Шановні студенти та співробітники УДХТУ.

Звертаємо вашу увагу, що для користування послугою завантаження методичних посібників, вам необхідно авторизуватись за допомогою спеціального коду:
- номеру вашої залікової книжки для студентів;
- номеру читацького формуляра, зареєстрованого на абонементі – для співробітників.

Студенти, або користувачі які не мають коду або зазнають труднощів під час авторизації – можуть звертатись до бібліотеки або відправити запит за посиланням

Факультет технології високомолекулярних сполук (ТВМС)


4080 Робоча програма переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" для студентів VI курсу спеціальності 161 - "Хімічні технології та інженерія" 4104 Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" для студентів IV курсу 4146 Методичні вказівки до виконання дипломного проекту за освітньо-професійною програмою"Магістр"для студентів 6 курсу спеціальності 161-"Хімічні технології та інженерія",спеціалізації"Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів" 4522 Методичні вказівки до виконання дипломного проекту за освітньо-професійною програмою"Магістр"для студентів VIкурсу спеціальності 186-"Видавництво та поліграфія" 4524 Методичні вказівки до виконання дипломної роботи за освітньо-професійною програмою"Магістр"для студентів VI курсу спеціальності 186"Видавництво та поліграфія" 4528 Робоча програма переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"для студентів VI курсу спеціальності 186"Видавництво та поліграфія" 4529 Методичні вказівки до виконання дипломного проекту за освітньо-професійною програмо. "Бакалавр" для студентів IV курсу спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" 4530 Робоча програма переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" для студентів IV курсу спеціальності 186 - "Видавництво та поліграфія" 4726 Методичні вказівки до виконання дипломного проекту за освітнім рівнем"Бакалавр"для студентів спеціальності"161 Хімічні технології та інженерія 4734 Робоча програма з переддипломної виробничої практики за освітнім рівнем "Бакалавр" для студентів спеціальності "161 Хімічні технології та інженерія", 4750 Методичні вказівки до змісту та структури кваліфікаційної роботи за освітнім рівнем "Магістр" для студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", вибірковий блок "Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів" 4801 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Наукові дослідження за темою магістерської роботи" освітньо-наукової програми "Магістр" для студентів спеціальності
2829 Робоча програма технологічної практики для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" зі спрямуванням на спеціальність "Технології жирів і жирозамінників" 2834 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Технологія виробництва тваринних жирів" для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" 2839 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Технологія виробництва тваринних жирів" для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" 2848 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Хімія та технологія жирозамінників" для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" 3007 Конспект лекцій з дисципліни "Товарознавство та пакування харчових продуктів галузі" для студентів напряму підготовки 6.051701 - харчові технології та інженерія. Спеціальності - технологія жирів та жирозамінників. Частина перша 3026 Конспект лекцій з дисципліни "Товарознавство та пакування харчових продуктів галузі" для студентів напрямку підготовки 6.051701 - харчові технології та інженерія спеціальності - технологія жирів та жирозамінників. Частина друга 3027 Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Товарознавство та пакування харчових продуктів галузі" для студентів напряму підготовки 6.051701 - харчові технології та інженерія. Спеціальності - технологія жирів та жирозамінників. Частина перша 3028 Методичні рекомендації до змісту та структури дипломної роботи магістра для студентів 5 курсу спеціальності 8.05170102 "Технологія жирів та жирозамінників" 3066 Конспект лекцій з дисципліни "Технологія виробництва тваринних жирів". Частина 2. Охолодження та упакування тваринних жирів для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" 3067 Конспект лекцій з дисципліни "Технологія виробництва тваринних жирів". Частина 1. "Виробництво тваринних жирів" для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" 3187 Конспект лекцій з дисципліни "Технологія харчових поверхнево-активних речовин" для студентів 5 курсу напряму підготовки 6.051701 - харчові технології та інженерія спеціальності 8.05170102 - технологія жирів і жирозамінників 3192 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи фізіології та гігієни харчування" для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.051701 - харчові технології та інженерія спеціальності - технологія жирів та жирозамінників 3193 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Технологія харчових поверхнево-активних речовин" для студентів 5 курсу напряму підготовки 6.051701 - харчові технології та інженерія спеціальності 8.05170102 - технологія жирів та жирозамінників 3195 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Іноваційні технології жирів" для студентів 5 курсу напряму підготовки 6.051701 - харчові технології та інженерія спеціальності 8.05170102 - технологія жирів та жирозамінників 3255 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Застосування ЕОМ в технології" для студентів спеціальності 6.051701 "Технологія жирів і жирозамінників" 3264 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Технологія виробництва тваринних жирів" для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" 3272 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологія натуральних ефірних олій і синтетичних запашних сполук" для студентів 5 курсу за напрямом підготовки 6.051701 - "Харчові технології та інженерія" за професійним