Бюлетень нових надходжень літератури до фонду НТБ ДВНЗ УДХТУ за період з 11.11.17р. по 08.05.18р.

00  Загальні питання науки

1
001.891(075)
П90

Путівник у прикладну наукометрію : Навчальний посібник. – Херсон : Олді-Плюс, 2014. – 344с. – 165,00грн. Кільк. прим.:  1  (Зал економічної літератури. – 1)

2
007(075)
Б75

Боднар, І.  Міжнародна інформація : Навчально-методичний посібник до самостійного вивчення курсу / І. Боднар. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – 284с. – 80,00грн. Кільк. прим.:  1  (Зал економічної літератури. – 1)

3
001.89(075)
М12
Магістерська робота: методика підготовки : Посібник / Т. О. Долбенко, І. С. Бондар, Ю. І. Горбань, В. А. Русавська. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Ліра-К, 2017. – 140с. – 120,00грн. Кільк. прим.:  1  (Зал економічної літератури. – 1)

Комп’ютерна наука і технологія. Програмування

1
519.85(075)
В25

Вдовин, М. Л.  Математичне програмування: теорія та практикум : Навчальний посібник / М. Л. Вдовин, Л. Г. Данилюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 160с. – 100,00грн. Кільк. прим.:  1  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

2
004.4
З-48

Зеленцов, Д. Г.  Информационное обеспечение расчетов корродирующих объектов. Математические модели и концепция проектирования систем / Д. Г. Зеленцов, О. А. Ляшенко, Н. Ю. Науменко. – Днепропетровск : ГВУЗ УГХТУ, 2012. – 264с. Кільк. прим.:  1  (ДБВ. – 1)

3
004.94(075)
К71

Косолап, А. І.  Оптимальне проектування комп’ютерних систем : Навчальний посібник / А. І. Косолап. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 184с. – 73,64грн. Кільк. прим.:  10  (Книгосховище. – 2, ДБВ. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1, Філія. – 6)

33  Економічні науки

1
330.15(075)
К13

Кадастр природних ресурсів : Навчальний посібник. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 192с. – 120,00грн.Кільк. прим.:  1  (Зал економічної літератури. – 1)

2
330.101.52
С78

Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2014 рік. – Дніпропетровськ : ДССУ, 2015. – 523с. – (Головне управління статистики у Дніпропетровській області). – 150,00 грн.Кільк. прим.:  1  (Зал економічної літератури. – 1)

3
336.71(075)
Б23

Банківська система : Навчальний посібник / П. М. Карась, Н. В. Приходько, О. В. Пащенко, Л. О. Гришина. – Херсон : Олді-Плюс, 2015. – 292с. – 130,00грн. Кільк. прим.:  1  (Зал економічної літератури. – 1)

4
330.101.542(075)
К71

Косік, А. Ф.  Мікроекономіка : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 438с. – 25,00 грн. Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

5
338.48(075)
П16

Панченко, Ю. В.  Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму : Навчальний посібник / Ю. В. Панченко, О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. – Херсон : Олді-Плюс, 2013. – 342с. – 155,00грн. Кільк. прим.:  1  (Зал економічної літератури. – 1)

6
330.341.1
П46

Пожуєва, Т. О.  Інноваційні засади до формування захищеності суб’єкта господарювання : Монографія / Т. О. Пожуєва. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 340с. – 73,64грн.Кільк. прим.:  3  (Книгосховище. – 1, ДБВ. – 1, Зал економічної літератури. – 1)

7
332.1
Ф34

Федулова, С. О.  Наукові засади формування та розвитку регіональних соціально-економічних систем : Монографія / С. О. Федулова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 375с. – 89,00грн.Кільк. прим.:  1  (ДБВ. – 1)

5  Природничі науки. Екологія

1
502.3(075)
Т33

Теоретичні основи охорони навколишнього середовища : Підручник / І. А. Василенко, М. І. Скиба, О. А. Півоваров, В. І. Воробйова. – Дніпро : Акцент ПП, 2017. – 204с. – 50,00грн. Кільк. прим.:  10  (ДБВ. – 1, Книгосховище. – 2, Абонемент. – 5, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2)

2
55
К82

Критерії екологічної і геолого-економічної оцінки та мінералогія відходів гірничо- металургійного комплексу Кривбасу / С. О. Довгий, В. В. Іванченко, М. М. Коржнев [та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 228с. – 120,00грн. Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

3
574(075)
Т38

Техноекологія : Підручник / М. С. Мальований, В. М. Боголюбов, Т. П. Шаніна [та ін.] ; За ред. М.С.Мальованого. – Херсон : Олді-Плюс, 2014. – 616с. – 280,00грн. Кільк. прим.:  1  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

4
504(075)
М64

Міронова, Н. Г.  Екологічна стандартизація і сертифікація : Навчальний посібник / Н. Г. Міронова, Г. А. Білецька. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 140с. – 100,00 грн. Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

5
504(075)
М67

Мітрясова, О. П.  Хімічна екологія : Навчальний посібник / О. П. Мітрясова. – Херсон : Олді-Плюс, 2016. – 318с. – 205,00грн. Кільк. прим.:  1  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

