Шановні студенти та співробітники УДХТУ.

Звертаємо вашу увагу, що для користування послугою завантаження методичних посібників, вам необхідно авторизуватись за допомогою спеціального коду:
- номеру вашої залікової книжки для студентів;
- номеру читацького формуляра, зареєстрованого на абонементі – для співробітників.

Студенти, або користувачі які не мають коду або зазнають труднощів під час авторизації – можуть звертатись до бібліотеки або відправити запит за посиланням

Факультет механічний


2836 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Технологія обробки типових деталей та складання машин" для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" спеціальності "Технології машинобудування" 2837 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу "Експлуатація різального інструменту" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050502 "Технології машинобудування" 2888 Програма асистентської практики для магістрів спеціальностей: 8.05050315 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; 8.05050201 "Технології машинобудування" 2890 Програма дослідницької практики для магістрів спеціальностей: 8.05050315 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; 8.05050201 "Технології машинобудування" 2896 Робоча програма переддипломної практики для студентів 5-6 курсів спеціальності 7.05050315 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" на машинобудівних та технологічних підприємствах 2898 Робоча програма переддипломної практики підготовки спеціалістів за кредитно-модульною системою денної форми навчання за спеціальністю 07.05050201 "Технології машинобудування" 2945 Методичні вказівки до лабораторних робіт студентів з дисципліни "Комп'ютерне 3D-моделювання хімічного обладнання" для студентів 5 курсу напряму підготовки 6.050503 "Машинобудування" за спеціальністю 7.05050315 2958 Методичні вказівки з оформлення пояснювальної записки та графічної частини дипломного проекту для спеціалістів за спеціальністю "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" 3169 Методичні вказівки до лабораторних робіт студентів з дисципліни "Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин" для студентів 3 курсу 3335 Методичні вказівки з оформлення пояснювальної записки та графічної частини дипломного проекту для фахівців за спеціальністю "Технології машинобудування" 3337 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Розрахунок і конструювання машин та обладнання для виробництва виробів з пластмас та еластомерів" для студентів 5 курсу спеціальності 3345 Конспект лекцій з курсу "Технологічні основи машинобудування" для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка". Частина 1 3346 Конспект лекцій з курсу "Технологічні основи машинобудування" для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка". Частина 2 3495 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів IV курсу спеціальності 6.050202 3618 Методичні вказівки і контрольні завдання з дисципліни "САПР хіммаштехнологія" розрахунок режимів різання при свердленні для студентів IV курсу спеціальності 131 - Прикладна механіка, спеціалізації - Інженерна механіка 3652 Методичні вказівки і контрольні завдання з дисципліни "САПР хіммаштехнологія". Розрахунок режимів різання при свердленні 3667 Методичні вказівки і контрольні завдання з дисципліни "САПР хіммаштехнології". Система автоматизованого проектування технологічних процесів "Вертикаль" 3718 Конспект лекцій з курсу "Зварювальні процеси та їх обладнання".Частина 1 3719 Конспект лекцій з курсу" Зварювальні процеси та їх обладнання".Частина 2 3795 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання функціонування технологічного обладнання" для магістрів 3822 Методичні вказівки до виконання курсових і дипломних проектів (робіт) за темою "Конструктивна розробка та розрахунок форматорів-вулканізаторів" для студентів спеціальностей 3825 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "САПР ХІММАШ" для бакалаврів спеціальності 133 - Галузеве машинобудування 3826 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи математичного моделювання процесів з переробки полімерних матеріалів" 3827 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання функціонування технологічного обладнання" для магістрів 3828 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Моделювання функціонування технологічного обладнання" для магістрів 3829 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Механіка та реологія полімерів" для бакалаврів 3853 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Проектування заводів з переробки пластичних мас" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" 3860 Коспект лекцій з курсу "Інтелектуальна власність" Частина 1 3881 Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Методологічні основи проектування машин для переробки полімерних матеріалів" для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Магістр" за спеціальністю 133 "Галузеве 3882 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Прогресивні технології виготовлення машин" для підготовки магістрів за спеціальністю 131 "Прикладна механіка" 3886 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "САПР хіммаш" для бакалаврів спеціальності 133 - Галузеве машинобудування 3901 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Інноваційне спеціальне обладнання технологічних процесів у машинобудуванні" для підготовки магістрів за спеціальністю 131 "Прикладна механіка" 3902 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Експлуатація та обслуговування машин" для студентів IV курсу для спеціальностей 133 - "Галузеве машинобудування", 3904 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Інноваційне спеціальне обладнання технологічних процесів у машинобудуванні" для підготовки магістрів за спеціальністю 131 "Прикладна механіка" 3906 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Прогресивні технології виготовлення машин" для підготовки магістрів за спеціальністю 131 "Прикладна механіка" 3916 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 з дисципліни "Міцність та динаміка машин" для студентів очної та заочної форм навчання 3918 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Механіка та реологія полімерів"для бакалаврів спеціальності 133- Галузеве машинобудування (спеціалізації "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів") 3926 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання процесів з переробки полімерних матеріалів" для бакалаврів спеціальності 133 - Галузеве машинобудування (спеціалізіції "Обладнання хімічних виробництв і 3934 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 з дисципліни "Міцність та динаміка машин" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальностей 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування" 3935 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Прогресивні технології виготовлення машин" для підготовки магістрів 3944 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Обладнання та транспорт механообробних цехів" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" 3946 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Обладнання та транспорт механообробних цехів" для студентів III курсу 3947 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Міцність та