спрямуванням 3274 Конспект лекцій з дисципліни "Інноваційні технології жирів" для студентів напряму підготовки 6.051701 - харчові технології та інженерія спеціальності 8.05170102 - технологія жирів і жирозамінників 3275 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Технологія жирів функціонального призначення" для студентів напряму підготовки 6.051701 - харчові технології та інженерія спеціальності 8.05170102 - технологія жирів і жирозамінників 3276 Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Технологія жирів функціонального призначення" для студентів напряму підготовки 6.051701 - харчові технології та інженерія спеціальності 8.05170102 - технологія жирів і жирозамінників 3277 Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Інтелектуальна власність" для студентів напряму підготовки 6.051701 - харчові технології та інженерія спеціальності 7.05170102 - технологія жирів і жирозамінників 3278 Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Інноваційні технології жирів" для студентів напряму підготовки 6.051701 - харчові технології та інженерія спеціальності 8.05170102 - технологія жирів і жирозамінників 3290 Робоча прграма науково-дослідної практики для студентів 5 курсу напряму підготовки 6.051701 - Харчові технології та інженерія спеціальності 8.05170102 - Технологія жирів та жирозамінників 3291 Робоча програма асистентської практики для студентів 5 курсу напряму підготовки 6.051701 - Харчові технології та інженерія спеціальності 8.05170102 - Технологія жирів та жирозамінників 3292 Конспект лекцій з дисципліни "Технологія жирів функціонального призначення" для студентів напряму підготовки 6.051701 - Харчові технології та інженерія спеціальності 8.05170102 - Технологія жирів і жирозамінників 3296 Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Хімія ліпідів та їх похідних" для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчова технологія та інженерія". Частина 1 "Фізичні властивості жирних кислот" 3311 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Наукові дослідження за темою магістерської роботи" для студентів 5 курсу напряму підготовки 6.051701 - Харчові технології та інженерія спеціальності 8.05170102 - Технологія жирів та жирозамінників 3344 Роздатковий матеріал до виконання практичних робіт з дисципліни "Технологія виробництва тваринних жирів" для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" 3383 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологія добування рослинних жирів" для студентів 3-4 курсів денної і заочної форм навчання 3402 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологія переробки рослинних жирів"для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання 3433 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологія переробки рослинних жирів" для студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання 3450 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія переробки рослинних жирів" для студентів IV курсу денної форми навчання і V курсу заочної форми навчання спеціальності 181- Харчові технології спеціалізації- Харчові 3684 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Інноваційні технології жирів" для студентів V курсу денної форми навчання і VI курсу заочної форми навчання 3816 Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Технологія виробництва тваринних жирів" для студентів III курсу денної та IV курсу заочної форм навчання 4392 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни"Технологія,обладнання і проектування виробництв з переробки рослинної сировини"за освітньо-професійною програмою"Магістр"для студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", 4525 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Хімія ліпідів та їх похідних"для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 181-"Харчові технології" 4584 Жири нерослинного походження. Довідник для студентів спеціальності 181 - "Харчові технології" 4814 Конспект лекцій з дисципліни "Технологія переробки рослинних жирів" за освітнім рівнем "Бакалавр" для студентів спеціальності "181-Харчові технології". Частина 1 Рафінація жирів
3876 Методичні вказівки до практичних занять, індивідуальних завдань з курсу "Основи пошуку науково-технічної інформації" для студентів IV курсу денної форми навчання 4008 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології" для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.051301 - "Хімічна технологія" професійного спрямування 4196 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Розрахунок ,конструювання та технологія виробництва шин"за освітньо-професійною програмою"Магістр"для студентів спеціальності 4205 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Основи проектування хімічних виробництв"та дипломного проекту за освітньо-професійною програмою "Бакалавр"для студентів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія" 4227 Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Розрахунок,конструювання та технологія виробництва гумотехнічних виробів та взуття"для студентів V-VІ курсів усіх форм навчання спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія" 4262 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Розрахунок, конструювання та технологія виробництва гумотехнічних виробів та взуття" для студентів V-VI курсів усіх форм навчання спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" 4296 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Фізика і хімія полімерів та еластомерів"за освітньо-професійною програмою "Бакалавр"для студентів спеціальності"Хімічні технології переробки полімерних та композиційних 4306 Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Технологія, обладнання та основи проектування виробництв переробки еластомерних композиційних матеріалів" за освітньо-професійною програмою "Магістр" для студентів спеціальності 161 "Хімічні 4308 Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи студентів з дисципліни "Технологія, обладнання