Бюлетень нових надходжень до НТБ УДХТУ за 2022 рік

Бюлетень нових надходжень до НТБ УДХТУ за 2022 рік

Підручники

1 613

З-46

     Здоров’я і здоровий спосіб життя: полідисциплінарний вимір : Колективна монографія. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 174с. – 120,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

2 016

Н81

     Номбардор. – Хучанд : Хуросон, 2021. – 492с. – 40,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

3 94(477.61)

У45

     Українське село першої половини ХХ ст. через призму людської пам’яті : Зі збірок спогадів, зібраних Вірою Аннусовою. – Дніпро : Літограф, 2022. – 126с. – 45,00 грн.

Кільк. прим.:  1

 

4 519.853

K71

     Kosolap, A.  Practical global optimization : Monograph / A. Kosolap. – Dnipro : Ukrainian State Universiti of Chemical Technology, 2020. – 97,95 грн.

Кільк. прим.:  2  (Книгосховище. – 1, ДБВ. – 1)

 

5 547.567

А18

     Авдєєнко, А. П.  пара- Хіноніміни. Т.1. Реакційна здатність : Монографія / А. П. Авдєєнко, С. О. Коновалова, О. В. Просяник. – Краматорськ : ДДМА, 2021. – 291с. – 60,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (ДБВ. – 1)

 

6 517.958

(075)

Б72

     Бобик, О. І.  Рівняння математичної фізики (практикум) : Навчальний посібник / О. І. Бобик, І. О. Бобик, В. В. Литвин ; За ред. проф. В.В.Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 256с. – (Серія “Комп’ютинг”). – 180,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Філія. – 1)

 

7 628.3

О-95

     Очистка стічних вод від фармацевтичних препаратів / О. Б. Веліченко, О. Б. Шмичкова, Т. В. Лук’яненко, В. С. Проценко. – Дніпро : Ліра, 2021. – 104с. – 65,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (ДБВ. – 1)

 

8 544.6

Е50

     Електрохімічний синтез високочистих розчинів натрію гіпохлориту : Монографія / Д. Гиренко, Т. Лук’яненко, О. Шмичкова, О. Веліченко. – Дніпро : Ліра, 2021. – 104с. – 60,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (ДБВ. – 1)

 

9 65.012.32

К35

     Кеннеди, Д.  Жесткий менеджмент. Заставьте людей работать на результат / Д. Кеннеди ; Пер. с англ. – 4-е изд. – К. : Ника-Цент, 2016. – 288с. – 100,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

10 368.01

(075)

А 43

     Актуальні розрахунки : Підручник / І. М. Копич, В. М. Сороківський, С. В. Черкасова, М. В. Сороківська. – вид.2-ге, перероб. і доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 214с. – 150,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

11 620.22

(075)

К82

     Криль, Я. А.  Матеріалознавство. Сталь: класифікація, виробництво, споживання, маркування : Навчальний посібник / Я. А. Криль, Е. С. Геворкян, Д. Л. Луцак ; За ред. проф. Криля Я.А. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 267с. – 140,00грн.

Кільк. прим.:  1  (Філія. – 1)

 

12 811.111

(075)

О-53

     Олейнікова, О. М.  Англійська мова професійного спілкування : Навчальний посібник / О. М. Олейнікова. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 180с. – 160,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

13 94(477)

075

О-54

     Олійник, М.  Історія України : Навчальний посібник / М. Олійник, І. Ткачук. – 3-тє вид., випр. та доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 272с. – 220,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

14 622.279

(075)

Т38

     Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ : Навчальний посібник / В. М. Орловський, В. С. Білецький, В. Г. Вітрик, В. І. Сіренко. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 311с. – 230,00 грн.

Кільк. прим.:  2  (Книгосховище. – 1, Філія. – 1)

 

15 678

П50

     Полімерні іонні рідини та іонні рідини іоненового типу : Монографія / О. С. Свердліковська, О. В. Черваков, О. О. Феденко [та ін.]. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 199с. – 97,95 грн.

