Нові надходження

нові надходження

нові надходженняФізіологія харчування

Підручник

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В., Левітін Є.Я та ін.

Суми: Університетська книга, 2015. -473 с.

ISBN:978-966-680-535-8

Упідручнику наведено відомості про анатомію і фізіологію основних систем організму, значення різних компонентів їжі для людини відповідно до її віку, професії, умов життя й праці, особливості харчування різних верств населення. Складається з чотирьох розділів, до кожного з яких додано перелік запитань для самостійної підготовки студентів до семінарських занять за відповідною темою; лабораторного практикуму і додатків.

Для студентів інженерно-технологічних та інженерно-педагогічних спеціальностей 6.01010420 «Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування».

 

нові надходженняФізіологія харчування. Практикум

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Павлоцька Л. Ф., Дуденко Н. В., Левітін Є. Я. та ін.

Суми: Університетська книга, 2015. -152 с.

ISBN:978-966-680-550-1

Практикум містить детальний опис 4 лабораторних робіт та 8 лабораторно-практичних занять. Виконання лабораторних робіт передбачає експериментальні дослідження будови та механізму функціонування основних систем організму, зокрема травної системи, системи кровообігу, дихання, виділення тощо). Метою практичних робіт є опанування методиками складання раціонів харчування різних груп населення залежно від віку, характеру діяльності, наявності різних захворювань. Для студентів інженерно-технологічних та інженерно-педагогічних спеціальностей 6.01010420 «Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування».

 

нові надходженняБрайко В.Б.

Лісопарки Чернігова та їх рекреаційні особливості: монографія. – К: Кондор-Видавництво, 2016.–176с.

ISBN 978-617-7278-48-0.

У монографії розглянуто питання фітосанітарного стану лісопаркових насаджень Чернігова та наукового обґрунтування прийомів і методів підвищення біологічної стійкості, а також поліпшення їх рекреаційних і естетичних властивостей. Встановлено вплив рекреаційних навантажень та погодних чинників на фізіологічний стан дерев. Підібрано ассортимент аборигенних деревних рослин та інтродуцентів з метою збереження та розширення їх видового різноманіття. Доповнено відомості щодо особливостей фітоценотичних відносин видів деревних рослин різнихвікових групп при їх сумісному зростанні. Визначено обсяги та розроблено комплекс лісогосподарських заходів з переформування стиглих і перестійних тополевих і вербових насаджень.

Представлена робота розрахована на фахівців лісового та садово-паркового господарства, охорони природи, науковців, аспірантів та студентів лісогосподарських, екологічних і біологічних факультетів.

 

нові надходженняПівоваров О.А., Миколенко С.Ю.
Активована плазмою вода в хлібопекарському виробництві / О. А. Півоваров, С. Ю. Миколенко. : монографія – Дніпропетровськ : «Акцент ПП», 2015. – 203 с.

ISBN978-617-7109-75-3

Монографію присвячено застосуванню в хлібопекарському виробництві обробки води контактною нерівноважною плазмою, розглянуті сучасні підходи до підготовки води з використанням фізичних, хімічних і фізико-хімічних чинників. У даній роботі представлені особливості впливу плазмохімічно активованої води на сировину, напівфабрикати і готову хлібопекарську продукцію, запропоновано апаратурно-технологічне оформлення технології і надано рекомендації щодо її застосування.

Для наукових, інженерно-технічних працівників, аспірантів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які спеціалізуються в області хлібопекарського виробництва і розробки інноваційних методів обробки харчової сировини.

 

нові надходженняДробот В.І.

Інноваційні технології дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів

монографія / за ред. чл.-кор. НААН В.І. Дробот. – К.: Кондор- Видавництво, 2016. – 242 с.

Автори: Дробот В.І., Грищенко А.М., Тесля О.Д., Сильчук Т.А., Місечко Н.О.

У монографії представлено теоретичні дослідження, експериментальні матеріали та практичні розробки авторів щодо технології діабетичних хлібобулочних виробів з пшеничного борошна, оздоровчих виробів з житньо- пшеничного борошна та дієтичних безглютенових, а також викладено аспекти застосування мезофільних заквасок і підкислювачів з метою прискорення технологічного процесу та поліпшення якості виробів. Монографія призначена для студентів спеціальності «Харчові технології», аспірантів, наукових співробітників і спеціалістів хлібопекарської промисловості.