Список номерів журналів, отриманих НТБ ДВНЗ УДХТУ за період з 01.01.19р. по 31.08.19р.

 1. Вимірювальна техніка та метрологія. – Львів : Львівська політехніка,– 2019. – №3
 2. Відновлювана енергетика. – К. : ТОВ НВП ІНТЕРСЕРВІС. – 2019. – №1
 3. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : Юридичні науки.Вип.19. – Львів : Видавництво національного університету “Львівська політехніка”,– 2019. – №889, №894, № 902.
 4. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : Інформатизація вищого навчального закладу. – Львів : Видавництво національного університету “Львівська політехніка”,– 2019. -№903. – 123с
 5. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : Проблеми економіки та управління. – Львів : Видавництво національного університету “Львівська політехніка”,– 2019.- №897. – 99с.
 6. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : Фізико-математичні науки. – Львів : Видавництво н : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – Львів : Видавництво національного університету “Львівська політехніка”,– 2019.- №900. – 95с.
 7. аціонального університету “Львівська політехніка”,–2019.- №898. – 83с.
 8. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
 9. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – Львів : Видавництво національного університету “Львівська політехніка”,– 2019. – №891. – 67с.
 10. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : Інформаційні системи та мережі. – Львів : Видавництво національного університету “Львівська політехніка”,– 2019. – №887. – 143с.
 11. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : Журналістські науки. – Львів : Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 2019. – №896. – 167с.
 12. Вода и водоочистные технологии. – К. : Украинское водное общество. – 2019. – , №№ 1, 2.
 13. Вопросы химии и химической технологии : Общегосударственный научно-технический журнал. – Днепр : УГХТУ,– 2019. – №№ 1, 2, 3.
 14. Доповіді НАН України : Науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – К. : Президія НАН України,– 2019. – №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 15. Економіка України : Політико-економічний журнал. – К. : Преса України,– 2019. – , №№1, 2, 3.
 16. Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – Харків : Націон. фарм. університет,– 2019. – , №2
 17. Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація : Збірник наукових праць. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ. – 2019. – №1.
 18. Маркетинг в Україні. – К. : Укр. Асоціація Маркетингу. – 2019. – №№ 1, 2
 19. Масложировой комплекс : Международный научно-практический журнал. – Дніпро : ИА “Эксперт Арго”, 2003-. – 2019. – , №1
 20. Метрологія та прилади. – Харків : Фавор ЛТД, 2006-. – 2019. – №№ 1, 2.
 21. Мікробіологічний журнал : Науковий журнал. – К. : Академперіодика, – 2019. – №№ 1, 2, 3
 22. Нафтогазова галузь України. – К. : Нафтогаз України, 2013-. – 2019. – №№ 1, 2
 23. Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – К. : Основа. – 2019. – №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 24. Проблеми машинобудування. – Харків : ПП Технологічний Центр. – 2019. – №2.
 25. Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – К. : Институт физической химиии, – 2019. – №№ 1, 2, 3.
 26. УглеХимический журнал. – Харків : ГП УХИН, – 2019. – №1-2
 27. Український біофармацевтичний журнал. – Харків : НФаУ, – 2019. – №2
 28. Український реферативний журнал”Джерело” : Природничі науки. – К. : НАН України, – 2019. – №№ 1,2, 3.
 29. Український хімічний журнал. – К. : НАН Украины. – 2019. – №3-4
 30. Химия и технология воды : Национальная Академия Наук Украины.Отделение химии. – К. : Институт коллоидной химии и химии воды. – 2019. – №№ 1, 2, 3.