Методичні посібники з 1.01.2022 р. до 20.03.2023 р.

Методичні посібники з 1.01.2022 р. до 20.03.2023 р.

 

 

1 5619

 

     Кафедра біотехнології.  Конспект лекцій з дисципліни “Системний аналіз та оптимізація біотехнологічних процесів” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” /Укл.: К.І. Тимчий, О.І. Сідашенко, А.В. Бабченко,

В.І. Олевський. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 42с. – Електронне видання

 

2 5649

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Стовбурові клітини та генна терапія” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” / Укл.: К. Власенко, О. Кузнецова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 67с. – Електронне видання

 

3 5647

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки до виконання дипломного проекту за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” /

Укл.: Н.Б. Мітіна, О.П. Когтєва, Р.В. Смотраєв. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 48с. – Електронне видання

 

4 5648

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки до виконання дипломного проекту за освітнім рівнем “Магістр”. Частина 1. Загальні положення. Вимоги до пояснювальної записки : для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” / Укл.: Н.Б. Мітіна, Р.В. Смотраєв, О.П. Когтєва. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 49с. – Електронне видання

 

5 5655

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки до виконання дипломного проєкту за освітнім рівнем “Магістр”. Частина 2. Загальні положення. Вимоги до графічної частини для студентів спеціальності 162 : “Біотехнології та біоінженерія” / Укл.: Н.Б. Мітіна, О.П. Когтєва,

А.В. Бабченко, Р.В. Смотраєв. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 37с. – Електронне видання

 

6 5608

 

     Кафедра біотехнології. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Технології виробництва нанобіопродуктів” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” /  Укл.: Т.М. Сатарова, А.А. Гейсун. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 35с. – Електронне видання

 

7 5600

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки до виконання та оформлення магістерських робіт за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” /  Укл.: К.М. Власенко, Т.М. Сатарова, О.В. Кузнецова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 50с. – Електронне видання

 

8 5658

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Біологія клітини” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” / Укл.: О. Кузнецова, К. Власенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 83с. – Електронне видання

 

9 5698

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Біотехнологічні методи захисту рослин” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” / Укл.: Т.П. Кілочок. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 36с. – Електронне видання

 

10 5656

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Біохімія” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” /

Укл.: О.В. Просяник, О.С. Лебідь, Н.В. Куцик-Савченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 74с. – Електронне видання

 

11 5657

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Біохімія” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 181 “Харчові технології” /

Укл.: О.В. Просяник, О.С. Лебідь, Н.В. Куцик-Савченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 48с. – Електронне видання

 

12 5616

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Спеціальні біотехнології” за освітінм рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” / Укл.: А.В. Бабченко, К.І. Тимчий, О.І. Сідашенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 19с. – Електронне видання

 

13 5699

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Економічні основи біотехнологічних виробництв” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” / Укл.: А.В. Бабченко, К.І. Тимчий, О.І. Сідашенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 61с. – Електронне видання

 

14 5668

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” / Укл.: К.І. Тимчий, А.В. Бабченко, О.І. Сідашенко, О.П. Когтєва. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 19с. – Електронне видання

 

15 5620

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Системний аналіз та оптимізація технологічних процесів біотехнологічних виробництв” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” / Укл.: К.І. Тимчій,

О.І. Сідашенко, А.В. Бабченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 25с. – Електронне видання

 

16 5596

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Стандартизація біопродуктів на основі GMP” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” / Укл.: О.С. Матросов, Л.М. Павленко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 16с. – Електронне видання

 

17 5609

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Технології виробництва нанобіопродуктів” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” / Укл.: Т.М. Сатарова, А.А. Гейсун. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 15с. – Електронне видання

 

18 5650

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Технологія виробництва імунопрепаратів та пробіотиків” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” /  Укл.: О.І. Сідашенко, К.І. Тимчий,

А.В. Бабченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 38с. – Електронне видання

 

19 5399

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни ” Біологія клітини” за освітнім рівнем ” Бакалавр” для студентів спеціальності 162 ” Біотехнології та біоінженерія ” /  Укл.: Кузнецова О.В., Власенко К.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 20с. – Електронне видання

 

20 5617

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Економічні основи біотехнологічних виробництв” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 162 “Біотехнологія та біоінженерія” / Укл. : А.В. Бабченко, К.І. Тимчий,

О.І. Сідашенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 19с. – Електронне видання

 

21 5633

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Спеціальні біотехнології” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 162 – “Біотехнології та біоінженерія / Укл.: А. В. Бабченко, К.І. Тимчий, О.І. Сідашенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 14с. – Електронне видання

 

22 5409

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни ” Методи дослідження та контролю в біотехнології ” за освітнім рівнем ” Бакалавр” для студентів спеціальності 162 ” Біотехнології та біоінженерія”/ Укл.: Власенко К.М.,

Кузнецова О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 22с. – Електронне видання

 

23 5618

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Біотехнології рослин та тварин” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” / Укл.: О.В. Кузнецова, К.М. Власенко,

Л.М. Павленко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 17с. – Електронне видання

 

24 5615

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Біотехнологічні методи захисту рослин” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” / Укл. : Т.П. Кілочок. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 17с. – Електронне видання

 

25 5597

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Стандартизація біопродуктів на основі GMP” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” / Укл.: О.С.Матросов, Л.М.Павленко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 11с. – Електронне видання

 

26 5638

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Стовбурові клітини та генна терапія” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” / Укл.: К.Власенко, О.Кузнецова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 12с. – Електронне видання

 

27 5611

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Технології виробництва нанобіопродуктів” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” /Укл.: Т.М. Сатарова, А.А. Гейсун. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 15с. – Електронне видання

 

28 5667

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Технологія виробництва імунопрепаратів та пробіотиків” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” / Укл.: О.І. Сідашенко, К.І. Тимчий, А.В. Бабченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 20с. – Електронне видання

 

29 5664

 

     Кафедра біотехнології.  Методичні вказівки та тематика курсової роботи з дисципліни “Технологія виробництва імунопрепаратів та пробіотиків” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” / Укл.: О.І. Сідашенко, К.І. Тимчий, А.В. Бабченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 26с. – Електронне видання

 

30 5592

 

     Кафедра біотехнології.  Робоча програма асистентської практики за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” / Укл.: О.В. Кузнецова,

К.М. Власенко, Л.М. Павленко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 15с. – Електронне видання

 

31 5593

 

     Кафедра біотехнології.  Робоча програма науково-дослідної практики за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” / Укл.: Т.П.Кілочок, Л.М.Павленко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 13с. – Електронне видання

 

32 5673

 

     Кафедра вищої математики.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Алгебраїчні та геометричні моделі” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 113 “Прикладна математика” / Укл.: І.В. Шапка, Т.С. Науменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 46с. – Електронне видання

 

33 5671

 

     Кафедра вищої математики.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Алгебраїчні та геометричні моделі” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 113 “Прикладна математика” / Укл.: І.В. Шапка, Т.С. Науменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 17с. – Електронне видання

 

34 5430

 

     Кафедра енергетики  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Гідравліка” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл.: Нікольський В.Є., Коломієць О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 32с. – Електронне видання

 

35 5529

 

     Кафедра енергетики  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Фізика” за темою 1(К) “Вивчення загасаючих електромагнітних коливань” : за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей 101, 102, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 141, 143, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 263 / Укл.: Л.Г. Татарко, З.М. Якубовська, О.І. Нестеренко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 17с. – Електронне видання

 

36 5530

 

     Кафедра енергетики  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Фізика” за темою 2(0) “Вивчення довжини хвилі лазерного випромінювання за допомогою дифракційної гратки” : за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей 101, 102, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 141, 143, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 263 /  Укл.: З.М. Якубовська, Л.Г. Татарко,

О.І. Нестеренко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 14с. – Електронне видання

 

37 5534

 

     Кафедра енергетики  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Фізика” за темою 3 (0) “Перевірка закону Малюса” : за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей 101, 102, 121, 122, 123,131, 133, 141, 143, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 263 /  Укл.: В.В. Бурликов, М.Г. Нестеренко, О.І. Нестеренко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 15с. – Електронне видання

 

38 5531

 

     Кафедра енергетики  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Фізика” за темою 3 (А) “Визначення питомого заряду електрона методом магнітного фокусування” : за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей 101, 102, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 141, 143, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 263 / Укл.: Л.С.Тиха, Л.М.Карпова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 15с. – Електронне видання

 

39 5535

 

     Кафедра енергетики  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Фізика” за темою 4 (Е2) “Визначення електроємності конденсатора та індуктивності котушки за допомогою кола змінного струму. Частина 2” : за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей 101, 102, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 141, 143, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 263 /

Укл.: В.В. Бурликов, М.Г. Нестеренко, О.І. Нестеренко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 15с. – Електронне видання

 

40 5536

 

     Кафедра енергетики  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Фізика” за темою 5 (0) “Визначення сталої у законі Стефана-Больцмана” : за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей 101, 102, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 141,143, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 263 / Укл.: Л.М.Карпова, Л.С.Тиха. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 12с. – Електронне видання

 

41 5538

 

     Кафедра енергетики  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Фізика” за темою 9 (Е) “Визначення горизонтальної складової напруженості магнітного поля землі за допомогою тангенс-гальванометра” : за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей 101, 102, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 141, 143, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 263 /

Укл.: В.В. Бурликов, М.Г. Нестеренко, Л.М. Карпова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 12с. – Електронне видання

 

42 5433

 

     Кафедра енергетики  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Споживачі електричної енергії” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” /  Укл.: І.Г.Бутенко, О.В.Коломієць. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 28с. – Електронне видання

 

43 5390

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Споживачі електричної енергії” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл.: Бутенко І.Г., Коломієць О.В., Павлюс С.Г. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 27с. – Електронне видання

 

44 5407

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни ” Електроніка і мікросхемотехніка” за освітнім рівнем ” Бакалавр” для студентів спеціальності 141 ” Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл.: Павлюс С.Г., Мисов О.П. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 17с. – Електронне видання

 

45 5431

 

     Кафедра енергетики  Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Гідравліка” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл.: В.Є.Нікольський, О.В.Коломієць. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 27с. – Електронне видання

 