динаміка машин" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальностей 3948 Конспект лекцій з курсу "Технологічні основи машинобудування" для студентів III курсу спеціальності 131 - Прикладна механіка спеціалізації - Інженерна механіка 3949 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Міцність та динаміка машин" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальностей 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування" Частина I 3950 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Міцність та динаміка машин" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальностей 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування" Частина III 3998 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Міцність та динаміка машин" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальностей 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування" Частина V 4015 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу "Проектування триботехничних систем" студентами напряму підготовки 6.050503 "Машинобудування" за спеціальністю 6.05050315 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" 4023 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Методологічні основи розрахунку і конструювання машин" для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою "магістр", 4028 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Методологічні основи розрахунку і конструювання машин" для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою "магістр" 4030 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Методологічні основи проектування машин для переробки полімерних матеріалів" для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою "магістр", 4037 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Основи проектування в хімічному машино- та апаратобудуванні" для студентів напряму підготовки 6.050503 "Машинобудування" 4042 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Надійність та довговічність машин" для студентів магістрів за спеціальністю 133 - "Галузеве машинобудування" (ХМ, МП) 4043 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Прогресивні технології виготовлення машин" для підготовки магістрів за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка" 4045 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин" для студентів IV - V курсів 4054 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Міцність та динаміка машин" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальностей 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування" Частина VI 4055 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Міцність та динаміка машин" для студентів очної та заочної форм навчання 4057 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни "Технологічна оснастка" 4059 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Технологія обробки типових деталей та складання машин" для студентів IV-V курсів 4062 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологічне обладнання для виробництва виробів з пластмас та еластомерів 4070 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Надійність та довговічність машин для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою "магістр" 4073 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологічне обладнання хімічних виробництв" для студентів спеціальностей 6.05050315 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (ХМ) 4077 Методичні вказівки до виконання практичних робіт навчальної дисципліни "Методологічні основи розрахунку і конструювання машин" для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою "магістр", 4078 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологічне обладнання хімічних виробництв" для студентів спеціальностей 6.05050315 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" 4222 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни"Методологія та сучасні методи наукових досліджень"для студентів V-VI курсу спеціальностей 131 Прикладна механіка та 133 Галузеве машинобудування 4326 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Інтелектуальна власність" для студентів V-VI курсів денної та заочної форм навчання, що навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр" галузі знань: 0305 Економіка та 4327 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Моделювання обладнання для переробки пластмас" за освітньо-науковою програмою "Магістр" для студентів спеціальності 133 - "Галузеве машинобудування", спеціалізації "Обладнання хімічних 4328 Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для бакалаврів за спеціальністю 6.05050315"Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"(МП і ХМ) та 133"Галузеве машинобудування"(МП і ХМ) 4330 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Проектування триботехнічних систем "для студентів спеціальностей 6.05050315"Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів(ХМ) та 133"Галузеве машинобудування "(ХМ) 4336 Програма переддипломної практики для студентів спеціальностей 6.05050315 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (ХМ і МП) та 133 "Галузеве машинобудування" (ХМ і МП) на машинобудівних і технологічних підприємствах 4344 Конспект лекцій з дисципліни"Моделювання обладнання для переробки пластмас"за освітньо-науковою програмою "Магістр"для студентів спеціальності 133-"Галузеве машинобудування",спеціалізації "Обладнання хімічних виробництв і підприємств 4345 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Моделювання обладнання для переробки пластмас"за освітньо-науковою програмою"Магістр"для студентів спеціальності 133-"Галузеве машинобудування", 4346 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни"Моделювання обладнання для переробки пластмас"за освітньо-науковою програмою"Магістр"для студентів спеціальності 133-"Галузеве машинобудування",спеціалізації 4347 Конспект лекцій з курсу "Методологія та організація наукових досліджень" 4348 Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з навчальної дисципліни "Технологічне обладнання хімічних виробництв"студентами спеціальностей 6.05050315 4349 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Основи проектування в хімічному машино- та апаратобудуванні" для студентів за спеціальністю 6.05050315 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" 4350 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу "Технологічне обладнання хімічних виробництв" студентами спеціальностей 6.05050315 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (ХМ) та 133 "Галузеве машинобудування" 4351 Методичні вказівки до виконання дипломної роботи (проекту) для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою "магістр", за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізація "Обладнання хімічних виробництв і підприємств 4352 Програма переддипломної виробничої практики для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою "магістр" за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування", 4353 Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни"Методологія та організація наукових досліджень "для студентів V-VІ курсів спеціальності 131Прикладна механіка та 133 Галузеве машинобудування денної та заочної форм навчання 4381 Конспект лекцій з дисципліни "Механіка та реологія полімерів" за освітньо-професійною програмою "бакалавр" для студентів спеціальності "133 - Галузеве машинобудування", спеціалізації "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних 4382 Конспект лекцій з дисципліни "Основи математичного моделювання процесів з переробки полімерних матеріалів" за освітньо-професійною програмою "бакалавр" для студентів спеціальності 133 - "Галузеве машинобудування", спеціалізації "Обладнання хімічних 4395 Конспект лекцій з дисципліни "Механіка та реологія полімерів"за освітньо-професійною програмою"Бакалавр"для студентів спеціальності "133-Галузеве машинобудування",спеціалізації "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів". 