Шановні студенти та співробітники УДХТУ.

Звертаємо вашу увагу, що для користування послугою завантаження методичних посібників, вам необхідно авторизуватись за допомогою спеціального коду:
- номеру вашої залікової книжки для студентів;
- номеру читацького формуляра, зареєстрованого на абонементі – для співробітників.

Студенти, або користувачі які не мають коду або зазнають труднощів під час авторизації – можуть звертатись до бібліотеки або відправити запит за посиланням

Факультет комп’ютерних наук та інженерії


3217 Методичні вказівки до виконання практичних робіт і самостійної роботи з курсу "Технічні засоби автоматизації" для студентів 4-5 курсів спеціальності 6.050202 денної та заочної форм навчання 4674 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Комп'ютерне моделювання" за освітнім рівнем "Магістр" для студентів спеціальностей 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 161 "Хімічні технології та інженерія" 4682 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни"Об'єктне моделювання вимірювальних систем"за освітнім рівнем"Магістр"для студентів спеціальності 152"Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" 4784 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Електронні пристрої автоматики" (Частина 3) 4785 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Електронні пристрої автоматики" (Частина 2) за освітнім рівнем "Бакалавр" 4795 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Електронні пристрої автоматики" за освітнім рівнем "Бакалавр" для студентів спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 4824 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Електронні пристрої автоматики" (Частина 1) за освітнім рівнем "Бакалавр" 4825 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Електронні пристрої автоматики" за освітнім рівнем "Бакалавр" 4829 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Об'єктне моделювання вимірювальних систем" за освітнім рівнем "Магістр" 4831 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Електронні пристрої автоматики" за освітнім рівнем "Бакалавр" 4832 Методичні вказівки з підготовки кваліфікаційної бакалаврської роботи за освітнім рівнем "Бакалавр" для студентів спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"
3032 Методичні вказівки до змісту та структури магістерської кваліфікаційної роботи спеціальності 8.05100101 "Метрологія та вимірювальна техніка" 3058 Методичні вказівки з дипломного проектування систем автоматизації вибухонебезпечних виробництв 3059 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи комп'ютерно-інтегрованого управління" для студентів напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 3060 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Теорія інформації" для студентів напряму підготовки 6.051001 - Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 3109 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Теорія автоматичного керування" для студентів з напрямку підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Частина 1. "Складання математичного опису АСР" 3110 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Теорія автоматичного керування" для студентів з напрямку підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Частина 2. "Дослідження та аналіз роботи АСР" 3223 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Технічні засоби автоматизації" для студентів 4-5 курсів спеціальності 6.050202 денної та заочної форм навчання 3229 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Контроль та управління хіміко-технологічними процесами" для студентів 4-5 курсів. 1 частина 3234 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Метрологічне забезпечення АСКТП" для студентів 5-6 курсів всіх форм навчання спеціальності 7.05100101 "Метрологія та вимірювальна техніка" 3238 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Контроль та управління хіміко-технологічними процесами" для студентів 4-5 курсів. (2 частина) 3243 Методичні вказіавки до виконання розділу АСК ТП дипломного проекту для студентів 5-6 курсів 3305 Методичні вказівки для практичних занять з курсу "Контроль та управління хіміко-технологічними процесами" для студентів технологічних спеціальностей 3313 Методичні вказівки до виконання лабораторних і контрольних робіт з дисципліни "Основи САПР" для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.050202 (1 частина) 3467 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з курсу"Вступ в теорію автоматичного керування"для студентів з напрямку підготовки 6.051001 3481 Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з курсу"Основи проектування систем автоматизації" для студентів ІV-V курсів денної,заочної та дистанційної 3931 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Методи та засоби вимірювань" для студентів спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 3932 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та дистанційної освіти з дисципліни "Основи комп`ютерно-інтегрованого управління 3939 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія автоматичного керування" для студентів з напрямку підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології" 3941 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Теорія автоматичного керування" для студентів з напрямку підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології 3943 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Інформаційні мережі та телекомунікації" для студентів V-VI курсів денної, заочної та дистанційної форм навчання 3951 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу "Інформаційні мережі та телекомунікації" для студентів V-VI курсів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності 151 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології" 3953 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу "Основи мережних технологій" для студентів V-VI курсів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності 151 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології" 3959 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Метрологія