та основи проектування виробництв переробки еластомерних композиційних матеріалів" за освітньо-професійною програмою "Магістр" для студентів 4309 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Хімічна технологія виробництва гумових виробів (шини)" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності "Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 4311 Методичні вказівки до змісту, структури та виконання дипломного проекту за освітньо-професійною програмою "Магістр" для студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", спеціалізації "Хімічні технології переробки полімерних та 4312 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Застосування комп`ютерних технологій у наукових дослідженнях технології еластомерних композиційних матеріалів" за освітньо-професійною програмою "Магістр" для студентів спеціальності 4391 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни"Хімічна технологія гумотехнічних виробів та взуття"для студентів ІV-Vкурсів усіх форм навчання спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія" спеціалізація "Хімічна технологія" 4423 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Основи проектування хімічних виробництв" для студентів IV-V курсів усіх форм навчання спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" спеціалізація "Хімічна технологія" 4521 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Структура та властивості композиційних матеріалів на основі еластомерів" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", 4692 Методичні вказівки та тематика курсової роботи з дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"за освітнім рівнем"Магістр"для студентів спеціальності"161 Хімічні технології та інженерія"вибірковий блок"Хімічні технології переробки
3221 Конспект лекцій з дисципліни "Фізика та хімія ТГК" для студентів 3-4 курсів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" 3222 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Присадки у виробництві сучасних палив" для студентів 5-6 курсів спеціальності 7.05130113 "Хімічні технології альтернативних енергоресурсів" 3418 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу "Хіммотологія" за напрямом 6.051301 "Хімічна технологія" за професійним спрямуванням на спеціальність 7.05130105 "Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів" для студентів IV-V курсів 3551 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни " Технологія одержання альтернативних палив з ТГК" для студентів ІV-V курсів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.051301" Хімічна технологія", 3830 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Устаткування виробництв альтернативних енергоресурсів"для студентів ІV-Vкурсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.051301" Хімічна технологія"за 3888 Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Екологічні аспекти виробництва та застосування альтернативних енергоресурсів" для студентів спеціальності "Хімічні технології альтернативних енергоресурсів" освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр 3889 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Фізика та хімія альтернативних енергоресурсів" для студентів III-IV курсів за спеціальністю "Хімічні технології альтернативних енергоресурсів" 3905 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Технологія переробки традиційної вуглеводневої сировини" для студентів III і IV курсів денної і заочної форм навчання за напрямом "Хімічна технологія", спеціальності 7.05130113 "Хімічні технології 3907 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Технологія переробки традиційної вуглеводневої сировини" для студентів III і IV курсів денної і заочної форм навчання за напрямом "Хімічна технологія", спеціальності 7.05130113 "Хімічні технології 3910 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисціпліни "Хіммотологія" для спеціалістів/магістрів за спеціальністю 161 "Хімічні технології та інженерія", спеціалізації "Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів" 3911 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи проектування хімічних виробництв" для студентів IV-V року денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" 3915 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Екологічні аспекти виробництва та застосування альтернативних енергоресурсів" 3917 Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Відновлювальні джерела енергії і структура їх споживання" для студентів спеціальності "Хімічні технології альтернативних енергоресурсів" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" 3921 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Фізика та хімія альтернативних енергоресурсів"для студентів за спеціальністю"Хімічна технологія альтернативних енергоресурсів" 3924 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Теоретичні основи технологічних процесів переробки горючих копалин" для студентів за спеціальністю "Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів" освітньо- 3928 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Технологія переробки традиційної вуглеводневої сировини" для студентів III-IV року навчання за напрямом 6.051301 "Хімічна технологія" за професійним спрямуванням 3964 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Технологія одержання альтернативних палив з ненафтової сировини" для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.051301 "Хімічна технологія", спеціальності 7.05130113 4021 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Хіммотологія" для студентів IV-V курсів очної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" зі спрямованністю на спеціалізацію 4024 Методичні вказівки для практичних робіт з навчальної дисципліни "Математичні моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" 4039 Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Фізика та хімія ТГК" для студентів III-IV курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" 