Бюлетень нових надходжень літератури до фонду НТБ ДВНЗ УДХТУ за період з 08.05.18р. по 25.03.19р.

004 Комп’ютерна наука і технологія

 

1 004.23(075)

А87

     Архітектура комп’ютерів. Машинні команди та програмування на асемблері : Навчальний посібник / О. С. Тонкошкур, О. Б. Гниленко, Н. О. Матвєєва, О. С. Морозов. – Дніпро : Нова Ідеологія, 2018. – 179с. – 65,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

 

2 004.94

К63

     Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем : Матеріали 1 Всеукраїнської науково-технічної конференції 3-5 листопада 2015 року. Ч.1. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 270с. – 100,00грн.

Кільк. прим.:  3  (Філія. – 2, ДБВ. – 1)

 

3 004.94

К63

     Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем : Матеріали 1 Всеукраїнської науково-технічної конференції 3-5 листопада 2015 року. Ч.2. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 214с. – 100,00грн.

Кільк. прим.:  3  (Філія. – 2, ДБВ. – 1)

 

4 004.94

К63

     Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем : Матеріали II Всеукраїнської науково-технічної конференції 1-3 листопада 2016 року. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 302с. – 150,00грн.

Кільк. прим.:  2  (ДБВ. – 1, Філія. – 1)

 

5 004.94

К63

     Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем : Матеріали III Міжнародної науково-технічної конференції 1-3 листопада 2017 року. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 338с. – 150,00грн.

Кільк. прим.:  3  (Філія. – 2, ДБВ. – 1)

 

6 004.94

К63

     Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем : Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції 1-2 листопада 2018 року. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 438с. – 150,00грн.

Кільк. прим.:  3  (Філія. – 2, ДБВ. – 1)

 

7 008

М58

     Міжнародна інтернет-конференція студентів і молодих вчених “Україна-світ: діалог культур”. 16 травня 2018р.. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 122с. – 30,00грн.

Кільк. прим.:  1  (ДБВ. – 1)

 

8 004.8

З-48

     Зеленцов, Д. Г.  Технологии вычислительного интеллекта в задачах моделирования динамических систем : Монография / Д. Г. Зеленцов, Л. И. Короткая. – Днепр : БАЛАНС-Клуб, 2018. – 178с.

Кільк. прим.:  2  (ДБВ. – 1, Філія. – 1)

 

9 004.4

З-48

     Зеленцов, Д. Г.  Информационное обеспечение расчетов корродирующих объектов. Конечно-элементарное моделирование : Монография / Д. Г. Зеленцов, Н. Ю. Науменко, О. А. Ляшенко. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2018. – 174с. – 100,00грн.

Кільк. прим.:  2  (ДБВ. – 1, Філія. – 1)

 

10 004.42(075)

К59

     Козак, Л. І.  Основи програмування : Навчальний посібник / Л. І. Козак, І. В. Костюк, С. П. Стасевич. – Львів : Новий Світ – 2000, 2018. – 328с.; іл. – (Вища освіта в Україні). – 140,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

 

11 004.42(075)

К90

     Куліков, С. І.  Основи програмування та обчислювальної математики : Навчальний посібник / С. І. Куліков, С. А. Волкова, А. А. Чернишов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 159с. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  10  (Книгосховище. – 1, СЧЗ – 2, ДБВ. – 1, Абонемент. – 3, Філія. – 3)

 

 

33 Економіка  /  65 Керування підприємством

 

12 330.341.1

Т48

     Ткаченко, А. М.  Формування інноваційних підходів до управління металургійним підприємством : Монографія / А. М. Ткаченко, Т. О. Дробецька. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 188с.

Кільк. прим.:  2  (ДБВ. – 1, Зал економічної літератури. – 1)

 

13 330.101(075)

В85

     Вступ до економічної теорії : Підручник / За ред. проф. З.Ватаманюка. – Вид.3-е , доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 504с. – ц.180,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Зал економічної літератури. – 1)

 

14 334.012.23(075)

А76

     Апопій, В. В.  Основи підприємництва : Навчальний посібник / В. В. Апопій, С. А. Середа, Н. О. Шутовська. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 323с. – ц.145,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Зал економічної літератури. – 1)

 

15 65.012.32(075)

К56

     Ковальчук, С. В.  Рекламний менеджмент : Навчальний посібник для студентів / С. В. Ковальчук, Р. В. Бойко, А. В. Корюгін. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 269с. – 140,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Зал економічної літератури. – 1)

 

16 332.1(075)

М89

     Музиченко-Козловська, О. В.  Соціально-економічний розвиток регіону : Підручник / О. В. Музиченко-Козловська, А. В. Симак, І. А. Франів. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 192с.

