Бюлетень нових надходжень до НТБ УДХТУ за період 09.2021 – 01.2022

Бюлетень нових надходжень до НТБ УДХТУ за період 09.2021 – 01.2022

Підручники

1 338.486(477)

М89

     Музиченко-Козловська, О.  Економічне оцінювання туристичної привабливості території : Монографія / О. Музиченко-Козловська. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 176с. – 130,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

2 811.111(075)

П69

     Практичний курс англійської мови. Другий курс : Підручник для студентів другого курсу / За ред.: Л.М.Черноватого, В.І.Карабана. – 2-ге вид., випр. та доп. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 336с. – 360,00грн.

Кільк. прим.:  15  (Книгосховище. – 2, Філія. – 1, Абонемент. – 12)

 

3 338.5(075)

А23

     Агєєв, Є. Я.  Ціноутворення: теорія та практикум : Навчальний посібник / Є. Я. Агєєв, Т. В. Шахматова, С. В. Піча. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 374с. – 210,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

4 007(075)

Б75

     Боднар, І.  Міжнародна інформація : Навчально-методичний посібник до самостійного вивчення курсу / І. Боднар. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 284с. – 180,00грн.

Кільк. прим.:  1

 

5 621.713(075)

Д79

     Дубровський, С. С.  Допуски і посадки в машинобудуванні (міжнародні та національні аспекти стандартизації) : Навчальний посібник / С. С. Дубровський. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 242с. – 180,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Філія. – 1)

 

6 657(075)

О-17

     Облік у галузях економіки : Навчальний посібник / Р. В. Кузіна, Т. П. Добрунік, О. В. Радова

[та ін.]. – Херсон : Олді-Плюс, 2017. – 508с. – 235,00 грн.

Кільк. прим.:  1

 

7 658.589(075)

К89

     Кузьмін, О. Є.  Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень : Навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. О. Жовтанецька, Н. О. Заяць. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 227с. – 220,00 грн.

Кільк. прим.:  1

 

8 53(075)

Л12

     Лабораторний практикум з фізики та біофізики : Навчальний посібник / Я. І. Федишин, А. М. Коструба, О. М. Вихрист [та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 146с. – 130,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Філія. – 1)

 

9 54(075)

Ц27

     Цвєткова, Л. Б.  Загальна хімія : Підручник / Л. Б. Цвєткова. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 400с. – 150,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

 

Методичні посібники

1 5369

 

     Кафедра вищої математики.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні розділи вищої математики” за розділом “Ряди” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей 151 “Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології”, 152 “Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка”, 144 “Теплоенергетика”, 133 “Галузеве машинобудування”, 131 “Прикладна механіка”/ Укл.: Науменко Т.С., Поліщук А.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 49с. – Електронне видання

 

2 5346

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Електричні апарати” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”/ Укл.: Соборницький В.І., Решетняк І.Л., Красовський П.Ю. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 20с. – Електронне видання

 

3 5354

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Електричні машини” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл.: Павлюс С.Г., Шкрабець Ф.П., Красовський П.Ю. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 35с. – Електронне видання

 

4 5347

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Монтаж та експлуатація електроустановок” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл.: Сухий М.П., Соборницький В.І., Решетняк І.Л. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 21с. – Електронне видання

 

5 5372

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Основи електроприводу” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл.: Нікольський В.Є., Бутенко І.Г. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 40с. – Електронне видання

 

6 5361

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, вибірковий блок: “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл. Козлов Я.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 44с. – Електронне видання

 

7 5368

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Теплові мережі” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, вибірковий блок 2 / Укл.: Бєляновська О.А., Стоян О.І., Козлов Я.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 16с. – Електронне видання

 

8 5303

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Фізика” за темою 2 (Е) “Вимірювання опору резистора за допомогою містка Уітстона” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей 101,102,121,122,123,131,132,133,141,143,144,151,152,161,162,181,186,263 / Укл.: Л.М.Карпова, Л.С.Тиха. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 11с. – Електронне видання

 

9 5318

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Фізика” за темою 3 (Е) “Визначення ЕРС джерела струму методом компенсації” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей 101,102,121,122,123,131,132,133,141,143,144,151,152,161, : 181,186, 263 / Укл.: Нестеренко М.Г., Бурликов В.В., Нестеренко О.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 10с. – Електронне видання