4049 Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Устаткування виробництв переробки горючих копалин" для студентів IV-V курсів денної та заочної форм навчання 4051 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи проектування хімічних виробництв" для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальностей 4060 Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Технологія одержання альтернативних палив з ТГК" для студентів IV-V курсів денної та заочної форм навчання 4314 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Теоретичні основи технології переробки горючих копалин" для студентів IV-V курсів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 161 "Хімічні технології та інженерія" освітньо-кваліфікаційного рівня 4319 Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Фізика хімія альтернативних енергоресурсів" для студентів III-IV курсів денної та заочної форм навчання галузь знань: 16 "Хімічна та біоінженерія", спеціальність: 161 "Хімічні технології та інженерія", 4337 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Устаткування виробництв переробки горючих копалин", "Основи проектування хімічних виробництв", курсового і дипломного проектування. Розділ "Первинне охолодження коксового газу. Розрахунок газозбірника 4361 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Технологія первинної переробки нафти та газу" для студентів III-IV курсів очної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" та за професійною спрямованістю на 4553 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни"Технологія первинної переробки нафти та газу"за освітньо-професійною програмою"Бакалавр"для студентів ІІІ-ІV курсів очної та заочної форм навчання спеціальності 161-"Хімічні технології та 4598 Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Технологія одержання альтернативних палив з ненафтової сировини" за освітньо-професійною програмою "бакалавр" для студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", вибірковий блок 4599 Методичні вказівки до науково-дослідної практики за освітньо-професійною програмою "магістр" для студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", вибіркові блоки "Хімічні технології палива" та "Хімічні технології альтернативних 4720 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Технологія переробки нафти"за освітньо-професійною програмою"Бакалавр"для студентів IV-Vкурсів спеціальності"161 Хімічні технології та інженерія",вибірковий блок"Хімічна технологія палива та 4721 Методичні вказівки до проходження асистентської практики за освітньо-професійною програмою"магістр"для студентів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія",спеціалізації"Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів"
2521 Конспект лекцій з курсу "Філософія" (частина 1 "Історія філософії") для студентів 2 курсу 2762 Методичні вказівки до виконання індивідуальних і тестових завдань з курсу "Філософія" для студентів 2 курсів усіх спеціальностей 2921 Конспект лекцій з курсу "Історія української культури" для студентів 1 курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання 2928 Практичні завдання з курсу "Логіка" для студентів 1 курсу економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання 2967 Словник-довідник з курсу "Філософська антропологія" для студентів 2-4 курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання 3049 Логіка. Доведення і спростування. Методичні вказівки та практичні завдання з курсу "Логіка" для студентів економічних спеціальностей 1 курсу. Частина 3 3157 "Етика ділового спілкування": конспект лекцій для студентів 1 курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання 3218 Курс лекцій з "Філософської антропології" для студентів 2-4 курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання 3343 Конспект лекцій з дисципліни "Філософія". Частина 1: Історія філософії 3380 Методичні вказівки до курсів " Етика ділового спілкування " та "Етика бізнесу" для студентів 1, 4 курсів економічного та механічного факультетів денної та заочної форм навчання 3587 Конспект лекцій з курсу "Соціальна відповідальність" для магістрів денної та заочної форм навчання 3995 Методичні вказівки до семінарських занять з курсу "Соціальна відповідальність" для студентів V курсу напрямів 051 "Економіка", 075 "Маркетинг", 073 "Менеджмент", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 4041 Методичні вказівки з самостійної роботи до курсу "Психологія та педагогіка вищої школи" для магістрів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання 4044 Плани семінарських занять та методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу "Психологія" для студентів II курсу спеціальності "Менеджмент" денної та заочної форм навчання 4102 Плани семінарських занять з курсу "Історія Української культури" для студентів I курсу економічного факультету 4305 Конспект лекцій з курсу "Філософія: основні проблеми" для студентів II курсу усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання 4324 Плани семінарських занять з курсу "Етика ділового спілкування" для студентів II курсу механічного та ОТС факультетів денної та заочної форм навчання 4338 Курс лекцій з дисципліни "Психологія та педагогіка вищої школи" для аспірантів усіх спеціальностей 4600 Методичні розробки до теми "Культура як спосіб буття людини і суспільства" з курсу "Історія української культури" для студентів I курсу усіх спеціальностей 4638 Курс лекцій "Філософія та філософська антропологія". Частина 1 4653 Методичні вказівки до семінарських занять з курсу "Філософія" для студентів 2 курсу всіх спеціальностей 4660 Курс лекцій з дисципліни "Політологія" для студентів 1 курсу технологічних спеціальностей 4760 Словник-довідник . Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія української культури". "Хроніка. Видатні постаті". 4815 Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Філософія та філософська антропологія" за освітнім рівнем "Бакалавр"