Шановні студенти та співробітники УДХТУ.

Звертаємо вашу увагу, що для користування послугою завантаження методичних посібників, вам необхідно авторизуватись за допомогою спеціального коду:
- номеру вашої залікової книжки для студентів;
- номеру читацького формуляра, зареєстрованого на абонементі – для співробітників.

Студенти, або користувачі які не мають коду або зазнають труднощів під час авторизації – можуть звертатись до бібліотеки або відправити запит за посиланням

Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та харчових виробництв (ОТС)


2076 Робоча програма переддипломної практики для студентів 4 курсу спеціальності 6.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" 2711 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Теорія корозії металів'' для студентів ІІІ-IV курсів напряму підготовки 6.050503 - ''Машинобудування'' 2715 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Теорія корозії металів" для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.050503 - машинобудування, з спрямуванням на спеціальність 7.05050315 - 2882 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Техніка випробовувань матеріалів та покриттів" розділ "Фізико-хімічна модифікація антикорозійних полімерних покриттів" для студентів 5 - 6 курсів спеціальностей 7.05050315 - 2962 Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Теорія корозії металів" для студентів 3-4 курсів напряму підготовки 6.050503 - машинобудування з спрямуванням на спеціальність 7.05050315 - 2968 Вимоги до оформлення текстових навчальних документів. Методичні вказівки для студентів усіх курсів спеціальностей "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" та "Обладнання переробних і харчових виробництв" 3064 Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", напряму підготовки 050503 "Машинобудування", спеціальності "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" та 3125 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Експлуатація та обслуговування машин" для студентів 4 - 5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503 за професійним спрямуванням на спеціальності 3126 Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Комплексний антикорозійний захист обладнання" для студентів 4 - 5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503 за професійним спрямуванням на спеціальності 3127 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Комплексний антикорозійний захист обладнання (Частина 1)" для студентів 4 - 5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503 за професійним спрямуванням на спеціальності 3128 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Комплексний антикорозійний захист обладнання" для студентів 4 - 5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503 - Машинобудування з професійним спрямуванням на спеціальності 3129 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів 3 - 4 курсів напряму підготовки 6.050503 - "Машинобудування" за професійним спрямуванням на спеціальності 3129 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів 3 - 4 курсів напряму підготовки 6.050503 - "Машинобудування" за професійним спрямуванням на спеціальності 3131 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Експлуатація та обслуговування машин" для студентів 4-5 курсів напряму підготовки 6.050503 - "Машинобудування" за професійним спрямуванням на спеціальності 7,8.05050313 - 3215 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Спеціальні захисні покриття в харчовій промисловості" для студентів 5-6 курсів спеціальностей 7,8.0505313 - обладнання переробних та харчових виробництв 3304 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу "Інтелектуальна власність" для студентів 5 - 6 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503 - Машинобудування, зі спеціальностей 3312 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу "Спеціальні захисні покриття в промисловості" для студентів 5 - 6 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503 - Машинобудування, зі спеціальностей 3333 Методичні вказівки до організації дослідницької практики магістрів, напряму підготовки 050503 - машинобудування, спеціальності 8.05050315 - обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів та 3334 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Гідро- та пневмотранспорт у галузі" для студентів 4-5 курсів напряму підготовки 6.050503 - машинобудування, спеціальності "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" та 3354 Методичні вказівки до організації асистентської практики магістрів, напряму підготовки 050503 - Машинобудування, спеціальності 8.05050315 - "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" та 3359 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу "Техніка зберігання та фізико-хімічні методи обробки харчової сировини" для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503 - "Машинобудування" 3363 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Техніка