 

10 5322

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Фізика” за темою 3 (М) “Визначення моменту інерції крутильного маятника Обербека” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей 101,102.121,122.123,131,132,133,141,143,144,151 : 152,161,162,181,186, 263 / Укл.: Тиха Л.С., Карпова Л.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 18с. – Електронне видання

 

11 5320

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Фізика” за темою 4Е (1) “Визначення ємності конденсатора у колі змінного струму” за освітнім рівнем Бакалавр” для студентів спеціальностей 101,102,121,122,123,131,132,133,141,143,144,151 : 152,161,162,181,186,263 /Укл.: Якубовська З.М., Татарко Л.Г., Нестеренко О.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 13с. – Електронне видання

 

12 5319

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Фізика” за темою 7 (М) “Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя (динамічної в’язкості) рідини методом Стокса” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей 101,102,121,122,123 : 131,132,133,141,143,144,151,152,161,162,181,186.263 / Укл.: Бурликов В.В., Нестеренко М.Г., Нестеренко О.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 12с. – Електронне видання

 

13 5321

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Фізика” за темою 8 (М) “Визначення відношення теплоємностей повітря y = Cp/Cv методом адіабатичного розширення: (Клемана – Дезорма )” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей 101,102,121,122,123,131,132,133,141,143,144,151,152,161, 162,181,186, 263 / Укл.: Карпова Л.М., Тиха Л.С. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 14с. – Електронне видання

 

14 5373

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. Частина 1. / Укл.: Павлюс С.Г., Бутенко І.Г. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 27с. – Електронне видання

 

15 5357

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Вторинні і нетрадиційні енергоресурси та енерготехнологічне комбінування” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності : 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, вибірковий блок “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл.: Я.М. Козлов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 53с. – Електронне видання

 

16 5378

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Електрична частина станцій та підстанцій” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, обов’язковий блок / Укл.: Бєляновська О.А., Сухий М.П., Шкрабець Ф.П. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 32с. – Електронне видання

 

17 5355

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Електричні машини” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” /Укл.: Павлюс С.Г., Соборницький В.І., Шкрабець Ф.П. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 31с. – Електронне видання

 

18 5363

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Електричні системи та мережі” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електро- механіка”/ Укл.: Шкрабець Ф.П., Коломієць О.В., Красовський П.Ю. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 49с. – Електронне видання

 

19 5375

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Електроенергетичні установки та системи” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, обов’язковий блок / Укл.: Бєляновська О.А., Сухий М.П., Стоян О.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 25с. – Електронне видання

 

20 5348

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Монтаж та експлуатація електроустановок” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл.: Сухий М.П., Шкрабець Ф.П., Решетняк І.Л. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 22с. – Електронне видання

 

21 5359

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Основи теплотехніки та енергетичні установки” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл. Швачич С.В., Решетняк І.Л. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 18с. – Електронне видання

 

22 5390

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Споживачі електричної енергії” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл.: Бутенко І.Г., Коломієць О.В., Павлюс С.Г. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 27с. – Електронне видання

 

23 5370

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Математичні методи та моделі в розрахунках енергетичного обладнання на ЕОМ” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл.: Швачич С.В., Буличов В.В., Коломієць О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 12с. – Електронне видання

 

24 5352

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Теплові мережі” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, вибірковий блок 2 / Укл.: Бєляновська О.А., Козлов Я.М., Стоян О.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 14с. – Електронне видання

 

25 5379

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Електрична частина станцій та підстанцій” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, обов’язковий блок / Укл.: Бєляновська О.А., Сухий М.П., Шкрабець Ф.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 21с. – Електронне видання

 

26 5389

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Електричні апарати” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл.: Шкрабець Ф.П., Коломієць О.В., Бутенко І.Г. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 7с. – Електронне видання

 

27 5376

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Електроенергетичні установки та системи” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, обов’язковий блок / Укл.: Бєляновська О.А., Сухий М.П., Стоян О.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 13с. – Електронне видання

 

28 5350

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Монтаж та експлуатація електроустановок” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл.: Шкрабець Ф.П., Сухий М.П., Решетняк І.Л. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 12с. – Електронне видання

 