46 5389

 

     Кафедра енергетики.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Електричні апарати” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл.: Шкрабець Ф.П., Коломієць О.В., Бутенко І.Г. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 7с. – Електронне видання

 

47 5434

 

     Кафедра енергетики  Методичні вказівки та тематика курсового проекту з дисципліни “Електропостачання промислових підприємств” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Укл.: С.Г.Павлюс,

Ф.П. Шкрабець. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 64с. – Електронне видання

 

48 5435

 

     Кафедра енергетики  Робоча програма з переддипломної практики за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, обов’язковий блок / Укл.: О.А.Бєляновська, С.Г.Павлюс. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 11с. – Електронне видання

 

49 5546

 

     Кафедра інноваційної інженерії.  Конспект лекцій з дисципліни “Інтелектуальна власність” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів всіх спеціальностей, крім економічних /

Укл.: С.О. Кіжаєв, Н.Г. Банник. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 43c. – Електронне видання

 

50 5558

 

     Кафедра інноваційної інженерії.  Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни “Інженерія обладнання хімічних і полімерних виробництв” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальностей 133 “Галузеве машинобудування”. Вибірковий блок “Інноваційна інженерія : обладнання хімічних і полімерних виробництв” / Укл.: І.І. Начовний,

О.С. Кабат. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 38c. – Електронне видання

 

51 5559

 

     Кафедра інноваційної інженерії.  Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни “Матеріали та покриття спеціального призначення” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальностей 133 “Галузеве машинобудування”, 131 “Прикладна механіка” /

Укл.: В.І. Ситар, Н.Г. Банник. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 60c. – Електронне видання

 

52 5613

 

     Кафедра інноваційної інженерії.  Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни “Основи математичного моделювання” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 131 “Прикладна механіка” / Укл.: О.А.Митрохін. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 31с. – Електронне видання

 

53 5711

 

     Кафедра інноваційної інженерії.  Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту (роботи) “Технологічна оснастка” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 131 “Прикладна механіка” / Укл.: Начовний І.І., Стовпник О.В., Яшнова А.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 48с. – Електронне видання

 

54 5560

 

     Кафедра інноваційної інженерії.  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Матеріали та покриття спеціального призначення” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальностей 133 “Галузеве машинобудування”, 131 “Прикладна механіка” /

Укл.: В.І. Ситар, Н.Г. Банник. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 35c. – Електронне видання

 

55 5563

 

     Кафедра інноваційної інженерії.  Методичні вказівки до виконання та тематика з курсового проекту з дисципліни “Інженерія обладнання хімічних і полімерних виробництв” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”, вибірковий блок “Інноваційна : інженерія обладнання хімічних і полімерних виробництв” / Укл.: І.І. Начовний,

І.О. Осташко, В.І. Ситар. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 72c. – Електронне видання

 

56 5544

 

     Кафедра інноваційної інженерії.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Антикорозійний захист обладнання” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” / Укл.: Н.Г. Банник. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 39c. – Електронне видання

 

57 5693

 

     Кафедра інноваційної інженерії.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Технологія інноваційних матеріалів і продуктів”, модуль “Основи реології інноваційних матеріалів та продуктів” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 133 “Галузеве : машинобудування” / Укл.: І.М. Кузяєв, А.В. Яшнова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 75с. – Електронне видання

 

58 5557

 

     Кафедра інноваційної інженерії.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Інженерія обладнання хімічних і полімерних виробництв” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. Вибірковий блок “Інноваційна інженерія обладнання : хімічних і полімерних виробництв” / Укл.: І.І. Начовний, І.О. Осташко, А.В. Яшнова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 24c. – Електронне видання

 

59 5547

 

     Кафедра інноваційної інженерії.  Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Інтелектуальна власність” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів всіх спеціальностей, крім економічних / Укл.: С.О. Кіжаєв, Н.Б. Сиволоб, Н.Г. Банник, Г.В. Фоменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 14c. – Електронне видання

 

60 5545

 

     Кафедра інноваційної інженерії.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Антикорозійний захист обладнання” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” / Укл.: Н.Г. Банник. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 9c. – Електронне видання

 

61 5556

 

     Кафедра інноваційної інженерії.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Інженерія обладнання хімічних і полімерних виробництв” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”, вибірковий блок “Інноваційна : інженерія обладнання хімічних і полімерних виробництв” /Укл.: І.І. Начовний,

А.А. Павленко, А.В. Яшнова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 12c. – Електронне видання

 

62 5612

 

     Кафедра інноваційної інженерії  Методичні вказівки та тематика курсової роботи з дисципліни “САПР та комп’ютерне моделювання машин (КП)” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 131 “Прикладна механіка” /  Укл.: О.А. Митрохін, В.В. Анісімов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 63с. – Електронне видання

 

63 5601

 

     Кафедра іноземних мов.  Методичні вказівки для контролю знань з дисципліни “Вступ до мовознавства” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності “035 Філологія” /

Укл.: І.П.Олешкевич. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 26с. – Електронне видання

 

64 5607

 

     Кафедра іноземних мов.  Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Актуальні проблеми романо-германського перекладознавства” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 035 Філологія / Укл.: І.М.Анатайчук. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 48с. – Електронне видання

 

65 5522

 

     Кафедра іноземних мов.  Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Друга іноземна мова” (французька) за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 035 “Філологія” / Укл. Л.М. Забрудська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 33c. – Електронне видання

 

66 5595

 

     Кафедра іноземних мов.  Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Латинська мова” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів 1 курсу спеціальності 035 /

Укл.: І.М.Коваленко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 25с. – Електронне видання

 

67 5602

 

     Кафедра іноземних мов.  Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Основна іноземна мова (англійська)” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 035 Філологія / Укл.: О.В.Савченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 66с. – Електронне видання

 

68 5599

 

     Кафедра іноземних мов.  Методичні вказівки до практичних занять для контролю знань з дисципліни “Друга іноземна мова” (французька) за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 035 “Філологія” /  Укл.: Л.М. Забрудська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 25с. – Електронне видання

 

69 5606

 

     Кафедра іноземних мов.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Вступ до літературознавства” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 035 Філологія /  Укл.: В.С.Сазонова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 29с. – Електронне видання

 

70 5502

 

     Кафедра іноземних мов.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Вступ до перекладознавства” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 035 (Філологія) /  Укл.: Олешкевич І.П. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 34c. – Електронне видання

 

71 5432

 

     Кафедра іноземних мов  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Історія основної іноземної мови ” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 035 “Філологія” / Укл.: І.М.Анатайчук. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 43с. – Електронне видання

 

72 5598

 

     Кафедра іноземних мов.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Латинська мова” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 035 “Філологія”. Частина 2 /  Укл.: І.М.Коваленко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 25с. – Електронне видання

 

73 5603

 

     Кафедра іноземних мов.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теорія граматики” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів 3 курсу спеціальності 035 Філологія / Укл.: В.С. Сазонова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 60с. – Електронне видання

 

74 5577

 

     Кафедра іноземних мов.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Третя іноземна мова” (німецька) за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 035 “Філологія” / Укл.: А.С. Михайлова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 24c. – Електронне видання

 

75 5568

 

     Кафедра іноземних мов.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Третя іноземна мова” (німецька) за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 035 “Філологія” / Укл.: А.С. Михайлова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 24c. – Електронне видання

 

76 5474

 

     Кафедра інформаційних систем  Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни “Нейронні мережі” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення, 122 “Комп’ютерні науки” / Укл.: Л.І. Коротка,

Д.Г. Зеленцов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 23с. – Електронне видання

 

77 5420

 

     Кафедра інформаційних систем  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Вища математика” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальностей 122 “Комп’ютерні науки”, 122 “Інженерія програмного забезпечення” / Укл.: Н.О.Солодка, О.А.Ляшенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 34с. – Електронне видання

 

78 5587

 

     Кафедра інформаційних систем  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Вступ до інженерії програмного забезпечення” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” /  Укл.: В.І. Олевський. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 50с. – Електронне видання

 

79 5678

 

     Кафедра інформаційних систем.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Захист інформації у комп’ютерних системах” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” 122 “Комп’ютерні науки” 123 “Комп’ютерна інженерія” / Укл.: Н. Ю. Науменко, О. В. Брехов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 42с. – Електронне видання

 

80 5680

 

     Кафедра інформаційних систем.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Логічне та функціональне програмування” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” /

Укл.: В.В. Анісімов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 40с. – Електронне видання

 

81 5717

 

     Кафедра інформаційних систем.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Методи та системи штучного інтелекту” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” /

Укл.: Л.І.Коротка, Н.Ю.Науменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 74с. – Електронне видання

 

82 5473

 

     Кафедра інформаційних систем  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Нечітке та еволюційне моделювання” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” /  Укл.: Л. І. Коротка, Д. Г. Зеленцов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 46с. – Електронне видання

 

83 5681

 

     Кафедра інформаційних систем.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” (частина I) /

Укл.: В.В. Анісімов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 56с. – Електронне видання

 

84 5682

 

     Кафедра інформаційних систем.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Операційні системи” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” 122 “Комп’ютерні науки” / Укл.: Н. Ю. Науменко, О. В. Брехов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 51с. – Електронне видання

 

85 5683

 

     Кафедра інформаційних систем.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Теорія ігор” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” /  Укл.: Н.О. Солодка. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 23с. – Електронне видання

 

86 5471

 

     Кафедра інформаційних систем  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Теорія розпізнавання образів” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні роботи” /  Укл.: Н.Ю. Науменко, Л.І. Коротка. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 85с. – Електронне видання

 

87 5679

 

     Кафедра інформаційних систем.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Технології комп’ютерного проєктування” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” /

Укл.: В.В. Анісімов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 51с. – Електронне видання

 

88 5714

 

     Кафедра інформаційних систем.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Технології проєктування персональних та командних програм” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” / Укл.: Л.І. Коротка. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 14с. – Електронне видання

 

89 5472

 

     Кафедра інформаційних систем  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Управління і підтримка рішень у складних системах” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” / Укл.: Н.Ю. Науменко, Л.І. Коротка. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 53с. – Електронне видання

 

90 5684

 

