Категорія: Нові надходження

Список номерів журналів, отриманих НТБ ДВНЗ УДХТУ за період з 01.01.19р. по 31.08.19р.

Вимірювальна техніка та метрологія. – Львів : Львівська політехніка,– 2019. – №3 Відновлювана енергетика. – К. : ТОВ НВП ІНТЕРСЕРВІС. – 2019. – №1 Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : Юридичні науки.Вип.19. – Львів : Видавництво національного університету “Львівська політехніка”,– 2019. – №889, №894, № 902. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : Інформатизація вищого навчального […]

Read More
нові надходження

УВАГА! Нові надходження!

Увага! Шановні викладачі та студенти! До читальної зали гуманітарної та економічної літератури (358 кімн.) надійшли нові надходження! Запрошуємо наших читачів ознайомитись з цією літературою.   Вступ до економічної теорії [Текст]: Підручник /За ред. проф. З.Ватаманюка.-Вид.   3-е, доп.-Львів: Новий світ-2000, 2018.-504с. У підручнику викладено теоретичні питання сучасної економічної теорії – макро- та мікроекономіки, введено нові теми: […]

Read More

Бюлетень нових надходжень літератури до фонду НТБ ДВНЗ УДХТУ за період з 08.05.18р. по 25.03.19р.

004 Комп’ютерна наука і технологія   1 004.23(075) А87      Архітектура комп’ютерів. Машинні команди та програмування на асемблері : Навчальний посібник / О. С. Тонкошкур, О. Б. Гниленко, Н. О. Матвєєва, О. С. Морозов. – Дніпро : Нова Ідеологія, 2018. – 179с. – 65,00 грн. Кільк. прим.:  1  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1)   2 004.94 К63      Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем : Матеріали 1 Всеукраїнської науково-технічної конференції 3-5 […]

Read More

Список книг викладачів та співробітників ДВНЗ УДХТУ, які надійшли до фонду бібліотеки у 2018 році.

1 519.1(075) Д48      Дискретна математика для інформатиків : Навчальний посібник / Бразинська С.В.,      Дубовик Т.М.; За ред. А.І.Косолапа. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 150с. – 73,64грн. Кільк. прим.:  4  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 1, ДБВ. – 1, Книгосховище. – 1, Філія. – 1)   2 658.7(075) К60      Колесніков, В. П.  Логістика хімічних виробництв : Навчальний посібник / В. П. Колесніков. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 222с. – […]

Read More

Бібліотека удхту передплачує в січні-червні 2019 року.

Періодичні видання на січень-червень 2019 року   №з/п Журнали 2019 Періодичність 1 Відновлювальна енергетика 1 раз на 3 міс. 2 Вода і водоочисні технології 1 раз на 3 міс. 3 Доповіді Національної Академії наук України 1раз на міс. 4 Економіка України 1 раз на міс. 5 Журнал органічної та фармацевтичної хімії 1 раз на 3 […]

Read More

Нові надходження науково – періодичних видань з 1 квітня 2018 р.

  Вісник фармації – № 1, 2; Журнал органічної та фармацевтичної хімії – № 1, 2; Клінічна фармація – № 1, 2; Охорона праці – № 7, 8; Углехимический журнал – № 1 – 2; Український біофармацевтичний журнал – № 1, 2; Фармацевтичний часопис – № 2; Химия и технология воды № 1, 2, 3; […]

Read More

Бюлетень нових надходжень літератури до фонду НТБ ДВНЗ УДХТУ за період з 11.11.17р. по 08.05.18р.

00  Загальні питання науки 1 001.891(075) П90 Путівник у прикладну наукометрію : Навчальний посібник. – Херсон : Олді-Плюс, 2014. – 344с. – 165,00грн. Кільк. прим.:  1  (Зал економічної літератури. – 1) 2 007(075) Б75 Боднар, І.  Міжнародна інформація : Навчально-методичний посібник до самостійного вивчення курсу / І. Боднар. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – 284с. – 80,00грн. Кільк. прим.:  1  (Зал економічної літератури. – 1) 3 001.89(075) М12 […]

Read More
МОН

Нові законодавчі документи з питань вищої школи

До уваги керівників!   Офіційні документи МОН України (Березень 2019р.)   МОН Українивід 14.03.2019 № 352. Про утворення конкурсної комісії для відбору кандидатів до складу науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України   МОН Українивід 06.03.2019 № 313. Про затвердження персонального складу сектору вищоїосвітиНауково-методичної ради Міністерстваосвіти і науки України […]

Read More
нові надходження

Нові надходження

Фізіологія харчування Підручник Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В., Левітін Є.Я та ін. Суми: Університетська книга, 2015. -473 с. ISBN:978-966-680-535-8 Упідручнику наведено відомості про анатомію і фізіологію основних систем організму, значення різних компонентів їжі для людини відповідно до її віку, професії, умов життя й […]

Read More