Шановні студенти та співробітники УДХТУ.

Звертаємо вашу увагу, що для користування послугою завантаження методичних посібників, вам необхідно авторизуватись за допомогою спеціального коду:
- номеру вашої залікової книжки для студентів;
- номеру читацького формуляра, зареєстрованого на абонементі – для співробітників.

Студенти, або користувачі які не мають коду або зазнають труднощів під час авторизації – можуть звертатись до бібліотеки або відправити запит за посиланням

Факультет економічний


3030 Методичні рекомендації до виконання організаційно-економічного розділу дипломних проектів для студентів денної та заочної форм навчання технологічних спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст 3046 Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030504 - "Економіка підприємства" спеціальності "Економіка підприємства" за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст 3050 Конспект лекцій з дисципліни "Економіка природокористування" для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання спеціальності 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" (1 частина) 3051 Конспект лекцій з дисципліни "Економіка природокористування" для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання спеціальності 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" (2 частина) 3055 Методичні вказівки до виконання і захисту курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів 3 курсу напрямів підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика", 6.030507 "Маркетинг" всіх форм навчання 3056 Методичні рекомендації до виконання економічної частини дипломного проекту напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форми навчання 3065 Методичні вказівки до організації розрахунково-виробничої практики для студентів напряму 6.030504 "Економіка підприємства" за спеціальністю 6.030504 "Економіка підприємства" 3083 Опорний конспект лекцій з дисципліни "Економіка та організація інноваційної діяльності" для студентів напряму 6.030504 "Економіка підприємства" за спеціальністю 6.030504 "Економікапідприємства" 3084 Конспект лекцій з курсу "Системи промислових технологій: наукові основи та економічне обгрунтування іновацій" для студентів економічних спеціальностей. Частина 2 3085 Конспект лекцій з курсу "Системи промислових технологій: наукові основи та економічне обгрунтування інновацій" для студентів економічних спеціальностей. Частина 1 3103 Конспект лекцій з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання галузь знань: 0305 - "Економіка та підприємництво" напрям підготовки: 6.030504 "Економіка підприємства" освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. 3104 Конспект лекцій з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання галузь знань: 0305 - "Економіка та підприємництво" напрям підготовки: 6.030504 "Економіка підприємства" освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. 3132 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка і організація хімічних виробництв" для студентів денної та заочної форм навчання технологічних спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр 3178 Конспект лекцій з дисципліни "Економіка та організація хімічних виробництв" для студентів 4-6 курсів заочної форми навчання. Ч.1 3186 Робоча програма виробничої практики студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямком підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" 3201 Методичні вказівки та індивідуальні завдання до самостійної роботи з дисципліни "Статистика" для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання 3232 Конспект лекцій з дисципліни "Управління розвитком компанії" для студентів 5 курсу денної форми навчання. Галузь знань: 0305 - "Економіка та підприємництво". Спеціальність: "Економіка підприємства". Освітньо-кваліфікаційний рівень: 8.03050401-магістр 3252 Опорний конспект лекцій з дисципліни "Організація виробництва" для студентів 6 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання напряму 030504 "Економіка підприємства". Частина 1 3254 Опорний конспект лекцій з дисципліни "Організація виробництва" для студентів 6 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання напряму 030504 "Економіка підприємства". Частина 2 3323 Опорний конспект лекцій з дисципліни "Управління фінансовою санацією підприємства" для магістрів 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання напряму 030504 "Економіка підприємства" 3372 Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Інтелектуальний бізнес" до розділу "Розробка бізнес-плану інтелектуального підприємництва (Сфера послуг)" для студентів спеціальності 8.03050401 за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр" 3382 Конспект лекції з дисципліни "Підприємництво і бізнес -культура" для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" 3412 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Системи технологій промисловості" (тестові та індивідуальні завдання, задачі, контрольні питання) для студентів III курсу напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" та IV курсу 3675 Методичні рекомендації до практичних та семінарських занять для студентів денної і заочно-дистанційної форм навчання галузі знань 16-" Хімічна та біоінженерія", спеціальності 162-" Біотехнології 3677 "Економіка, організація та управління хімічних підприємств". Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної і заочно-дистанційної форм навчання галузі знань 16-"Хімічна та біоінженерія", 3682 Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни "Податкова система" для студентів II курсу 3683 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Управління фінансовою санацією підприємства" для магістрів V курсу денної форми навчання 3691 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни" Управління фінансовою санацією підприємства" для магістрів Vкурсу денної форми навчання та VІ курсу заочної форми навчання 3695 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів II курсу денної та заочної форм навчання 3698 Методичні вказівки для самостійного опрацювання окремих розділів робочої програми навчальної дисципліни " Управління розвитком компанії" для студентів І курсу денної та заочної форм навчання .Галузь знань:0305-"Економіка та підприємництво". 