6
574.2(075)
П38

Плис, М. М.  Безпека життєдіяльності та цивільний захист. Наочні матеріали : Навчальний посібник / М. М. Плис, М. М. Плис. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 71с. – 73,64грн. Кільк. прим.:  11  (ДБВ. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1, Абонемент. – 4, Книгосховище. – 2, Філія. – 3)

7
504.062(075)
С21

Сафранов, Т. А.  Еколого-економічні основи природокористування : Навчальний посібник / Т. А. Сафранов, О. Р. Губанова, Д. В. Лукашов. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 350с. – 150,00грн. Кільк. прим.:  2  (Книгосховище. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

54   Хімія

1
54(076)
Б48

Берзеніна, О. В.  Збірник задач і завдань з загальної хіміїї : Навчальний посібник / О. В. Берзеніна, О. В. Штеменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 147с. – 73,64грн. Кільк. прим.:  24  (ДБВ. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Книгосховище. – 2, Абонемент. – 19)

2
543.544
Н13

Набивач, В.  Сорбционно-структурные корреляции в хроматографии. Топология, прогноз, идентификация / В. Набивач, В. Герасименко. – LAP LAMBERT Academic Publishihg RU, 2017. – 106с. – ц.650,00грн. Кільк. прим.:  1  (ДБВ. – 1)

3
544.653
Н16

Нагірний, В. М.  Синтез та електрохімічні характеристики електролітичних метал-оксидних і метал-сульфідних матеріалів для літієвих акумуляторних систем : Монографія / В. М. Нагірний, Р. Д. Апостолова, О. М. Шембель. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2008. – 246С. – 73,64грн. Кільк. прим.:  1  (ДБВ. – 1)

4
547.233.4
С24

Свердліковська, О. С.  Полімерні четвертинні амонієві солі та їх аналоги- перспективні іонні рідини / О. С. Свердліковська. – дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 264с. – 73,64грн. Кільк. прим.:  2  (Книгосховище. – 1, ДБВ. – 1)

5
547(075)
С44

Скоробогатий, Я. П.  Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів : Розділ “Органічна хімія” / Я. П. Скоробогатий, Н. О. Петровська, А. В. Гузій. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 432с. – 145,00 грн. Кільк. прим.:  2  (Книгосховище. – 1, Філія. – 1)

6
54(075)
Ц27

Цвєткова, Л. Б.  Збірник задач з хімії : Навчальний посібник / Л. Б. Цвєткова. – Львів : Новий світ-2000, 2018. – 296с. – 140,00грн. Кільк. прим.:  1  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

7
546(075)
Ц27

Цвєткова, Л. Б.  Неорганічна та органічна хімія : Навчальний посібник / Л. Б. Цвєткова. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 358с. – 140,00грн. Кільк. прим.:  10  (Абонемент. – 7, Книгосховище. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1, Філія. – 1)

6  Прикладні науки. Техніка

1
611(075)
Р85

Руководство к практическим занятиям по анатомии человека : Учебное пособие / Под ред. проф. Л.Н.Малоштан. – Харьков : Издательство НФаУ Золотые страницы, 2006. – 176с. – 20,00грн. Кільк. прим.:  5  (Книгосховище. – 1, СЧЗ – 1, Філія. – 3)

2
661.3
Х46

Химия и технология производств основной химической промышленности : Сборник трудов. Том LXXVI. – Харьков : НИОХИМ, 2010. – 172с. – 22.00грн. Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

3
620.22(03)
К82

Криль, Я. А.  Матеріалознавство. Тлумачний словник. В 2-х т. Том 2 Н-Я / Я. А. Криль, О. Р. Флюнт, Г. В. Криль ; За ред. Я.А.Криля. – Львів : Новий світ – 2000, 2017. – 476с. – (Вища освіта в Україні). – 150,00 грн. Кільк. прим.:  1  (Філія. – 1)

4
661.525(075)
М48

Мельников, Б. І.  Виробництво аміачної селітри та карбаміду : Навчальний посібник / Б. І. Мельников, І. М. Деміденко, М. О. Савченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 303с. – 73,64грн. Кільк. прим.:  31  (ДБВ. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Книгосховище. – 2, Абонемент. – 26)

5
676.2(075)
П76

Примаков, С. П.  Технологія паперу і картону : Навчальний посібник / С. П. Примаков, В. А. Барбаш. – 2-ге вид., перероб.і доп. – К. : ЕКМО, 2008. – 425с. – 57,00грн. Кільк. прим.:  1  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

6
676.163(075)
П76

Примаков, С. П.  Виробництво сульфітної та органосольвентної целюлози : Навчальний посібник / С. П. Примаков, В. А. Барбаш, Р. І. Черьопкіна. – К. : ЕКМО, 2009. – 280с. – 60,00грн. Кільк. прим.:  1  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

7
665.939.5
К48

Клеи конструкционного назначения на основе хлорсодержащих полимеров : Монография / Ю. Р. Эбич, Ю. В. Емельянов, С. Н. Зыбайло, А. Ю. Полоз. – Днепр : ГВУЗ УГХТУ, 2016. – 275с. – 104,00 грн. Кільк. прим.:  2  (ДБВ. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