зберігання та фізико-хімічні методи обробки харчової сировини" для студентів 3 - 4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503 - "Машинобудування" за професійним спрямуванням 3369 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Антикорозійний захист обладнання" для студентів 5-6 курсів напряму підготовки 6.050503 - Машинобудування, спеціальності 7, 8.05050315 3371 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Фізико-хімія неметалевих матеріалів" (Частина 2) для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503 - Машинобудування за професійним спрямуванням на спеціальність 7,8.05050313 3373 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Фізико-хімія неметалевих матеріалів" (Частина 1) для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503 - Машинобудування за професійним спрямуванням на спеціальність 7,8.05050313 3375 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи наукових досліджень та організація експерименту" для студентів 3-4 курсів напряму підготовки 6.050503- "Машинобудування" за професійним спрямуванням на спеціальності 3375 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи наукових досліджень та організація експерименту" для студентів 3-4 курсів напряму підготовки 6.050503- "Машинобудування" за професійним спрямуванням на спеціальності 3393 Конспект лекцій з дисципліни "Теорія корозії металів". Ч.1 "Хімічна корозія металів" для студентів 3-4 курсів напряму підготовки6.050503- "Машинобудування" за професійним спрямуванням на спеціальності 3394 Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Комплексний антикорозійний захист обладнання" .Частина 2 для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.0500503- машинобудування за професійним спрямуванням на спеціальність 3395 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Технологічні основи машинобудування" для студентів 4-5 курсів усіх форм начання напряму підготовки 6.050503- "Машинобудування" 3397 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Комплексний антикорозійний захист обладнання" Частина 2. для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503 за професійним спрямуванням на спеціальності 3404 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу "Техніка випробування матеріалів та покрить" для студентів V-VI курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503- Машинобудування, зі спеціальностей 7,8.05050313- Обладнання переробних і 3405 Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Технологічні основи машинобудування" для студентів IV-V курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503- "Машинобудування" за професійним спрямуванням на спеціальність 7,8.05050313- Обладнання 3422 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Технологічні основи машинобудування" для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503-машинобудування за професійним спрямуванням на спеціальність 3431 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Теорія технічних систем" для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму 6.050503-"Машинобудування" за професійним спрямуванням на спеціальності 3432 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія технічних систем" для студентів 2-3 курсів всіх форм навчання напряму 6.050503-"Машинобудування" за професійним спрямуванням на спеціальності 7.8.05050313- обладнання переробних і харчових виро 3480 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія корозії металів" для студентів 3-4 курсів 3487 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни" Теорія корозії металів"для студентів ІІІ-ІV курсів напряму підготовки 6.050503-"Машинобудування"за професійним спрямуванням на спеціальності 7,8.05050313- 3497 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу " Основи промислового будівництва та санітарної техніки"для студентів ІV-V курсів усіх форм навчання 3501 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Процеси та апарати харчових виробництв"( Частина І) для студентів ІІІ-ІV курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503 3506 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Антикорозійний захист обладнання" для студентів напряму підготовки 050503 " Машинобудування",спеціальності 7,8.05050315 " Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних 3507 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни" Електрохімічні методи захисту металів від корозії"для студентів V-VІ курсів денної і заочної форм навчання, 3516 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Гідро-та пневмотранспорт в галузі" 3527 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни " Холодильне технологічне обладнання"для студентів ІV-V курсів всіх форм навчання напряму підготовки 6.050503-" Машинобудування" 3533 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни" Монтаж, діагностика та ремонт обладнання"для студентів ІV-V курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050503- Машинобудування,спеціальності 