Список авторефератів та дисертацій, які надійшли до фонду НТБ УДХТУ в 2020 – 2021 роках.

Список авторефератів та дисертацій, які надійшли до фонду НТБ УДХТУ
в 2020 – 2021 роках.

1.   547.567(043.3)
А 18 Авдєєнко, Анатолій Петрович Активований стерично напружений зв’язок C=N в N-заміщених п- хінонімінах. 02.00.03- органічна хімія : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук / Авдєєнко Анатолій Петрович ; Науковий консультант: Бурмістров К.С. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 52с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

2.   547.567(043)
А 18 Авдєєнко, А. П. Активований стерично напружений зв’язок C=N в N-заміщених п- хінонімінах. 02.00.03- органічна хімія. 02-хімічні науки : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук / Авдєєнко Анатолій Петрович ; Науковий консультант: Бурмістров К.С. – Краматорськ : ДДМА, 2020. – 651с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

3.   66.048(043)
А65 Андреев, А. Г. Процесс и колонный секционный аппарат флотационной очистки воды от микропримесей.05.17.08- Процессы и оборудование химической технологии : Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук / Андреев Александр Георгиевич ; Научный руководитель: Ермаков П.П. – Днепр : ДВНЗ УДХТУ, 2003. – 162с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

4.   66.048(043.3)
А65 Андрєєв, Олександр Георгійович Процес та колонний секційний апарат флотаційного очищення води від мікродомішки. 05.17.08- Процеси та обладнання хімічної технології : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук / Андрєєв Олександр Георгійович ; Науковий керівник: Єрмаков П.П. – Дніпро : Вища школа, 2003. – 20с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

5.   621.35(043)
Б51 Берсирова, О. Л. Электрохимическое формирование функциональных покрытий для микроэлектроники.05.17.03- техническая электрохимия : Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Берсирова Оксана Леонидовна ; Научный консультант: Кублановский В.С. – К. : ИОНХ, 2011. – 458с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

6.   621.35(043.3)
Б51 Берсірова, Оксана Леонідівна Електрохімічне формування функціональних покриттів для мікроелектроніки. 05.17.03- технічна електрохімія : Автореферат дисертациї на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук / Берсірова Оксана Леонідівна ; Научный консультант: Кублановський В.С. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2011. – 40с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

7.   544.65(043.3)
Б72 Боброва, Ліна Сергіївна Електроосадження хрому з іонних рідин,що містять хром (III). 02.00.05- Електрохімія : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук / Боброва Ліна Сергіївна ; Наук. кер. :Проценко В.С. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 20с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

8.   544.65(043)
Б72 Боброва, Л. С. Електроосадження хрому з іонних рідин,що містять хром (III). Спеціальність 02.00.05- Електрохімія. Галузь знань 102- Хімія : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук / Боброва Ліна Сергіївна ; Наук. кер. :Проценко В.С. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 158с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

9.   54-126(043.3)
Б77 Бойко, Віталій Петрович Роль розчинника в ініціюванні радикальної полімеризації дієнів під дією пероксиду водню. 02.00.06- Хімія високомолекулярних сполук. : Автореферат дисертації на здобуття наукеового ступеня доктора хімічних наук / Бойко Віталій Петрович ; Науковий консультант: Лебедєв Є.В. – К. : ІХВ НАНУ, 2021. – 42с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

10.   54-126(043)
Б77 Бойко, В. П. Роль розчинника в ініціюванні радикальної полімеризації дієнів під дією пероксиду водню. 02.00.06- Хімія високомолекулярних сполук. 02- Хімічні науки : Дисертація на здобуття наукеового ступеня доктора хімічних наук / Бойко Віталій Петрович ; Науковий консультант: Лебедєв Є.В. – К. : ІХВ НАНУ, 2021. – 369с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

11.   334(043)
Г13 Гаєвський, В. В. Бенчмаркінг як інструмент антикризового управління підприємствами. 051- Економіка. 05- соціальні та поведінкові науки : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії / Гаєвський Владислав Вікторович ; Науковий керівник: Чуприна Н.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 252с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

