УВАГА! Нові надходження!

нові надходження

Увага!

Шановні викладачі та студенти!

До читальної зали гуманітарної та економічної літератури (358 кімн.) надійшли нові надходження!

Запрошуємо наших читачів ознайомитись з цією літературою.

 

Вступ до економічної теорії [Текст]: Підручник /За ред. проф. З.Ватаманюка.-Вид.   3-е, доп.-Львів: Новий світ-2000, 2018.-504с.

У підручнику викладено теоретичні питання сучасної економічної теорії – макро- та мікроекономіки, введено нові теми: Підприємницька діяльність у ринковій економіці, Світова економіка.

Кожна тема розпочинається переліком ключових понять та термінів. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 

 

 

Музиченко-Козловська О.В. Соціально-економічний розвиток регіону [Текст]: Підручник/О.В.Музиченко-Козловська, А.В.Симак, І.А.Франів.-Львів: Новий світ-2000, 2018.-192с.

У підручнику висвітлено сутність та наукові засади предмета «Соціально-економічний розвиток регіону». Досліджено проблему розміщення продуктивних сил, розглядаються такі питання: проблеми економічного районування України, становлення господарських та міжгалузевих комплексів, аналіз природно-ресурсного, та трудо-ресурсного потенціалів України, формування економічних зв’язків України.

 

 

 

 

Апопій В.В. Основи підприємництва [Текст]: Навч. Посібник/ Апопій В.В., Шутовська Н.О., Середа С.А.- Львів: Новий світ – 2000, 2018.-323с.

Даний посібник охоплює широке коло питань, пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності в Україні на ринку товарів і послуг. Спеціальні теми присвячені висвітленню питань сутності підприємництва, моделюванню діяльності суб’єкта господарювання, бізнес-плануванню, захисту прав інтелектуальної власності. Окремими блоками виділені теми, пов’язані з провадженням торговельного підприємництва, та підприємництва у сфері послуг.

Видання може бути корисним для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 

 

 

Тюхтенко Н.А. Макроекономіка: [Текст]: Навчальний посібник/ Н.А.Тюхтенко, К.М.Синякова.- 2-е вид., доп. та перероб.- Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016.-352с.

У даному навчальному посібнику розкриваються основні закономірності функціонування економічної системи країни, ураховані сучасні тенденції макроекономічної науки, крім того посібник доповнений різнорівневими завданнями для перевірки знань, навчальний посібник може бути використаний для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.