3538 Методичні вказівки до практичних робіт з курсу" Основи промислового будівництва та санітарної техніки" для студентів ІV- V курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503-"Машинобудування" 3539 Конспект лекцій з курсу" Спеціальні захисні покриття в промисловості "для студентів V-VІ курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503- Машинобудування за спеціальностями 7,8.05050313- Обладнання переробних і харчових виробництв; 3540 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни " Холодильні машини та установки"для студентів ІІІ-ІV курсів всіх форм навчання напряму підготовки 6.050503-" Машинобудування"за професійним спрямуванням на спеціальність 3541 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Cпеціальні харчові технології та обладнання"для студентів V-VІ курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503 машинобудування за профессійним спрямуванням на спеціальність 3542 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Загальна технологія харчових виробництв та технологія галузі "для студентів ІІІ-ІV курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503 машинобудування за професійним спрямуванням 3544 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни " Процеси та апарати харчових виробництв" для студентів ІІІ-ІV курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503 за професійним спрямуванням на спеціальності 3545 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни" Електрохімічні методи захисту металів від корозії"( розділ " Визначення корозійної активності грунтів") для студентів V-VІ курсів денної і заочної форм навчання,освітньо-кваліфікаційного рівня 3556 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Комплексний антикорозійний захист обладнання"для студентів ІV-V курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503-Машинобудування за професійним спрямуванням на спеціальності 3596 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Техніка випробування матеріалів та покриттів" для студентів V - VI курсів усіх форм навчання 3597 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни" Техніка випробувань матеріалів та покриттів "для студентів V-VІ курсів спеціальностей 8.05050313 - Обладнання переробних та харчових виробництв, 3599 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Обладнання для виконання антикорозійних робіт" для студентів V - VI курсів 3599 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Обладнання для виконання антикорозійних робіт" для студентів V - VI курсів 3602 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу "Обладнання для виконання антикорозійних робіт"для студентів V-VІ курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503- машинобудування,зі спеціальності 3602 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу "Обладнання для виконання антикорозійних робіт"для студентів V-VІ курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050503- машинобудування,зі спеціальності 3664 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Розрахунок та конструювання машин і апаратів харчових виробництв" для студентів IV курсу напряму підготовки 6.050503 - "Машинобудування" 3751 Методичні вказівки до лабораторних робіт курсу "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" для студентів III курсу напряму підготовки 6.050503 - "Машинобудування" за професійним спрямуванням на спеціальності 7,8.05050313 - Обладнання 3754 Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Розрахунок та конструювання машин і апаратів" для студентів IV курсу напряму підготовки 6.050503 - "Машинобудування" за професійним спрямуванням на спеціальності 7,8.05050313 - Обладнання переробних і 3761 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" для студентів IV курсу механічних спеціальностей напряму підготовки 6.050503 - "Машинобудування" за професійним спрямуванням 3766 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Розрахунок і конструювання машин і апаратів харчових виробництв" для студентів IV курсу механічних спеціальностей напряму підготовки 6.050503 - "Машинобудування" за професійним 3768 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Основи комп`ютерного проектування" для студентів IV курсу механічних спеціальностей, напряму підготовки 6.050503 - "Машинобудування" за професійним спрямуванням на спеціальності: 3776 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи комп`ютерного проектування" для студентів IV курсу напряму підготовки 6.050503 - "Машинобудування" за професійним спрямуванням на спеціальності 7,8.05050313 - Обладнання переробних і 3894 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з розділу "Розрахунок однокорпусної випарювальної установки" з дисципліни "Процеси та апарати харчових виробництв" для студентів III - IV курсів усіх форм навчання 3894 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з розділу "Розрахунок однокорпусної