Зразки бібліографічного опису

Зразок бібліографічного опису творів друку.

 

Книга одного автора

Шваб Л. І. Економіка підприємства [Текст]: підручник для студентів вузів /Л. І. Шваб. – К.: Каравела, 2011. – 416 с.

 

 

 

 

Книга 2-х авторів

Мочерний С. В. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка) [Текст]: навч. посіб./Мочерний С. В., Довбенко М. В. – Л.: Новий світ-2000, 2012. – 487 с.

 

 

 

Книга 3-х авторів

Данилко В. К. Управління витратами [Текст]: навч. посіб. для вузів/В. К. Данилко, О. М. Кушніренко, К. С. Марченко. – К.: Каравела, 2015. – 216 с.

 

 

 

 

Книга 4-х і більше авторів

Теплотехніка [Текст]: підручник/Б.Х.Драганов, А.А.Долінський, А.В.Міщенко, Є.М.Письменний; за ред. Б.Х.Драганова.-К.: ІНКОС, 2005.-504с.

 

 

Стаття журналу

Самосір О. Конкуренто-спроможність регіонів: економічне зростання регіонів, що розвиваються [Текст]/О.Самосір//Актуальні проблеми економіки.-2017.-№9.-С.33-42.

 

 

 

На допомогу дисертантам та дипломникам (для складання списків літератури та бібліографічного оформлення наукових робіт)