Список книг викладачів та співробітників ДВНЗ УДХТУ, які надійшли до фонду бібліотеки у 2018 році.

1 519.1(075)

Д48

     Дискретна математика для інформатиків : Навчальний посібник / Бразинська С.В.,      Дубовик Т.М.; За ред. А.І.Косолапа. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 150с. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  4  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1, ДБВ. – 1, Книгосховище. – 1, Філія. – 1)

 

2 658.7(075)

К60

     Колесніков, В. П.  Логістика хімічних виробництв : Навчальний посібник / В. П. Колесніков. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 222с. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  1  (ДБВ. – 1)

 

3 661.525(075)

М48

     Мельников, Б. І.  Виробництво аміачної селітри та карбаміду : Навчальний посібник / Б. І. Мельников, І. М. Деміденко, М. О. Савченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 303с. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  31  (ДБВ. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Книгосховище. – 2, Абонемент. – 26)

 

4 544.653

Н16

     Нагірний, В. М.  Синтез та електрохімічні характеристики електролітичних метал-оксидних і метал-сульфідних матеріалів для літієвих акумуляторних систем : Монографія / В. М. Нагірний, Р. Д. Апостолова, О. М. Шембель. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2008. – 246С. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  1  (ДБВ. – 1)

 

5 574.2(075)

П38

     Плис, М. М.  Безпека життєдіяльності та цивільний захист. Наочні матеріали : Навчальний посібник / М. М. Плис, М. М. Плис. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 71с. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  11  (ДБВ. – 1, (СЧЗ)  – 1, Абонемент. – 4, Книгосховище. – 2, Філія. – 3)

 

6 330.341.1

П46

     Пожуєва, Т. О.  Інноваційні засади до формування захищеності суб’єкта господарювання : Монографія / Т. О. Пожуєва. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 340с. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  3  (Книгосховище. – 1, ДБВ. – 1, Зал економічної літератури. – 1)

 

7 330.341.1(075)

П85

     Прудніков, В. Ф.  Інноваційний розвиток підприємства : Навчальний посібник / В. Ф. Прудніков, М. В. Куцинська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 179с. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  28  (Книгосховище. – 2, ДБВ. – 1, Зал економічної літератури. – 2, Абонемент. – 23)

 

8 547.233.4

С24

     Свердліковська, О. С.  Полімерні четвертинні амонієві солі та їх аналоги- перспективні іонні рідини / О. С. Свердліковська. – Дніпропе : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 264с. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  2  (Книгосховище. – 1, ДБВ. – 1)

 

9 657(075)

Х19

     Ханенко, А. В.  Управлінський облік : Навчальний посібник / А. В. Ханенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 266с. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  5  (Книгосховище. – 2, Зал економічної літератури. – 2, ДБВ. – 1)