випарювальної установки" з дисципліни "Процеси та апарати харчових виробництв" для студентів III - IV курсів усіх форм навчання 4412 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Монтаж, діагностика та ремонт обладнання" для студентів IV-V курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 133 - Галузеве машинобудування (освітньої програми "Обладнання хімічних 4602 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Антикорозійний захист обладнання" для студентів V-VI курсів спеціальності 133 - "Галузеве машинобудування" (освітньої програми "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних 4620 Конспект лекцій з дисципліни "Теорія корозії металів" Частина2 "Електрохімічна корозія металів" для студентів III-IV курсів напряму підготовки 133 - "Галузеве машинобудування" за професійним спрямуванням на спеціальності: 4697 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни"Технологічне обладнання харчових виробництв"за освітнім рівнем "Бакалавр"для студентів спеціальності"133 Галузеве машинобудування"за освітньою програмою"Обладнання переробних 4698 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни"Процеси та апарати харчових виробництв"(Частина ІІ) за освітнім рівнем" Бакалавр"для студентів спеціальності"133-Галузеве машинобудування",за освітньою програмою"Обладнання переробних і 4699 Конспект лекцій з курсу"Обладнання для виконання антикорозійних робіт"для студентів V-VIкурсів усіх форм навчання спеціальності 133-Галузеве машинобудування 4699 Конспект лекцій з курсу"Обладнання для виконання антикорозійних робіт"для студентів V-VIкурсів усіх форм навчання спеціальності 133-Галузеве машинобудування 4700 Конспект лекцій з дисципліни"Основи наукових досліджень та організація експерименту"для студентів ІІІ-ІVкурсів напряму підготовки 133-"Галузеве машинобудування"за професійним спрямуванням на спеціальності: 4700 Конспект лекцій з дисципліни"Основи наукових досліджень та організація експерименту"для студентів ІІІ-ІVкурсів напряму підготовки 133-"Галузеве машинобудування"за професійним спрямуванням на спеціальності: 4701 Методичні вказівки до практичної роботи №4 з дисципліни"Розрахунок та конструювання машин і апаратів"для студентів IVкурсу спеціальності 133-"Галузеве машинобудування".Частина 4."Зміцнення отворів в оболонках" 4702 Конспект лекцій з курсу"Технологічні основи машинобудування"(Iчастина) для студентів IV-Vкурсів навчання спеціальності 133-"Галузеве машинобудування"(Освітньої програми"Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів","Обладнання 4703 Конспект лекцій з курсу"Техніка випробування матеріалів та покрить"для студентів V-VIкурсів усіх форм навчання спеціальності 133-"Галузеве машинобудування" 4706 Методичні вказівки до практичних робіт курсу "Розрахунок та конструювання машин і апаратів" для студентів 4 курсу спеціальності 133- "Галузеве машинобудування" 4712 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни"Технологічне обладнання харчових виробництв"за освітнім рівнем"Бакалавр"для студентів спеціальності "133-Галузеве машинобудування",за освітньою програмою"Обладнання переробних і 4718 Методичні вказівки до практичної роботи №3 за дисципліною "Розрахунок та конструювання машін і апаратів"для студентів IV курсу спеціальності 133-"Галузеве машинобудування".Частина 3."Розрахунок крайових навантажень" 4783 Конспект лекцій з курсу"Комплексний антикорозійний захист обладнання"для студентів IV-V курсів навчання спеціальності 133-Галузеве машинобудування(освітньої програми "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів", 4786 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Техніка зберігання та фізико-хімічні методи обробки харчової сировини"(Частина 2) 4805 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Фізико-хімія неметалевих матеріалів" за освітнім рівнем "Бакалавр" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" 4889 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" за освітнім рівнем "Бакалавр" для студентів спеціальності
3152 Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з курсу "Хімічна технологія в'яжучих матеріалів" для студентів 4-6 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки "Хімічна технологія" та професійним спрямуванням 4231 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни"Виробництво гідравлічних в'яжучих матеріалів та виробів з їх використанням" 4233 Методичні вказівки до виконання дипломного проекту(роботи) для студентів ІVкурсу денної та Vкурсу заочної форм навчання підготовки бакалаврів з галузі знань 16-Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 161- 4237 Методичні вказівки до виконання переддипломної практики на заводах з виробництва в'яжучих матеріалів та виробів на їх основі для студентів V - VI курсів денної та заочної форм навчання 4256 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни"Механічне устаткування ,процеси та апарати у виробництві тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів"для