29 5356

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Нагнітачі та теплові двигуни” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, вибірковий блок : “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл.: Нікольський В.Є., Коломієць О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 17с. – Електронне видання

 

30 5358

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи електроприводу” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл.: Нікольський В.Є., Коломієць О.В., Красовський П.Ю. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 17с. – Електронне видання

 

31 5371

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи теплотехніки та енергетичні установки” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл.: С.В.Швачич, І.Л.Решетняк. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 15с. – Електронне видання

 

32 5377

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Споживачі електричної енергії” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл.: Бутенко І.Г., Коломієць О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 18с. – Електронне видання

 

33 5349

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки та тематика з курсової роботи з дисципліни “Вторинні і нетрадиційні енергоресурси та енерготехнологічне комбінування” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та : електромеханіка”, вибірковий блок “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл. Я.М.Козлов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 38с. – Електронне видання

 

34 5353

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки та тематика з курсової роботи з дисципліни “Електричні машини” за освітнім рівнем : “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл.: Павлюс С.Г., Шкрабець Ф.П., Красовський П.Ю. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 42с. – Електронне видання

 

35 5329

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки та тематика курсової роботи дисципліни “Математичні методи та моделі в розрахунках енергетичного обладнання на ЕОМ” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та : електромеханіка”, обов’язковий блок “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл.: Швачич С.В., Буличов В.В., Коломієць О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 15с. – Електронне видання

 

36 5374

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки та тематика курсової роботи з дисципліни “Електроенергетичні установки та системи” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, обов’язковий блок / Укл.: Сухий М.П., Решетняк І.Л. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 25с. – Електронне видання

 

37 5342

 

     Кафедра іноземих мов.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Латинська мова” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 035 “Філологія”. Частина 1. / Укл. Коваленко І.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 24с. – Електронне видання

 

38 5324

 

     Кафедра іноземних мов.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Друга іноземна мова (французька)” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 035 “Філологія” / Укл. Забрудська Л.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 35с. – Електронне видання

 

39 5335

 

     Кафедра інформаційних систем.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Організація баз даних та знань” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія” (Частина 1) / Укл. Ляшенко О.А. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 60с. – Електронне видання

 

40 5336

 

     Кафедра інформаційних систем.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Організація баз даних та знань” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія” / Укл. Ляшенко О.А. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 20с. – Електронне видання

 

41 5391

 

     Кафедра матеріалознавства.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Аналіз та контроль матеріалів”, розділ “Рентгенівський аналіз матеріалів” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство” / Укл.: Гірін О.Б., Овчаренко В.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 24с. – Електронне видання

 

42 5341

 

     Кафедра матеріалознавства.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Теорія механізмів і машин”. Частина 1 за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей: 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування” / Укл.: Казіміров І.П., Лівак О.В., Гнатко О.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 36с. – Електронне видання

 

43 5388

 

     Кафедра матеріалознавства.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Технології конструкційних матеріалів”, розділ “Технологічні випробування конструкційних матеріалів” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство” / Укл.: Трофименко В.В., Овчаренко В.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 21с. – Електронне видання

 

44 5333

 

     Кафедра матеріалознавства.  Методичні вказівки та тематика з курсового проекту з дисципліни “Деталі машин” до розділу “Розрахунок й проектування приводу ланцюгового конвеєра із двоступінчастим циліндричним косозубим редуктором з роздвоєним тихохідним ступенем, за освітнім : рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей: 133 “Галузеве машинобудування”, 131 “Прикладна механіка ” / Укл.: Карпенко В.А., Кравець В.І., Бабенко В.Г. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 56с. – Електронне видання

 

45 5325

 

     Кафедра матеріалознавства.  Методичні вказівки та тематика з курсового проекту з дисципліни “Деталі машин” до розділу “Розрахунок й проектування приводу ланцюгового конвеєра із двохступінчастим циліндричним косозубим редуктором”: за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей: 133 “Галузеве машинобудування”, 131 “Прикладна механіка” / Укл. : Карпенко В.А., Ковальов С.В., Шишко С.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 57с. – Електронне видання

 

46 5326

 