4400 Конспект лекцій з дисципліни"Механіка та реологія полімерів"за освітньо-професійною програмою "Бакалавр"для студентів спеціальності 133-"Галузеве машинобудування",спеціалізації "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів". 4413 Конспект лекцій з дисципліни "САПР хімічних машин" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 133 - "Галузеве машинобудування", спеціалізації "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів". Модуль 4422 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія різання" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів III курсу спеціальності 131 - "Прикладна механіка" 4426 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи за лекційним курсом з дисципліни "Основи проектування в хімічному машино- та апаратобудуванні" для студентів спеціальностей 6.05050315 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних 4428 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Технологічні основи машинобудування" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" 4431 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка", спеціалізації "Інженерна механіка" 4432 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Розрахунок та конструювання формувального інструменту" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" (Розділ "Ливарні форми") 4433 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Розрахунок та конструювання формуючого інструменту". Розділ "Пресові форми" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" 4434 Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни "САПР хімічних машин" для студентів спеціальностей 6.05050315 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" та 133 - "Галузеве машинобудування" 4436 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Технологічні основи машинобудування" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 133 "Машинобудування", вибіркова частина ХМ, МП 4438 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи за лекційним курсом з дисципліни "Технологічне обладнання для виробництва виробів з пластмас та еластомерів" для студентів спеціальностей 6.05050315 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств 4439 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Розрахунок та конструювання формувального інструменту для виробництва виробів з пластмас та еластомерів" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" 4441 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Експлуатація та обслуговування машин" за освітньо-науковою програмою "Бакалавр" для студентів спеціальностей 133 - "Галузеве машинобудування", 131 - "Прикладна механіка" 4443 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин" за освітньо-професійною програмою "бакалавр" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" 4444 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Теорія різання" за освітньо-професійною програмою "бакалавр" для студентів спеціальності 131 - "Прикладна механіка" 4445 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Методологічні основи проектування машин для переробки полімерних матеріалів" за освітньо-професійною програмою "магістр" для студентів спеціальності 4446 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Інтелектуальна власність" за освітньо-науковою та освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр" для студентів всіх спеціальностей 4447 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Технологічні основи машинобудування" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" 4448 Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин" за освітньо-професійною програмою "бакалавр" для студентів спеціальності 131 "Прикладана механіка" 4464 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни"Проектування механоскладальних цехів в машинобудуванні"за освітньо-професійною програмою"Магістр"для студентів спеціальності "131 Прикладна механіка",спеціалізації "Технології 4465 Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни "Хіміко-технологічні основи виробництва та переробки полімерних матеріалів" для студентів напрямку підготовки 6.050503 - "Машинобудування" спеціальності 133 - "Галузеве 4468 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Технологічні основи машинобудування" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" 4471 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни"Сучасні матеріали у машинобудуванні"за освітньо-науковою програмою"Магістр"для студентів спеціальностей 133-"Галузеве машинобудування",131-"Прикладна механіка" 4597 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Різальний інструмент" для студентів III-IV курсів спеціальності 131 "Прикладна механіка" 4739 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи математичного моделювання" за освітнім рівнем "Бакалавр" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" 4748 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "САПР хіммаштехнологія" за освітнім рівнем "Бакалавр" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" 4749 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні" за освітнім рівнем "Бакалавр" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" 4754 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Міцність та динаміка машин" за освітнім рівнем "Бакалавр" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" 4755 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Розрахунок та конструювання формуючого інструменту" за освітнім рівнем "Бакалавр" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" 4756 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Проектування заводів з переробки пластмас" за освітнім рівнем "Бакалавр" 4757 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Міцність та динаміка машин" за освітнім рівнем "Бакалавр" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка"