12.   544.65(043.3)
Г51 Гиренко, Дмитро Вадимович Електрокаталітичні процеси в низькоконцентрованих розчинах NaCl.02.00.05- електрохімія : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук / Гиренко Дмитро Вадимович ; Науковий консультант: Веліченко О.Б. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 40с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

13.   544.65(043)
Г51 Гиренко, Д. В. Електрокаталітичні процеси в низькоконцентрованих розчинах NaCl.02.00.05- електрохімія. Галузь знань 102- хімія : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук / Гиренко Дмитро Вадимович ; Науковий консультант: Веліченко О.Б. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 383с. Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

14.   666.112.4(043)
Г68 Гордєєв, Ю. С. Легкоплавкі стекла та матеріали на основі свинцевоборатної та свинцевогерманатної системи.161-хімічні технології та інженерія. 16-хімічна та біоінженерія : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії / Гордєєв Юрій Сергійович ; Науковий керівник: Голеус В.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 164с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

15.   678.046(043)
Г83 Гриднєва, Т. В. Одержання аморфного силіцій (|V) оксиду підвищенної чистоти з рисового лушпиння : 05.17.01-технологія неорганічних речовин, 16-хімічна та біоінженерія.Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук / Гриднєва Тетяна Василівна ; Наук. кер.Кравченко О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 171с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

16.   678.046(043.3)
Г83 Гриднєва, Тетяна Василівна Одержання аморфного силіцій (|V) оксиду підвищенної чистоти з рисового лушпиння : 05.17.01-технологія неорганічних речовин. Автореферат Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук / Гриднєва Тетяна Василівна ; Наук. кер.Кравченко О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 23с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

17.   661.882(043)
Д79 Дубенко, А. В. Інтенсифікація процесу вилуговування ільменітових концентратів малишевського родовища у виробництві пігментного діоксиду титану.161- Хімічні технології та інженерія. 16- Хімічна та біоінженерія : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії / Дубенко Анастасія Вікторовна ; Науковий керівник: Ніколенко М.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 218с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

18.   547(043)
З-14 Загорулько, С. П. Рециклізайії заміщених хроменів під дією дінуклеофілів. Спеціальність 102- Хімія : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії / Загорулько Сергій Павлович ; Науковий керівник: Марков В.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 146с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

19.   547(043)
З-23 Залізна, К. В. Реакції на основі продуктів перегрупувань 5′, 6′,7′,8′-тетрагідро-1’H-спіро [циклогексан-1′, 2′-хіназолін]-4′(3’H)-ону . Спеціальність 02.00.03-Органічна хімія : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук / Залізна Катерина Володимирівна ; Наук. кер.: Марков В.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 162с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

20.   547(043.3)
З-23 Залізна, Катерина Володимирівна Реакції на основі продуктів перегрупувань 5′, 6′,7′,8′-тетрагідро-1’H-спіро [циклогексан-1′, 2′-хіназолін]-4′(3’H)-ону .02.00.03-Органічна хімія : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук / Залізна Катерина Володимирівна ; Наук. кер.: Марков В.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 22с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

21.   631.812(043.3)
І-23 Іванченко, Анна Володимирівна Науково-технологічні засади переробки N,P,K,Ca-вмісних відходів і одержання біомінеральних добрив. 05.17.01- Технологія неорганічних речовин. : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук / Іванченко Анна Володимирівна ; Науковий консультант:Волошин М.Д. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 40с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

22.   631.812(043)
І-23 Іванченко, А. В. Науково-технологічні засади переробки N,P,K,Ca-вмісних відходів і одержання біомінеральних добрив. 05.17.01- Технологія неорганічних речовин. 16- Хімічна та біоінженерія : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук / Іванченко Анна Володимирівна ; Науковий консультант:Волошин М.Д. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 374с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

23.   620.178(043)
К12 Кабат, О. С. Науково-технічні основи технології виготовлення термостійких полімерних композиційних матеріалів триботехнічного призначення. 05.17.06 -технологія полімерних та композиційних матеріалів : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук / Кабат Олег Станіславович ; Науковий консультант: Черваков О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 350с. Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