     Кафедра матеріалознавства.  Методичні вказівки та тематика з курсового проекту з дисципліни “Деталі машин” до розділу “Розрахунок й проектування приводу ланцюгового конвеєра із двохступінчастим циліндричним косозубим редуктором з роздвоєним швидкохідним ступенем” : за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей : 133 “Галузеве машинобудування”, 131 “Прикладна механіка” / Укл.: Карпенко В.А., Ковальов С.В., Глечиков В.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 58с. – Електронне видання

 

47 5387

 

     Кафедра неорганічної хімії.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Загальна та неорганічна хімія” до теми “Азот і сполуки нітрогену” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей : 102 ” Хімія”, 132 “Матеріалознавство”, 161 “Хімічні технології та інженерія”, 162 “Біотехнологія та біоінженерія”, 181 “Харчові технології”, 186 “Видавництво та поліграфія”, 226 “Фармація, промислова фармація”, 263 “Цивільний захист” / Укл.: Берзеніна О.В., Голіченко О.А., Хмарська Л.О. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 51с. – Електронне видання

 

48 5364

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Конспект лекцій з дисципліни “Основи теорії надійності та техногенний ризик” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека”; Укл.Ткаля О.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 82с. – Електронне видання

 

49 5365

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Аудит охорони праці в виробництві” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.Ткаля О.І. – Дніпро : Вища школа, 2021. – 19с. – Електронне видання

 

50 5366

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Аудит охорони праці в виробництві” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл. Ткаля О.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 14с. – Електронне видання

 

51 5367

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни ” Аудит охорони праці в виробництві” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл. Ткаля О.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 13с. – Електронне видання

 

52 5392

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з “Виробничої практики” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл. Мітіна Н.Б. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 17с. – Електронне видання

 

53 5393

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки та тематика з курсової роботи з дисципліни “Основи гігієни праці та виробничої санітарії” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 26с. – Електронне видання

 

54 5339

 

     Кафедра підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Інтелектуальний бізнес” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 051 “Економіка” / Укл. Іванова М.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 33с. – Електронне видання

 

55 5340

 

     Кафедра підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Статистичне забезпечення управління соціально-економічним розвитком” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 051 “Економіка” / Укл. М.В.Іванова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 36с. – Електронне видання

 

56 5362

 

     Кафедра підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Економіка підприємства” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 075 “Маркетинг” / Укл.: Рябик Г.Є., Яворська О.Б. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 22с. – Електронне видання

 

57 5360

 

     Кафедра підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Економіка підприємства” за рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 051 “Економіка” / Укл.: Рябик Г.Є., Яворська О.Б. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 30с. – Електронне видання

 

58 5334

 

     Кафедра програмного забезпечення інформаційно-вимірювальної техніки.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Інформаційні технології керування” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 144 “Теплоенергетика” / Укл.: Білокінь В.І., Волкова С.А. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 47с. – Електронне видання

 

59 5323

 

     Кафедра процесів, апаратів та загальної хімічної технології.  Методичні вказівки до лабораторних занять №9 “Дослідження процесу сушіння матеріалів в конвективній сушарці” з дисципліни “Процеси та апарати харчових виробництв” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 181 : “Харчові технології” / Укл.: Лященко А.О., Скнар Ю.Є., Рябік П.В., Гриднєва Т.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 8с. – Електронне видання

 

60 5382

 

     Кафедра процесів, апаратів та загальної хімічної технології.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів “Основні поняття і структурні елементи математичного моделювання ХТП та ХТС.Ч.4. Аналіз розмірностей як засіб моделювання ХТП” з дисциплін “Загальна хімічна технологія”, “Процеси : та апарати хімічних виробництв”, “П та А хіміко-фармацевтичних виробництв”, “П та А природоохоронних технологій”, “П та А біотехнологічних виробництв”, “П та А ХВ”…за освітн. рівнем “Бакалавр” для студ. спец.: 161, 133, 226, 101, 162, 181, 151, 152 / Укл.: Барський В.Д., Кравченко О.В., Скнар І.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 20с. – Електронне видання

 

61 5327

 

     Кафедра процесів, апаратів та загальної хімічної технології.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів “Основні поняття і структурні елементи математичного моделювання ХТП та ХТС.Ч.5.Теорія подібності як засіб математичного моделювання ХТП” з дисциплін “Загальна хімічна технологія”, : “Процеси та апарати хімічних виробництв”, “Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв”, “Процеси та апарати природоохоронних технологій”, “Процеси і апарати біотехнологічних виробництв”, “Процеси та апарати харчових виробництв” /Укл.: Барський В.Д., Кравченко О.В., Скнар І.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 64с. – Електронне видання