8
622.276(075)
Ю96

Юшко, В. Л.  Техніка підготовки та постачання нафти : Посібник / В. Л. Юшко, О. Б. Шевченко, С. М. Русалін. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 376с. – 100,00грн. Кільк. прим.:  1  (ДБВ. – 1)

615  Фармакологія

1
615.32(075)
П69

Практикум по фармакогнозии : Учебное пособие / В. Н. Ковалёв, Н. В. Попова, В. С. Кисличенко, Т.И. и др. Исакова ; Под общ. ред. проф. В.Н.Ковалёва. – Харьков : Издательство НФаУ Золотые страницы, 2003. – 512с. – 50,00грн. Кільк. прим.:  5  (Зал(СЧЗ) техн. літ. – 1, Філія. – 3, Книгосхов.– 1)

2
615(075)
Н83

Нормативно-правове регулювання діяльності фармацевтичних і біотехнологічних підприємств : Підручник / М. В. Стасевич, А. М. Кричковська, Б. П. Громовик, Д.Б. та ін. Баранович. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 288с. – 300.00грн. Кільк. прим.:  5  (Абонемент. – 2, Філія. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1, Книгосховище. – 1)

3
615.4(075)
Т38

Технологічне обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості : Підручник / М. В. Стасевич, А. О. Милянич, Л. С. Стрельников, Т.В. та ін. Крутських. – 2-ге вид.перероб. і доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 410с. – 250,00грн. Кільк. прим.: 5 (Філія. – 3, Зал(СЧЗ) техн.літ. – 1, Книгосховище. – 1)

4
615.4(075)
Т38

Технологія ліків промислового виробництва. У 2-х частинах. Ч.1. : Підручник / В. І. Чуєшов, Є. В. Гладух, І. В. Сайко, О.О. та ін. Ляпунова. – Вид.2-ге, перероб. і доп. – Харків : НФаУ Оригінал, 2012. – 694с. – 160,00грн. Кільк. прим.: 5 (Зал(СЧЗ) тех.літ. – 1, Філія. – 3, Книгосховище. – 1)

5
615.4(075)
Т38

Технологія ліків промислового виробництва. У 2-х частинах. Ч.2. : Підручник / В. І. Чуєшов, Є. В. Гладух, І. В. Сайко, О.О. та ін. Ляпунова. – Вид.2-ге, перероб. і доп. – Харків : НФаУ Оригінал, 2013. – 638с. – 180,00грн. Кільк. прим.:  5  (Зал(СЧЗ) тех. літ. – 1, Філія. – 3, Книгосх. – 1)

6
615.2(075)
Ш24

Шаповалов, В. А.  Физико-химические методы анализа лекарственных средств : Учебное пособие / В. А. Шаповалов, В. П. Черных, С. Н. Коваленко. – Харьков : Издательство НФаУ Оригинал, 2006. – 256с. – 60,00грн. Кільк. прим.:  5  (Філія. – 3, Книгосховище. – 1, СЧЗ – 1)

65  Організація та управління підприємствами

1
658.7(075)
К60

Колесніков, В. П.  Логістика хімічних виробництв : Навчальний посібник / В. П. Колесніков. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 222с. – 73,64грн. Кільк. прим.:  1  (ДБВ. – 1)

2
658.8
К73

Котлер, Ф.  Стратегічний маркетинг для навчальних закладів / Ф. Котлер, Ф. А. Карен. – Перше українське видання. – К. : УАМ, Вид.Хімджест, 2011. – 580с. – 110,00грн. Кільк. прим.:  1  (Зал економічної літератури. – 1)

3
658.589(075)
К89

Кузьмін, О. Є.  Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень : Навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. О. Жовтанецька, Н. О. Заяць. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 227с. – 120,00 грн. Кільк. прим.:  3  (Зал економічної літератури. – 1, Книгосхов. – 2)

4
658.62(075)
С40

Сирохман, І. В.  Товарознавство продовольчих товарів : Підручник / І. В. Сирохман. – Харків : Світ Книг, 2016. – 713с. Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

5
65.012.32(075)
Т48

Ткаченко, А. М.  Контроллинг : Учебное пособие для иностранных студентов / А. М. Ткаченко, А. В. Бакута. – Днепр : ГВУЗ УГХТУ, 2017. – 290с. – 73,64грн. Кільк. прим.:  12  (Зал економічної літератури. – 2, ДБВ. – 1, Абонемент. – 7, Книгосховище. – 2)

8; 9 Мова. Історія

1
94(477)
К56

Ковальова, Н.  Селяни, поміщики і держава: конфлікти інтересів. “Аграрна революція” в Україні 1902-1922рр. / Н. Ковальова. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – 368с. – 80,00грн. Кільк. прим.:  1

2
81’374.81(038)=161.2
Я22

Яворницький, Д. І.  Словник української мови. Т.1 А-К / Д. І. Яворницький. – Харків : Фоліо, 2017. – 426с. – 450,00грн. Кільк. прим.:  1  (ДБВ. – 1)