студентів IV-V курсів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 161-"Хімічні 4257 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фізічна хімія гугоплавких неметалевих та силикатних матеріалів"за освітньо-професійною програмою"Бакалавр"для студентів IV-Vкурсів денної та заочної форм навчання спеціальності 161 4259 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Виробництво повітряних в'яжучих матеріалів та виробів з їх використанням"для студентів V курсу денної та VI курсу заочної форм навчання за спеціальністю 161 "Хімічні технології та інженерія" 4286 Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з курсу "Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" для студентів III-V курсів денної та заочної форм навчання
3725 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Виробництво виробів з фарфору, фаянсу та інших тонкокерамічних мас" 3727 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фізико-хімічні основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" для студентів V курсу денної та VІ курсу заочної форм навчання 3729 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Методи досліджень структури силікатних матеріалів" 3730 Методичні вказівки до переддипломної виробничої практики магістрів спеціальності 161 - "Хімічні технології та інженерія" 3731 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія декоративно-прикладного мистецтва " 3732 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Кристалографія та мінералогія" для студентів II курсу денної та III курсу заочної форм навчання 3752 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп`ютерні розрахунки в хімії і технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" для студентів V курсу денної та VI курсу заочної форм навчання спеціальності 161 Хімічні технології та 3759 Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисциплини "Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів"для студентів ІІІ курсу денної і ІV курсу заочної форм навчання за спеціальністю 3762 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів". Розділ "Фізичні властивості матеріалів" для студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" денної та заочної 3767 Методичні вказівки до практичних (семінарських) занять з дисципліни "Історія декоративно-прикладного мистецтва" для студентів I курсу денної форми навчання спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" зі спрямованістю на "Технологію і дизайн 3773 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів"для студентів ІІІ курсу денної і ІV курсу заочної форм навчання за спеціальністю "161 Хімічні технології та інженерія" 3775 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Комп`ютерні розрахунки в хімії і технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" для студентів V курсу денної та VI курсу заочної форм навчання спеціальності 161 Хімічні технології та 3778 Конспект лекцій "Технологія та обладнання виробництв виробів з фарфору, фаянсу та інших тонкокерамічних мас (Частина II)" для студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання 3834 Методичні вказівки до науково-дослідної практики магістрів спеціальності 161-Хімічні технології та інженерія зі спрямуванням на "Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" 3890 Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни "Хімічна технологія скла і ситалів" для студентів IV-V курсів денної та заочної форм навчання. Частина 1 3945 Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційної магістерської роботи (проекту) за спеціальністю 161 - "Хімічні технології та інженерія" та освітньою програмою "Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" 3979 Робоча програма та методичні вказівки до асистентської практики магістрів спеціальності 161- Хімічні технології та інженерія спеціалізації" Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" 3980 Робоча програма та методичні вказівки до виробничої практики бакалаврів спеціальності 161-" Хімічні технології та інженерія"за спрямованістю на" Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" 4031 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи проектування хімічних виробництв" для студентів IV курсу денної та V курсу заочної форм навчання спрямованих на спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія" 4033 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Обладнання та основи проектування виробництв тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" для магістрів V курсу денної та VI курсу заочної форм навчання, 4083 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів" для студентів IV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності "161 Хімічні технології та інженерія" 4086 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів" для студентів IV курсу денної та заочної форм навчання 4096 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Методологія та організація наукових