24.   620.178(043.3)
К12 Кабат, Олег Станіславович Науково-технічні основи технології виготовлення термостійких полімерних композиційних матеріалів триботехнічного призначення. 05.17.06 -технологія полімерних та композиційних матеріалів : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук / Кабат Олег Станіславович ; Науковий консультант: Черваков О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 49с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

25.   547.567(043.3)
Л63 Лисенко, Олена Миколаївна Синтез полі- та гетероциклічних сполук на основі N- заміщених 1,4- бензохінонмоноімінів. 02.00.03- Органічна хімія : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук / Лисенко Олена Миколаївна ; Науковий керівник: Коновалова С.О. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 27с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

26.   547.567(043)
Л63 Лисенко, О. М. Синтез полі- та гетероциклічних сполук на основі N- заміщених 1,4- бензохінонмоноімінів. 02.00.03- Органічна хімія. 02-Хімічні науки : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук / Лисенко Олена Миколаївна ; Науковий керівник: Коновалова С.О. – Краматорськ : ДДМАУ, 2020. – 205с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

27.   661.888.1(043)
Н62 Нікіфорова, А. Ю. Одержання сполук ванадію із відпрацьованих каталізаторів виробництва сірчаної кислоти. : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук / Нікіфорова Анна Юріївна ; Науковий керівник: Кожура О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 158с. Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

28.   661.888.1(043.3)
Н62 Нікіфорова, Анна Юріївна Одержання сполук ванадію із відпрацьованих каталізаторів виробництва сірчаної кислоти.05.17.01 – технологія неорганічних речовин : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук / Нікіфорова Анна Юріївна ; Науковий керівник: Кожура О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 21с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

29.   544.6(043)
П52 Полтавець, Вероніка Володимирівна Електрохімічне формування та властивості електродних матеріалів на основі MnO2 .Спеціальність 02.00.05- Електрохімія. : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук / Полтавець Вероніка Володимирівна ; Наук.кер.: Варгалюк В.Ф. – Дніпро : ДНУ, 2019. – 20с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

30.   544.6(043)
П52 Полтавець, В. В. Електрохімічне формування та властивості електродних матеріалів на основі MnO2 Спеціальність 02.00.05- Електрохімія. Галузь знань 102- Хімія : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук / Полтавець Вероніка Володимирівна ; Наук.кер.: Варгалюк В.Ф. – Дніпро : ДНУ, 2019. – 154с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

31.   544.654.2(043.3)
С13 Савчук, Олександра Олександрівна Електросинтез нанокомпозитів на основі нікелю із метилсульфонатних електролітів. Спеціальність 02.00.05- електрохімія. : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук / Савчук Олександра Олександрівна ; Наук. кер.: Данилов Ф.Й. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 20с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

32.   544.654.2(043)
С13 Савчук, О. О. Електросинтез нанокомпозитів на основі нікелю із метилсульфонатних електролітів. Спеціальність 02.00.05- електрохімія.. Галузь знань 102-Хімія : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук / Савчук Олександра Олександрівна ; Наук. кер.: Данилов Ф.Й. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 156с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

33.   66.097.3(043)
С17 Самчилєєв, І. С. Комплексна переробка залізо- та молібденовмісної вторинної сировини з одержанням неорганічних сполук молібдену та феруму. 05.17.01-технологія неорганічних речовин. 16- Хімічна та біоінженерія : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук / Самчилєєв Ілля Сергійович ; Наук. кер.: Ніколенко М.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 139с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

34.   66.097.3(043)
С17 Самчилєєв, Ілля Сергійович Комплексна переробка залізо- та молібденовмісної вторинної сировини з одержанням неорганічних сполук молібдену та феруму.Спеціальність 05.17.01-технологія неорганічних речовин : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук / Самчилєєв Ілля Сергійович ; Наук. кер.: Ніколенко М.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 23с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

35.   547.233(043.3)
С24 Свердліковська, Ольга Сергіївна Полімерні четвертинні амонієві солі та їх аналоги- іонні рідини нового типу. 02.00.06- Хімія високомолекулярних сполук : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук / Свердліковська Ольга Сергіївна ; Наук. конс. Бурмістр М.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 51с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