 

62 5330

 

     Кафедра процесів, апаратів та загальної хімічної технології.  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів “Основні поняття і структурні елементи математичного моделювання ХТП та ХТС. Ч 3. Диференціальні моделі та їх практичне застосування” з дисциплін “Загальна хімічна технологія”, “Процеси та апарати хімічних виробництв “, “Процеси та апарати хіміко- фармацевтичних виробництв “, “Процеси та апарати природо- охоронних технологій”, “Процеси і апарати біотехнологічних виробництв”, “Процеси та апарати харчових виробництв”/ Укл.: Барський В.Д., Кравченко О.В., Cкнар І.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 51с. – Електронне видання

 

63 5331

 

     Кафедра процесів, апаратів та загальної хімічної технології.  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів “Основні поняття і структурні елементи математичного моделювання ХТП та ХТС. Ч.1. Визначення термінів” з дисциплін “ЗХТ”, “ПАХВ”, “П та А хіміко-фармацевтичних виробництв”, “П та А природо- охоронних технологій”, “П і А біотехнологічних виробництв”, “П та А харчових виробництв” /Укл.: Барський В.Д., Кравченко О.В., Скнар І.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 40с. – Електронне видання

 

64 5332

 

     Кафедра процесів, апаратів та загальної хімічної технології.  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів “Основні поняття і структурні елементи математичного моделювання ХТП та ХТС. Ч.2. Математичні засоби моделювання” з дисциплін “Загальна хімічна технологія”, “Процеси та апарати хіміко- : -фармацевтичних виробництв”, “Процеси та апарати природоохоронних технологій”, “Процеси і апарати біотехнологічних виробництв”, “Процеси та апарати харчових виробництв”, “Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації” / Укл.: Барський В.Д., Кравченко О.В., Скнар І.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 33с. – Електронне видання

 

65 5328

 

     Кафедра процессов, аппаратов и общей химической технологии.  Методические указания к организации самостоятельной работы студентов “Основные понятия и структурные элементы математического моделирования ХТП и ХТС.Ч.5.Теория подобия как средство математического моделирования ХТП” по дисциплинам “ОХТ”, “ПАХТ”, “Процессы и аппараты химико- фармацевтических производств”, “Процессы и аппараты природоохранных технологий”, “Процессы и аппараты биотехнологических производств” / Сост.: Барский В.Д., Кравченко А.В., Скнар И.В. – Днепр : ГВУЗ УГХТУ, 2021. – 67с. – Электронное издание

 

66 5381

 

     Кафедра процессов, аппаратов и общей химической технологии.  Методические указания к организации самостоятельной работы студентов “Основные понятия и структурные элементы математического моделирования ХТП и ХТС.Часть 4. Анализ размерностей как средство моделирования ХТП” по дисциплинам “Общая химическая технология”, “П и А химических производств”, “П и А химико-фармацевтических производств”, “П и А природоохранных технологий”…по образовательному уровню “Бакалавр” для студ.- иностран. граждан спец.: 161, 133, 226, 101, 162, 181, 151, 152 / Сост.: Барский В.Д., Кравченко А.В., Скнар И.В. – Днепр : ГВУЗ УГХТУ, 2021. – 19с. – Електронный вариант

 

67 5384

 

     Кафедра технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Технологічна експертиза” за темою “Експертиза якості харчових жирів, маргаринової та майонезної продукції” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності : 181 “Харчові технології”, вибірковий блок “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції” / Укл.: Філінська Т.Г., Суха І.В., Філінська А.О. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 28с. – Електронне видання

 

68 5385

 

     Кафедра технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Основи інспектування харчових виробництв” за освітним рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 181 : “Харчові технології”, вибірковий блок “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції” / Укл.: Філінська Т.Г., Філінська А.О. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 73с. – Електронне видання

 

69 5386

 

     Кафедра технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи інспектування харчових виробництв” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 181 : “Харчові технології”, вибірковий блок “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції” / Укл.: Філінська Т.Г., Філінська А.О. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 33с. – Електронне видання