досліджень" для магістрів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 4100 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів" 4101 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Хімічна технологія скла, скловиробів та склопокриттів" для студентів IV-V курсів денної і заочної форм навчання 4126 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни"Метрологія,стандартизація та сертификація виробів у технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів"для студентів спеціальності 4130 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу"Методологія та організація наукових досліджень"для магістрів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 161-"Хімічні технології та інженерія"зі спрямуванням на спеціалізацію 4131 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни"Виробництво захисних та інших функціональних покриттів на металах та кераміці"для магістрів V курсу денної та VI курсу заочної форм навчання 4132 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Обладнання та основи проектування виробництв тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів"для магістрів V курсу денної та VI курсу заочної 4135 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Хімічна технологія виготовлення художніх виробів зі скла, кераміки, інших композиційних матеріалів" спеціальності 161 - "Хімічні технології та інженерія" 4136 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології ТН і СМ" 4140 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Хімічні технології спеціальних видів TH і СМ"(розділ "Кераміка та скло") спеціальності 161-"Хімічні технології та інженерія"за освітньою програмою" Хімічні технології тугоплавких неметалевих і 4144 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи проектування хімічних виробництв"для студентів IV курсу денної та V курсу заочної форм навчання,спрямованих на спеціальність 161-"Хімічні технології та інженерія" 4152 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу"Кристалографія та мінералогія"(розділи :кристалографія і кристалохімія) для студентів ІІ курсу денної,ІІІ курсу заочної форм 4156 Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційного бакалаврського проекту за спеціальністю 161-"Хімічні технології та інженерія"зі спрямованістю на"Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" 4158 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни"Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології ТН і СМ"спеціальності 161-"Хімічні технології та інженерія"за освітньою програмою"Хімічні технології тугоплавких неметалевих 4162 Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу" Методи дослідження структури силікатних матеріалів"для студентів ІІІ курсу денної та ІV курсу заочної форм навчання за спеціальністю 161-"Хімічні технології та інженерія" 4207 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Метрологія,стандартизація та сертифікація виробів у технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів"для студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія 4213 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Механічне устаткування,процеси та апарати у виробництві ТН та СМ"за освітньо-професійною програмою "Бакалавр"для студентів спеціальності 161- Хімічні технології та інженерія 4215 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни"Механічне устаткування,процеси та апарати у виробництві ТН та СМ"за освітньо-професійною програмою "Бакалавр"для студентів спеціальності 4284 Методичні вказівки до лабораторних та практичних занять з дисципліни "Математичне моделювання та оптимізація об`єктів хімічної технології ТН і СМ" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 161 - Хімічні технології та 4497 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни"Хімічна технологія кераміки та вогнетривів"для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія" 4511 Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни "Хімічна технологія кераміки та вогнетривів"розділ"Визначення властивостей керамічних та вогнетривких матеріалів"для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 161"Хімічні 4516 Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни "Хімічна технологія кераміки та вогнетривів" . Розділ "Дослідження властивостей глинистої сировини та керамічних мас" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 161 4588 Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни "Хімічна технологія скла, скловиробів і склопокриттів" для студентів IV-V курсів денної та заочної форми навчання. Частина II
