Список книг викладачів та співробітників ДВНЗ УДХТУ, які надійшли до фонду бібліотеки у 2017 році.

 1. Берзеніна, О. В. Збірник задач і завдань з “Загальної хіміїї ” : Навчальний посібник / О. В. Берзеніна, О. В. Штеменко. – Дніпро : УДХТУ, 2017. – 147с.
 2. Урбоекологія : Підручник / І. А. Василенко, О. А. Півоваров, І. М. Трус, А. В. Іванченко. – Дніпро : Акцент ПП, 2017. – 310с.
 3. Екологія людини : Підручник / І. А. Василенко, І. М. Трус, О. А. Півоваров, Л. А. Фролова. – Дніпро : Акцент ПП, 2017. – 183с.
 4. Виноградов, Б. В. Технологічне обладнання хімічних виробництв. Частина 1. Обладнання для стиснення та переміщення рідини і газів – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 278с.
 5. Данилов, Ф. Й. Лінійна та циклічна вольтамперометрія. У 2-х книгах. Книга 1. : Основні поняття та закономірності . Електродні процеси, ускладнені гомогенними хімічними стадіями. Монографія / Ф. Й. Данилов, В. С. Проценко. – Дніпро : Ліра, 2016. – 192с.
 6. Данилов, Ф. Й. Лінійна та циклічна вольтамперометрія. У 2-х книгах. Книга 2. : Електродні процеси, ускладнені гетерогенними хімічними стадіями і адсорбцією. Нові напрями розвитку вольтамперометрії. Монографія / Ф. Й. Данилов, В. С. Проценко. – Дніпро : Ліра, 2016. – 182с.
 7. Кіжаєв, С. О. Експлуатація різального інструменту (Курс лекцій та лабораторний практикум) : Навчальний посібник / С. О. Кіжаєв, О. Ф. Саленко, О. В. Стовпник. – Дніпро : УДХТУ, 2017. – 260с.
 8. Колесник, Є. В. Металеві матеріали для обладнання біотехнологічних процесів : Навчальний посібник / Є. В. Колесник. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 96с.
 9. Колесніков, В. П. Промисловий маркетинг в хімічній галузі : Навчальний посібник / В. П. Колесніков. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 165с.
 10. Косолап, А. І. Оптимальне проектування комп’терних систем : Навчальний посібник / А. І. Косолап. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 184с.
 11. Кошель, Н. Д. Краткий словарь электрохимических терминов и понятий / Н. Д. Кошель. – Днипро : ГВУЗ УГХТУ, 2016. – 328с.
 12. Кошель, Н. Д. Стендер / Н. Д. Кошель. – Днепропетровск : СПД Охотник В.С., 2016. – 167с.
 13. Кузьменко, М. Я. Основи проектування і будівництва та пожежної безпеки у виробництві і переробленні полімерів та деревних плит : Навчальний посібник / М. Я. Кузьменко, М. В. Бурмістр, Ю. М. Кобельчук. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 316с.
 14. Кулакевич, Л. М. Українська мова у професійній діяльності : Посібник / Л. М. Кулакевич. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 357с.
 15. Набивач, В. Сорбционно-структурные корреляции в хроматографии. Топология, прогноз, идентификация / В. Набивач, В. Герасименко. – LAP LAMBERT Academic Publishihg RU, 2017. – 106с.
 16. Нефедов, В. Г. Електрохімічна енергетика. Герметичні лужні акумулятори: улаштування , виробництво, розрахунки : Навчальний посібник / В. Г. Нефедов, Ю. В. Поліщук. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 177с.
 17. Нефедов, В. Г. Електрохімічна енергетика. Свинцеві акумулятори: улаштування, виробництво, розрахунки : Навчальний посібник / В. Г. Нефедов, Ю. В. Поліщук. – Дніпро :УДХТУ, 2016. – 292с.
 18. Нефедов, В. Г. Природоохоронні хімічні технології. Процеси та апарати водопідготовки та очищення води.Ч.1 : Навчальний посібник / В. Г. Нефедов, О. В. Смирнова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 307с.
 19. Ситар, В. І. Технологія обробки типових деталей та складання машин : Навчальний посібник / В. І. Ситар, О. В. Стовпник. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 174с.
 20. Сухий, М. П. Теплотехнологічні процеси та установки : Навчальний посібник / М. П. Сухий, О. А. Бєляновська, І. Л. Решетняк. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 188с.
 21. Тищенко, Г. П. Корозія і захист від корозії в харчовій промисловості. Книга 4 : Підручник / Г. П. Тищенко, М. В. Бурмістр. – Дніпропетровськ : УДХТУ, 2014. – 584с.
 22. Тищенко, Г. П. Корозія і захист від корозії в харчовій промисловості. Книга 5 : Підручник / Г. П. Тищенко, М. В. Бурмістр. – Дніпропетровськ : УДХТУ, 2014. – 436с.
 23. Ткаченко, А. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : Навчально-методичний посібник для студентів / А. М. Ткаченко, О. І. Дідченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 353с.
 24. Федулова, С. О. Економіка підприємств водопостачання та водовідведення : Навчальний посібник / С. О. Федулова ; За ред. д.т.н., проф. О.А.Півоварова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 300с.
 25. Федулова, С. О. Наукові засади формування та розвитку регіональних соціально-економічних систем : Монографія / С. О. Федулова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 375с.
 26. Філінська, Т. Г. Харчові полісахариди. Виробництво, властивості, використання : Навчальний посібник / Т. Г. Філінська, О. В. Черваков, А. О. Філінська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 253с.
 27. Клеи конструкционного назначения на основе хлорсодержащих полимеров : Монография / Ю. Р. Эбич, Ю. В. Емельянов, С. Н. Зыбайло, А. Ю. Полоз. – Днепр : ГВУЗ УГХТУ, 2016. – 275с.
 28. Юшко, В. Л. Технологія хімічного апаратобудування. Виготовлення хімічної апаратури з використанням неметалевих покриттів та матеріалів : Посібник / В. Л. Юшко, В. А. Черніченко, В. В. Кузьміна. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 345с.
 29. Юшко, В. Л. Техніка підготовки та постачання нафти : Посібник / В. Л. Юшко, О. Б. Шевченко, С. М. Русалін. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 376с.
 30. Юшко, В. Л. Технологічні установки та основне обладнання нафтопереробних підприємств : Посібник / В. Л. Юшко, О. Б. Шевченко, С. М. Русалін. – Дніпропетровськ : УДХТУ, 2016. – 483с.