     Кафедра інформаційних систем.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Вища математика” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки”, 123 “Комп’ютерна інженерія”, 125 “Кібербезпека” / Укл.: Н.О. Солодка. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 57с. – Електронне видання

 

91 5555

 

     Кафедра інформаційних систем  Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Організація баз даних та знань” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки”, 123 “Спеціалізовані : комп’ютерні системи”, 125 “Кібербезпека” / Укл.: О.А. Ляшенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 23с. – Електронне видання

 

92 5716

 

     Кафедра інформаційних систем.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Технології проєктування персональних та командних програм” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” /

Укл. Л.І.Коротка. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 15с. – Електронне видання

 

93 5689

 

     Кафедра інформаційних систем.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Алгоритмізація та програмування” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки”, : 123 “Комп’ютерна інженерія”, 125 “Кібербезпека” / Укл.: Д.А. Лосіхін. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 14с. – Електронне видання

 

94 5421

 

     Кафедра інформаційних систем  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Вища математика” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальностей 121″Інженерія програмного забезпечення”, 122″Комп’терні науки”, 123 “Спеціалізовані комп’ютерні системи”, 125 “Кібербезпека” / Укл.: Н.О. Солодка. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 24с. – Електронне видання

 

95 5507

 

     Кафедра інформаційних систем  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Вступ до інженерії програмного забезпечення” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” /

Укл.: В.І. Олевський. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 10с. – Електронне видання

 

96 5690

 

     Кафедра інформаційних систем.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Експертні системи” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” / Укл.: Н.О. Солодка. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 19с. – Електронне видання

 

97 5686

 

     Кафедра інформаційних систем.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Логічне та функціональне програмування” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” /  Укл.: В.В. Анісімов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 20с. – Електронне видання

 

98 5721

 

     Кафедра інформаційних систем.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Методи та системи штучного інтелекту” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” 122 “Комп’ютерні науки” /  Укл.: Л.І.Коротка, Д.Г.Зеленцов, Н.Ю.Науменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 20с. – Електронне видання

 

99 5715

 

     Кафедра інформаційних систем.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Нейронні мережі” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” /

Укл.: Л.І. Коротка, Д.Г. Зеленцов, Н.Ю. Науменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 14с. – Електронне видання

 

100 5475

 

     Кафедра інформаційних систем  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Нечітке та еволюційне моделювання” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” / Укл.: Л. І. Коротка, Д. Г. Зеленцов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 21с. – Електронне видання

 

101 5688

 

     Кафедра інформаційних систем.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” /  Укл.: В.В. Анісімов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 64с. – Електронне видання

 

102 5685

 

     Кафедра інформаційних систем.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Технології комп’ютерного проєктування” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” /  Укл.: В.В. Анісімов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 23с. – Електронне видання

 

103 5470

 

     Кафедра інформаційних систем  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Управління і підтримка рішень у складних системах” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” / Укл.: Н.Ю. Науменко,

Л.І. Коротка. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 11с. – Електронне видання

 

104 5687

 

     Кафедра інформаційних систем.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Якість програмного забезпечення та тестування” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” /

Укл.: В.В. Анісімов, І.О. Осташко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 11с. – Електронне видання

 

105 5419

 

     Кафедра інформаційних систем  Методичні вказівки та тематика курсової роботи з дисципліни “Експертні системи (КР)” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальностей 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122″Комп’ютерні науки” / Укл.: Н.О. Солодка. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 33с. – Електронне видання

 

106 5691

 

     Кафедра інформаційних систем.  Методичні вказівки та тематика курсової роботи з дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” /

Укл.: В.В. Анісімов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 31с. – Електронне видання

 

107 5562

 

     Кафедра інформаційних систем  Методичні вказівки та тематика курсової роботи з дисципліни “Організація баз даних та знань” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей 121 “Інженерія програмного забезпечення” та 122 “Комп’ютерні науки” /

Укл.: О.А. Ляшенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 65с. – Електронне видання

 

108 5469

 

     Кафедра інформаційних систем  Методичні вказівки та тематика курсової роботи з дисципліни “Теорія прийняття рішень” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” / Укл.: Н.Ю. Науменко, Л.І. Коротка. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 34с. – Електронне видання

 

109 5718

 

     Кафедра інформаційних систем.  Робоча програма з науково-дослідної практики з дисципліни “Науково-дослідна практика” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” / Укл.: Л.І. Коротка, Д.Г. Зеленцов, Н.Ю.Науменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 42с. – Електронне видання

 

110 5733

 

     Кафедра історії та українознавства. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни “Політична історія України ХХ- початку ХХI ст.” на тему: “Вступ. Адміністративний статус та особливості соціально-політичного розвитку українських земель : в кінці ХIХ – на початку ХХ ст.” для студентів 1 курсу за освітнім рівнем “Бакалавр” для спеціальностей 034, 241 /

Укл.: В.Л.Борисов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 11с. – Електронне видання

 

111 5614

 

     Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій і автоматизації.  Методичні вказівки до виконання дипломної проекту (роботи) за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно -інтегровані технології” / Укл.: Г.І.Манко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 49с. – Електронне видання

 

112 5572

 

     Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.  Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту “Автоматизовані системи керування технологічними процесами” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальностей: 162 “Біотехнології та біоінженерія”, 163 “Біомедична інженерія”, : 226 “Фармація, промислова фармація”, 161 “Хімічні технології та інженерія”, 186 “Видавництво та поліграфія”, 181 “Харчові технології” /

Укл.: О.П. Мисов, А.Р. Шейкус, О.О. Фурса. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 28с. – Електронне видання

 

113 5578

 

     Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Контроль та керування технологічними процесами галузі” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей: 181 “Харчові технології”, 162 “Біотехнології та біоінженерія”, 263 “Цивільна : безпека”, 163 “Біомедична інженерія”, 102 “Хімія” (частина І) / Укл.: О.В. Титова, О.О. Фурса. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 30с. – Електронне видання

 

114 5579

 

     Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Контроль та керування технологічними процесами галузі” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей: 181 “Харчові технології”, 162 “Біотехнології та біоінженерія”, 263 “Цивільна : безпека”, 163 “Біомедична інженерія”, 102 “Хімія” (частина ІІ) /  Укл.: О.П. Мисов, О.О. Фурса. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 26с. – Електронне видання

 

115 5584

 

     Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Контроль та керування хіміко-технологічними процесами” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей: 161 “Хімічні технології та інженерія”, 186 “Видавництво та поліграфія” : Частина І / Укл.: О.В. Тітова, О.О. Фурса, Д.А. Лосіхін. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 31с. – Електронне видання

 

116 5585

 

     Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Контроль та керування хіміко-технологічними процесами” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей: 161 “Хімічні технології та інженерія”, 186 “Видавництво та поліграфія” : Частина ІІ /  Укл.: О.П. Мисов, А.Р. Шейкус, О.О. Фурса. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 27с. – Електронне видання

 

117 5503

 

     Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Мікропроцесорна техніка” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” /

Укл. : Д. А. Лосіхін, І. Л. Левчук. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 40с. – Електронне видання

 

118 5506

 

     Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Технічні засоби автоматизації” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” вибірковий блок “Проектування АСКТП” /Укл. : Д.А. Лосіхін, І.Л. Левчук. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 15с. – Електронне видання

 

119 5586

 

     Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Контроль та керування технологічними процесами галузі” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 181 “Харчові технології”, 162 “Біотехнології та біоінженерія”, 263 “Цивільна : безпека”, 163 “Біомедична інженерія”, 102 “Хімія” / Укл.: О.П. Мисов, А.Р. Шейкус, О.О. Фурса. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 35с. – Електронне видання

 

120 5580

 

     Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Контроль та керування хіміко-технологічними процесами” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, 186 “Видавництво та поліграфія” / Укл.: О.П. Мисов, О.В. Тітова, О.О. Фурса. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 36с. – Електронне видання

 

121 5505

 

     Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Системний аналіз складних систем управління” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” / Укл.: Д.А. Лосіхін, І.Л. Левчук, В.І. Корсун. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 37с. – Електронне видання

 

122 5576

 

     Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.  Методичні вказівки та тематика з курсового проекту з дисципліни “Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальностей: 162 “Біотехнології та біоінженерія”, 163 “Біомедична : інженерія”, 226 “Фармація, промислова фармація”, 186 “Видавництво та поліграфія”, 181 “Харчові технології” / Укл.: О.П. Мисов, А.Р. Шейкус,

О.О. Фурса. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 28с. – Електронне видання

 

123 5583

 

     Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації.  Методичні вказівки та тематика з курсового проекту з дисципліни “Автоматизовані системи керування технологічними процесами” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” / Укл.: О.П. Мисов, А.Р. Шейкус, О.О. Фурса. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 28с. – Електронне видання

 

124 5456

 

     Кафедра маркетингу та логістики  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Маркетинг послуг” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 075 “Маркетинг” вибірковий блок 1 / Укл.: О.В. Кучкова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 25с. – Електронне видання

 

125 5444

 

     Кафедра маркетингу та логістики  Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни “Інфраструктура товарного ринку” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 075 “Маркетинг” вибірковий блок 1 / Укл.: О.В. Кучкова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 19с. – Електронне видання

 

126 5445

 

     Кафедра маркетингу та логістики  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Інфраструктура товарного ринку” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 075 “Маркетинг” вибірковий блок 1 / Укл.: О.В. Кучкова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 13с. – Електронне видання

 

127 5450

 

     Кафедра маркетингу та логістики  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Маркетинг послуг” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 075 “Маркетинг” вибірковий блок 1 / Укл.: О.В. Кучкова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 40с. – Електронне видання

 

128 5726

 

     Кафедра маркетингу та логістики. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Практична стилістика та копірайтинг” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 061 “Журналістика”, вибірковий блок “Реклама та зв’язки з громадськістю” / Укл.: О.В. Кучкова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 31с. – Електронне видання

 

129 5727

 

     Кафедра маркетингу та логістики. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності “075 Маркетинг”, вибірковий блок 1 / Укл.: О.В. Кучкова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 33с. – Електронне видання

 

130 5728

 

     Кафедра маркетингу та логістики. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності “274 Автомобільний транспорт”, вибірковий блок 1 / Укл.: О.В. Кучкова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 33с. – Електронне видання

 