3700 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни" Економіка й організація діяльності об'єднань підпріємств"для студентів І курсу денної та заочної форм навчання.Галузь знань:0305- 3701 Методичні матеріали для самостійного опрацювання окремих розділів робочої програми навчальної дисципліни "Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичних підприємств" для студентів IV курсу денної та V курсу заочної форм навчання 3705 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичних підприємств" для студентів IV курсу денної та V курсу заочної форм навчання 3713 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Управління розвитком компанії" для студентів I курсу денної та заочної форм навчання 3884 Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Капітал підприємства: Формування та використання" для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання напряму підготовки 05- "Соціальні та поведінкові науки", 3887 Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни "Регіональна економіка" для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання напряму підготовки 05 - "Соціальні та поведінкові науки", 3914 Програма комплексного державного іспиту з циклу соціально-економічних та професійно-орієнтованих дисциплін для студентів, що здобувають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" галузі знань 0305 - "Економіка і підприємництво" напряму 3933 Методичні вказівки для самостійного опрацювання окремих розділів робочої програми навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для студентів II, III курсів денної та III курсу заочної форм навчання. Галузь знань: 0305 - "Економіка та підприємництво 3938 Методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських занять з дисципліни "Економіка природокористування" для студентів денної і заочно-дистанційної форм навчання галузі знань 10 - "Природничі науки" спеціальності 101 - "Екологія" 3942 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання - галузь знань: 0305 - "Економіка та підприємництво"; напрям підготовки: 6.030504 - "Економіка 3952 Методичні вказівки для самостійного опрацювання окремих розділів робочої програми навчальної дисципліни "Економіка й організація діяльності об`єднань підприємств" для студентів денної та заочної форм навчання галузь знань: 0305 - "Економіка та 3990 Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни "Економіка природокористування" для студентів денної і заочно-дистанційної форм навчання галузі знань 10 - "Природничі науки" спеціальності 101 - "Екологія" 3994 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Облік і аудит" для студентів III курсу денної та заочної форм навчання напряму 030601 - "Менеджмент" (073 - "Менеджмент") 4001 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу " Економічне управління підприємством"для студентів V курсу спеціальності 8.03050401"Економіка підприємства"(Галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки",спеціальність 051"Економіка", 4007 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів денної та заочної форм навчання напрямів 030504 "Економіка підприємства", 4074 Методичні вказівки до змісту та організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Страхування" для напрямів підготовки 051 "Економіка", 075 "Маркетинг" усіх форм навчання 4075 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи "Визначення показників виробничих потужностей та основних виробничіх фондів підприємств" 4081 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи "Визначення чисельності персоналу цеху" для студентів денної та заочної форм навчання технологічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" 4093 Методичні матеріали щодо змісту та проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Страхування" для студентів напрямів підготовки 051 "Економіка підприємства", 075 "Маркетинг" усіх форм навчання 4320 Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання технологічних спеціальностей при вивченні дисциплін з економіки,організації та управління хімічних підприємств 4411 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Облік і аудит" для студентів-бакалаврів денної та заочної форм навчання напряму 030601 - "Менеджмент" (073 - "Менеджмент") 4419 Методичні вказівки до організації переддипломної (переддипломної виробничої) практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" спеціальності 051 "Економіка" за спеціалізацією "Економіка підприємства" 4476 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" денної та заочної форм навчання напрямів 030504 "Економіка підприємства", 030502 "Економічна кібернетика", 030507 4532 Збірник завдань і задач з дисципліни "Організація виробництва" для студентів-бакалаврів денної та заочної форм навчання напряму 030504 - "Економіка підприємства" (051 - "Економіка" за спеціалізацією "Економіка підприємства") 4533 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інноваційний розвиток підприємства" для студентів-магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 051 "Економіка" за спеціалізацією "Економіка підприємства" 4536 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Інноваційний розвиток підприємства" для студентів-магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 051 "Економіка" за спеціалізацією "Економіка підприємства" 4566 Методичні вказівки до виконання науково-дослідної роботи студентів спеціальності 6.030504 "Економіка підприємства" (051 "Економіка" спеціалізація "Економіка підприємства") 4568 Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 051 - "Економіка" спеціалізації "Економіка підприємства" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр" 4595 Програма науково-дослідної практики для студентів денної форми навчання спеціальності 051 - "Економіка", спеціалізації "Економіка підприємства", освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" 4601 Програма техніко-економічної практики для студентів денної форми навчання спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Економіка підприємства" за освітньою програмою "бакалавр" 4609 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня " Магістр" денної форми навчання спеціальності 051 - "Економіка", спеціалізації 4618 Навчальний контент з дисципліни "Страхування" для студентів усіх форм навчання спеціальності 051 "Економіка"(спеціалізація "Економіка підприємства") та спеціальності 075 "Маркетинг" (спеціалізація "Маркетинг") за освітньою програмою "Бакалавр" 4632 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів усіх форм навчання , 4651 Методичні вказівки до виконання організаційно-економічної частини дипломного проекту для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" денної і заочної форм навчання 4719 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни"Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків"за освітнім рівнем"Бакалавр"для студентів спеціальності 6.030504"Економіка підприємства "(051 4735 Конспект лекцій з дисципліни "Конкурентоспроможність підприємства" для студентів за освітнім рівнем "Магістр" освітня програма "051 Економіка"