36.   547.233(043)
С24 Свердліковська, О. С. Полімерні четвертинні амонієві солі та їх аналоги- іонні рідини нового типу. 02.00.06- Хімія високомолекулярних сполук. 02-Хімічні науки : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук / Свердліковська Ольга Сергіївна ; Наук. конс. Бурмістр М.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 426с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

37.   544.65(043)
С43 Скнар, Юрій Євгенович Електроосадження металів родини феруму, сплавів та композитів на їх основі із метилсульфонатного електроліту : Спец. 02.00.05- електрохімія.Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук / Скнар Юрій Євгенович ; Наук. конс. Данилов Ф.Й. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 46с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

38.   544.65(043)
С43 Скнар, Ю. Є. Електроосадження металів родини феруму, сплавів та композитів на їх основі із метилсульфонатного електроліту : Спец. 02.00.05- електрохімія. Галузь знань 102- хімія. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук / Скнар Юрій Євгенович ; Наук. конс. Данилов Ф.Й. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 377с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

39.   547.7(043.3)
Т26 Твердохліб, Наталія Михайлівна Синтез та реакційна здатність солей N-алкоксикарбонілметил-2- хлоропіридинію. 02.00.03-органічна хімія : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук / Твердохліб Наталія Михайлівна ; Науковий керівник: Хорошилов Г.Є. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 20с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

40.   547.7(043)
Т26 Твердохліб, Н. М. Синтез та реакційна здатність солей N-алкоксикарбонілметил-2- хлоропіридинію. 02.00.03-органічна хімія. 02- хімічні науки : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук / Твердохліб Наталія Михайлівна ; Науковий керівник: Хорошилов Г.Є. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 155с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

41.   547(043.3)
Т48 Ткаченко, Ігор Вікторович Амідокислоти та іміди ряду норборнена в синтезі нових гетерополіциклічних сполук. 02.00.03- органічна хімія : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук / Ткаченко Ігор Вікторович ; Наук. кер.: Тарабара І.М. – Дніпро : ДНУ, 2018. – 20с. Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

42.   547(043)
Т48 Ткаченко, І. В. Амідокислоти та іміди ряду норборнена в синтезі нових гетерополіциклічних сполук. 02.00.03- органічна хімія : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук / Ткаченко Ігор Вікторович ; Наук. кер.: Тарабара І.М. – Дніпро : ДНУ, 2018. – 167с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

43.   547.835(043)
Ф24 Фарат, О. К. Електрофільні перегрупування шестичленних гетероциклів з гемінальним разташуванням атомів нітрогену I / або оксигену та реакції одержаних продуктів. Спеціальність 02.00.03- органічна хімія. Галузь знань 02- хімічні науки : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук / Фарат Олег Костянтинович ; Науковий консультант: Марков В.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 463с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

44.   547.835(043.3)
Ф24 Фарат, Олег Костянтинович Електрофільні перегрупування шестичленних гетероциклів з гемінальним разташуванням атомів нітрогену I / або оксигену та реакції одержаних продуктів. Спеціальність 02.00.03- органічна хімія. Галузь знань 02- хімічні науки : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук / Фарат Олег Костянтинович ; Науковий консультант: Марков В.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 44с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

45.   58.085(043)
Ф75 Фокіна, А. В. Біотехнологія мікроклонального розмноження Origanum vulgare L. та Paulownia elongata S.Y.Hu х P.fortunei (Seem.) Hemsl. 162 Біотехнології та біоінженерія 16 Хімічна та біоінженерія : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії / Фокіна Анастасія Володимирівна ; Науковий керівник: Сатарова Т.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 224с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

46.   66.08(043)
Ф91 Фролова, Л. А. Фізико-хімічні основи гідрофазної технології одержання шпінельних феритів 3d- металів. 05.17.01- технологія неорганічних речовин : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук . 05.17.01- технологія неорганічних речовин / Фролова Лілія Анатоліївна ; Науковий консультант: Сухий К.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 405с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

47.   66.08(043.3)
Ф91 Фролова, Лілія Анатоліївна Фізико-хімічні основи гідрофазної технології одержання шпінельних феритів 3d- металів. 05.17.01- технологія неорганічних речовин : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук . 05.17.01- технологія неорганічних речовин / Фролова Лілія Анатоліївна ; Науковий консультант: Сухий К.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 46с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