131 5729

 

     Кафедра маркетингу та логістики. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Практична стилістика та копірайтинг” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 061 Журналістика, : вибірковий блок “Реклама та зв’язки з громадськістю” / Укл.: О.В. Кучкова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 22с. – Електронне видання

 

132 5731

 

     Кафедра маркетингу та логістики. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності “274 Автомобільний транспорт” вибірковий блок 1 /

Укл.: О.В.Кучкова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 29с. – Електронне видання

 

133 5732

 

     Кафедра маркетингу та логістики. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності “075 Маркетинг”, вибірковий блок 1 / Укл.: О.В.Кучкова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 29с. – Електронне видання

 

134 5737

 

     Кафедра маркетингу та логістики. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Маркетингові дослідження” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 076 ” Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” / Укл.: О.В.Кучкова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 40с. – Електронне видання

 

135 5738

 

Кафедра маркетингу та логістики. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Маркетингові дослідження” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 051 “Економіка”. Вибірковий блок 1 / Укл.:О.В.Кучкова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 40с. – Електронне видання

 

136 5739

 

Кафедра маркетингу та логістики. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Маркетингові дослідження” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 075 “Маркетинг”. Вибірковий блок 1 / Укл.: О.В.Кучкова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 40с. – Електронне видання

 

137 5391

 

     Кафедра матеріалознавства.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Аналіз та контроль матеріалів”, розділ “Рентгенівський аналіз матеріалів” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство” / Укл.: Гірін О.Б.,

Овчаренко В.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 24с. – Електронне видання

 

138 5569

 

     Кафедра матеріалознавства.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Технології термічної та механічної обробки матеріалів”, розділ “Механічна обробка матеріалів” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство” /

Укл.: В.І. Овчаренко, В.В. Трофименко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 26с. – Електронне видання

 

139 5573

 

     Кафедра матеріалознавства.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Технології термічної та механічної обробки матеріалів”, розділ “Термічна обробка матеріалів” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство” /

Укл.: В.І. Овчаренко, В.В. Трофименко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 21с. – Електронне видання

 

140 5594

 

     Кафедра матеріалознавства.  Методичні вказівки до лабораторних занять з розділу “Хімічна та електрохімічна корозія матеріалів” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство” / Укл.: Д.Г.Королянчук. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 14с. – Електронне видання

 

141 5575

 

     Кафедра матеріалознавства.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Технології термічної та механічної обробки матеріалів”, розділ “Зміцнююча термічна обробка матеріалів” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство” /  Укл.: В.І. Овчаренко, В.В. Трофименко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 27с. – Електронне видання

 

142 5672

 

     Кафедра матеріалознавства.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Технології термічної та механічної обробки матеріалів”, розділ “Механічна обробка матеріалів” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство” /

Укл.: В.І. Овчаренко, В.В. Трофименко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 44с. – Електронне видання

 

143 5401

 

     Кафедра матеріалознавства.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни ” Металознавство”, за освітнім рівнем ” Бакалавр” для студентів спеціальності 132 ” Матеріалознавство” / Укл.: Трофименко В.В., Овчаренко В.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 33с. – Електронне видання

 

144 5402

 

     Кафедра матеріалознавства.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни ” Технології конструкційних матеріалів”, за освітнім рівнем ” Бакалавр” для студентів спеціальності 132 ” Матеріалознавство” / Укл.: Трофименко В.В., Овчаренко В.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 26с. – Електронне видання

 

145 5570

 

     Кафедра матеріалознавства.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Технології термічної та механічної обробки матеріалів”, за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство” / Укл.: В.І. Овчаренко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 19с. – Електронне видання

 

146 5408

 

     Кафедра матеріалознавства.  Методичні вказівки та тематика курсової роботи з дисципліни ” Технології конструкційних матеріалів”, за освітнім рівнем ” Бакалавр” для студентів спеціальності 132 ” Матеріалознавство” / Укл.: Трофименко В.В., Овчаренко В.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 31с. – Електронне видання

 

147 5702

 

     Кафедра менеджменту та фінансів.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Основи туризмознавста” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 034 “Культурологія”, 073 “Менеджмент”, 241 “Готельно-ресторанна справа”, 072 “Фінанси, банківська справа та : страхування” / Укл.: А.В. Ханенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 66с. – Електронне видання

 

148 5696

 

     Кафедра менеджменту та фінансів.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Управлінський облік” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 073 “Менеджмент”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 034 “Культурологія”, 241 “Готельно-ресторанна : справа” / Укл.: А.В. Ханенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 100с. – Електронне видання

 

149 5674

 

     Кафедра менеджменту та фінансів.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Фінанси” (Частина 2) за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / Укл.: А.В. Ханенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 51с. – Електронне видання

 

150 5701

 

     Кафедра менеджменту та фінансів.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи туризмознавста” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 034 “Культурологія”, 073 “Менеджмент”, 241 “Готельно-ресторанна справа”, 072 “Фінанси, : банківська справа та страхування” / Укл.: А.В. Ханенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 44с. – Електронне видання

 

151 5697

 

     Кафедра менеджменту та фінансів.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Управлінський облік” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 073 “Менеджмент”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 034 “Культурологія”, : 241 “Готельно-ресторанна справа” / Укл.: А.В. Ханенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 64с. – Електронне видання

 

152 5675

 

     Кафедра менеджменту та фінансів.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Фінанси” (частина 2) за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / Укл.: А.В. Ханенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 36с. – Електронне видання

 

153 5703

 

     Кафедра менеджменту та фінансів.  Опорний конспект лекцій з дисципліни “Основи туризмознавста” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 034 “Культурологія”, 073 “Менеджмент”, 241 “Готельно-ресторанна справа”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” : страхування” / Укл.: А.В. Ханенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 162с. – Електронне видання

 

154 5659

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Конспект лекцій з дисципліни “Сучасні засоби захисту працюючих” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: М.М. Плис, Н.Б. Мітіна. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 92с. – Електронне видання

 

155 5400

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки до виконання дипломної роботи за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Мітіна Н.Б.,  Малиновська Н.В., Герасименко В.О. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 37с. – Електронне видання

 

156 5395

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Основи наукових досліджень” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Мітіна Н.Б., Смирнова О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 15с. – Електронне видання

 

157 5513

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Вимоги охорони праці при проектуванні виробництв” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Н.Б. Мітіна,

В.О. Герасименко, Ю.О. Мініна. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 40с. – Електронне видання

 

158 5493

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки до виконання практичного заняття №1 з дисципліни “Основи радіаційної безпеки” на тему: “Практична робота з правовими та нормативними документами, що регламентують радіаційну безпеку” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів : спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Плис М.М.,

С.М. Гармаш. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 11с. – Електронне видання

 

159 5491

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності  Методичні вказівки до виконання практичного заняття №4 на тему “Засоби індивідуального захисту від радіаційного впливу. Медичний захист” з дисципліни “Основи радіаційної безпеки” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна : безпека” / Укл.: М.М. Плис, Н.Б.  Мітіна. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 33с. – Електронне видання

 

160 5492

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності  Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “Захист у надзвичайних ситуаціях” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: М.М. Плис, Н.Б. Мітіна,

В.О. Герасименко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 32с. – Електронне видання

 

161 5495

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “Основи радіаційної безпеки” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” /  Укл. М.М. Плис. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 18с. – Електронне видання

 

162 5494

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “Основи хімічної безпеки” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл. М.М. Плис. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 14с. – Електронне видання

 

163 5526

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності  Методичні вказівки до лабораторних занять № 2 на тему “Експрес-оцінка впливу небезпечних хімічних речовин на місці аварії” з дисципліни “Основи хімічної безпеки” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: М.М. Плис, В.О. Герасименко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 30с. – Електронне видання

 

164 5479

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки до лабораторних занять №1 дисципліни “Захист у надзвичайних ситуаціях” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Плис М.М.,  Герасименко В.О. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 20с. – Електронне видання

 

165 5455

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Ергономіка” Частина ІІ за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Малиновська Н.В., Мітіна Н.Б. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 58с. – Електронне видання

 

166 5394

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Основи гігієни праці та виробничої санітарії” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В.,

Мініна Ю.О. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 53с. – Електронне видання

 

167 5654

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Основи наукових досліджень” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Мітіна Н.Б., Смирнова О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 19с. – Електронне видання

 

168 5477

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки до практичних занять №2 з дисципліни “Основи радіаційної безпеки” на тему “Прогнозування радіаційної обстановки та організація захисту населення і території в умовах радіаційного забруднення місцевості” за освітнім рівнем : “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” /  Укл.: Плис М.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 42с. – Електронне видання

 

169 5410

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни ” Основи теорії горіння та вибуху” за освітнім рівнем ” Бакалавр” для студентів спеціальності 263 ” Цивільна безпека” / Укл.: Мітіна Н.Б., Герасименко В.О., Малиновська Н.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 22с. – Електронне видання

 

170 5525

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Аварійно-рятувальна, інженерна та протипожежна техніка” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: С.М. Гармаш,

В.О. Герасименко, О.В. Смирнова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 27с. – Електронне видання

 

171 5520

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Безпека технологічних процесів” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: С.М. Гармаш, Н.Б. Мітіна, Н.В. Малиновська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 26с. – Електронне видання

 

172 5516

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Безпека устаткування” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: В.О. Герасименко, І.П. Кушнір. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 47с. – Електронне видання

 

173 5514

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Екологічна безпека підприємств” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: С.М. Гармаш, Н.Б. Мітіна, Н.В. Малиновська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 55с. – Електронне видання

 

174 5404

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Основи теорії надійності та техногенний ризик” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 – “Цивільна безпека” / Укл.Ткаля О.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 24с. – Електронне видання

 

175 5541

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Психофізіологічні фактори небезпек” : за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: О.В.Смирнова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 15с. – Електронне видання

 

176 5490

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Сучасні засоби захисту працюючих” на тему: “Презентації та їх обговорення на тему: “Засоби індивідуального та колективного захисту” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 : “Цивільна безпека” / Укл.: Плис М.М., Смирнова О.В.,

Мініна Ю.О. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 14с. – Електронне видання

 