та вимірювання" для студентів спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 3962 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Випробування та контроль якості" для студентів спеціальності 152 (6.051001) - "Метрологія та 3963 Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з курсу "Метрологія, технологічні вимірювання та прилади" для студентів з напрямку підготовки 6.051001 3965 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Автоматизовані системи керування технологічними процесами" для студентів IV-V курсів напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології" 3966 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу" Комп'ютерні методи ідентифікації та оптимізації ХТП"для студентів V-VІ курсів спеціальності 8.05020201-"Автоматизоване управління технологічними процесами" 3968 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Основи САПР" для студентів напряму підготовки 6.050202 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". II частина 3970 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Автоматизація виробничих процесів"для студентів напряму підготовки 6.051701- Харчові технології та інженерія 3971 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Пристрої функціональної електроніки у вимірювальній техніці" для студентів V курсу всіх форм навчання за спеціальністю 8.05100101 "Метрологія та вимірювальна техніка" 3972 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Автоматизація виробничих процесів"для студентів напряму підготовки 6.051701- Харчові технології та інженерія.Частина ІІ. 3975 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни"Автоматизація виробничих процесів"для студентів напряму підготовки 6.051701- Харчові технології та інженерія.Частина 1. 3976 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни " Мікропроцесорна техніка"для студентів ІІІ-ІV курсів денної,заочної та дистанційної форм навчання спеціальностей 151"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 3977 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни :"Основи сучасної метрології"для студентів спеціальності 152- Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 3981 Методичні вказівки до виконання розрахунків у дипломних проектах спеціальностей 151 та 152 для студентів усіх форм навчання 3982 Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з курсу "Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації" для студентів спеціальності 151 (6.050202) - "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології" III-IV курсів денної 3983 Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу "Моделювання на ЕОМ" для студентів II курсу напряму підготовки 6.051001 3986 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Метрологія,технологічні вимірювання та прилади"для студентів ІІІ-ІVкурсів за напрямом підготовки 6.050202.Частина 1 3987 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Автоматизовані системи керування технологічними процесами" для студентів спеціальностей: 161 - Хімічні технології та інженерія, 101 - Екологія, 162 - Біотехнології та біоінженерія, 181 - 3992 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Мікропроцесорна техніка" для студентів III-IV курсів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальностей 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 4000 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Метрологія, технологічні вимірювання та прилади" для студентів III-IV курсів за напрямом підготовки 6.050202 Частина 2 4523 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Електроніка і мікросхемотехніка"для студентів III-IV курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 151"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 4539 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та дистанційної освіти з дисципліни "Сучасні проблеми автоматизованого управління" 4541 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів" для студентів III - IV курсів денної та заочної форми навчання спеціальності "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 4542 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Метрологія, технологічні вимірювання та прилади" для студентів III-IV курсів з напрямку підготовки 6.050202 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 4545 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Сучасні проблеми автоматизованого управління" для студентів спеціальності 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 4548 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Сучасні проблеми автоматизованого управління"для студентів спеціальності 8.05020201-"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 4549 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни"Електроніка і мікросхемотехніка"для студентів ІІІ-ІV курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 151"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".Частина ІІІ. 4571 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електроніка і мікросхемотехніка" для студентів III-IV курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 151 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології". Частина I 4573 Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Електроніка і мікросхемотехніка" для студентів III-IV курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 151 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології" 4576 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електроніка і мікросхемотехніка" для студентів III-IV курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 151 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології". Частина II 4593 Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни"Теорія адаптивних і оптимальних систем"для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 151-"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 4634 Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Теорія автоматичного керування" Ч.2-дослідження лінійних АСР 4663 Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Теорія автоматичного керування" для студентів спеціальності 151--Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 4781 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни"Сучасні проблеми автоматичного управління"за освітнім рівнем "Магістр"для студентів спеціальності"151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"