48.   544.6(043)
Ц87 Цуркан, А. В. Електрохімічний синтез та властивості композиційних покриттів Fe/Tі О2 : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук. Спеціальнісь 02.00.05- Електрохімія. Галузь знань 102- Хімія / Цуркан Анна Вікторівна ; Наук. кер. Данилов Ф.Й. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 137с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

49.   544.6(043.3)
Ц87 Цуркан, Анна Вікторівна Електрохімічний синтез та властивості композиційних покриттів Fe/Tі О2 : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук. Спеціальнісь 02.00.05- Електрохімія. Галузь знань 102- Хімія / Цуркан Анна Вікторівна ; Наук. кер. Данилов Ф.Й. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 20с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

50.   542.6(043)
Ч40 Челтонов, М. М. Одержання амоній і калій перхлоратів та октогену переробкою енергоконденсованих систем із закінченим терміном зберігання. 16 – Хімічні технології та інженерія. 16–Хімічна та біоінженерія : Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії / Челтонов Максим Михайлович ; Науковий керівник: Коваленко І.Л. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 219с. Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

51.   547.415(043)
Ч50 Чертихіна, Ю. А. Інверсія атома нітрогену в похідних амоніаку та формальдіміну. 102- Хімія. 10- Природничі науки : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії / Чертихіна Юлія Аркадіївна ; Науковий керівник: Просяник О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 223с. Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

52.   544.65(043.3)
Ш17 Шайдеров, Денис Артурович Електроосадження нікелю та композитів з електролітів на основі низькотемпературних евтектичних розчинників. 02.00.05-Електрохімія. : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук / Шайдеров Денис Артурович ; Науковий керівник : Данилов Ф.Й. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 20с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

53.   544.65(043)
Ш17 Шайдеров, Д. А. Електроосадження нікелю та композитів з електролітів на основі низькотемпературних евтектичних розчинників. Спеціальність 02.00.05-Електрохімія. Галузь знань 102- Хімія : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук / Шайдеров Денис Артурович ; Науковий керівник : Данилов Ф.Й. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 154с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

54.   54-126(043.3)
Ш37 Шевченко, Ольга Володимирівна Модифікація вінілових полімерів ненасиченими в-дикетонатами металів. 02.00.06-хімія високомолекулярних сполук : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню доктора хімічних наук / Шевченко Ольга Володимирівна ; Науковий консультант Сухий К.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 47с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

55.   54-126(043)
Ш37 Шевченко, О. В. Модифікація вінілових полімерів ненасиченими в-дикетонатами металів. 02.00.06-хімія високомолекулярних сполук.02-хімічні науки : Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора хімічних наук / Шевченко Ольга Володимирівна ; Науковий консультант Сухий К.М. – Одеса : ОНУ, 2020. – 378с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

56.   547.422(043)
Ю92 Ютілова, К. С. Солі тетраалкіламонію та третинні аміни як нуклеофільні каталізатори ацетолізу хлорметилоксирану. Спец.іальність 02.00.03-органічна хімія : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук / Ютілова Ксенія Сергіївна ; Науковий керівник Швед О.М. – Вінниця : ДОН, 2021. – 170с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

57.   547.422(043.3)
Ю92 Ютілова, Ксенія Сергіївна Солі тетраалкіламонію та третинні аміни як нуклеофільні каталізатори ацетолізу хлорметилоксирану. Спеціальність 02.00.03-органічна хімія : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук / Ютілова Ксенія Сергіївна ; Науковий керівник Швед О.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 27с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

58.   547.567(043.3)
Я45 Якименко, Ігор Юрійович Реакції арилсульфонілпохідних монохінонімінів з нуклеофілами. 02.00.03-органічна хімія : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук / Якименко Ігор Юрійович ; Науковий керівник: Просяник О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 21с.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 2)

59.   547.567(043)
Я45 Якименко, І. Ю. Реакції арилсульфонілпохідних монохінонімінів з нуклеофілами. 02.00.03-органічна хімія 02-хімічні науки : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук / Якименко Ігор Юрійович ; Науковий керівник: Просяник О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 135с.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

Загальна кількість примірників: 85