177 5406

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теорія ризиків” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 – “Цивільна безпека” / Укл.Ткаля О.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 16с. – Електронне видання

 

178 5528

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності  Методичні вказівки до практичного заняття №1 з дисципліни “Сучасні засоби захисту працюючих” на тему: “Практична робота з нормативно-правовими актами : з питань використання засобів індивідуального та колективного захисту. Картка обліку ЗІЗ. Формалізовані документи” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: М.М. Плис, Н.Б. Мітіна, Н.В. Малиновська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 36с. – Електронне видання

 

179 5527

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності  Методичні вказівки до практичного заняття №2 з дисципліни “Сучасні засоби захисту працюючих” на тему: “Вибір засобів індивідуального захисту відповідно за характером професійної діяльності працівника . Правила та порядок застосування ЗІЗ” : за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: М.М. Плис, Н.В. Малиновська, Ю.О. Мініна. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 29с. – Електронне видання

 

180 5508

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки до практичного заняття №4 з дисципліни “Сучасні засоби захисту працюючих” на тему: “Заходи та способи забезпечення колективного захисту (маркування небезпечних зон; сигнальні кольори та знаки безпеки; схеми евакуації працівників з : будівель та приміщень)” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: М.М. Плис, Н.Б. Мітіна. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 28с. – Електронне видання

 

181 5515

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності  Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни “Нормативно-правове забезпечення охорони праці” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: С.М. Гармаш, Н.Б. Мітіна, Н.В. Малиновська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 11с. – Електронне видання

 

182 5488

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів до розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Плис М.М., Малиновська Н.В., Смирнова О.В., Мініна Ю.О. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 38с. – Електронне видання

 

183 5392

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з “Виробничної практики” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл. Мітіна Н.Б. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 17с. – Електронне видання

 

184 5519

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Аварійно-рятувальна, інженерна та протипожежна техніка” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” /

Укл.: С.М. Гармаш, В.О. Герасименко, О.В. Смирнова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 14с. – Електронне видання

 

185 5499

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Безпека життєдіяльності” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Плис М.М.,

Малиновська Н.В., Смирнова О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 13с. – Електронне видання

 

186 5482

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Безпека технологічних процесів” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: С.М. Гармаш,  Мітіна Н.Б., Н.В. Малиновська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 9с. – Електронне видання

 

187 5542

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Безпека устаткування” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Н.Б. Мітіна, В.О. Герасименко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 11с. – Електронна версія

 

188 5483

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Вимоги охорони праці при проектуванні виробництв” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” /

Укл.: Мітіна Н.Б., Герасименко В.О. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 10с. – Електронне видання

 

189 5517

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Екологічна безпека підприємств” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: С.М. Гармаш, Н.Б. Мітіна, Н.В. Малиновська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 13с. – Електронне видання

 

190 5496

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Експертиза виробничих процесів” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Смирнова О.В.,

Мініна Ю.О. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 7с. – Електронне видання

 

191 5500

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Ергономіка” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Н.Б. Мітіна, Н.В. Малиновська, В.О. Герасименко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 13с. – Електронне видання

 

192 5480

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Захист у надзвичайних ситуаціях” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Плис М.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 19с. – Електронне видання

 

193 5518

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Нормативно-правове забезпечення охорони праці”” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” /

Укл.: С.М. Гармаш, Н.Б. Мітіна, Н.В. Малиновська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 15с. –

Електронне видання

 

194 5487

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи біологічної безпеки” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Мітіна Н.Б.,

Малиновська Н.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 11с. – Електронне видання

 

195 5512

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи гігієни праці та виробничої санітарії” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 162 “Біотехнологія та біоінженерія” /  Укл.: С.М. Гармаш, Н.Б. Мітіна, Н.В. Малиновська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 12с. – Електронне видання

 

196 5396

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи наукових досліджень” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл. Мітіна Н.Б. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 8с. – Електронне видання

 

197 5478

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи радіаційної безпеки” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Плис М.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 19с. – Електронне видання

 

198 5468

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи теорії горіння та вибуху” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Н.Б. Мітіна. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 9с. – Електронне видання

 

199 5403

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи теорії надійності та техногенний ризик” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 – “Цивільна безпека” /  Укл.: О.І. Ткаля  – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 14с. – Електронне видання

 

200 5497

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Психофізіологічні фактори небезпек” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Смирнова О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 6с. – Електронне видання

 

201 5466

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Сучасні засоби захисту працюючих” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: М.М. Плис,

Н.Б. Мітіна. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 14с. – Електронне видання

 

202 5405

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Теорія ризиків” за освітнім рівнем ” Бакалавр” для студентів спеціальності 263 – ” Цивільна безпека” / Укл.: Ткаля О.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 9с. – Електронне видання

 

203 5476

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки та тематика з курсової роботи з дисципліни “Безпека устаткування” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Герасименко В.О., Кушнір І.П. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 29с. – Електронне видання

 

204 5393

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.  Методичні вказівки та тематика з курсової роботи з дисципліни “Основи гігієни праці та виробничої санітарії” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Мітіна Н.Б.,

Малиновська Н.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 26с. – Електронне видання

 

205 5467

 

     Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності  Методичні вказівки та тематика курсового проекту з дисципліни “Вимоги охорони праці при проектуванні виробництв” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Укл.: Герасименко В.О., Мініна Ю.О. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 22с. – Електронне видання

 

206 5416

 

     Кафедра підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки.  Конспект лекцій з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальностей “051 Економіка”, “072 Фінанси, банківська справа та страхування”, “075 Маркетинг”, “232 Соціальне забезпечення” /

Укл.: Н.Є. Федорова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 98с. – Електронне видання

 

207 5627

 

     Кафедра підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки.  Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) з дисципліни “Державна атестація” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 051 “Економіка” (освітня програма “Економічна кібернетика”) / Укл.: Н.Ю.Науменко, І.І.Стрельченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 65с. – Електронне видання

 

208 5418

 

     Кафедра підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки.  Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальностей “051 Економіка”, “072 Фінанси, банківська справа та страхування”, “075 Маркетинг”, “232 Соціальне забезпечення” /  Укл.: Н.Є.Федорова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 31с. – Електронне видання

 

209 5417

 

     Кафедра підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” : для студентів спеціальностей “051 Економіка”, “072 Фінанси, банківська справа та страхування”, “075 Маркетинг”, “232 Соціальне забезпечення” / Укл.: Н.Є.Федорова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 11с. – Електронне видання

 

210 5610

 

     Кафедра підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки.  Методичні вказівки та тематика з курсової роботи з дисципліни “Системи прийняття рішень” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 051 “Економіка” /

Укл.: Н.Ю. Науменко, О.В. Овчаренко, В.Р. Писарькова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 51с. – Електронне видання

 

211 5626

 

     Кафедра підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки.  Методичні вказівки та тематика курсової роботи з дисципліни “Економіко-математичні методи і моделі” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальностей 051 “Економіка”, 075 “Маркетинг” / Укл.: Н.Ю. Науменко, О.В. Овчаренко, В.Р. Писарькова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 63с. – Електронне видання

 

212 5660

 

     Кафедра підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки.  Методичні вказівки та тематика курсової роботи з дисципліни “Експертиза товарів” за освітнім рівнем “Бакалавр” спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” / Укл.: Л.Д. Гармідер, Л.А. Гончар. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 18с. – Електронне видання

 

213 5700

 

     Кафедра підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки.  Методичні вказівки та тематика курсової роботи з дисципліни “Торговельне підприємництво” за освітнім рівнем “Бакалавр” спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” /  Укл.: Л.Д. Гармідер, Л.А. Гончар. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 17с. – Електронне видання

 

214 5581

 

     Кафедра програмного забезпечення інформаційно-вимірювальної техніки.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Інформатика” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів усіх спеціальностей / Укл.: С.А. Волкова, Є.В. Чернецький, О.С. Чорна. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 58с. – Електронне видання

 

215 5453

 

     Кафедра процесів, апаратів та загальної хімічної технології. Методичні вказівки до лабораторних занять № 5 “Виробництво сульфатної кислоти контактним методом” з дисципліни “Загальна хімічна технологія” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей 161 “Хімічні технології та інженерія”, 152 : “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”, 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 226 “Фармація, промислова фармація”, 133 “Галузеве машинобудування” / Укл.: В. А. Коток, І. В. Скнар, В.А. Мізін. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 22с.

 

216 5457

 

     Кафедра процесів, апаратів та загальної хімічної технології. Методичні вказівки до лабораторних занять № 9 “Електролітичне одержання мідного порошку” з дисципліни “Загальна хімічна технологія” за освітнім рівнем “бакалавр” для студентів спеціальностей 161 “Хімічні технології та інженерія”, 152 “Метрологія та : інформаційно-вимірювальна техніка”, 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 226 “Фармація, промислова фармація”, 133 “Галузеве машинобудування” / Укл.: І. В. Скнар, В. А. Мізін, Ю. Є. Скнар. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 23с. – Електронне видання

 

217 5415

 

     Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни ” Офісні комп’ютерні технології ” за освітнім рівнем ” Бакалавр” для студентів спеціальності 123 ” Комп’ютерна інженерія “, вибірковий блок ” Оптимізація та програмування ” /  Укл.: Г.М. Гузь– Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 45с. – Електронне видання

 

218 5565

 

     Кафедра теоретичної та прикладної економіки.  Методичні вказівки до практичних і семінарських занять з дисципліни “Економічна теорія” (“Основи економічної теорії”) за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів неекономічних спеціальностей / Укл.: Н.Є. Федорова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 23с. – Електронне видання

 

219 5553

 

     Кафедра технології неорганічних речовин та екології.  Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Екологія” для студентів освітнього рівня “Бакалавр” /

Укл.: О.О. Хлопицький, Т.Є. Бутиріна. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 19с. – Електронне видання

 

220 5591

 

     Кафедра технології неорганічних речовин та екології.  Методичні вказівки до лабораторних занять за темою “Біологічне очищення нітратвмісних вод” з дисциплін “Технології очищення стічних вод”, “Основи біохімічних технологій очищення стічних вод”, “Біохімічна очистка стічних вод” за освітнім рівнем : “Бакалавр” для студентів спеціальностей 161 “Хімічні технології та інженерія”, 101 “Екологія” / Укл.: В.С. Гевод, І.Л. Коваленко, Р.В. Смотраєв. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 28с. – Електронне видання

