студентів і науковців : Безкоштовна освіта за кордоном стала реальністю / Т. Марценюк // Днепр вечерний. – 2017. – № 61. – С.24.
 62. Матат Д. Хімія успіху : В Таїланді українські школярі здобули три “срібла” і “бронзу” / Д. Матат // Освіта України. – 2017. – № 29. – С.8-9.
 63. Моісеєва Т. Як розпізнати неповносправний виш / Т. Моісеєва // Урядовий кур’єр- 2017- № 119.- С.5.
 64. Павлишин М. Практика – тест на зрілість та правильний життєвий вибір : Про зміни державних стандартів в організації виробничої практики студентів і труднощі їх впровадження – розмова з керівником практики ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника” Оксаною Джус / М. Павлишин // Профспілкові вісті. – 2017. – № 31-32. – С.11.
 65. Покровський Л. Інтелектуальна власність забезпечить прибуток : Вивести українську науку на належний рівень фінансового забезпечення допоможе концепція розвитку НАНУ, що грунтується на принципах ринкових відносин / Л. Покровський, В. Мостовий // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 154. – С.1,4.
 66. Полуніна І. Чим насправді дихає Дніпро? : Розповідає директор департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Павло Головаха / І. Полуніна // Наше Місто. – 2017. – № 32. – С.6.
 67. Смілянська, А. Репозитарій академічних текстів створять до кінця року / А. Смілянська // Голос України. – 2017. – № 133. – С.10.
 68. Співаковський О. Закон, що визначить наше майбуннє: Парламент розглядає у другому читанні проект базового закону України “Про освіту” / О. Співаковський // Голос України. – 2017. – № 125. – С.1,10.
 69. Титиш Г. Зрозуміти новий стандарт : У 2017-2018 навчальному році 100 шкіл України пілотуватимуть Нову українську школу за новим Державним стандартом початкової загальної освіти / Г. Титиш // Освіта України. – 2017. – № 31. – С.4-5.
 70. Хмельницька І. Фахівець з міжнародної освіти Юлія Ялинська:”Кожен третій іноземний студент в Україні здобуває медичну освіту”: Події та коментарі /І. Хмельницька //Урядовий кур’єр- 2017-№ 148.-С.4.
 71. Шулікін Д. На шляху до нової школи : Усеукраїнська серпнева конференція педагогічних працівників за участю Прем’єр-міністра України, пройшла в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – № 33. – С.4-5.
 72. Шулікін Д. Наука для миру і безпеки : Одна з найважливіших міжнародних програм співпраці у науковій сфері, в яких бере участь Україна, – програма НАТО “Наука заради миру і безпеки” / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – № 27. – С.5.
 73. Шулікін Д. Новий навчальний : Інвестування в освіту – лейтмотив селекторної наради з участю Прем’єр-міністра України щодо підготовки навчальних закладів до 2017-2018 навчального року / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – № 32. – С.4-5.
 74. Шулікін Д. Право на магістратуру / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – № 30. – С.5.
 75. Юрченко М. Бог випробовує Україну, бо любить її : 50 років тому ожила ідея єднання й консолідації зусиль усіх патріотичних і національних сил на всіх континентах заради омріяної незалежності / М. Юрченко // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 159. – С.2.
 76. Юрченко М. В освіту інвестуватимуть постійно : Сьогоднішні школярі в осяжному майбутньому формуватимуть імідж нашої країни у світовому співтоваристві / М. Юрченко // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 160. – С.2.

З інформацією, що Вас зацікавила, можна ознайомитись у довідково-бібліографічному відділі
(кім.359) або замовити копію необхідного матеріалу за тел. 47-26-25.

Зав. відділу Шевченко О.О.