3414 Методичні вказівки до лекційних занять з курсу "Основи систем автоматизованого проектування" для студентів IV-V курсів спеціальності 6.090220- Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 3424 Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з курсу "Технологія хімічного апаратобудування" для студентів 4-5 курсів спеціальності 3427 Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з курсу "Основи систем автоматизованого проектування" для студентів 4-5 курсів спеціальності 3758 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Проектування хімічних підприємств"для студентів денної та заочної форм навчання,що навчаються за освітньо- кваліфікаційним рівнем магістра,за спеціальністю 133 - 3764 Методичні вказівки до змісту, структури та оформлення дипломного проекту бакалавра спеціальності 133 - "Галузеве машинобудування" 3780 Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Технологічне обладнання хімічних виробництв" для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 133 - Галузеве машинобудування 3781 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування хімічних підприємств" для студентів денної та заочної форм навчання, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, зі спеціальності 133 - "Галузеве 3803 Методичні вказівки до змісту, структури та оформлення дипломної роботи магістра спеціальності 133 - "Галузеве машинобудування" 3832 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни" Технологічне обладнання хімічних виробництв"для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 133-" Галузеве машинобудування".Частина перша.Теплообмінне та масообмінне обладнання. 3842 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Технологічне обладнання хімічних виробництв"для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 133-"Галузеве машинобудування".Частина друга.Обладнання для розділення гетерогенних систем. 4087 Коспект лекцій з дисципліни "Насоси і компресори" для студентів механічних спеціальностей. Частина 1. Насоси 4232 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"за освітньо-професійною програмою "Магістр"для студентів спеціальності 133"Галузеве машинобудування"спеціалізації 4239 Методичні вказівки до переддипломної (виробничої) практики студентів магістрів за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування 4241 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Насоси і компресори" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 133 - Галузеве машинобудування (напрям підготовки 6.050503 - Машинобудування). Частина II Поршневі 4242 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Експлуатація та обслуговування машин" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 133 - "Галузеве машинобудування" (напрям підготовки 6.050503 - 4243 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Інженерно-технологічний бізнес" за освітньо-професійною програмою "Магістр" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізації "Обладнання хімічних 4245 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Інженерно-технологічний бізнес" за освітньо-професійною програмою "Магістр" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізації "Обладнання хімічних виробництв і 4246 Методичні вказівки і програма асистентської практики студентів магістрів за спеціальністю 133 - "Галузеве машинобудування" 4258 Методичні вказівки до змісту,структури та оформлення дипломної роботи магістра спеціальності 133"Галузеве машинобудування" 4265 Методичні вказівки і програма науково-дослідної практики студентів магістрів за спеціальністю 133 - "Галузеве машинобудування" 4267 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Проектна та енерготехнологічна інженерія біотехнологічних та фармацевтичних виробництв" за освітньо-професійною програмою "Магістр" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", 4269 Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентів з дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" за освітньо-професійною програмою "Магістр" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізації "Обладнання 4277 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Технічний нагляд" за освітньо-професійною програмою "Магістр" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації "Обладнання хімічних виробництв та 4280 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Проектна та енерготехнологічна інженерія хімічних та нафтопереробних виробництв" за освітньо-професійною програмою "Магістр" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", 4288 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Проектна та енерготехнологічна інженерія хімічних та нафтопереробних виробництв" за освітньо-професійною програмою "магістр" 4290 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Насоси і компресори" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 133 - Галузеве машинобудування (напрям підготовки 6.050503 - Машинобудування) Частина 1 Насоси 4301 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Технічний нагляд" за освітньо-професійною програмою "Магістр" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізації "Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних 4310 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" за освітньо-професійною програмою "Магістр" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", вибірковий блок "Обладнання хімічних 4315 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Насоси і компресори" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 133 - Галузеве машинобудування (напрям підготовки 6.050503 - Машинобудування) 4339 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологічне обладнання хімічних виробництв" для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050503 "Машинобудування" (133 "Галузеве машинобудування") 4343 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Технологія хімічного апаратобудування" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" (6.050503 "Машинобудування") 4357 Методичні вказівки до переддипломної (виробничої) практики за освітньо-професійною програмою "Бакалавр"для студентів спеціальності 133-Галузеве машинобудування(6.050503-Машинобудування) 4358 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Оптимізація хімічної техніки "за освітньо-професійною програмою"Бакалавр"для студентів спеціальності 133"Галузеве машинобудування"(6.050503 Машинобудування) 4367 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни"Розрахунок та конструювання машин і апаратів хімічних виробництв"за освітньо-професійною програмою"Бакалавр"для студентів спеціальності 133-"Галузеве машинобудування"(6.050503-"Машинобудування") 4374 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Ремонт і монтаж" за освітньо-професійною програмою "бакалавр" для студентів спеціальності 133 - Галузеве машинобудування (6.050503 - Машинобудування) 4378 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Розрахунок та конструювання машин і апаратів хімічних виробництв "за освітньо-професійною програмою"Бакалавр"для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудувуння 4380 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Розрахунок та конструювання машин і апаратів хімічних виробництв"за освітньо-професійною програмою "Бакалавр"для студентів спеціальності 133 4386 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Розрахунок та конструювання машин і апаратів хімічних виробництв" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування (6.050503 Машинобудування) 4389 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Основи САПР"за освітньо-професійною програмою "Бакалавр"для студентів спеціальності 133-"Галузеве машинобудування"(6.050503-"Машинобудування") 4393 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Експлуатація та обслуговування машин"за освітньо-професійною програмою"Бакалавр"для студентів спеціальності 4421 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних виробництв" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 133 - "Галузеве машинобудування" (6.050503 - 4658 Конспект лекцій з дисципліни "Обладнання для транспортування та дозування матеріалів" 4673 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів за освітнім рівнем "Бакалавр" з дисципліни "Насоси і компресори" 4684 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни"Обладнання для транспортування та дозування матеріалів"за освітнім рівнем"Бакалавр"для студентів спеціальності 133"Галузеве машинобудування" 4686 Конспект лекцій з дисципліни"Насоси і компресори"за освітнім рівнем"Бакалавр"для студентів спеціальності 133"Галузеве машинобудування".