 

221 5621

 

     Кафедра технології неорганічних речовин та екології.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Урбоекологія” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 101 “Екологія” /  Укл.: М.І.Скиба. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 30с. – Електронне видання

 

222 5663

 

     Кафедра технології неорганічних речовин та екології.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 101 “Екологія та охорона навколишнього середовища”, 161 “Хімічні : технології та інженерія” (вибірковий блок “Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних і благородних елементів, технологія питної води та промислової водопідготовки у виробництві неорганічних речовин, технічна електрохімія”) частина 2 /

Укл.: М.І.Скиба, І.Л.Коваленко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 39с. – Електронне видання

 

223 5624

 

     Кафедра технології неорганічних речовин та екології.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 101 “Екологія та охорона навколишнього середовища”,161 “Хімічні : технології та інженерія” (вибірковий блок “Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних і благородних елементів, технологія питної води та промислової водопідготовки у виробництві неорганічних речовин, технічна електрохімія”). Частина 1 /

Укл.: М.І.Скиба, І.Л.Коваленко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 51с. – Електронне видання

 

224 5501

 

     Кафедра технології неорганічних речовин та екології.  Робоча програма переддипломної виробничої практики магістрів для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” вибірковий блок “Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних і благородних елементів” /  Укл.: С.О.Савченко, О.О. Пасенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 21с. – Електронне видання

 

225 5643

 

     Кафедра технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Фармацевтична розробка лікарських засобів” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація” / Укл.: Крищик О.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 31с. – Електронне видання

 

226 5724

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Полімери спеціального призначення” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія”/

Укл.: О.С. Свердліковська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 23с. – Електронне видання

 

227 5723

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Теоретичні та експериментальні методи дослідження полімерних та поліграфічних матеріалів” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія” / Укл.: О.С.Свердліковська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 20с. – Електронне видання

 

228 5712

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів.  Конспект лекцій з дисципліни “Полімери спеціального призначення” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія” / Укл. О.С. Свердліковська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 86с. – Електронне видання

 

229 5451

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів.  Конспект лекцій з дисципліни “Реклама і дизайн у поліграфії”. Дизайн. За освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія” / Укл.: О.С. Свердліковська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 36с. – Електронне видання

 

230 5454

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів. Конспект лекцій з дисципліни “Реклама і дизайн у поліграфії”. Реклама і рекламні технології за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія” /

Укл.: О.С. Свердліковська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 65с. – Електронне видання

 

231 5713

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів.  Конспект лекцій з дисципліни “Теоретичні та експериментальні методи дослідження полімерних та поліграфічних матеріалів” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія” / Укл.: О.С. Свердліковська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 93с. – Електронне видання

 

232 5719

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів.  Методичні вказівки до виконання дипломного проєкту за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок : “Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів” / Укл.:П.І.Баштаник. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 44с. – Електронне видання

 

233 5676

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Розрахунок, конструювання та технологія виробництва гумотехнічних виробів та взуття” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, : вибірковий блок “Хімічні технології переробки еластомерів технічного, медичного та побутового призначення” / Укл.: Ю.Р. Ебіч,

Ю.М. Ващенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 36с. – Електронне видання

 

234 5448

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів. Методичні вказівки до лабораторних занять “Розробка рекламної концепції товару (послуги)” з дисципліни “Реклама і дизайн у поліграфії” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія” / Укл.: О.С. Свердліковська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 28с. – Електронне видання

 

235 5651

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Комп’ютерні розрахунки в хімії та хімічних технологіях” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення” та “Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів” / Укл.: М.М.Терещук, В.І.Томіло. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 36с. – Електронне видання

 

236 5438

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Настільні видавничі системи” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія” / Укл. О.С. Свердліковська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 35с. – електронне видання

 

237 5646

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Комп’ютерні розрахунки в хімії та хімічних технологіях” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення” та “Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів” / Укл.: М.М.Терещук. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 38с. – Електронне видання

 

238 5704

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Обладнання та проєктування хімічних підприємств” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології переробки : еластомерів технічного, медичного та побутового призначення” / Укл.: Ю.Р. Ебіч, Ю.М. Ващенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 27с. – Електронне видання

 

239 5670

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Розрахунок, конструювання та технологія виробництва гумотехнічних виробів та взуття” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок : “Хімічні технології переробки еластомерів технічного, медичного та побутового призначення” / Укл.: Ю.Р. Ебіч, Ю.М. Ващенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 21с. – Електронне видання

 

240 5692

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теоретичні основи переробки полімерів і еластомерів” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології переробки : полімерних та композиційних матеріалів” /

Укл.: П.І. Баштаник. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 11с. – Електронне видання

 

241 5414

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Спецтехнологія переробки полімерних та композиційних матеріалів Ч.1″ за освітнім рівнем ” Бакалавр” для студентів спеціальності 161 :

“Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок ” Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів ” / Укл.: Баштаник П.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 40с. – Електронне видання

 

242 5722

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Теоретичні та експериментальні методи дослідження полімерних та поліграфічних матеріалів” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія” / Укл.: О.С.Свердліковська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 28с. – Електронне видання

 

243 5652

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Комп’ютерні розрахунки в хімії та хімічних технологіях” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення” та 161 “Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів” /

Укл.: М.М.Терещук, В.І.Томіло. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 17с. – Електронне видання

 

244 5725

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Полімери спеціального призначення ” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія” /

Укл.: О.С.Сверліковська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 10с. – Електронне видання

 

245 5590

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Основи наукових досліджень” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія” / Укл.: Т.В. Хохлова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 52с. – Електронне видання

 

246 5734

 

          Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи аспірантів з дисципліни “Сучасна хімія високомолекулярних сполук” за освітнім рівнем “Доктор філософії” : для аспірантів спеціальності 102 “Хімія” освітньої програми “Хімія високомолекулярних сполук” / Укл.:О.С.Свердліковська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 18с. – Електронне видання

 

247 5735

 

     Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів.  Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни “Сучасна хімія високомолекулярних сполук” за освітнім рівнем “Доктор філософії” : для аспірантів спеціальності 102 “Хімія” освітньої програми “Хімія високомолекулярних сполук” / Укл.: О.С. Свердліковська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 17с. – Електронне видання

 

248 5426

 

     Кафедра технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Обладнання та проектування хімічних підприємств” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології синтетичних та композиційних матеріалів” / Укл.: Кобельчук Ю.М., Голуб Л.С. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 24с. – Електронні видання

 

249 5437

 

     Кафедра технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Інноваційні технології синтезу природних і синтетичних полімерів за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів” / Укл.: М.Я Кузьменко, С.М.Кузьменко, А.О.Філінська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 30с. – Електронна версія

 

250 5425

 

     Кафедра технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Комп’ютерні розрахунки в хімії та хімічних технологіях” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів” / Укл.: Голуб Л.С., Руднєва Л.Л. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 28с. – Електронне видання

 

251 5574

 

     Кафедра технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Наукові дослідження за темою магістерської роботи” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 181 “Харчові технології” / Укл.: Т.Г.Філінська, А.О. Філінська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 18с. – Електронне видання

 

252 5642

 

     Кафедра технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Технічна мікробіологія” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 181 “Харчові технології”. Частина 1 /

Укл.: М.Л.Земелько. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 51с. – Електронне видання

 

253 5641

 

     Кафедра технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Технічна мікробіологія” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 181 : “Харчові технології”. Частина 2 /

Укл.: М.Л.Земелько. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 31с. – Електронне видання

 

254 5411

 

     Кафедра технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни ” Комп’ютерні розрахунки в хімії та хімічних технологіях” за освітнім рівнем ” Магістр” для студентів спеціальності 161 ” Хімічні технології та інженерія “, : вибірковий блок ” Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів” / Укл. Голуб Л.С. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 12с. – Електронне видання

 

255 5588

 

     Кафедра технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Інноваційні технології галузі” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 181 “Харчові технології” / Укл.: Т.Г. Філінська,

А.О. Філінська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 48с. – Електронне видання

 

256 5427

 

     Кафедра технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Метрологія та сертифікація продукції галузі” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів” / Укл.: Голуб Л.С. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 39с. – Електронне видання

 

257 5428

 

     Кафедра технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Обладнання та проектування хімічних підприємств” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології синтетичних природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів” / Укл.: Голуб Л.С., Кобельчук Ю.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 46с. – Електронне видання

 

258 5465

 

     Кафедра технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні методи досліджень структури та властивостей високомолекулярних сполук” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок : “Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів” /

Укл.: Андріянова М.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 21с. – Електронне видання

 

259 5521

 

     Кафедра технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.   Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Технологія жирів функціонального призначення” за освітнім рівнем “магістр” для студентів спеціальності 181 – “Харчові технології” /  Укл.: Т.Г. Філінська, А.О. Філінська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 60с. – Електронне видання

 

260 5462

 

     Кафедра технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Технологія оздоровчих харчових продуктів” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 181 “Харчові технології” /  Укл.: Т.Г. Філінська, А.О. Філінська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 41с. – Електронне видання

 

261 5481

 

     Кафедра технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Технологія переробки рослинних жирів” за освітнім рівнем “бакалавр” для студентів спеціальності 181 “Харчові технології”, вибірковий блок “Технології жирів і жирозамінників” / Укл.: Т.Г. Філінська, А.О. Філінська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 60с. – Електронне видання

 

262 5461

 

     Кафедра технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Технологія харчових поверхнево-активних речовин” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 181 “Харчові технології” / Укл.: Т.Г. Філінська, А.О. Філінська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 38с. – Електронне видання

 

263 5458

 

     Кафедра технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Товарознавство та пакування харчових продуктів галузі” за освітнім рівнем “бакалавр” для студентів спеціальності 181 “Харчові технології” / Укл.: Т.Г. Філінська, А.О. Філінська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 40с. – Електронне видання

 

264 5412

 

     Кафедра технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни ” Комп’ютерні розрахунки в хімії та хімічних технологіях ” за освітнім рівнем ” Магістр” спеціальності 161 ” Хімічні технології та інженерія “,вибірковий блок : ” Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів” /Укл.: Голуб Л.С., Руднєва Л.Л. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 18с. – Електронне видання

 

265 5460

 

     Кафедра технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Інноваційні технології галузі” за освітнім рівнем “магістр” для студентів спеціальності 181 “Харчові технології” / Укл.: Т.Г. Філінська, А.О. Філінська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 17с. – Електронне видання

 

266 5436

 

     Кафедра технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Інноваційні технології синтезу природних і синтетичних полімерів” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів” /

Укл.: М.Я.Кузьменко, С.М.Кузьменко, А.О.Філінська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 19с.