 

70 5383

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Спецтехнологія переробки полімерних та композиційних матеріалів” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок : ” Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів” / Укл. Баштаник П.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 47с. – Електронне видання

 

71 5380

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів.  Робоча програма з переддипломної виробничої практики за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів” / Укл. Баштаник П.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 12с. – Електронне видання

 

72 5344

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Фармакогнозія з основами біохімії лікарських рослин” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація” / Укл. Крищик О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 70с. – Електронне видання

 

73 5345

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Фармацевтична хімія” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація” / Укл. Крищик О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 63с. – Електронне видання
74 5337

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Окремі розділи органічного синтезу” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності “161- Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок ” Хімічні : технології органічних речовин” / Укл. Білов В.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 12с. – Електронне видання

 

75 5338

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Устаткування виробництв органічного синтезу” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок ” Хімічні : технології органічних речовин” / Укл. Білов В.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 19с. – Електронне видання

 

76 5343

 

     Кафедра філософії та українознавства.  Конспект лекцій з дисципліни “Політологія” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей: 051 “Економіка”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 073 “Менеджмент”, 075 “Маркетинг”, : 123 “Комп’ютерна інженерія”, 151 “Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології”, 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”, 122 “Комп’ютерні науки”, 144 “Теплоенергетика”, 131 “Прикладна механіка” / Укл. О.М. Патеріло. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 105с. – Електронне видання

 

77 5351

 

     Кафедра філософії та українознавства.  Методичні вказівки до семінарських занять з дисціпліни “Історія України” до теми “Козацтво в Історії України : (ХV- XVIII ст.) : Українські гетьмани та діячі козацтва” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів усіх спеціальностей / Укл. Ковальова Н.А. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 33с. – Електронне видання

 

Журнали

1      Вимірювальна техніка та метрологія. – Львів : Львівська політехніка, 1965. – 2020. –  1

Кільк. прим.:  1  (ВЧЗ. – 1)

 

2      Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : Радіоелектроніка та телекомунікації. – Львів : Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 1964. – 2019. –  914. – 79с.

Кільк. прим.:  1  (ВЧЗ. – 1)

 

3      Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : Проблеми економіки та управління. – Львів : Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 1964. – 2020. –  2. – 186с.

Кільк. прим.:  1  (ВЧЗ. – 1)

 

4      Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : Радіоелектроніка та телекомунікації. – Львів : Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 1964 – 2020. –  915. – 103с.

Кільк. прим.:  1  (ВЧЗ. – 1)

 

5      ВуглеХімічний журнал. – Харків : ГП УХИН, 1993 – 2021. –  3

Кільк. прим.:  1  (ВЧЗ. – 1)

 

6      ВуглеХімічний журнал. – Харків : ГП УХИН, 1993 – 2021. –  4

Кільк. прим.:  1  (ВЧЗ. – 1)

 

7      Економічний вісник : Загальнодержавне наукове видання з питань економіки і бізнесу. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015 – 2020. –  2

Кільк. прим.:  4  (ВЧЗ. – 1, Книгосховище. – 3)

 

8      Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація : Науковий журнал. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ. – 2020. – 2. – 78с.

Кільк. прим.:  2  (ВЧЗ. – 1, Філія. – 1)

 

9      Питання хімії та хімічної технології: Науково-технічний журнал.– Днепр: ДВНЗ УДХТУ, 1965– 2021. –  2. – 149с.

Кільк. прим.:  4  (Книгосховище. – 1, Філія. – 1, ВЧЗ. – 1, ДБВ. – 1)

 

10    Питання хімії та хімічної технології : Науково-технічний журнал.– Днепр: ДВНЗ УДХТУ, 1965. – 2021. –3. – 149с.

Кільк. прим.:  4  (Книгосховище. – 1, Філія. – 1, ВЧЗ. – 1, ДБВ. – 1)

 

11    Питання хімії та хімічної технології: Науково-технічний журнал. – Днепр: ДВНЗ УДХТУ, 1965. – 2021. – 4. – 149с.

Кільк. прим.:  4  (ДБВ. – 1, Книгосховище. – 1, Філія. – 1, ВЧЗ. – 1)

 

 

Електронні видання

1 678.4

Б79

     Большой справочник резинщика. Том 1. Каучуки и ингредиенты [Електронний ресурс] / Резниченко С.В., Морозов Ю.Л. (ред.). – Электронная книга. – М. : Техинформ, 2012. – 744с.