Частина ІІ.Компресори. 4716 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни"Інженерно-технологічний бізнес"за освітнім рівнем "Бакалавр"для студентів за спеціальністю "133 Галузеве машинобудування" 4732 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Теорія технічних систем " за освітнім рівнем "Бакалавр" 4733 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Оптимізація хімічної техніки " за освітнім рівнем "Бакалавр" 4779 Конспект лекцій з дисципліни "Теорія технічних систем" за освітнім рівнем "Бакалавр" для студентів спеціальності "133 Галузеве машинобудування" 4799 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Обладнання для транспортування та дозування матеріалів" за освітнім рівнем "Бакалавр" 4821 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Технологічне обладнання хімічних виробництв" за освітнім рівнем "Бакалавр"
2830 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Теплотехнологічні процеси та установки" для студентів 3-4 курсів спеціальності 7.05060101 "Теплоенергетика" 3783 Методичні вказівки до лабораторних робіт та з організації самостійної роботи з дисциплін "Термодинаміка і теплотехніка", "Теплотехніка" та "Теоретичні основи теплотехніки" 3840 Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни"Нетрадиційні джерела енергії"для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050601"Теплоенергетика" 3845 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни" Методологія та організація наукових досліджень за темами магістерських робіт"для студентів механічного факультету денної і заочної форм навчання спеціальності 144"Теплоенергетика" 3940 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Тепломасообмін" для студентів механічного факультету денної і заочної форми навчання спеціальності 144 "Теплоенергетика" 3947 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Міцність та динаміка машин" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальностей 3958 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Оптимізація тепломасообмінних процесів та установок" для студентів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 144 "Теплоенергетика" 3960 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Котельні установки промислових підприємств" для студентів механічного факультету денної і заочної форм навчання спеціальності 144 "Теплоенергетика" 3961 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Захист навколишнього середовища" для студентів III-IV курсів спеціальності"Теплоенергетика" 4002 Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу "Проектування, монтаж та експлуатація теплотехнологічного обладнання" та самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 "Теплоенергетика" 4009 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Енергозбереження в енергетиці та теплотехнологіях" для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 144 "Теплоенергетика" 4013 Методичні вказівки до виконання практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни "Джерела теплопостачання промислових підприємств" для студентів денної і заочної форм навчання 4016 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.050601 "Теплоенергетика" 4022 Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентів з дисципліни "Математичні методи і моделі в розрахунках енергетичного обладнання на ПЕОМ" 4089 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки" 4091 Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з курсу "Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки" для студентів денної та заочної форм навчання 4235 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни"Паливо та його спалювання"за освітньо-професійною програмою"Бакалавр"для студентів спеціальності 144 "Теплоенергетика",вибірковий блок "Теплоенергетика" 4238 Методичні вказівки до виконання практичних завдань і організації самостійної роботи з дисципліни "Системи виробництва та розподілу енергоносіїв"для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 144" Теплоенергетика" 4287 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та з організації самостійної роботи з дисциплін "Гідравліка, гідро- і пневмопривід" та "Гідрогазодинаміка" 4292 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і до самостійної роботи з дисципліни "Нагнітачі та теплові двигуни" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 144 "Теплоенергетика", вибірковий блок "Теплоенергетика" 4298 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Математичне моделювання тепло- і масообмінних процесів" за освітньо-професійною програмою "бакалавр" 4414 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Математичне моделювання тепло і масообмінних процесів" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 144 "Теплоенергетика", вибірковий блок "Теплоенергетика" 4427 Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни "Паливо та його спалювання" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 144 "Теплоенергетика", вибірковий блок "Теплоенергетика" 4473 Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з курсу"Оптимизація тепломасообмінних процесів та установок "для магістрів спеціальності "Теплоенергетика" 4474 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Розрахункові методи і інформатика в теплоенергетиці" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 144 "Теплоенергетика", вибірковий блок "Теплоенергетика" 4477 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Теплотехнологічні процеси та установки" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 144 "Теплоенергетика", вибірковий блок "Теплоенергетика" 4478 Методичні вказівки до лабораторних занять та з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Технічна термодинаміка" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності "Теплоенергетика", обов`язковий блок 4479 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Вторинні енергоресурси і енерготехнологічне комбінування в промисловості" за освітньо-науковою програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності "Теплоенергетика" 4490 Методичні вказівки до виконання курсової роботи та з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"для студентів V-VІ курсів спеціальності "Теплоенергетика" 4492 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та до самостійної роботи студентів з дисципліни"Котельні установки промислових підприємств"за освітньо-професійною програмою"Бакалавр"для студентів ІІІ-ІV курсів денної та заочної форм навчання 4510 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни"Системи виробництва та розподілу енергоносіїв"за освітньо-професійною програмою"Бакалавр"для студентів спеціальності 144"Теплоенергетика",вибірковий блок