 

267 5485

 

     Кафедра технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні : технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів” / Укл.: Черваков О.В., Філінська А.О. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 10с. – Електронне видання

 

268 5504

 

     Кафедра технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Наукові дослідження за темою магістерської роботи” за освітнім рівнем “магістр” для студентів спеціальності 181 – “Харчові технології” / Укл.: Т.Г. Філінська, А.О. Філінська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 10с. – Електронне видання

 

269 5429

 

     Кафедра технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Обладнання та проектування хімічних підприємств” : за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів” / Укл.: Голуб Л.С.,

Кобельчук Ю.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 12с. – Електронне видання

 

270 5486

 

     Кафедра технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Полімерні матеріали аерокосмічного та військового призначення” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок : “Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів” /

Укл.: О.В. Черваков, Л.С. Голуб  – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 22с. – Електронне видання

 

271 5484

 

     Кафедра технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Спеціальні методи досліджень структури та властивостей високомолекулярних сполук” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальн.161 “Хімічні технології та інженерія”, : вибірковий блок “Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів” /

Укл.: М.В. Андріянова – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 17с. – Електронне видання

 

272 5639

 

     Кафедра технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Технічна мікробіологія” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 181 “Харчові технології” / Укл.: М.Л.Земелько. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 19с. – Електронне видання

 

273 5498

 

     Кафедра технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Технологія жирів функціонального призначення” за освітнім рівнем “магістр” для студентів спеціальності 181 – “Харчові технології” / Укл.: Т.Г. Філінська, А.О. Філінська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 32с. – Електронне видання

 

274 5464

 

     Кафедра технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Технологія переробки рослинних жирів” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 181 “Харчові технології”, вибірковий блок “Технології жирів і жирозамінників” / Укл.: Т.Г. Філінська,

А.О. Філінська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 33с. – Електронне видання

 

275 5463

 

     Кафедра технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Технологія харчових поверхнево-активних речовин” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 181 “Харчові технології” / Укл.: Т.Г. Філінська, А.О. Філінська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 21с. – Електронне видання

 

276 5459

 

     Кафедра технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Товарознавство та пакування харчових продуктів галузі” за освітнім рівнем “бакалавр” для студентів спеціальності 181 “Харчові технології” / Укл.: Т.Г. Філінська, А.О. Філінська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 20с. – Електронне видання

 

277 5736

 

     Кафедра технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Харчові смакові та ароматичні речовини” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності “181- харчові технології” / Укл.: Т.Г.Філінська, А.О.Філінська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 18с. – Електронне видання

 

278 5413

 

     Кафедра технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни” Метрологія та сертифікація продукції галузі ” за освітнім рівнем ” Магістр” для студентів спеціальності 161 ” Хімічні технології та інженерія”, : вибірковий блок ” Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів” /  Укл.: Голуб Л.С., Руднєва Л.Л. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 19с. – Електронне видання

 

279 5705

 

     Кафедра технологій природних та синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Технологія зберігання та переробки зерна” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності “181 Харчові технології” вибірковий блок “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів : та харчоконцентратів” /  Укл.: М.В. Андріянова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 32с. – Електронне видання

 

280 5694

 

     Кафедра технологій природних та синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Асортимент і використання харчових добавок” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 181 “Харчові технології” / Укл.: М.В. Андріянова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 102с. – Електронне видання

 

281 5695

 

     Кафедра технологій природних та синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Технологічне обладнання галузі” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 181 “Харчові технології” / Укл.: М.В. Андріянова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 49с. – Електронне видання

 

282 5706

 

     Кафедра технологій природних та синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Технологія зберігання та переробки зерна” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 181 “Харчові технології” вибірковий блок “Технології хліба, : кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів” / Укл.: М.В. Андріянова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 44с. – Електронне видання

 

283 5653

 

     Кафедра технологій природних та синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Технологія кондитерських виробів” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 181 “Харчові технології ” вибірковий блок “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів” / Укл.: М.В.Андріянова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 59с. – Електронне видання

 

284 5661

 

     Кафедра технологій природних та синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Технологія хлібобулочних та макаронних виробів” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності “181 Харчові технології” вибірковий блок “Технології хліба, : кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів” / Укл.: М.В. Андріянова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 21с. – Електронне видання

 

285 5707

 

     Кафедра технологій природних та синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.  Методичні вказівки та тематика курсового проекту з дисципліни “Технологія хлібобулочних та макаронних виробів” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 181 “Харчові технології” вибірковий блок “Технології хліба, кондитерських, : макаронних виробів та харчоконцентратів” / Укл.: М.В. Андріянова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 22с. – Електронне видання

 

286 5629

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Конспект лекцій з дисципліни “Фармацевтична розробка лікарських засобів” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація” / Укл.: О.В. Крищик. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 140с. – Електронне видання

 

287 5622

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки до виконання дипломної роботи з дисципліни “Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та державна атестація” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології органічних речовин” / Укл.: В.І.Марков, О.К.Фарат, С.А.Варениченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 26с. – Електронне видання

 

288 5398

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Додаткові розділи органічної хімії ” ( Хімія гетероциклічних сполук) за освітнім рівнем ” Бакалавр” : для студентів спеціальності 161 ” Хімічні технології та інженерія “, вибірковий блок ” Хімічні технології органічних речовин”/ Укл.: Фарат О.К., Варениченко С.А. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 14с. – Електронне видання

 

289 5644

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Експериментальні методи дослідження процесів органічного синтезу” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”. Вибірковий блок “Хімічні технології органічних речовин” / Укл.: В.І.Марков, О.К.Фарат, С.А.Варениченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 40с. – Електронне видання

 

290 5424

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Окремі розділи органічного синтезу” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології органічних речовин” / Укл.: В.В.Білов, О.О.Ломинога. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 68с. – Електронне видання

 

291 5709

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Хімічні технології органічних речовин” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології органічних речовин” / Укл.: Янова К.В., Карпищенко Л.С. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 31с. – Електронне видання

 

292 5708

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки до оформлення дипломного проекту за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” освітня програма “Хімічні технологіі та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології органічних : речовин” / Укл.: В.І. Марков, В.В. Білов, К.В. Янова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 79с. – Електронне видання

 

293 5539

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Каталітичні процеси в технології органічних сполук” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології органічних речовин” / Укл. В.В.Білов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 35с. – Електронне видання

 

294 5449

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Обладнання та проектування хімічних підприємств” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальн.161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології органічних речовин” / Укладач: В.В. Білов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 57с. – Електронне видання

 

295 5422

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Окремі розділи органічного синтезу” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології органічних речовин” / Укл.:В.В. Білов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 29с. – Електронне видання

 

296 5423

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Устаткування хімічних виробництв” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 161″Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології органічних речовин” /Укл.: В.В.Білов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 27с. – Електронне видання

 

297 5566

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Фармацевтична розробка лікарських засобів” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація” / Укл.: О.В. Крищик. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 27с. – Електронне видання

 

298 5625

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Хімія та технологія біологічно активних речовин” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” . Вибірковий блок “Хімічні технології органічних речовин” / Укл.:В.І. Марков, С.А. Варениченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 17с. – Електронне видання

 

299 5440

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Вступ до спеціальності” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології органічних речовин” /Укл.: О.К. Фарат, О.В. Харченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 20с. – Електронне видання

 

300 5397

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Додаткові розділи органічної хімії” (Хімія гетероциклічних сполук) за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності : 161 ” Хімічні технології та інженерія” вибірковий блок ” Хімічні технології органічних речовин” /

Укл. О.К. Фарат– Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 20с. – Електронне видання

 

301 5623

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Експериментальні методи дослідження процесів органічного синтезу” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” (вибірковий блок “Хімічні технології органічних речовин”) /

Укл.: В.І.Марков, О.К.Фарат, С.А.Варениченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 28с. – Електронне видання

 

302 5540

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Каталітичні процеси в технології органічних сполук” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології органічних речовин” / Укл. В.В.Білов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 32с. – Електронне видання

 

303 5452

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Обладнання та проектування хімічних підприємств” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок : “Хімічні технології органічних речовин” /Укл.: В.В. Білов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 12с. – Електронне видання

 

304 5443

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.    Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Теоретичні основи синтезу лікарських засобів” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація” / Укл.: О.К. Фарат, О.В. Харченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 23с. – Електронне видання

 

305 5567

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Фармацевтична розробка лікарських засобів” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація” / Укл.: О.В. Крищик. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 20с. – Електронне видання

 

306 5710

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Хімічні технології органічних речовин” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології : органічних речовин” / Укл.: Янова К.В., Карпищенко Л.С. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 18с. – Електронне видання

 

307 5645

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Хімія та технологія біологічно активних речовин” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”. Вибірковий блок “Хімічні технології органічних речовин” /Укл.: В.І.Марков, С.А.Варениченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 50с. – Електронне видання

 

308 5439

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки та програма асистентської практики за освітнім рівнем “Магістр” спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології органічних речовин” / Укл.: В.І. Марков,            О.К. Фарат, С.А. Варениченко, О.В. Харченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 12с. – Електронне видання

 

309 5441

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки та програма науково-дослідної практики за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології органічних речовин” /

Укл.: В.І. Марков, О.К. Фарат, С.А. Варениченко, О.В. Харченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 15с. – Електронне видання

 

310 5442

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки та програма переддипломної виробничої практики за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології органічних речовин” / Укл.: В.І. Марков, О.К. Фарат, С.А. Варениченко, О.В. Харченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 36с. – Електронне видання