 

2 678.4

Б79

     Большой справочник резинщика. Том 2. Резины и резинотехнические изделия [Електронний ресурс] / Резниченко С.В., Морозов Ю.Л. (ред.). – Электронная книга. – М. : Техинформ, 2012. – 648с.

 

3 330.341.1

З-41

     Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародного євразійського конгресу економіки і соціальних наук [Електронний ресурс] : 26-28 квітня 2018 року, Дніпро, Україна. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 219с.

 

4 340(075)

П68

     Правознавство [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / Автори: Лежнєва Т.М., Рубан О.В., Смєсова В.Л., Тимченко Л.М., Черноп’ятов С.В. За заг. ред. Т.М.Лежнєвої, В.Л.Смєсової. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 167с.

 

5 54(076)

Б48

     Берзеніна, О. В.  Збірник задач і завдань з загальної хімії [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / О. В. Берзеніна, О. В. Штеменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 147с.

 

6 504.064.4(075)

З-38

     Захист навколишнього середовища при споживанні органічних палив [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / О. А. Бєляновська, В. В. Буличов, М. П. Сухий, О. М. Прокопенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 121с.

 

7 531(075)

В49

     Виноградов, Б. В.  Обробка експериментальних даних на прикладах лабораторних робіт з теоретичної механіки [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / Б. В. Виноградов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 127с.

 

8 531.1/2 (076.2)

В49

     Виноградов, Б. В.  Тренажер з теоретичної механіки. Навчальний посібник з теоретичної механіки. Частина І [Електронний ресурс] / Б. В. Виноградов, Д. О. Федін. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 164с.

 

9 669.017

Г51

     Гірін, О. Б.  Аналіз та контроль матеріалів. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / О. Б. Гірін, В. І. Овчаренко, Є. В. Колесник. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 138с.

 

10 330.341.1(075)

Д44

     Дідченко, О. І.  Інноваційна політика [Електронний ресурс] / О. І. Дідченко. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 164с.

 

11 66.023(075)

Д81

     Дудка, А. М.  Технологічне обладнання хімічних виробництв. Частина 1. Конструкції й основи проектування апаратів і посудин [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / А. М. Дудка, І. І. Начовний, О. С. Кабат. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 539с.

 

12 66.06(075)

З-15

     Задорський, В. М.  Екстрагування та просочення у промисловій хімії. Системи “рідина – тверде тіло” [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / В. М. Задорський. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 135с.

 

13 621.351

К76

     Кошель, Н. Д.  Краткий словарь электрохимических терминов и понятий [Електронний ресурс] / Н. Д. Кошель. – Днипро : ГВУЗ УГХТУ, 2016. – 328с. – 73,64грн.

 

14 004.42(075)

К90

     Куліков, С. І.  Основи програмування та обчислювальної математики [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / С. І. Куліков, С. А. Волкова, А. А. Чернишов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 159с.

 

15 53(075)

Н56

     Нестеренко, О. І.  Посібник до електронного тестування з загальної фізики. Електрика. Частина 3 [Електронний ресурс] / О. І. Нестеренко, В. В. Бурликов. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 195с.

 

16 53(075)

Н56

     Нестеренко, О. І.  Посібник до електронного тестування з загальної фізики. Електромагнетизм. Коливання і хвилі. Частина 5 [Електронний ресурс] / О. І. Нестеренко, З. М. Якубовська, Л. Г. Татарко. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 166с.

 

17 628.16(075)

Н58

     Нефедов, В. Г.  Природоохоронні хімічні технології. Процеси та апарати водопідготовки та очищення води.Ч.1 [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / В. Г. Нефедов, О. В. Смирнова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 307с.

 

18 614.8(035)

П38

     Плис, М. М.  Довідник. Документи, що регламентують використання засобів індивідуального захисту [Електронний ресурс] / М. М. Плис, М. М. Плис, М. В. Рогальов ; За ред. д.т.н.проф. О.А.Півоварова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 235с.

 

19 665.63

Р24

     Раскіна, Л. С.  Технологія та розрахунки процесів і апаратів отримання нафтових олив [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / Л. С. Раскіна, О. В. Тертишна. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 156с.