3134 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 1-4 з курсу "Процеси та апарати хімічних виробництв" для студентів 3-4 курсів усіх спеціальностей. Розділ "Гідравліка" 3205 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з розділу "Розрахунок трикорпусної випарної установки. Спроектувати - двотрубний підігрівач вихідної суміші" з курсу "Основні процеси та апарати хімічної технології" для студентів 3-5 курсів 3315 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Термічний крекінг продуктів переробки нафти" з дисциплін "Загальна хімічна технологія" 3370 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Виробництво амоній сульфату" з дисциплін "Загальна хімічна технологія" і "Техніка та технологія галузі" для студентів всіх спеціальностей та всіх форм навчання 3376 Методичні вказівки до вивчення курсу "Процеси та апарати хімічних виробництв" за розділом "Адсорбція" для студентів 2-5 курсів усіх спеціальностей та форм навчання 3378 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №7 "Вивчення нестаціонарного процесу теплопередачі в апараті періодичної дії" з курсу "Процеси та апарати хімічних виробництв" для студентів 2-4 курсів усіх спеціальностей та форм навчання 3413 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №6 "Випробування вентиляційної установки" з курсу "Процеси та апарати хімічної технології" для студентів III-IV курсів усіх спеціальностей та форм навчання 3493 Методичні вказівки до виконання курсового проекту за темою: "Розрахувати компресійно-холодильну установку, яка працює за вологим способом. Спроектувати випарник". З курсу "Процеси та апарати хімічних виробництв" для студентів III-V курсів усіх 3548 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу " Процеси та апарати хімічних виробництв"на тему" Розрахунок однокорпусної випарної установки.Спроектувати кожухотрубний конденсатор-холодильник" 3957 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Виробництво соляної кислоти сульфатним методом" з дисциплін "Загальна хімічна технологія" та "Техніка та технологія галузі" для студентів всіх спеціальностей та форм навчання 4098 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 10 "Дослідження процесу розділення рідких однородних сумішей у ректифікаційній установці безперервної дії" 4099 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 "Дослідження роботи відцентрованого насоса" з дисципліни "Процеси та апарати хімічних виробництв" 4112 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи N13"Вивчення роботи компресійно-холодильної установки"з дисципліни"Процеси та апарати хімічних виробництв"для студентів спеціальності"Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних 4113 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи N8"Вивчення процесу охолодження гарячої рідини в апараті безперервної дії"з дисципліни"Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв"для студентів III-IVкурсів спеціальності "Технологія 4114 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи N9 "Сушіння матеріалів повітрям"з дисципліни"Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв"для студентів спеціальності 4197 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв"для студентів ІІІ-ІV курсів спеціальності "226-Фармація" 4200 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт N1-4 до розділу" Гідравліка"з дисципліни "Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв"для студентів спеціальності 226-"Фармація" 4331 Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Розрахунок двокорпусної випарної установки.Проектування кожухотрубного підігрівача виходної суміші"з дисциплін:"Процеси та апарати хімічних виробництв", 4480 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 11 за темою "Дослідження процесу розділення газової суміші в абсорбційній колоні барботажного типу" з дисциплін: "Процеси та апарати хімічних виробництв", "Процеси та апарати біотехнологічних 4483 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Виробництво фенолоформальдегідної смоли" з дисципліни "Загальна хімічна технологія" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальностей: 161 - Хімічні технології та інженерія, 133 - 4486 Конспект лекцій до розділу"Мембранні процеси"з дисциплін :"Процеси та апарати хімічних виробництв","Процеси та апарати біотехнологічних виробництв","Процеси та апарати природоохоронних технологій","Процеси та апарати харчових виробництв","Процеси та 4488 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Конверсія карбон монооксиду"з дисципліни"Загальна хімічна технологія"за освітньо-професійною програмою"Бакалавр"для студентів спеціальностей 161-Хімічні технології та інженерія,133-Галузеве машинобудування, 4546 Методичні вказівки до виконання курсового проекту за темою "Розрахунок абсорбціоної установки для системи, яка не відповідає закону Генрі" з дисципліни: "Процеси та апарати хімічних виробництв", "Процеси та апарати біотехнологічних виробництв", 4560 Методичні рекомендації до самостійної роботи "Математичний опис структури і поведінка складних ХТС (еволюційний підхід). Частина 1. Дедуктивний та індуктивний підходи" з дисциплін "Загальна хімічна технологія", "Процеси та апарати хімічних виробництв 4561 Методичні рекомендації до самостійної роботи "Математичний опис структури і поведінка складних ХТС (еволюційний підхід). Частина 2. Детермінізм та