Список нових надходжень до фонду НТБ УДХТУ на 01.09.2021р.

Список нових надходжень до фонду НТБ УДХТУ на 01.09.2021р.

1. 001
Д76 II Всеукраїнська наукова конференція (з міжнародною участю) студентів вищих навчальних закладів I-IV : рівнів акредитації “Наукова Україна” (23-24 травня 2016р.) та спеціальний розділ випуску №3 збірника наукових і творчих досягнень школярів “Крок у науку”. – Дніпро : Акцент ПП, 2016. – 523с. – 40,00 грн.
Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)

2.   316.3
В85 Всеукраїнська інтернет-конференція студентів і молодих вчених “Духовні витоки українського суспільства” : 18 травня 2016р. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 103с.
Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)

3.   39(477.63)
Е88 Етнонаціональний світ Придніпров’я : Колективна монографія. – Харків : ФОП Панов А.М., 2018. – 168с. – 60,00грн. Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)

4.   39(477.63)
Е88 Етнонаціональний світ Придніпров’я : Колективна монографія. Ч.2. – Дніпро : Ліра, 2019. – 216с. – 60,00грн. Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)

5.   666.76
Н34 Наукові дослідження з вогнетривів та технічної кераміки: Збірник наукових праць. Scientic reserch on refractories and technical ceramics: Научные исследования по огнеупорам и технической керамике: Сборник научных трудов. – Заснований у 1929р. №120. – Харків : АТ “УкрНДІВ ім. А.С.Бережного, 2020. – 283с. – 20,00 грн.
Кільк. прим.: 1 (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

6.   678.6/7
П50 Полімери спеціального призначення. Тези доповідей. Х Україно-польскої наукової конференції. Львів, 21-24 вересня 2020 : Theses of the reports Х Ukrainian-Polish Scientific conference “Polymers of special applications”. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 165с. – 97,95 грн. Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)

7.   544.643
A76 Apostolova, R. D. Electrochemically synthesized iron-sulfide compounds for miniature lithium batteries : Monograph / R. D. Apostolova, E. M. Shembel. – Dnipro : Lira, 2020. – 212p. – 126,00 грн. Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)

8.   621.355
A76 Apostolova, R. D. Molybdenum-oxide and Mo-sulfide compounds obtained by electrolysis for Lithium-batteries : Monograph / R. D. Apostolova, E. M. Shembel. – Dnipro : Lira LTD, 2020. – 192p. – 126,00 грн. Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)

9.   658.382.3(075)
А23 Агєєв, Є. Я. Основи охорони праці : Навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Є. Я. Агєєв. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 271с. – (Вища освіта в Україні). – 140,00 грн.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

10.   681.536.6
О-75 Основи автоматизації об’єктів теплоенергетики : Навчальний посібник / С. М. Анастасенко, І. С. Білюк, Л. І. Бугрім [та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 111с. – 140,00 грн. Кільк. прим.: 1 (Філія. – 1)

11.   004.85(075)
М38 Машинне навчання : Навчальний посібник / Т. М. Басюк, В. В. Литвин, Л. М. Захарія, Н. Е. Кунанець. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 315с. – (Комп’ютинг). – 220,00 грн.
Кільк. прим.: 2 (Філія. – 1, Книгосховище. – 1)

12.   504.064.4
З-38 Захист навколишнього середовища при споживанні органічних палив : Навчальний посібник / О. А. Бєляновська, В. В. Буличов, М. П. Сухий, О. М. Прокопенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 121с. – 97,95 грн.
Кільк. прим.: 9 (ДБВ. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Книгосховище. – 2, Філія. – 4)

13.   622.7(075)
Б61 Білецький, В. С. Моделювання процесів переробки корисних копалин : Навчальне видання / В. С. Білецький, В. О. Смирнов, П. В. Сергєєв. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 399с. – 230,00 грн.
Кільк. прим.: 3 (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1, Книгосховище. – 1)

14.   531(075)
В49 Виноградов, Б. В. Обробка експериментальних даних на прикладах лабораторних робіт з теоретичної механіки : Навчальний посібник / Б. В. Виноградов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 127с. – 97,95 грн.
Кільк. прим.: 8 (ДБВ. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Книгосховище. – 2, Філія. – 3)

15.   574(075)
В48 Вінклер, І. А. Екологічна безпека джерел енергії. Від традиційних до сучасних і перспективних : Навчальний посібник / І. А. Вінклер, Я. Ю. Тевтуль. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 277с. – 180,00 грн.
Кільк. прим.: 1

16.   338.27(075)
В65 Войцеховська, Ю. В. Основи статистичного прогнозування економічних процесів : Навчальний посібник / Ю. В. Войцеховська, І. І. Новаківський. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 200с. – 200,00 грн.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