 

20 66.02

Т35

     Тертишний, О. О.  Механічні процеси в хімічній технології [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / О. О. Тертишний, С. О. Опарін, П. В. Рябік. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 220с.

 

21 339.9(075)

Т48

     Ткаченко, А. М.  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Електронний ресурс] : Навчально-методичний посібник для студентів / А. М. Ткаченко, О. І. Дідченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 353с.

 

22 621.793(075)

Ю96

     Юшко, В. Л.  Металеві матеріали та конструкційні й технологічні рішення в протикорозійній техніці [Електронний ресурс] : Посібник / В. Л. Юшко, В. С. Журавльов, В. А. Карпенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 335с.

 

23 661.715

С71

     Спеціальна техніка промислових виробництв. Енерготехнологічні установки та реакційна апаратура високотемпературної переробки вуглеводневої та вуглецевої сировини [Електронний ресурс] : Посібник / В. Л. Юшко, Б. І. Мельніков, В. О. Яріз, С. М. Русалін. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2010. – 277с.

 

24 665.63/64

Е45

     Експлуатація та технічне обслуговування обладнання технологічних об’єктів хімічних, нафтопереробних і нафтохімічних виробництв [Електронний ресурс] : Посібник / В. Л. Юшко, С. М. Русалін, Л. Ф. Биков, Д. В. Юшко. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 290с.

 

25 66.023.2(075)

Ю96

     Юшко, В. Л.  Технологія хімічного апаратобудування. Виготовлення хімічної апаратури з використанням неметалевих покриттів та матеріалів [Електронний ресурс] : Посібник / В. Л. Юшко, В. А. Черніченко, В. В. Кузьміна. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2011. – 345с.

 

26 66.048.37(075)+665.63/65

Ю96

     Юшко, В. Л.  Ректифікаційні установки нафтогазової промисловості в курсовому та дипломному проектуванні [Електронний ресурс] : Посібник / В. Л. Юшко, М. І. Шишков, В. І. Зражевський. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 494с.

 

 

 

 

 

Художня література

 

1 544.4(016)

В19

     Василь Михайлович Власенко : Біобібліографія провідних вчених. – К. : Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України, 2021. – 156с. – 10,00 грн.

Кільк. прим.:  1

 

2 821.161.2’06

З-31

     Запека, В.  Цуцик : Антивоєнний роман / В. Запека. – 2-ге вид., випр.і доп. – Житомир : Видавець О.О.Євенок, 2021. – 224с. – 30,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Худ. аб. – 1)

 

3 94(477.63)

З-35

     Заруба, В.  Фортеця над Козацьким порогом / В. Заруба.  Дніпро : Ліра, 2016. – 60с. – 25,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Худ. аб. – 1)

 

4 821.161.2’06

И75

   Йогансен, М.  Подорожі філософа під кепом: Роман /М. Йогансен. – К.:Темпора, 2018. – 496 с. – 30,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Худ. аб. – 1)

 

5 94(477.63)

К59

     Козар, П.  Лоцмани Дніпрових порогів / П. Козар ; Упоряд. та вступна стаття М.Чабана. – Дніпро : Ліра, 2019. – 356с. – 75,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Худ. аб. – 1)

 

6 821(100 )

Л59

     Ліндгрен, А.  Міо, мій міо : Казкова повість / А. Ліндгрен. – К. : РІДНА МОВА, 2019. – 160с. –

20,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Худ. аб. – 1)

7 821.161.2’06

Р64

     Роздобудько, І.  Дванадцять або Виховання жінки в умовах , не придатних до життя : Роман / І. Роздобудько. – К. : Нора – Друк, 2015. – 223с. – 30,00 грн

Кільк. прим.:  1  (Худ. аб. – 1)

 

8 821.161.2’06

С79

     Степовичка, Л.  Зачарований світ : Твори для дітей та юнацтва / Л. Степовичка. – Дніпро : Ліра, 2018. – 104с. – 20,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Худ. аб. – 1)

 

9 821.161.2’06

У-48

     Уліцкая, Л.  Драбина Якова : Роман / Л. Уліцкая. – К. : Форс Україна, 2017. – 592с. – 25,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Худ. аб. – 1)