3280 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Комп'ютерна логіка" для студентів спеціальності "Спеціалізовані комп'ютерні системи" 3281 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Комп'ютерна логіка" для студентів спеціальності "Спеціалізовані комп'ютерні системи" Частина 2 3348 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Цифрова обробка сигналів та зображень" для студентів спеціальності "Спеціалізовані комп'ютерні системи" 3356 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення курсу "Архітектура комп'ютерів" для студентів спеціальності "Спеціалізовані комп'ютерні системи" 3362 Методичні вказівки для самостійних робіт з дисципліни "Цифрова обробка сигналів та зображень" для студентів спеціальності 8.05010203 3861 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення курсу "Паралельні та розподілені обчислення"для студентів галузі знань 012-"Інформаційні технології",спеціальності 123-"Комп'ютерна інженерія" 4069 Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни "Цифрова обробка сигналів та зображень". Частина I "Проектування цифрових фільтрів" 4079 Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни "Робототехніка" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" спеціалізації "Спеціалізовані комп'ютерні системи" 4082 Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни "Цифрова обробка сигналів та зображень". Частина II "Проектування цифрових фільтрів" 4341 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Системне програмне забезпечення" для студентів III курсу спеціальності 123 "Комп`ютерна інженерія" усіх форм навчання 4355 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни"Cистемне програмування "( ІЧастина) для студентів І-ІІ курсів спеціальності 123"Комп'ютерна інженерія"усіх форм навчання 4360 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системне програмне забезпечення" для студентів II-III курсів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" усіх форм навчання 4365 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системне програмування" (II частина) для студентів I-II курсів спеціальності 123 "Комп`ютерна інженерія" усіх форм навчання 4366 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп`ютерні системи" для студентів III курсу спеціальності 123 "Комп`ютерна інженерія" усіх форм навчання 4368 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Системне програмне забезпечення"для студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальності 123" Комп'ютерна інженерія" 4375 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисціпліни " Системне програмування "для студентів ІІ курсу спеціальності 123"Комп'ютерна інженерія" 4376 Методичні вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни "Технології проектування комп'ютерних систем "для студентів ІІІ-ІV курсів 4383 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни" Програмування на мові JAVA"( ІІЧастина) для студентів V курсу 4387 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Програмування на мові JAVA" для студентів V курсу спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" усіх форм навчання 4394 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни"Програмування на мові JAVA"(Ічастина) для студентів Vкурсу спеціальності 123"Комп'ютерна інженерія"усіх форм навчання 4399 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технології проектування комп'ютерних систем"для студентів ІІІ-ІVкурсів спеціальності 123"Комп'ютерна інженерія" 4408 Методичні вказівки для виконання лабораторних робітз дисципліни "Інженерія програмного забезпечення"для студентів ІІІ-ІVкурсів спеціальності 123"Комп'ютерна інженерія"усіх форм навчання 4621 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення курсу "Дослідження комп'ютерних систем штучного інтелекту" 4622 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Програмування на мові JAVA" 4630 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Програмування на мові JAVA" ("2 частина) 4635 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Комп'ютерна схемотехніка" 4652 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення курсу "Системний аналіз" 4657 Дослідження комп'ютерних систем штучного інтелекту. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності "Спеціалізовані комп'ютерні системи" 4665 Системний аналіз методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей : "Спеціалізовані комп'ютерні системи", "Інформаційні управляючі системи та технології" 4666 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Програмування на мові JAVA" (1 Частина) 4669 Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни "Програмування на мові VBA" 4670 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Архітектура комп'ютерів" за освітнім рівнем "Бакалавр" 4671 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Оптимальне проектування комп'ютерних систем" 4675 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Дослідження і проектування вбудованих комп'ютерних систем" 4678 Методичні вказівки та тематика з курсових робіт з дисципліни "Оптимальне проектування комп'ютерних систем" 4680 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Методологія наукових досліджень" за другим освітнім рівнем "Магістр" 4681 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Комп'ютерна електроніка" за освітнім рівнем "Бакалавр" 4687 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни"Комп'ютерні технології в діловодстві"за освітнім рівнем "Бакалавр"для студентів спеціальності 123"Комп'ютерна інженерія" 4688 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Оптимальне проектування комп'ютерних систем" 4689 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни"Методологія наукових