Бюлетень нових надходжень до фонду НТБ УДХТУ за період з 01.11.19. по 22.10.20.

1 66(043.2)

В85

     Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності “Хімічні технології та інженерія” : Збірник тез конкурсних робіт. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 70с. – 97,95 грн.

Кільк. прим.:  1  (ДБВ. – 1)

 

2 008

М58

     Міжнародна інтернет-конференція студентів і молодих вчених “Україна-світ: діалог культур”. 16 травня 2019р.. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 174с. – 50,00грн.

Кільк. прим.:  1  (ДБВ. – 1)

 

3 340(075)

П68

     Правознавство : Навчальний посібник / За заг. ред. Т.М.Лежнєвої, В.Л.Смєсової. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 167с. – 97,95грн.

Кільк. прим.:  4  (Книгосховище. – 2, ДБВ. – 1, Зал економічної літератури. – 1)

 

4 811.111(075)

П69

     Практичний курс англійської мови. Частина 1 : Підручник для студентів молодших курсів / За ред.: Л.М.Черноватого, В.І.Карабана. – 2-ге вид., випр. та доп. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 336с. – 270,00грн.

Кільк. прим.:  15  (Філія. – 13, Зал економічної літератури. – 1, Книгосховище. – 1)

 

5 908(477.63)

П75

     Придніпров’я в загальносвітовій скарбниці культурно-історичної спадщини планети : Материали науково-практичної конференції 17-20 квітня 2019р. – Дніпро : Інновація, 2019. – 200с. – (До міжнародного Дня культури). – 50,00грн.

Кільк. прим.:  1  (ДБВ. – 1)

 

6 66.023(075)

А46

     Александров, М. К.  Основи монтажних робіт на підприємствах хімічної промисловості / М. К. Александров, В. М. Анісімов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 342с. – 97.95грн.

Кільк. прим.:  10  (ДБВ. – 1, Книгосховище. – 2, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Філія. – 5)

 

7 621.355

А76

     Апостолова, Р. Д.  Тонкошарові електролітично синтезовані сульфіди і оксиди перехідних металів для літієвих джерел струму : Монографія / Р. Д. Апостолова, Е. М. Шембель. – Дніпро : Ліра, 2019. – 264с. – 116,00грн.

Кільк. прим.:  1  (ДБВ. – 1)

 

8 66.01

Б26

     Барский, В. Д.  Общие основы химической технологии. Часть 1. Математическое моделирование как научный метод химической технологии / В. Д. Барский. – Днепр : Лира, 2020. – 432с. – 150,00грн.

Кільк. прим.:  2  (ДБВ. – 1, Книгосховище. – 1)

 

9 546(075)

Б48

     Берзеніна, О. В.  Збірник задач та завдань з “Хіміїї p- елементів періодичної системи” : Навчальний посібник / О. В. Берзеніна, Л. О. Хмарська, О. В. Штеменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 243с. – 97,95грн.

Кільк. прим.:  11  (Книгосховище. – 2, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Філія. – 6, ДБВ. – 1)

 

10 628.16(075)

Г27

     Гевод, В. С.  Теоретичні основи хімії та технології води / В. С. Гевод, Х. Ратнавіра, О. А. Півоваров. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 247с. – 97.95грн.

Кільк. прим.:  9  (ДБВ. – 1, Абонемент. – 4, Книгосховище. – 2, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2)

 

11 368(075)

Ж91

     Журавель, Т. М.  Страхування в схемах : Навчальний посібник / Т. М. Журавель, Н. Г. Нагайчук. – Львів : Новий Свыт-2000, 2019. – 390с. – 150,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Зал економічної літератури. – 1)

 

12 66.06(075)

З-15

     Задорський, В. М.  Екстрагування та просочення у промисловій хімії. Системи “рідина – тверде тіло” : Навчальний посібник / В. М. Задорський. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 135с. – 97,95 грн.

Кільк. прим.:  10  (ДБВ. – 1, Книгосховище. – 2, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Філія. – 5)

 

13 004.8(075)

О-26

     Обчислювальний інтелект: теорія нечітких множин : Навчальний посібник / Л. І. Коротка, Д. Г. Зеленцов, Н. Ю. Науменко [та ін.]. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 161с. – 97,95грн.

Кільк. прим.:  6  (ДБВ. – 1, Книгосховище. – 2, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1, Філія. – 2)

 

14 519.85(075)

К95

     Кучма, М. І.  Математичне програмування: приклади і задачі : Навчальний посібник / М. І. Кучма. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 344с. – 155,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

 

15 621.81(076)

П69

     Практикум з дисципліни “Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання” : Навчальний посібник / В. О. Малащенко, В. М. Стрілець, О. Р. Стрілець, Я. М. Новіцький. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 227с. – 230,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Філія. – 1)

 

16 66.011(075)

М27

     Марков, В. І.  Стехіометричний аналіз і розрахунок матеріального балансу хімічних процесів органічного синтезу : Навчальний посібник / В. І. Марков, О. В. Харченко, С. А. Варениченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 196с. – 97,95 грн.

Кільк. прим.:  11  (ДБВ. – 1, Книгосховище. – 2, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Філія. – 6)

 

17 666.76

П76

     Примаченко, В. В.  Избранные научные труды. В 2-х т. Т.1 Реология и структурообразование в огнеупорных вибролитых зернистых массах и суспензиях / В. В. Примаченко. – Харьков : Точка, 2020. – 367с. – 120,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

18 666.76

П76

     Примаченко, В. В.  Избранные научные труды. В 2-х т. Т.2 Вибролитьё огнеупоров / В. В. Примаченко. – Харьков : Точка, 2020. – 510с. – 125,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

19 004.3(075)

С32

     Сергєєва, О. В.  Комп’ютерна схемотехніка : Навчальний посібник / О. В. Сергєєва. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 210с. – 97,95грн.

Кільк. прим.:  9  (ДБВ. – 1, Книгосховище. – 2, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Філія. – 4)

 

20 664(075)

Х22

     Харчові поверхнево-активні речовини : Навчальний посібник / Т. Г. Філінська, О. В. Черваков, А. О. Філінська, О. С. Свердліковська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 416с. – ц.97,95 грн.

Кільк. прим.:  12  (Книгосховище. – 2, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Абонемент. – 7, ДБВ. – 1)