 

311 5446

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки та тематика з курсової роботи з дисципліни “Комп’ютерні розрахунки в хімії та хімічних технологіях” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” вибірковий блок “Хімічні технології : органічних речовин” / Укл.: О.К. Фарат, О.В. Харченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 25с. – Електронне видання

 

312 5447

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки та тематика з курсової роботи з дисципліни “Наукові дослідження за темою магістерської роботи” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” вибірковий блок “Хімічні технології : органічних речовин” / Укл.: В.І. Марков, О.К. Фарат, С.А. Варениченко, О.В. Харченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 24с. – Електронне видання

 

313 5636

 

     Кафедра фармації та технології органічних речовин.  Методичні вказівки та тематика курсової роботи з дисципліни “Хімія та технологія біологічно-активних речовин” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” вибірковий блок “Хімічні технології органічних речовин” / Укл.: В.І.Марков, С.А.Варениченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 19с. – Електронне видання

 

314 5720

 

     Кафедра фізичної культури, спорту та здоров’я.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Фізична культура” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів усіх спеціальностей на тему “Сучасні методи фізичного навантаження” /

Укл.: О.М.Івченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 71с. – Електронне видання

 

315 5665

 

     Кафедра фізичної культури, спорту та здоров’я.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Фізична культура” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів усіх спеціальностей на тему “Захопи, заломи і задушливі прийоми: застосування та ефективний самозахист : майбутніх фахівців” / Укл.: О.М. Івченко, В.Є. Яровий. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 86с. – Електронне видання

 

316 5662

 

     Кафедра фізичної культури, спорту та здоров’я.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Фізична культура” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів усіх спеціальностей на тему “Пішки ходити – довго жити” / Укл.: В.М. Онищенко, А.М. Кириченко, С.В. Токмакова, С.В. Аніскевич, Р.Є. Фесенко, В.Є. Яровий. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 25с. – Електронне видання

 

317 5666

 

     Кафедра фізичної культури, спорту та здоров’я.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Фізична культура” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів усіх спеціальностей на тему “Фітнес. Нове вимірювання. Вміння вправно та гарно рухатись” / Укл.: О.М. Івченко, Г.В. Охромій, Р.Є. Фесенко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 38с. – Електронне видання

 

318 5730

 

     Кафедра фізичної культури, спорту та здоров’я. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Фізична культура” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів усіх спеціальностей до теми “Здоровий спосіб життя, як фактор професійної підготовки студентів” /

Укл.: О.М.Івченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 42с. – Електронне видання

 

319 5628

 

     Кафедра фізичної хімії.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Фізична та колоїдна хімія” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 162 – біотехнологія та біоінженерія / Укл.: В.С. Проценко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 44с. – Електронне видання

 

320 5630

 

     Кафедра фізичної хімії.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Фізична та колоїдна хімія” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 181- “Харчові технології” / Укл.: В.С. Проценко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 44с. – Електронне видання

 

321 5631

 

     Кафедра фізичної хімії.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Фізична та колоїдна хімія” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 186- “Видавництво та поліграфія” / Укл.: В.С. Проценко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 44с. – Електронне видання

 

322 5637

 

     Кафедра фізичної хімії.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Фізична та колоїдна хімія” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія” / Укл.: В.С.Проценко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 44с. – Електронне видання

 

323 5640

 

     Кафедра фізичної хімії.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Фізична та колоїдна хімія” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності 181 “Харчові технології” / Укл.: В.С.Проценко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 44с. – Електронне видання

 

324 5632

 

     Кафедра фізичної хімії.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Фізична та колоїдна хімія” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 162 – біотехнологія та біоінженерія / Укл.: В.С. Проценко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 44с. – Електронне видання

 

325 5677

 

     Кафедра філософії та українознавства.  Конспект лекцій “Історія української культури. Частина I” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів усіх спеціальностей / Укл.: І.І. Какуріна, О.М. Башкеєва. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 89с. – Електронне видання

 

326 5669

 

     Кафедра філософії та українознавства.  Конспект лекцій з дисципліни “Історія психології. Частина I” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 053 “Психологія” /

Укл.: О.М. Башкеєва, І.І. Какуріна, А.Г. Чичков. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 94с. – Електронне видання

 

327 5589

 

     Кафедра філософії та українознавства.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Українська мова як іноземна” за освітнім рівнем “Бакалавр” до теми “Особливості фонетичних і лексичних структур української мови. Частина 1” для студентів іноземного відділення / Укл.: Г.М. Колісник. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 24с. – Електронне видання

 

328 5582

 

     Кафедра філософії та українознавства.  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Українська мова як іноземна” за освітнім рівнем “Бакалавр” до теми “Особливості фонетичних і лексичних структур української мови. Частина 1” для студентів іноземного відділення /Укл.: Г.М. Колісник. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 24с. – Електронне видання

 

329 5489

 

     Кафедра філософії та українознавства.  Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни “Історія України” на тему: “Українські землі в добу середньовіччя (IX – перша пол. XVII ст.)” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів всіх спеціальностей /Укл.: В.Л. Борисов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 14с. – Електронне видання

 

330 5532

 

     Кафедра хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів.  Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності : 161 “Хімічні технологія та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів” /  Укл. О.С.Хоменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 98с. – Електронне видання

 

331 5543

 

     Кафедра хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Комп’ютерні розрахунки в хімії та хімічних технологіях” : за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” / Укл.: В.І.Голеус. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 38с. – Електронне видання

 

332 5634

 

     Кафедра хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Вступ до спеціальності” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 163 – “Біомедична нженерія” /

Укл.: О.С. Хоменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 21с. – Електронне видання

 

333 5571

 

     Кафедра хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Обладнання та проектування хімічних підприємств” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”. Вибірковий блок : “Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів” / Укл.: С.Ю. Науменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 39с. – Електронне видання

 

334 5550

 

     Кафедра хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології тугоплавких : неметалевих та силікатних матеріалів” /

Укл.: С.Ю. Науменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 52с. – Електронне видання

 

335 5561

 

     Кафедра хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни “Технології виробів з кераміки, скла та в’яжучих матеріалів” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології : тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів” / Укл.: О.С. Хоменко, В.І. Голеус, О.О. Сігунов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 32с. – Електронне видання

 

336 5552

 

     Кафедра хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни “Хімічні технології спеціальних видів тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, : вибірковий блок “Хімічні технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів” / Укл.: О.С. Хоменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 23с. – Електронне видання

 

337 5548

 

     Кафедра хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Методи досліджень структури силікатних матеріалів” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок : “Хімічні технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів” / Укл.: О.П. Рижова, С.Ю. Науменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 25с. – Електронне видання

 

338 5551

 

     Кафедра хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок “Хімічні : технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів” /Укл.: С.Ю. Науменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 17с. – Електронне видання

 

339 5549

 

     Кафедра хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Технології виробів з кераміки, скла та в’яжучих матеріалів” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності “161 Хімічні технології та інженерія”, вибірковий блок : “Хімічні технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів” / Укл.: О.С. Хоменко, В.І. Голеус, О.О. Сігунов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 27с. – Електронне видання

 

340 5554

 

     Кафедра хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Хімічні технології спеціальних видів тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та : інженерія”, вибірковий блок “Хімічні технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів” /Укл.: О.С. Хоменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 24с. – Електронне видання

 

341 5564

 

     Кафедра хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів. Методичні вказівки та тематика з курсового проекту з дисципліни “Обладнання та проектування хімічних підприємств” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”. Вибірковий блок : “Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів” /Укл.: С.Ю. Науменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 82с. – Електронне видання

 

342 5523

 

     Кафедра хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів. Робоча програма до асистентської практики магістрів спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія (вибірковий блок – хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів) /

Укл.: О.С. Хоменко, Г.В.Фоменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 32с. – Електронне видання

 

343 5524

 

     Кафедра хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів. Робоча програма до науково-дослідної практики магістрів спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія (вибірковий блок – хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів) /

Укл.: О.С. Хоменко, Г.В.Фоменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 33с. – Електронне видання

 

344 5533

 

     Кафедра хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів. Робоча програма до переддипломної виробничої практики магістрів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” : (Вибірковий блок- Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів) / Укл.: О.С.Хоменко, Г.В.Фоменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 29с. – Електронне видання

 

345 5605

 

     Кафедра хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Методи дослідження структури силікатних матеріалів” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” вибірковий блок “Хімічні технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів” /Укл.:О.П.Рижова, С.Ю.Науменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 46с. – Електронні видання

 

346 5604

 

     Кафедра хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Обладнання та проектування хімічних підприємств” за освітнім рівнем “Магістр” : для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” вибірковий блок “Хімічні технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів” /

Укл.: С.Ю.Науменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 103с. – Електронні видання

 

347 5635

 

     Кафедра хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Вступ до спеціальності” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, : вибірковий блок “Хімічні технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів” /

Укл.: О.С.Хоменко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 10с. – Електронне видання

 

348 5510

 

     Науково-методична рада.  Методичні вказівки до оформлення дипломного проєкту за освітнім рівнем “Магістр” Частина І. Загальні положення. Вимоги до пояснювальної записки для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” освітня програма “Хімічні технології та : інженерія” / Укл.: Р.В.Смотраєв, О.В.Груздєва, В.І. Овчаров. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 49с. – Електронне видання

 

349 5509

 

     Науково-методична рада.  Методичні вказівки до оформлення дипломного проєкту за освітньо-професійною програмою “Магістр” Частина ІІ. Вимоги до графічної частини для студентів спеціальн. 161 “Хімічні технології та інженерія” освітня програма “Хімічні технології та інженерія” / Укл.: Р.В.Смотраєв, В.І. Овчаров. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 37с. – Електронне видання

 

350 5511

 

     Науково-методична рада.  Методичні вказівки до оформлення дипломної роботи за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” освітня програма “Хімічні технології та інженерія” / Укл.: Р.В.Смотраєв, О.В.Груздєва, В.І. Овчаров. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 39с. – Електронне видання