досліджень"за освітнім рівнем "Магістр"для студентів спеціальності 123"Комп'ютерна інженерія" 4691 Конспект лекцій з дисципліни"Робототехніка"за освітнім рівнем"Магістр"для студентів спеціальності 123"Комп'ютерна інженерія" 4696 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисціпліни"Програмування на мові VBA"для студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальності 123"Комп'ютерна інженерія"усіх форм навчання 4788 Методичні вказівки та тематика з курсової роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі" за освітнім рівнем "Бакалавр" для студентів спеціальностей 4789 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Комп'ютерні мережі" за освітнім рівнем "Бакалавр" 4790 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Дискретна математика" за освітнім рівнем "Бакалавр" 4791 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Теорія автоматичного керування" за освітнім рівнем "Бакалавр" 4792 Методичні вказівки та тематика з курсових робіт з дисципліни "Комп'ютерна логіка" за освітнім рівнем "Бакалавр" 4793 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Комп'ютерні мережі" за освітнім рівнем "Бакалавр" для студентів спеціальностей 4794 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерна логіка" за освітнім рівнем "Бакалавр" 4804 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Інструментальні засоби розробки мережних додатків" 4806 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Теорія інформації та кодування" за освітнім рівнем "Бакалавр" 4807 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни" Теорія інформації та кодування"за освітнім рівнем "Бакалавр"для студентів спеціальності 123"Комп'ютерна інженерія" 4808 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія автоматичного керування " 4809 Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни "Комп'ютерна логіка". Частина 2 . 4810 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Дискретна математика" за освітнім рівнем "Бакалавр" 4811 Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни "Комп'ютерна логіка". Частина 1 4812 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Інструментальні засоби розробки мережних додатків" 4833 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Проектування мікропроцесорних систем"
3053 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологія створення програмних продуктів" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрям підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" спеціальність 3071 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Технологія стоворення програмних продуктів" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрям підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" спеціальність 3074 Інструкції до лабораторних занять з дисципліни "Експертні системи" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напрям підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" спеціальність 8.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології" 3075 Інструкції до лабораторних занять з дисципліни "Експертні системи" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст напрям підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" спеціальність 7.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології" 3076 Методичні вказівки до лабораторних занять № 1, 2 з дисципліни "Теорія прийняття рішень" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрям підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" професійне спрямування на спеціальність 3077 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Нейронні мережі" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрям підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" професійне спрямування на спеціальність 3078 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інтелектуальна обробка даних в інформаційному середовищі" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напрям підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" спеціальність 8.05010101 3079 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Нейронні мережі" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрям підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" професійне спрямування на спеціальність 3080 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Інтелектуальна обробка даних в інформаційному середовищі" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напрям підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" спеціальність 8.05010101 3081 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування" для студентів 2 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрям підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки", 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" 3095 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія алгоритмів" для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрям підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" професійне спрямування на спеціальність 3096 Методичні вказівки до лабораторних занять № 3,4,5 з дисципліни "Теорія прийняття рішень" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрям підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" професійне спрямування на спеціальність 3142 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "GRID-технології" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст напрям підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" спеціальність 7.05010101 3143 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія прийняття рішень" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр професійне спрямування на спеціальність"Інформаційні управляючі системи та технології" 3144 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Спеціальні розділи математичного програмування" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрям підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" професійне спрямування 3145 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія нечітких множин" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напрям підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" спеціальності 8.05010101 3146 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Теорія нечітких множин" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" спеціальності 8.05010101 3147 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "GRID-технології" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напрям підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" спеціальність 8.05010101 3148 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Експертні системи" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напрям підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" спеціальність 8.05010101 3149 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Експертні системи" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст напрям підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" спеціальність 7.05010101 3174 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Методи еволюційного моделювання" для студентів 5 курсу 3175 Методичні вказівки з оформлення письмових робіт для студентів освітньо-кваліфікаційних робіт бакалавр, спеціаліст, магістр напрямів підготовки 3176 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Інтелектуальна власність" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 3177 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Інтелектуальна власність" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст 3180 Інструкції до лабораторних занять з дисципліни "Методи еволюційного моделювання" для студентів 5 курсу спеціальності 8.05010101 3216 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Чисельні методи" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрям підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" 3306 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Вищаматематика" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрям підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" та напрям підготовки 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" 3336 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Теорія прийняття рішень" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрям підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" професійне спрямування на спеціальність 3339 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерні технології в діловодстві" для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрям 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної та заочної форм навчання 3388 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Інформаційні технології в інфраструктурі ринку" студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" 3562 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни"Технології комп'ютерного проектування"для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,за спеціальністю 122" Комп'ютерні науки та інформаційні технології", 3564 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерна графіка" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,напрям підготовки 6.050101" Комп'ютерні науки" 3595 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технології комп'ютерного проектування" 3608 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні технології в інфраструктурі ринку" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр, 3716 Методичні вказівки до організації самостійної роботи стцудентів з дисципліни "Комп'ютерні технології статистичної обробки даних" 3722 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Інтелектуальний аналіз даних"для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050101"Комп'ютерні науки"(122" Комп'ютерні науки") 3726 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні технології статистичної обробки даних" 3763 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Математичні методи дослідження операцій" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050101 "Комп`ютерні науки" (122 "Комп`ютерні науки") 3786 Методичні вказівки до семінарських занять аспірантів з дисципліни "Обчислювальні методи механіки" для підготовки докторів філософії 3807 Методичні вказівки до організаціїсамостійної роботи аспірантів з дисципліни "Обчислювальні методи механіки"для підготовки докторів філософії з галузі знань 13-Механічна інженерія (спеціальність131-Прикладна механіка) денної форми навчання 3823 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з диципліни "Чисельні методи" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 3838 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Чисельні методи" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" (122 "Комп'ютерні науки") 3849 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Інтелектуальний аналіз даних" для студентів напряму підготовки 3851 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання систем" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямів підготовки 6.050101 - "Комп'ютерні науки" 3852 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Додаткові глави вищої математики" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" (122 - "Комп'ютерні науки") 3854 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №1, 2, 3 з дисципліни "Теорія розпізнавання образів" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 3857 Методичні вказівки та тематика курсового проектування з дисципліни "Моделювання систем" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" (122 - "Комп'ютерні науки") 3862 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Моделювання систем"для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня балакавр напряму підготовки 6.050101"Комп'ютерні науки"(122"Комп'ютерні науки"),6.050102"Спеціалізовані комп'ютерні 3865 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни"Методи та системи штучного інтелекту"для студентів напряму підготовки 6.050101" Комп'ютерні науки"(122-"Комп'ютерні науки") 3866 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Теорія розпізнавання образів"для студентів напряму підготовки 6.050101" Комп'ютерні науки"(122-"Комп'ютерні науки") 3869 