3112 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління змінами" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної та заочної форм навчання 3196 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Економічний аналіз" для студентів економічних спеціальностей 3197 Опорний конспект та методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія організації" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання 3198 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Менеджмент у виробництві" для студентів спец. 7.05130102 "Хімічні технології органічних речовин" 3200 Збірник задач з дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності" для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" 3239 Методичні вказівки до виконання науково-дослідної роботи студента для студентів 4-5 курсів за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної та заочної форм навчання 3309 Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Менеджмент" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання 3329 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Менеджмент у виробництві" для студентів технологічних спеціальностей усіх напрямків денної та заочної форм навчання 3374 Методичні вказівки до виконання домашнього завдання з курсу "Аналіз господарської діяльності підприємств хімічної промисловості" для студентів денної форми навчання спеціальності 7.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування. 3377 Методичні вказівки до виконання домашнього завдання з курсу "Аналіз господарської діяльності підприємств хімічної промисловості" для студентів денної форми навчання спеціальності 7.03060101-менеджмент організацій і адміністрування 3379 Методичні вказівки до виконання домашнього завдання з курсу "Економічний аналіз підприємства" для студентів денної форми навчання спеціальності 7.03050701-"маркетинг"- 3409 Методичні вказівки до виконання домашнього завдання з курсу "Економічний аналіз підприємства" для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування та 7.03050701- Маркетинг- "Розрахунок планових 3410 Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни "Менеджмент у виробництві" для студентів спеціальності 8.05130103 "Технічна електрохімія", 8.05130111 "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів", 8.05130101 3411 Методичні вказівки до виконання завдань з виробничої та переддипломної практик студентів спеціальності 8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності" 3416 Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Управління інноваційними проектами" для студентів спеціальності 7,8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності" денної форми навчання 3419 Конспект лекцій з дисципліни "Управління інноваційними проектами" для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.03060102 та 8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності". Частина 2 3421 Конспект лекцій з дисципліни "Екологічний менеджмент та аудит" для студентів факультету технології неорганічних речовин спеціальності 7,8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної та заочної форм навчання 3423 Методичні вказівки до виконання реферативної роботи з дисципліни "Адміністративний менеджмент" для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент і адміністрування " 3425 Методичні вказівки до виконання завдань з виробничої та переддипломної практик студентів спеціальності 7.03060102 3426 Опорний конспект і методичні вказівки до вивчення дисципліни "Конфліктологія" для студентів 5-6 курсів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" та 3430 Конспект лекцій з дисципліни "Управління проектами" для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання 3471 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління змінами та якістю" для студентів 5-6 курсів 3486 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Інвестиційний менеджмент"для студентів економічного факультету спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 3510 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Управління потенціалом підприємств хімічної промисловості" 3557 Методичні вказівки до вивчення дисципліни " Фінансовий менеджмент"для студентів V-VІ курсів спеціальності 073 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання 3844 Методичні вказівки до вивчення дисципліни" Управління потенціалом підприємства"для студентів ІV-Vкурсів за напрямком підготовки"Менеджмент"денної та заочної форм навчання 3923 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент" для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" 3978 Опорний конспект лекцій з дисципліни "Стратегічне управління"для студентів ІV-V курсів спеціальності 073" Менеджмент"денної та заочної форм навчання 4056 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів спеціальності 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної та заочної форм навчання 4108 Методичні вказівки до вивчення дисципліни" Стратегічне управління "за освітньо-професійною програмою" Бакалавр"для студентів спеціальності 073"Менеджмент" денної та заочної форм навчання 4299 Методичні вказівки з науково-дослідної роботи та науково дослідної практики за освітньо-професійною програмою "Магістр" для студентів спеціальності 073 - Менеджмент, 4302 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Менеджмент у виробництві" для студентів підготовки рівня Магістр за спеціальністю 226 - Фармація, промислова фармація усіх форм навчання 4313 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Управління