Кільк. прим.:  1  (Зал економічної літератури. – 1)

 

17 658.516(075)

П32

     Пізінцалі, Л. В.  Метрологія, стандартизація, системи якості. Практикум : Навчальний посібник / Л. В. Пізінцалі, Н. І. Александровська, В. В. Добровольский ; За ред. Л.В.Пізінцалі. – Херсон : Олді-Плюс, 2016. – 264с. – 170,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Філія. – 1)

 

18 330.341.1(075)

П85

     Прудніков, В. Ф.  Інноваційний розвиток підприємства : Навчальний посібник / В. Ф. Прудніков, М. В. Куцинська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 179с. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  28  (Книгосховище. – 2, ДБВ. – 1, Зал екон. літератури. – 2, Абонемент. – 23)

 

19 330.101.541(075)

Т98

     Тюхтенко, Н. А.  Макроекономіка : Навчальний посібник / Н. А. Тюхтенко, К. М. Синякова. – Херсон : Олді-Плюс, 2016. – 352с. – 190,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Зал економічної літератури. – 1)

 

20 657(075)

Х19

     Ханенко, А. В.  Управлінський облік : Навчальний посібник / А. В. Ханенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 266с. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  5  (Книгосховище. – 2, Зал економічної літератури. – 2, ДБВ. – 1)

 

 

37 Освіта

 

  21 37.013

А38

     Академічна доброчесність : проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : Колективна монографія. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 170с. – 20,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

51 Математика

 

  22 519.1(075)

Д48

     Дискретна математика для інформатиків : Навчальний посібник / Бразинська С.В., Дубовик Т.М.; За ред. А.І.Косолапа. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 150с. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  4  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1, ДБВ. – 1, Книгосховище. – 1, Філія. – 1)

 

  23 519.6(075)

Ч66

     Чисельні методи в комп’ютерних науках. Т.1 : Навчальний посібник / В. А. Андруник, В. А. Висоцька, В. В. Пасічник [та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 470с. – ц.180,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

 

 

539 Фізична природа матерії

 

24 539.21

К37

     Кєуш, Л. Г.  Екологія та наноматеріали : Монографія / Л. Г. Кєуш. – Дніпро : Ліра, 2018. – 112с.

Кільк. прим.:  2  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1, Книгосховище. – 1)

 

25 539.21

Ш71

     Шмалько, В. М.  Наноматериалы из угля и продуктов его пиролиза : Монография / В. М. Шмалько, Л. Г. Кеуш, О. И. Зеленский. – Днепр : Лира, 2018. – 168с. – 150,00грн.

Кільк. прим.:  2  (Книгосховище. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

 

 

54   Хімія

 

26 544(01)

Б90

     Бударін Лев Іванович (1933-1995). – К. : Інститут фізичної хімії, 2017. – 64с. – (Серія “Провідні вчені інституту”). – 10.00грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

27 544(01)

Г70

     Гороховатський Ярослав Борисович (1925-1976). – К. : Інститут фізичної хімії, 2017. – 69с. – (Серія “Провідні вчені інституту”). – 10,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

28 544.3

Д13

     Давление насыщенного пара: новая температурная зависимость. Справочное пособие : Монография / Под общ. ред. проф. В.Д.Барского. – Днепр-Каменское : ГВУЗ УГХТУ-ДГТУ, 2018. – 437с. – 85,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

29 544(01)

К12

     Кабакчі Андрій Михайлович (1915-2001). – К. : Інститут фізичної хімії, 2017. – 59с. – (Серія “Провідні вчені інституту”). – 10,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

30  

 

     Velichenko, A.  The elekrodeposition of lead (|V) oxide from nitrate solutions / A. Velichenko, O. Shmychkova, T. Luk’yanenko. – Saarbrucken : Lap Lambert Academic Publishing, 2017. – 150c.

Кільк. прим.:  1  (ДБВ. – 1)

 

31 547.567

А18

     Авдєєнко, А. П.  Хіноніміни: від протиракових препаратів до молекулярних комп’ютерів : Монографія / А. П. Авдєєнко, С. О. Коновалова. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 516с. – Додаток -оптичний диск (CD-ROM). – 150,00грн.