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Теорія ігор" для студентів спеціальності 122 - "Комп'ютерні науки", спеціалізації "Інформаційні управляючі системи та технологія" 3874 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Теорія ігор" для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", спеціалізація "Інформаційні управляючі системи та технології" 3875 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерна лінгвістика" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" (спеціальність 122 "Комп'ютнрні науки та інформаційні технології") 3877 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1з дисципліни" Технологія створення програмних продуктів"для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050101"Комп'ютерні науки" 3879 Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни "Інформаційні технології в інфраструктурі ринку"для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр,за спеціальністю 122 " Комп'ютерні науки", 3892 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" (спеціальність 122 "Комп'ютерні науки") 3898 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Додаткові глави вищої математики" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп`ютерні науки" (122 "Комп`ютерні науки") 3903 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Методи та системи штучного інтелекту" для студентів напряму підготовки 3919 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Комп'ютерна лінгвістика" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" (спеціальність 122 "Комп'ютерні науки") 3925 Методичні вказівки до семінарських занять аспірантів з дисципліни "Обчислювальні методи механіки" для підготовки докторів філософії з галузі знань 13 - "Механічна інженерія" спеціальність 131 - "Прикладна механіка" денної форми навчання 4047 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "GRID-технології" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму підготовки 122 - "Комп'ютерні науки" 4085 Методичні вказівки до виконання лаборатарних робіт з дисципліни "Операційні системи" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" (спеціаліність 122 "Комп'ютерні науки") 4095 Інструкції до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерний моніторинг хімічних виробництв" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 4110 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни"Квантова інформація та обчислення"для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму підготовки 8.050101"Комп'ютерні науки"денної та заочної форм навчання 4119 Інструкції до лабораторних робіт з дисципліни "Квантова інформація та обчислення" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму підготовки 8.050101"Комп'ютерні науки"денної та заочної форм навчання 4127 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерний моніторинг хімічних виробництв"для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050101" Комп'ютерні науки"денної та заочної форм навчання 4209 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни" Комп'ютерні мережі "для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050101"Комп'ютерні науки"(122 Комп'ютерні науки) 4212 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Управління ІТ- проектами"для студентів напряму підготовки 6.050101"Комп'ютерні науки"(122 "Комп'ютерні науки інформаційні технології") 4217 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Управління ІТ-проектами"для студентів напряму підготовки 6.050101"Комп'ютерні науки"(122"Комп'ютерні науки інформаційні технології") 4218 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні мережі"для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050101 4249 Методичні вказівки до виконання лабораторних занять N 4, 5, 6 з дисципліни "Теорія розпізнавання образів" для студентів спеціальності 122 "Комп`ютерні науки" 4270 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Методи та засоби інтеграції даних" за освітньо-професійною програмою "Магістр", для студентів спеціальності 122 "Комп`ютерні науки" 4273 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Методи та засоби інтеграції даних" за освітньо-професійною програмою "Магістр" для студентів спеціальності 122 - "Комп`ютерні науки" 4281 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Адміністрування комп`ютерних систем та мереж" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп`ютерні науки" (122 Комп`ютерні науки) 4461 Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни "Вища математика"для студентів напряму підготовки 122-Комп'ютерні науки.Частина 2 4496 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни" WEB-технології та WEB-дизайн"за освітньо-професійною програмою"Бакалавр", для студентів спеціальності 122-"Комп'ютерні науки".Частина І. 4503 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Логічне та функціональне програмування" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр", для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" 4506 Робоча програма проектно-технологічної практики за освітньо-професійною програмою"Бакалавр"для студентів спеціальності 122"Комп'ютерні науки" 4519 Робоча програма переддипломної практики за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" 4531 Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни "Вища математика" для студентів спеціальності 122 - Комп'ютерні науки Частина 1 4641 Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни "Теорія ймовірностей та випадкові процеси" 4643 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Спеціальні розділи вищої математика" 4644 Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни "Теорія ймовірностей, імовірносні процеси та математична статитстика" 4645 Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни "Спецглави математики (за професійним спрямуванням)" 4649 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Спеціальні розділи вищої математики" 4683 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни"Проектування інформаційних систем"для студентів спеціальності 122"Комп'ютерні науки" 4685 