17.   543.42
П64 Потенціометричне визначення катіонних поверхнево-активних речовин : Монографія / О. В. Волнянська, М. О. Мироняк, М. В. Манзюк, О. В. Лабяк. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 102с. – 97,95 грн.
Кільк. прим.: 2 (ДБВ. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

18.   624.01/07
Г28 Гезенцвей, Е. И. Современные методы расчета зданий и сооружений металлургического и горно-обогатительного производства с интенсивными источниками тепла : Монография / Е. И. Гезенцвей, В. И. Олевский, А. В. Олевский. – К. : Сталь, 2020. – 131с. – 350,00 грн.
Кільк. прим.: 2 (ДБВ. – 1, Книгосховище. – 1)

19.   615.4(075)
П81 Промислова технологія лікарських засобів : Базовий підручник / Є. В. Гладух, О. А. Рубан, І. В. Сайко [та ін.] ; За ред. Є.В.Гладуха, В.І.Чуєшова. – 2-ге вид., випр. та доп. – Харків: НФаУ: Новий Світ-2000, 2019. – 526с. –(Серія “Національний підручник”). –270 грн.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 1, Філія. – 1)

20.   658.8(075)
Г83 Григурко, І. О. Організація та планування виробництва в курсових та практичних роботах : Навчальний посібник / І. О. Григурко, М. Ф. Брендуля, С. М. Доценко. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 232с. – (Вища освіта в Україні). – 120,00грн.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

21.   544.6
Д18 Данилов, Ф. Й. Електрохімічне осадження з електролітів на основі низькотемпературних евтектичних розчинників : Монографія / Ф. Й. Данилов, В. С. Проценко. – Дніпро : Ліра, 2021. – 190с. – 107,00грн.
Кільк. прим.: 2 прим.

22.   66.023(075)
Д81 Дудка, А. М. Технологічне обладнання хімічних виробництв. Частина 1. Конструкції й основи проектування апаратів і посудин : Навчальний посібник / А. М. Дудка, І. І. Начовний, О. С. Кабат. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 539с. – 97,95 грн.
Кільк. прим.: 4 (ДБВ. – 1, Книгосховище. – 1, Філія. – 2)

23.   004.056.5
Є25 Євсеєв, С. П. Кібербезпека: Криптографія з PYTHON : Навчальний посібник / С. П. Євсеєв, О. В. Шматко, О. Г. Король ; Відповід. за випуск Євсеєв С.П. – Харків-Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 120с. – 200,00 грн.
Кільк. прим.: 1

24.   659.113(075)
К56 Ковальчук, С. В. Рекламний менеджмент : Навчальний посібник для студентів / С. В. Ковальчук, Р. В. Бойко, А. В. Корюгін. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 270с. – 180,00грн. Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

25.   52
К78 Краусс, Лоуренс М. Таємниці походження всесвіту : Науково-популярне видання / Лоуренс М. Краусс. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 336с. – 10,20 грн
Кільк. прим.: 1 (Худ. аб. – 1)

26.   004.94(075)
К89 Кузяєв, І. М. Основи комп’ютерного моделювання технічних систем : Навчальний посібник / І. М. Кузяєв, В. І. Ситар. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 392с. – 97,95грн.
Кільк. прим.: 2 (ДБВ. – 1, Філія. – 1)

27.   336.221.4
Л38 Лєгостаєва, О. О. Податкова система: практикум : Навчальний посібник / О. О. Лєгостаєва, Н. О. Гнип. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 228с. – 150 грн.
Кільк. прим.: 1 (Зал економічної літератури. – 1)

28.   621.81(075)
Д38 Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання : Навчальний посібник / В. О. Малащенко, В. М. Стрілець, Я. М. Новіцький, О. Р. Стрілець. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 347с. – 250,00грн.
Кільк. прим.: 2 (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1, Філія. – 1)

29.   336.7(075)
М69 Михайловська, І. М. Гроші та кредит. Практикум : Навчальний посібник / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 312с. – 140,00 грн.
Кільк. прим.: 1 (Зал економічної літератури. – 1)

30.   655.4
М80 Морщавка, Ю. О. Забезпечення стратегії розвитку видавничої галузі національної економіки : Монографія / Ю. О. Морщавка. – К. : Парламентське видавництво, 2020. – 152с. – 45,00 грн.
Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)

31.   332.1(075)
М89 Музиченко-Козловська, О. В. Соціально-економічний розвиток регіону : Підручник / О. В. Музиченко-Козловська, А. В. Симак, І. А. Франів. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 192с. – ц.130,00 грн. Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

32.   519.816(075)
Т33 Теорія прийняття рішень : Навчальний посібник / Н. Ю. Науменко, Д. Г. Зеленцов, Л. І. Коротка [та ін.]. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 248с. – 97,95 грн.
Кільк. прим.: 6 (ДБВ. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1, Книгосховище. – 1, Філія. – 3)

