– книга 4-х і більше авторів

Детерміновані стохастичні методи дослідження надійності технічних систем / С. А. Волкова, О. Г. Байбуз, О. П. Приставка, О. І. Федякін. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 43,94грн.

– книга 3-х авторів

Галушка, Є. О. Казначейська справа : Підручник / Є. О. Галушка, О. В. Охрімовський, Я. М. Гончарук. – Львів : Магнолія 2006, 2012. – 580с. – 80,00грн.

– книга 3-х авторів

Данилов, Ф. Й. Статистична термодинаміка з елементами молекулярної спектроскопії / Ф. Й. Данилов, А. І. Петренко, В. С. Проценко. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 172с.

– книга 2-х авторів

Нестеренко, О.І., Бурликов В.В. Посібник до електронного тестування з основ ядерної фізики та радіаційно-хімічних процесів / О.І.. Бурликов В.В. Нестеренко. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2014. – 278с. – 58,88грн.

– книга одного автора

Самокиш, О. В. Креативний менеджмент : Навчальний посібник / О. В. Самокиш. – К. : Кондор, 2016. – 204с. – 100,00 грн.

– офіційні документи, закони

Міністерство освіти і науки України. Про затвердження Положення про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” з використанням організаційно-технологічних : процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання. Наказ № 500 від 12.05.2016 р. // Офіційний вісник України. – 2016. – № 39. – С.367-387.

– офіційні документи, закони

Міністерство освіти і науки України. Щодо виконання Закону України “Про вищу освіту” про розміщення інформації на офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів : Лист №1/9-189 від 11.14.04.2016р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2016. – № 5. – С.41.

– стаття з періодичного видання

Сергучев, Ю. Наука, спаси себя сама : Финансирование науки / Ю. Сергучев // Зеркало недели.Украина. – 2016. – № 35. – С.12.

– стаття з періодичного видання

Скільський, Д. М. Конкурс має стати стимулом : Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук / Д. М. Скільський // Освіта. – 2016. – № 27-28. – С.7.

– наукові доповіді, матеріали конференцій

Смесова, В. Л. Проблемы внедрения инноваций в экономике Украины / В. Л. Смесова, В. Авчинникова // Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах європейської інтеграції : Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції. З нагоди
20-ти річчя економічного факультету ДВНЗ УДХТУ. 21-22 квітня 2016року. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 110-113.

– розділ або глави з книги

Смірная, С. М. Підхід до визначення інтегральної оцінки системи економічної безпеки підприємства / С. М. Смірная // Прометей. Регіональний збірник наукових праць з економіки. – Донецьк, 2013. – С. 111-115.