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни"Проектування інформаційних систем"для студентів спеціальності 122"Комп'ютерні науки" 4695 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни"Математичні методи дослідження операцій"для студентів спеціальності 122-"Комп'ютерні науки" 4737 Методичні вказіки до лабораторних занять з дисципліни "Комп'ютерна графіка" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр", для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" 4740 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Методи моделювання стохастичних процесів в технологічних та виробничих системах" для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" 4745 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Оптимальне моделювання складних систем" 4764 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Методи моделювання стохастичних процесів в технологічних та виробничих системах"для студентів спеціальності 122"Комп'ютерні науки" 4765 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни"WEB-технології та WEB-дизайн"за освітньо-професійною програмою"Бакалавр"для студентів спеціальності 122"Комп'ютерні науки та інформаційні технології".Частина II. 4768 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Крос-платформне програмування"за освітньо-професійною програмою"Бакалавр", для студентів спеціальності 122"Комп'ютерні науки та інформаційні технології" 4769 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Крос-платформне програмування " за освітньою програмою "Бакалавр", 4771 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисмципліни "Проектування інформаційних систем" для студентів спеціальності 4802 Методичні вказівки до виконання дипломної роботи за освітнім рівнем "Магістр"
3023 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна математика" для студентів 2 курсу механічних спеціальностей заочного відділення 3314 Конспект лекцій до вивчення розділів дисципліни "Основи інформаційних технологій та програмування" для студентів 1 курсу спеціальності "Теплоенергетика" 3332 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Чисельні методи" 3899 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (Excel. Mathcad) для студентів усіх спеціальностей 4025 Коспект лекцій до вивчення розділів дисципліни "Інформатика та інформаційні технології" для студентів II курсу спеціальності "Технологія жирів і жирозамінників" напряму підготовки 6.0517 "Харчові технології та інженерія" 4027 Конспект лекцій до вивчення підрозділів дисципліни "Обчислювальна математика" для студентів технологічних спеціальностей заочного відділення для самостійної роботи 4260 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Математичні моделі у розрахунках на ЕОМ" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" 4605 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Обчислювальна математика та програмування" для студентів технологічних спеціальностей денного відділення 4662 Методичні вказівки до самостійної роботи та дистанційного навчання при вивченні теоретичних розділів дисципліни "Основи інформаційних технологій та програмування" 4773 Методичні вказівки з організації самостійної рїта дистанційної роботи студентів з дисципліни "Обчислювальна математика і програмування " з розділу
3817 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Вища математика" за розділом "Теорія ймовірностей" для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання 3831 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни"Вища та прикладна математика"для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня"бакалавр"напряму підготовки 073"Менеджмент"денної та заочної форм навчання 3833 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Вища математика"за розділом "Невизначений інтеграл"для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання 3841 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Вища математика"за розділом "Диференціальне числення функції багатьох змінних" для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання 3843 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Вища та прикладна математика" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"напряму підготовки 073 " Менеджмент"денної та заочної форм навчання 3846 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу вищої математики для студентів І курсу технологічних спеціальностей заочної форми навчання 3856 Методичні вказівки до розв'язання задач для студентів економічного факультету з курсу "Теорія ймовірностей" 3872 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни"Вища математика"за розділом"Лінійна та векторна алгебра.Аналітічна геометрія" 3885 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни"Вища математика"за розділом"Визначений інтеграл та його застосування в задачах геометрії" 3922 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Вища математика" за розділом "Диференціальне числення функції однієї змінної" для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання 3930 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Вища математика" за розділом: "Вступ до математичного аналізу. Границі функції" для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання 3991 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Вища математика" за розділом "Звичайні диференціальні рівняння" для студентів I та II курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання 4659 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Вища математика" для студентів 1 курсу напряму підготовки 161- 4676 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Вища та прикладна математика" за розділом "Теорія ймовірностей та математитчна статитстика" 4787 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Вища математика" за розділом "Невизначений інтеграл"за освітнім рівнем "Бакалавр" для іноземних студентів усіх факультетів (англійською мовою) 4803 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Вища математика" за розділом "Аналітична геометрія на площині" за освітнім рівнем "Бакалавр" для іноземних студентів усіх факультетів (англійською мовою)