3208 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Деталі машин" для студентів 3-4 курсів механічних спеціальностей 7.090220 та 7.090221 денної та заочної форм навчання 3209 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Деталі машин" для студентів 3-4 курсів механічних спеціальностей 7.090220 та 7.090221 денної та заочної форм навчання 3210 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Теорія механізмів і машин" для студентів 3 курсу механічних спеціальностей. Частина 2. Динамічний аналіз машинного агрегату 3211 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Теорія механізмів і машин" для студентів 3 курсу механічних спеціальностей. Частина 5. Проектування планетарних передач 3212 Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання по кафедрі прикладної механіки на тему: "Розрахунок вала редуктора" 3230 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Деталі машин" для студентів 3-4 курсів механічних спеціальностей 7.090220 та 7.090221 денної та заочної форм навчання 3248 Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту з курсу "Теорія механізмів і машин" для студентів 3 курсу механічних спеціальностей денної форми навчання 3435 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Прикладна механіка" для студентів 2 курсу на тему : "Апарат з перемішуючим пристроєм" . Частина 1. 3570 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Деталі машин" для студентів III - IV курсів 3577 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу" Деталі машин "для студентів ІІІ курсу механічних спеціальностей.Частина 2. 3579 Методичні вказівки і завдання до виконання практичних робіт з прикладної механіки для студентів ІІ курсу 3580 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу " Прикладна механіка" для студентів ІІ курсу технологічних спеціальностей (частина друга) 3583 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Деталі машин" для студентів ІІІ курсу механічних спеціальностей.Частина 1. 3584 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу " Теорія механізмів і машин"для студентів ІІІ курсу механічних спеціальностей 3585 Методичні вказівки до самостійної підготовки до іспиту з курсу" Теорія механізмів і машин "для студентів ІІ курсу механічних спеціальностей 3586 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Прикладна механіка" за темою: "Розрахунок одноступінчастого циліндричного редуктора" 3587 Конспект лекцій з курсу "Соціальна відповідальність" для магістрів денної та заочної форм навчання 3590 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Деталі машин" для студентів ІІІ-ІV механічних спеціальностей 3785 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Технічна механіка" для студентів II-III курсів всіх форм навчання. Частина II 3787 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Прикладна механіка і основи конструювання" для студентів II-III курсів механічних спеціальностей 3794 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Технічна механіка" для студентів II курсу спеціальності 152 - Метрологія та вимірювальна техніка 3801 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Деталі машин" для студентів III курсу спеціальності 144 - Теплоенергетика 3802 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Деталі машин" для студентів III курсу механічних спеціальностей 3813 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Технічна механіка" для студентів II-III курсів всіх форм навчання Частина 1 3815 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Теорія механізмів і машин" для студентів III курсу механічних спеціальностей 3819 Інструкції до лабораторних занять з курсу "Технічна механіка" 3835 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Інженерна графіка" для студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей" Аксонометричні проекції" 3836 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інженерна і комп'ютерна графіка"для студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей" Різьби,зображення і позначення різьб" 3839 Методичні вказівки та тематика з курсового проектування з дисципліни "Технічна механіка"для студентів ІІ-ІІІ курсів.Розрахунок одноступінчастого циліндричного редуктора 3914 Програма комплексного державного іспиту з циклу соціально-економічних та професійно-орієнтованих дисциплін для студентів, що здобувають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" галузі знань 0305 - "Економіка і підприємництво" напряму 4220 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни"Прикладна механіка"для студентів ІІ-ІІІ курсів технологічних спеціальностей 4226 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Прикладна механіка"для студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальності 226- Фармація,промислова фармація 4234 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу"Прикладна механіка"для студентів ІІ курсу на тему :"Апарат з перемішувальним пристроєм".Частина 2 4274 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Прикладна механіка" для студентів II-III курсів спеціальності 226 - Фармація, промислова фармація
2887 Методичні вказівки з дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство" до виконання лабораторного практикуму з розділу "Вплив хімічного складу і температури на фазовий стан залізовуглецевих сплавів" для студентів 1-3 курсів 2891 Методичні вказівки з дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство" до виконання лабораторного практикуму з розділу "Вплив деформації та термічної обробки на структуру та властивості матеріалів, частина 2 2895 Методичні вказівки до виконання розрахунково-проектувальної роботи "Розрахунок елементів конструкцій і деталей машин на витривалість" для студентів механічних спеціальностей денної і заочної форм навчання 2908 Методичні вказівки до виконання комп'ютерних лабораторних робіт з розділу "Плоскопаралельний рух твердого тіла" для студентів 2 курсу спеціальностей ХМ, МП, ТМ, ОХВ, ХОМ, ХВ 2910 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Дослідження динамічних реакцій при обертанні твердого тіла навколо нерухомої осі" для студентів 2 курсу спеціальностей: ХМ, МП, ТМ, ОХВ, ХОМ, ХВ 3091 Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з розділу "Рентгенівський контроль виробів" з дисципліни "Аналіз та контроль матеріалів" для студентів 2-4 курсів механічних спеціальностей 3092 Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з розділу "Рентгеноструктурний аналіз матеріалів" з дисципліни "Аналіз та контроль матеріалів" для студентів 2-4 курсів механічних спеціальностей 3093 Методичні вказівки з дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство" до виконання лабораторного практикуму з розділу "Вивчення структури, властивостей та призначення конструкційних легованих сталей, частина 1" 3094 Методичні вказівки з дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство" до виконання лабораторного практикуму з розділу "Вивчення структури, властивостей та призначення спеціальних сталей і сплавів хімічного машинобудування, Ч. 2" 3106 Конспект лекцій з теоретичної механіки для студентів механічних спеціальностей. Частина 1. Статика твердого тіла 3107 Конспект лекцій з теоретичної механіки для студентів механічних спеціальностей. Частина 2. Кінематика точки і твердого тіла 3227 Конспект лекцій з теоретичної механіки для студентів механічних