33.   004.056.5
О-76 Остапов, С. Е. Кібербезпека: сучасні технології захисту : Навчальний посібник / С. Е. Остапов, С. П. Євсеєв, О. Г. Король. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 678с. – 280 грн.
Кільк. прим.: 2 (Філія. – 1, Книгосховище. – 1)

34.   519.76(075)
М34 Математична лінгвістика. Кн.1.Квантитативна лінгвістика : Навчальний посібник / В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина, В. А. Висоцька, Т. В. Шестакевич ; За ред. В.В.Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 359с. – (Комп’ютинг). – 190,00 грн.
Кільк. прим.: 1 (Філія. – 1)

35.   663.43
П32 Півоваров, О. А. Сучасні методи інтенсифікації солодорощення : Монографія / О. А. Півоваров, О. С. Ковальова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 242с. – 97,95 грн.
Кільк. прим.: 7 (ДБВ. – 1, Книгосховище. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1, Абонемент. – 4)

36.   621.867
П87 Птіцин, С. Г. Обладнання для транспортування та дозування матеріалів : Навчальний посібник / С. Г. Птіцин, О. В. Чехун, В. А. Карпенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 246с. – 97,95 грн.
Кільк. прим.: 7 (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Книгосховище. – 2, ДБВ. – 1, Філія. – 2)

37.   347.77(075)
Р69 Романадзе, Л. Д. Інтелектуальна власність : Підручник / Л. Д. Романадзе, П. М. Цибульов, О. О. Кулініч. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 424с. – 240,00 грн.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

38.   662.73(075)
О-75 Основи хімії і фізики горючих копалин : Підручник для студентів / В. І. Саранчук, М. О. Ільяшов, В. В. Ошовський, В. С. Білецький. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 372с. – 225,00 грн Кільк. прим.: 2 (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

39.   659(075)
С24 Свердліковська, О. С. Реклама та дизайн у поліграфії : Посібник / О. С. Свердліковська, Д. О. Черваков. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 245с. – 97,95грн.
Кільк. прим.: 7 (ДБВ. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1, Книгосховище. – 1, Абонемент. – 4)

40.   622.7(075)
С50 Смирнов, В. О. Переробка корисних копалин : Підручник / В. О. Смирнов, В. С. Білецький. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 607с. – 250,00 грн.
Кільк. прим.: 2 (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1, Книгосховище. – 1)

41.   661.56
Х46 Химия и технология триоксида диазота : Монография / В. И. Созонтов, Г. И. Гринь, Н. В. Кошовец [и др.]. – Северодонецк : Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2017. – 180с. – 40,00 грн.
Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)

42.   004.94(075)
М74 Моделювання систем у GPSS WORLD : Навчальний посібник / Я. І. Соколовський, Ю. В. Шабатура, Я. І. Виклюк [та ін.] ; За ред. В.В.Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 288c. – (Комп’ютинг). – 230,00грн.
Кільк. прим.: 1

43.   336.012.23
С66 Сословський, В. Г. Статистика фінансового ринку: Практикум : Навчальний посібник / В. Г. Сословський. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 168с. – 130,00 грн.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

44.   615(075)
Н83 Нормативно-правове регулювання діяльності фармацевтичних і біотехнологічних підприємств : Підручник / М. В. Стасевич, А. М. Кричковська, Б. П. Громовик, Д.Б. та ін. Баранович. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 288с. – 150,00грн.
Кільк. прим.: 1 (Філія. – 1)

45.   005.61(075)
Х52 Хитра, О. В. Менеджмент продуктивності : Навчальний посібник / О. В. Хитра. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 440с. – 220,00 грн.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

46.   330.15
Ч92 Чуприна, Н. М. Управління еколого-орієнтованим розвитком промислових підприємств : Монографія / Н. М. Чуприна. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 354с. – 95,00грн.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 1, ДБВ. – 1)

47.   666.946
О-38 Огнеупорные цементы на основе композиций многокомпонентных цирконийсодержащих систем / Г. Н. Шабанова, Я. Н. Питак, В. В. Тараненкова [и др.]. – Харьков : НТУ “ХТИ”, 2016. – 247с. – 43,00 грн.
Кільк. прим.: 1 (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

48.   004.6(075)
Ш32 Шаховська, Н. Б. Сховища та простори даних. Книга 2 : Простори даних : Підручник / Н. Б. Шаховська, Н. Е. Кунанець ; За ред. В.В.Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 361с. – (Серія “Комп’ютинг”). – 220,00грн.
Кільк. прим.: 1

49.   336.145.1
Я77 Ярошевич, Н. Б. Бюджетна система : практикум : Навчальний посібник / Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, А. І. Якимів. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 400с.
Кільк. прим.: 1 (Зал економічної літератури. – 1)

Загальна кількість примірників: 103