хіміко-фармацевтичним виробництвом" для студентів підготовки рівня Бакалавр за спеціальністю 226 - Фармація, промислова фармація усіх форм навчання 4384 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Стратегія підприємства"за освітньо-професійною програмою "Бакалавр"для студентів спеціальності 051"Економіка" 4555 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Управління потенціалом підприємств" для студентів IV-V курсів спеціальностей 073 - "Менеджмент", 072 - "Фінанси, банківська справа та страхування" 4574 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Стратегічне управління" для студентів IV-V курсів спеціальності 073 "Менеджмент" 4628 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Державне та регіональне управління" 4648 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Теорія організації" 4752 Методичні вказівки та тематика з курсової роботи з дисципліни "Управління регіональним розвитком" за освітнім рівнем "Бакалавр" для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" 4778 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Управління регіональним розвитком"за освітнім рівнем"Бакалавр"для студентів спеціальностей "073 менеджмент,"072 Фінанси,банківська справа та страхування" 4851 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Бюджетна система"за освітнім рівнем "Бакалавр" для студентів спеціальності 072 "Фінанси , банківська справа та страхування"
3457 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Аналіз, моделювання та управління інвестиційними проектами" для студентів 5 курсу спеціальності 8.03050201 "Економічна кібернетика" денної форми навчання 3464 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Корпоративні інформаційні системи" для студентів 5 курсу спеціальності 8.03050201 "Економічна кібернетика" денної форми навчання 4210 Робоча програма асистентської практики для студентів спеціальності 051"Економіка"за освітньою програмою "Економічна кібернетика"денної форми навчання за другим( Магістерським) рівнем 4390 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси,гроші та кредит"для студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальності 073 "Менеджмент"денної та заочної форм навчання 4508 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Макроекономіка"для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання 4527 Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформатика"для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання напряму підготовки 05-"Соціальні та поведінкові науки",спеціальності 051-"Економіка"та напряму 4534 Методичні рекомендації до самостійної роботи з Економічної теорії (Політичної економії) для студентів I-II курсів спеціальностей: 051 - "Економіка", 072 - "Фінанси", 073 - "Менеджмент", 075 - "Маркетинг" денної і заочної форм навчання 4537 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси" для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання 4554 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Міжнародна економіка" для студентів III-IV курсів спеціальностей: 051 - "Економіка", 072 - "Фінанси, банківська справа та страхування", 075 - "Маркетинг" денної і заочної форм навчання 4572 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Господарське право" для студентів II-III курсів спеціальності 073 "Менеджмент" денної і заочної форм навчання 4575 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Гроші та кредит" для студентів III-IV курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей: 051 - Економіка, 073 - Менеджмент, 075 - Маркетинг 4577 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Договірне право" для студентів-магістрів I-II курсів спеціальності 073 - "Менеджмент" денної і заочної форм навчання 4578 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Міжнародні економічні відносини" для студентів II-III курсів спеціальності 073 "Менеджмент" денної і заочної форм навчання 4582 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Історія економіки та економічної думки" для студентів I-II курсів спеціальностей: 051 - "Економіка", 072 - "Фінанси, банківська справа та страхування", 075 - "Маркетинг" денної і заочної форм 4585 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Господарське законодавство" для студентів II-III курсів спеціальностей: 051 "Економіка", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 075 "Маркетинг" денної і заочної форм навчання 4729 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Системи прийняття рішень" 4731 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Економічна теорія" (Основи економічної теорій) 4736 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіко-математичні методи і моделі" 4746 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Інвестиційне право" для студентів-магістрів 1 курсу спеціальності 4759 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини" для студентів 2-3 курсів спеціальностей 4766 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни"Економічна кібернетика"для студентів спеціальності 051-"Економіка"
3164 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Дослідження операцій" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрям підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" денної форми навчання 3165 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Дослідження операцій" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямку підготовки 6.030502 - "Економічна кібернетика" денної форми навчання 3166 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Дискретна математика та математична логіка" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрям підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" денної форми навчання 3167 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Дослідження операцій" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямку підготовки 6.030502 - "Економічна кібернетика" денної форми навчання 3326 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Інформатика для економістів" (частина 1) для студентів 2 курсу спеціальностей 7.03050102 "Економічна кібернетика", 7.03050701 "Маркетинг", 7.03050401 "Економіка підприємств" 3328 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління ризиком" для студентів спеціальності 8.03050201 "Економічна кібернетика"