Нові надходження літератури до НТБ УДХТУ за період 26.03. – 26.08.19р.

 

1 54(06)

Х46

     Chemistry and modern technologies : Abstracts. IХ International sciehtific technological conference 24-26 April (additional). – Dnipro, 2019. – 84p. – 55,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

2 66(043.2)

В85

     Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності “Хімічні технології та інженерія” : Збірник тез доповідей підсумкової науково-практичної конференції. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 80с. – 50,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

3 678.5(03)

С48

     Словник-довідник зі зварювання та склеювання пластмас / За ред. Б.Є.Патона. – К. : Наукова думка, 2018. – 368с. – (Проект “Наукова книга”). – 50,00грн.

Кільк. прим.:  11  (Абонемент. – 8, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1, Книгосховище. – 2)

 

4 54(06)

Х46

     Хімія та сучасні технології. IХ Міжнародна науково-технічна конференція. Том 1 : Тези доповідей 24-26 квітня 2019р. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 120с. – 55,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

5 54(06)

Х46

     Хімія та сучасні технології. IХ Міжнародна науково-технічна конференція. Том 2 : Тези доповідей 24-26 квітня 2019р. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 138с. – 55,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

6 54(06)

Х46

     Хімія та сучасні технології. IХ Міжнародна науково-технічна конференція. Том 3 : Тези доповідей 24-26 квітня 2019р. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 98с. – 55,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

7 54(06)

Х46

     Хімія та сучасні технології. IХ Міжнародна науково-технічна конференція. Том 4 : Тези доповідей 24-26 квітня 2019р. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 120с. – 55,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

8 546(076)

Б48

     Берзеніна, О. В.  Збірник задач з хімії з основами біогеохімії : Навчальний посібник / О. В. Берзеніна, І. Л. Коваленко, Н. І. Штеменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 158с. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  17  (Абонемент. – 8, Філія. – 4, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, ДБВ. – 1, Книгосховище. – 2)

 

9 621.1(075)

Т43

     Теплотехніка та енерготехнологія хіміко-технологічних процесів : Навчальний посібник / О. А. Бєляновська, В. В. Буличов, О. І. Стоян [та ін.]. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 175с. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  25  (Книгосховище. – 2, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, ДБВ. – 1, Філія. – 15, Абонемент. – 5)

 

10 004.312.466

Б87

     Бразинська, С. В.  Комп’ютерна логіка : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. В. Бразинська, Т. М. Дубовик. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 127с. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  10  (Книгосховище. – 1, ДБВ. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1, Філія. – 4, Абонемент. – 3)

 

11 001.891(075)

Д79

     Дубницький, В. І.  Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці : Навчальний посібник / В. І. Дубницький, Н. Ю. Науменко, С. О. Федулова. – Дніпро : УДХТУ, 2019. – 443с. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  7  (Книгосховище. – 1, Зал економічної літератури. – 1, ДБВ. – 1, Абонемент. – 4)

 

12 621.357.6/7

Л13

     Лавриненко, О. М.  Процеси фазоутворення в системі короткозамкнених гальваноконтактів залізо(Ст3)- вуглець (КОКС) / О. М. Лавриненко. – К. : КІМ, 2019. – 300с. – 45,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

 

13 681.5(075)

Р65

     Розрахунки систем контролю та керування : Навчальний посібник / Г. І. Манко, Ю. К. Тараненко, О. В. Тітова [та ін.]. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 191с. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  31  (Книгосховище. – 2, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, ДБВ. – 1, Абонемент. – 6, Філія. – 20)

 

14 664(075)

Н34

     Науменко, О. П.  Інжиніринг буденної їжі покоління Z. Наочні матеріали : Навчальний посібник / О. П. Науменко, М. О. Науменко, О. О. Науменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 111с. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  7  (Абонемент. – 4, ДБВ. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1, Книгосховище. – 1)

 

15 621.35

Н58

     Нефедов, В. Г.  Электрохимические технологии в атомной энергетике. Часть 1. Основы атомной энергетики и технической электрохимии / В. Г. Нефедов, А. П. Мухачев. – Днепр : ГВУЗ УГХТУ, 2019. – 200с. – 120,00грн.              Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

16 621.35

Н58

     Нефедов, В. Г.  Электрохимические технологии в атомной энергетике. Часть 2. Получение веществ электролизом водных растворов / В. Г. Нефедов, А. П. Мухачев. – Днепр :УГХТУ, 2019. – 200с. – 120,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

17 621.35

Н58

     Нефедов, В. Г.  Электрохимические технологии в атомной энергетике. Часть 3. Электролиз расплавленных солей / В. Г. Нефедов, А. П. Мухачев. – Днепр : ГВУЗ УГХТУ, 2019. – 330с. – 150,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

18 614.8(035)

П38

     Плис, М. М.  Довідник. Документи, що регламентують використання засобів індивідуального захисту / М. М. Плис, М. М. Плис, М. В. Рогальов ; За ред. д.т.н.проф. О.А.Півоварова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 235с. – 73,64грн.

Кільк. прим.:  7  (Книгосховище. – 1, ДБВ. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Філія. – 3)

 

19 72.03(477.63)

Р60

     Родионов, И.  Корона над Днепром. Евгений Яшунский архитектор-градостроитель : Люди-легенды. Биографический очерк / И. Родионов. – Запорожье : Привоз Принт, 2018. – 176с. – 100,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Худ. аб. – 1)

 

20 539.3/6(075)

Ф51

     Філатов, Г.  Опір матеріалів в задачах і прикладах. Книга 1.Розрахунок статистично визначуваних стержневих систем : Навчальний посібник / Г. Філатов. – К. : Ліра-К, 2019. – 360с. – 295,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

21 539.3/(075)

Ф51

     Філатов, Г.  Опір матеріалів в задачах і прикладах. Книга 2. Статистично невизначувані системи. Стійкість.Динаміка : Навчальний посібник / Г. Філатов. – К. : Ліра-К, 2019. – 342с. – 278,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

22 539.3/6(075)

Ф51

     Філатов, Г.  Опір матеріалів в задачах і прикладах. Книга 3. Спеціальні задачі : Навчальний посібник / Г. Філатов. – К. : Ліра-К, 2019. – 364с. – 290,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

Загальна кількість примірників:   129