випадковість в природі явищ" з дисциплін "Загальна хімічна технологія", "Процеси та апарати хімічних 4579 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 "Режими руху рідин" з дисциплін: "Процеси та апарати хімічних виробництв", "Процеси та апарати природоохоронних технологій" для студентів II-IV курсів усіх форм навчання спеціальностей: 161 - 4590 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 6 "Дослідження роботи вентиляційної установки" з дисциплін: "Процеси та апарати хімічних виробництв", "Процеси та апарати природоохоронних технологій" для студентів II-IV курсів усіх форм навчання 4591 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 "Рівняння Бернуллі" з дисциплін: "Процеси та апарати біотехнологічних виробництв", "Процеси та апарати харчових виробництв" для студентів II-IV курсів усіх форм навчання спеціальностей: 162 - 4592 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 7 "Дослідження процесу теплопередачі в апараті періодичної дії" з дисциплін: "Процеси та апарати хімічних виробництв", "Виробничі процеси та обладнання об`єктів автоматизації", "Процеси та апарати 4715 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №10"Дослідження процесу ректіфікації в установці безперервної дії"з дисциплін :"Процеси та апарати хімічних виробництв","Виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизації","Процеси та 4751 Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Розрахунок трикорпусної випарної установки. Проектування барометричного конденсатора" з дисциплін: "Процеси та апарати хімічних виробництв", "Процеси та апарати природоохоронних технологій" 4753 Методичні рекомендації до самостійної роботи "Математичний опис структури і поведінки складних ХТС (еволюційний підхід). Ч.3. Побудова математичних моделей" з дисциплін "Загальна хімічна технологія", "Процеси та апарати хімічних виробництв", "П та А 4758 Методичні вказівки до самостійної роботи "Електрохімічні виробництва неорганічних рочовин" з дисципліни "Загально хімічна технологія" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" 4762 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №12 "Дослідження процесу адсорбції в установці періодичної дії" з дисциплін: "П та А ХФВ","П та А БТВ", "П та А ХВ" для студентів 2-4 курсів усіх форм навчання спеціальностей: 226-Фармація, 162 4770 Конспект лекцій до розділу "Холодильні процеси" з дисциплін :"Процеси та апарати хімічних виробництв", "Виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизації","Процеси та апарати"
2543 Документи у професійній діяльності методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів 2 - 3 курсу всіх спеціальностей 2576 Числівник. Методичні вказівки з курсу "Українська мова як іноземна" для іноземних студентів 2 курсу всіх спеціальностей 2577 Методичні вказівки з курсу "Українська мова як іноземна" для іноземних студентів 2 курсу всіх спеціальностей. Особливості комунікативних конструкцій у текстах професійної тематики 2758 Методичні вказівки з дисципліни "Українська мова як іноземна" для іноземних студентів 1 курсу всіх спеціальностей. Особливості дієслівних комунікативних конструкцій української мови. Початковий рівень 2790 Правопис і відмінювання власних назв людей. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів 2-3 курсів усіх спеціальностей 2791 Графічні особливості професійного мовлення. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Українвська мова за професійним спрямуванням" для студентів 2-3 курсів усіх спеціальностей 2835 Методичні вказівки з курсу "Українська мова як іноземна" для іноземних студентів 4 курсу всіх спеціальностей синтаксичні особливості текстів соціально-культурної тематики 2938 Методичні вказівки з курсу "Українська мова як іноземна" для іноземних студентів 3 курсу всіх спеціальностей. Вживання дієслівних форм 2973 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія України" для студентів 1 курсу 2975 Методичні вказівки з дисципліни "Українська мова як іноземна" для іноземних студентів 2 курсу всіх спеціальностей. Комунікативні конструкції. Дієслово. Середній рівень 3135 Спілкування як інструмент професійної діяльності. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів 2-3 курсів усіх спеціальностей 3236 Синонімічні моделі у простих реченнях. Методичні вказівки з курсу "Українська мова як іноземна" для іноземних студентів 3 курсу всіх спеціальностей 3353 Складнопідрядні конструкції в наукових текстах. Методичні вказівки з дисципліни "Українська мова як іноземна" для іноземних студентів 2 курсу всіх спеціальностей 3461 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів 2-3 курсів всіх спеціальностей 3867 Роздавальний матеріал з дисципліни "Історія України"на тему:"Визвольна війна українського народу середини ХVІІст.Становлення української державності" для студентів І курсу 3880 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з електронними ресурсами з дисципліни "Історія України" для студентів I курсу