Кільк. прим.:  1  (ДБВ. – 1)

 

32 54(075)

Я55

     Ямборак, Р. С.  Хімія. Навчально-методичний комплекс : Навчальний посібник / Р. С. Ямборак, Г. І. Прохацька, Т. А. Філіпенко. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І. Абетка, 2014. – 524с.

Кільк. прим.:  1  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

 

 

 

 

55/ 556 Геологія. Наука про землю. Гідросфера

 

33 556.18

 

     Water harmony erasmus + Selected laboratory courses for graduate courses on water supply and wastewater treatment. – Version 2. – 2018. – 128p. – 50,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

34 556.18

 

     Water resource management and treatment technologies .Lecture notes. 7th international summer school on water 17june-6july 2018. – Norway, 2018. – 325p. – 50,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

35 556.18

У67

     Управление водными ресурсами и современные технологии очистки воды. Обучающий семинар по повышению квалификации в контексте Протокола по проблемам воды и здоровья. Шымкент, 28-29 сентября 2018 года : Конспект лекций. – 2018. – 152с. – (Проект водная гармония- Water Narmony Eurasia-II). – 50,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

36 556.18

У67

     Управление водными ресурсами и современные технологии очистки воды. Обучающий семинар по повышению квалификации в контексте Протокола по проблемам воды и здоровья. Бишкек, 24-25 сентября 2018 года : Конспект лекций. – 2018. – 143с. – (Проект водная гармония- Water Narmony Eurasia-II). – 50,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

37 551.510.534

К84

     Кругляк, Ю. А.  Прогнозирование свойств молекулярных веществ.Критические свойства фреонов и их Si- и Ge-аналогов. Озонобезопасные фреоны и механизмы истощения озонового слоя Земли / Ю. А. Кругляк. – Одесса : ТЭС, 2018. – 170с. – 82,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

 

621.3 Електрика

 

38 621.382

К84

     Кругляк, Ю. А.  Физика и моделирование нанотранзисторов / Ю. А. Кругляк. – Одесса : ТЭС, 2018. – 314с. – 80,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

39 621.3.049.77(075)

Т57

     Тонкошкур, О. С.  Мікроконтролерні пристрої : Навчальний посібник / О. С. Тонкошкур, І. В. Гомілко, О. В. Коваленко. – Дніпро : Видавництво ДНУ, 2011. – 264с. – 85,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

 

 66 Хімічна промисловість

 

40 66(043.2)

В85

     Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності “Хімічна технологія та інженерія” : Збірник тез доповідей підсумкової науково-практичної конференції. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 109с. – 30,00грн.

Кільк. прим.:  1  (ДБВ. – 1)

 

41 662.9(075)

Е62

     Енергозбереження в енергетиці й технологіях : Навчальний посібник / В. В. Буличов, Я. М. Козлов, О. В. Кучкова [та ін.]. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 183с. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  8  (Книгосховище. – 2, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1, ДБВ. – 1, Філія. – 4)

 

42 664(075)

М29

     Марценюк, О. С.  Процеси і апарати харчових виробництв : Підручник для студентів / О. С. Марценюк, Л. М. Мельник. – К. : НУХТ, 2011. – 407с. – 90,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

 

43 666.26

С79

     Стеклокерамические материалы на основе пентаалюмината лития / А. В. Носенко, В. И. Голеус, А. О. Карасик, А. А. Амелина. – Днепр : Литограф, 2017. – 183с. – 60,00грн.

Кільк. прим.:  3  (ДБВ. – 1, Книгосховище. – 2)

 

44 664(075)

Х22

     Харчова біотехнологія : Підручник / Т. П. Пирог, М. М. Антонюк, О. І. Скроцька, Н. Ф. Кігель. – К. : Ліра-К, 2016. – 408с. – Присв’ячується 50-річчю започаткування інженерної біотехнологічної освіти в Україні. – 220,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

 

 

94 Загальна історія

 

45 94(477.63)

К75

     Кочергін, І.  Олександр Поль. Геній міста на Дніпрі. / І. Кочергін. – Дніпро : “Герда”, 2018. – 112с. – 80,00 грн

Кільк. прим.:  1  (Худ. аб. – 1)