спеціальностей. Частина 4. Вступ до динаміки системи теореми динаміки точки і системи 3228 Конспект лекцій з теоретичної механіки для студентів механічних спеціальностей. Частина 3. Динаміка матеріальної точки 3327 Методичні вказівки до виконання комп'ютерної лабораторної роботи "Дослідження кінематики точки шатуна кривошипно-шатунного механізму" для студентів 2 курсу спеціальності "Галузеве машинобудування" 3331 Методичні вказівки до розрахунку станин гідравлічних процесів із застосуванням комп'ютерних технологій для студентів 3-5 курсів спеціальності "Галузеве машинобудування" 3582 Конспект лекцій з теоретичної механіки для студентів за спеціальністю 133 " Галузеве машинобудування " 3613 Методичні вказівки з дисципліни" Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство"до виконання лабораторного практикуму з розділу" Вивчення структури, властивостей та призначення міді та мідних сплавів 3746 Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з розділу "Прикладний електронно-мікроскопічний аналіз матеріалів" з дисципліни "Прикладне матеріалознавство" для студентів IV курсу механічного факультету та факультету КН та І 3772 Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з розділу "Вивчення структури,властивостей та призначення металів і сплавів з високою питомою міцністю( АL,ТІ)" 3798 Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з розділу "Прикладний рентгенівський аналіз матеріалів" з дисципліни "Прикладне матеріалознавство" 3871 Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з розділу "Апаратура та методи електронно-мікроскопічного аналізу структури матеріалів"з дисципліни "Структура і властивості матеріалів" 3988 Методичні вказівки до виконання розрахунково-проектувальної роботи із застосуванням математичного пакета Mathcad "Дослідження геометричних характеристик плоских перерізів" для студентів II-IV курсів спеціальності "Галузеве машинобудування" 4005 Методичні вказівки та приклади розв'язування задач з дисципліни "Опір матеріалів"для студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальності "Галузеве машинобудування" "Розрахунок статично невизначуваних стержневих систем .Температурні та монтажні напруження" 4066 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Матеріалознавство", розділ "Макроструктурний аналіз матеріалів" для студентів напрямів підготовки: 6.051301 "Хімічна технологія", 4068 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Матеріалознавство", розділ "Мікроструктурний аналіз матеріалів для студентів напрямів підготовки: 6.051301 "Хімічна технологія", 4092 Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з розділу "Апаратура та методи рентгенівського аналізу структури матеріалів" з дисципліни "Структура і властивості матеріалів" 4117 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Матеріалознавство та технологія матеріалів"розділ :"Дослідження механічних властивостей матеріалів енергетичного обладнання" 4118 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни" Матеріалознавство і обробка матеріалів",розділ :"Макроструктурний аналіз матеріалів"для студентів спеціальності 151"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 4123 Методичні вказівки з дисципліни "Електротехнічні матеріали"до виконання лабораторного практикуму з розділу"Макро-і мікроаналіз електротехнічних матеріалів"для студентів напряму підготовки 152"Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" 4163 Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з розділу "Макроструктурний аналіз матеріалів"з дисципліни"Матеріалознавство та технологія матеріалів"для студентів спеціальності 144-" Теплоенергетика" 4169 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Матеріалознавство і обробка матеріалів",розділ :"Механічні властивості матеріалів"для студентів спеціальності 151-"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 4184 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Взаємозамінність,стандартизація та технічні вимірювання"для студентів спеціальностей 131"Прикладна механіка" та 133"Галузеве машинобудування" 4187 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Електротехнічні матеріали"для студентів спеціальності:152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" 4190 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство",розділ :"Металургія кольорових металів"для студентів спеціальностей"131"Прикладна механіка,133 галузеве машинобудування 4194 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Новітні матеріали",розділ:"Рентгеноструктурний аналіз новітніх матеріалів" 4203 Методичні вказівки з дисципліни" Електротехнічні матеріали"до виконання лабораторного практикуму з розділу "Механічні властивості провідникових матеріалів та діелектриків"для студентів спеціальності 152-"Метрологія 4216 Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з розділу"Мікроструктурний аналіз матеріалів"з дисципліни"Матеріалознавство та технологія матеріалів"для студентів спеціальності 144"Теплоенергетика" 4219 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Матеріалознавство та обробка матеріалів",розділ :"Мікроструктурний аналіз матеріалів"для студентів спеціальності 151"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 4223 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни"Матеріалознавство і обробка матеріалів",розділ:"Обробка матеріалів тиском"для студентів спеціальності 151"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 4229 Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Матеріалознавство"для студентів спеціальності 101"Екологія" 4271 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Новітні матеріали", розділ: "Рентгенівський контроль новітніх матеріалів" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізації "Обладнання переробних і харчових виробництв" 4291 Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Матеріалознавство" для студентів спеціальності 181 - "Харчові технології" 4295 Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Матеріалознавство" для студентів спеціальності 186 - "Видавництво та поліграфія" 4297 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство " для студентів усіх форм навчання спеціальностей: 131 - "Прикладна механіка", 133 - "Галузеве машинобудування" 4303 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Матеріалознавство та технологія матеріалів" для студентів спеціальності 144 - "Теплоенергетика" 4307 Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Матеріалознавство та обробка матеріалів" для студентів спеціальності 151 - "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології" 4504 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Прикладне матеріалознавство" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальностей: 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 4505 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство", розділ "Металургія чорних металів, частина 1. Металізація залізорудних матеріалів" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" 4509 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни"Структура і властивості матеріалів"за освітньо-професійною програмою"Бакалавр"для студентів спеціальностей:133"Галузеве машинобудування",144"Теплоенергетика",вибірковий блок 4515 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Аналіз