Кільк. прим.:  2  (ДБВ. – 1, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

 

16 330.342

П82

     Просторова організація економічних систем : Монографія / Ю. І. Стадницький, Т. Б. Данилович, О. В. Музиченко-Козловська [та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 274с. – 160,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

 

17 621.817

(075)

М55

     Механічні передачі. Розрахунок та конструювання : Навчальний посібник / Ю. М. Токарський, В. В. Янків, З. О. Сірик [та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 152с. – 130,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Філія. – 1)

 

18 544.77

(075)

Ц27

     Цвєткова, Л. Б.  Колоїдна хімія: теорія і задачі : Навчальний посібник / Л. Б. Цвєткова. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 286с. – 190,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)

 

19 341.238

(075)

Ц61

     Цимбалістий, В. Ф.  Теорія міжнародних відносин : Навчальний посібник / В. Ф. Цимбалістий. – 3-тє вид., доп. та випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 360с. – 210,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)

Журнали

1  

 

     Вимірювальна техніка та метрологія. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – 2020. – , 1

Кільк. прим.:  1  (ВЧЗ. – 1)

 

2  

 

     Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : Радіоелектроніка та телекомунікації. – Львів : Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 1964-. – 2019. – , 914. – 79с.

Кільк. прим.:  1  (ВЧЗ. – 1)

 

3  

 

     Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : Проблеми економіки та управління. – Львів : Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 1964-. – 2020. – , 2. – 186с.

Кільк. прим.:  1  (ВЧЗ. – 1)

 

4  

 

     Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : Радіоелектроніка та телекомунікації. – Львів : Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 1964-. – 2020. – , 915. – 103с.

Кільк. прим.:  1  (ВЧЗ. – 1)

 

5  

 

     Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : Юридичні науки. – Львів : Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 1964-. – 2020. – 7, 1. – 242с.

Кільк. прим.:  1  (ВЧЗ. – 1)

 

6  

 

     ВуглеХімічний журнал. – Харків : ГП УХИН, 1993-. – 2021. – , 5

Кільк. прим.:  6  (ВЧЗ. – 6)

 

7  

 

     ВуглеХімічний журнал. – Харків : ГП УХИН, 1993-. – 2021. – , 6

Кільк. прим.:  1  (ВЧЗ. – 1)

 

8  

 

     Наука. Технології. Інновації. – К. : ДНУ Український інститут науково-технічної експертизи та інформації, – 2021. – , 4. – 88с.

 

Електронні видання

1 378

С82

     100-річчя Поліського національного університету: здобутки, реалії, перспективи : збірник праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції (1 листопада 2022 р.). [Електронний ресурс] : Житомир : Поліський національний університет. – Житомир : ПНУ, 2022. – 680с. – електронне видання

 

2 519.853

K71

     Kosolap, A.  Practical global optimization [Електронний ресурс] : Monograph / A. Kosolap. – Dnipro : Ukrainian State Universiti of Chemical Technology, 2020. – 200p. – Електронне видання. – 97,95 грн.

 

3 66.023

(075)

А46

     Александров, К. М.  Основи монтажних робіт на підприємствах хімічної промисловості [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / К. М. Александров, В. М. Анісімов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 342с. – Електронне видання

 

4 546(076)

Б48

     Берзеніна, О. В.  Збірник задач з хімії з основами біогеохімії [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / О. В. Берзеніна, І. Л. Коваленко, Н. І. Штеменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 159с. – Електронне видання. – 73,64грн.

 

5 621.1(075)

Т34

     Теплотехніка та енерготехнологія хіміко-технологічних процесів [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / О. А. Бєляновська, В. В. Буличов, О. І. Стоян [та ін.]. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 175с. – Електронне видання

 

6 65.012.32

І-74

     Інформаційний менеджмент [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / В. І. Дубницький, Н. Ю. Науменко, О. В. Овчаренко, В. Р. Писарькова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 405с. – Електронне видання

 

7 681.51

(075)

К49

     Клименко, О. П.  Контроль і управління технологічними процесами [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / О. П. Клименко, І. Г. Каюн, А. Р. Шейкус. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 179с. – Електронне видання. – 97,95грн.

 

8 811.161.2

К90

     Кулакевич, Л. М.  Українська мова у професійній діяльності [Електронний ресурс] : Посібник / Л. М. Кулакевич. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 357с. – Електронне видання. – 73,64 грн.

 

9 66.011

(075)

М27

     Марков, В. І.  Стехіометричний аналіз і розрахунок матеріального балансу хімічних процесів органічного синтезу [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / В. І. Марков, О. В. Харченко, С. А. Варениченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 196с. – Електронне видання. – 97,95 грн.

 

10 661.525

(075)

М48

     Мельников, Б. І.  Виробництво аміачної селітри та карбаміду [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / Б. І. Мельников, І. М. Деміденко, М. О. Савченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 303с. – Електронне видання. – 73,64грн.

 

   11 53(075)

Н56

     Нестеренко, О. І.  Посібник до електронного тестування з загальної фізики. Частина 4. Магнетизм [Електронний ресурс] / О. І. Нестеренко, М. Г. Нестеренко, В. В. Бурликов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 182с. – Електронне видання. – 44,95грн.

 

12 621.355.8

Н58

     Нефедов, В. Г.  Електрохімічна енергетика. Герметичні лужні акумулятори: улаштування, виробництво, розрахунки [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / В. Г. Нефедов, Ю. В. Поліщук. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 177с. – Електронне видання. – 73,64грн.

 

13 330.341.1

П85

     Прудніков, В. Ф.  Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / В. Ф. Прудніков, М. В. Куцинська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 179с. – Електронне видання. – 73,64грн.

 

14 621.867

(075)

П87

     Птіцин, С. Г.  Обладнання для транспортування та дозування матеріалів [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / С. Г. Птіцин, О. В. Чехун, В. А. Карпенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 246с. – Електронне видання. – 97,95 грн.

 

15 004.3

(075)

С32

     Сергєєва, О. В.  Комп’ютерна схемотехніка [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / О. В. Сергєєва. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 210с. – Електронне видання. – 97,95грн.

 

16 51(076)

Л12

     Лабораторний практикум з вищої математики [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / Н. О. Солодка, О. А. Ляшенко, Л. І. Коротка, Н. Ю. Науменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 176с. – Електронне видання

 

17 66.01

(075)

С91

     Сухий, М. П.  Теплотехнологічні процеси та установки [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / М. П. Сухий, О. А. Бєляновська, І. Л. Решетняк. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 188с. – Електронне видання. – 73,64 грн.

 

18 338.465

(075)

Ф34

     Федулова, С. О.  Економіка підприємств водопостачання та водовідведення [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / С. О. Федулова ; За ред. д.т.н., проф. О.А.Півоварова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 300с. – Електронне видання. – 73,64грн.

 

19 66.012

Ш39

     Шейкус, А. Р.  Керування і оптимізація процесу ректифікації з використанням рухливих впливів [Електронний ресурс] : Монографія / А. Р. Шейкус, В. Я. Тришкін. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 300с. – Електронне видання

 

Художня література

1 821.161.2

К59

     Кокотюха, А.  Вигнанець і перевертень : Роман / А. Кокотюха. – Харків : Vivat, 2020. – 304c. – (Художня література). – 75,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Худ. аб. – 1)

 

2 821.161.2

К59

     Кокотюха, А.  Вигнанець і чорна вдова : Роман / А. Кокотюха. – Харків : Vivat, 2020. – 304с. – (Художня література)

Кільк. прим.:  1  (Худ. аб. – 1)

 

3 821.161.2’0

М 15

     Макаровский, М.  Разговоры за полночь / М. Макаровский. – Дніпро : Свидлер А.Л., 2021. – 424с. – 25,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Худ. аб. – 1)

 

4 821.161.2’0

М34

     Матіос, М.  Букова земля. Роман-панорама завдовжки у 225 років / М. Матіос. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. – 928с. – 300,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Худ. аб. – 1)

 

5 821.161.2

М72

     Млавець, В.  Крила : Вірші / В. Млавець. – Ужгород : ТОВ РІК-У, 2021. – 83с. – 20,00 грн.

Кільк. прим.:  1  (Худ. аб. – 1)