та контроль матеріалів" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальностей: 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 4540 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство", розділ "Обробка матеріалів тиском, частина 1 (отримання машинобудівних профілів)" за освітньо-професійною програмою "бакалавр" 4558 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство", розділ "Металургія чорних металів, частина II. Сталеплавильне виробництво" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів 4559 Конспект лекцій з теоретичної механіки для студентів за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування", галузь знань 13 "Механічна інженерія". Частина 6. Основи теорії коливань 4586 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання". Частина I. За освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальностей: 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве 4610 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Розрахунок рамних систем" для студентів III-IV курсів спеціальності "Галузеве машинобудування" 4612 Дослідження вільних коливань механічної системи з одним степенем вільності. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи для студентів II-IV курсів спеціальностей: "Прикладна механіка", "Галузеве машинобудування" 4633 Методичні вказівки до виконання розрахунково-проектувальної роботи "Осьове розтягання та стискання" 4637 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання". Ч.2 за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" 4639 Методичні вказівки до виконання розрахунково-проектувальної роботи "Внутрішні силові фактори згинання" з дисципліни "Опір матеріалів" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" 4667 Методичні вказівки до виконання розрахунково-проектувальної роботи "Геометричні характеристики плоских фігур" з дисципліни "Опір матеріалів" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" 4717 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни"Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство"(розділ"Макроструктурний аналіз матеріалів")за освітнім рівнем "Бакалавр"для студентів спеціальностей:131"Прикладна механіка",133 4723 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни"Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство"розділ "Мікроструктурний аналіз матеріалів"за освітнім рівнем"Бакалавр"для студентів 4837 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни"Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство",розділ"Зварювальне виробництво"за освітним рівнем"Бакалавр"l 4838 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни"Опір матеріалів"на тему"Розрахунок балок на жорсткість"за освітнім рівнем"Бакалавр" 4839 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни"Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство",розділ"Основи ливарного виробництва,частина 1(Лиття у піщані форми)" 4840 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни"Технологія конструкційних матеріалів та матеріаловнавство",(розділ "Обробка матеріалів тиском,частина ІІ(Отримання поковок деталей машин і холодне
3505 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу" Основи ядерної фізики та дозиметрії"для студентів ІІІ-ІV курсів спеціальності 3550 Методичні вказівки до лабораторних занять 2(М) " Дослідження пружного удару" з дисципліни "Фізика"студентів напрямів 6.050101,6.050102,6.050202,6.051001,6.050601, 3559 Методичні вказівки до лабораторних занять №4Е(1) "Визначення ємності конденсатора у колі змінного струму" з дисципліни" Фізика"студентів напрямів 3560 Методичні вказівки до лабораторних занять №3(М) "Визначення моменту інерції крутильного маятника Обербека"з дисципліни" Фізика"cтудентів напрямів 3561 Методичні вказівки до лабораторних занять №2(Е) "Вимірювання опору резистора за допомогою містка Уітстона"з дисципліни"Фізика" студентів напрямів 6.050101,6.050102,6.050202,6.051001,6.050601,6.050502,6.050503,6.051301, 3566 Методичні вказівки до лабораторних занять №8(М) "Визначення відношення теплоємностей повітря y = Cp/ Cv методом адіабатичного розширення (Клемана-Дезорма) з дисципліни" Фізика" студентів напрямів 3574 Методичні вказівки до лабораторних занять №7(М) "Визначення коефіцієнта внутришнього тертя (динамічної в'язкості) рідини методом Стокса" 3575 Методичні вказівки до лабораторних занять №1(Е) "Дослідження електростатичного поля" з дисципліни "Фізика " студентів напрямів 3579 Методичні вказівки і завдання до виконання практичних робіт з прикладної механіки для студентів ІІ курсу 3668 Методичні вказівки до лабораторних занять № 2(О) "Визначення довжини хвилі лазерного випромінювання за допомогою дифракційної гратки" з дисципліни "Фізика" 3708 Методичні вказівки до лабораторних занять № 3(О) "Перевірка закону Малюса" з дисципліни "Фізика" студентів напрямів 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.051301 3750 Методичні вказівки до лабораторних занять № 1(К) "Вивчення загасаючих електромагнітних коливань" з дисципліни "Фізика" 3757 Методичні вказівки до лабораторних занять №6(0) "Дослідження закономірностей зовнішнього фотоефекту"з дисципліни"Фізика"для студентів напрямів 6.505101,6.050102,6.050202,6.051001,6.050601,6.050502,6.050503 3760 Методичні вказівки до лабораторних занять №4(Е) Ч.2"Визначення електроємності конденсатора та індуктивності котушки за допомогою кола змінного струму.Частина 2"з дисципліни "Фізика" для студентів напрямів 6.050101,6.050102,6.050202,6.051001,6.050601 3765 Методичні вказівки до лабораторних занять №5 (О) "Визначення сталої у законі Стефана-Больцмана" з дисципліни "Фізика" для студентів напрямів 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501 3782 Методичні вказівки до лабораторних занять №3 (А) "Визначення питомого заряду електрона методом магнітного фокусування" з дисципліни "Фізика" для студентів напрямів 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 3792 Конспект лекцій "Основи ядерної фізики та дозиметрії" з дисципліни "Основи ядерної фізики та дозиметрії" для студентів напрямів 6.051301 Частина 1 4738 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів за розділом "Молекулярна фізика і термодинаміка" з дисципліни "Фізика" для студентів спеціальностей 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 4741 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів за розділом "Атомна фізика і квантова теорія" з дисципліни "Фізика" для студентів спеціальностей 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 4742 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи за розділом "Механіка" з дисципліни "Фізика" 4743 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи за розділом "Електростатика" з дисципліни "Фізика" 4744 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи за розділом "Електромагнетизм" з дисципліни "Фізика" 4747 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів за розділом "Хвильова оптика" з дисципліни "Фізика" для студентів спеціальностей 101, 122, 123, 131, 133, 144, 151, 152, 161, 162, 181, 186, 226 4763 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів за розділом "Коливання і хвилі" з дисципліни"Фізика" 4774 Конспект лекцій за розділом "Механіка" з дисципліни "ФІзика" для студентів напрямів 101,122, 123, 131, 133,144,151,161,162,181,186,226