Шановні студенти та співробітники УДХТУ.

Звертаємо вашу увагу, що для користування послугою завантаження методичних посібників, вам необхідно авторизуватись за допомогою спеціального коду:
- номеру вашої залікової книжки для студентів;
- номеру читацького формуляра, зареєстрованого на абонементі – для співробітників.

Студенти, або користувачі які не мають коду або зазнають труднощів під час авторизації – можуть звертатись до бібліотеки або відправити запит за посиланням

Факультет технології органічних речовин та біотехнології (ТОР та БТ)


3449 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фармакогнозія з основами біохімії лікарських рослин" для студентів II курсу денної форми навчання за спеціальністю 6.120201 "Технологія фармацевтичних препаратів" 3451 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств" для студентів IV-V курсів всіх форм навчання за спеціальністю 7.12020103 "Технології фармацевтичних препаратів" 3514 Методичні рекомендації до змісту,структури та оформлення дипломної роботи магістра спеціальності 226 "Фармація " 3642 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Фармацевтична хімія" 3647 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Допоміжні речовини в технології ліків" 3648 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Фармакогнозія з основами біохімії лікарських рослин. Загальна фармакогнозія" 3660 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу "Фармацевтична хімія" для студентів ІV курсу усіх форм навчання за напрямом 226 "Фармація" 3666 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Окремі розділи органічного синтезу" для студентів напряму підготовки 3669 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Устаткування та проектування виробництв органічного синтезу" 3669 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Устаткування та проектування виробництв органічного синтезу" 3670 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Промислова технологія синтетичних субстанцій" для студентів напряму підготовки 6.120201-Фармація 3673 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Фармацевтична хімія" для студентів всіх форм навчання 3674 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Окремі розділи органічного синтезу"для студентів напряму підготовки 6.051301- Хімічна технологія 3676 Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Основи токсикології" для студентів всіх форм навчання 3692 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу" 3693 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Промислова технологія фармацевтичних препаратів" 3694 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Фармакогнозія з основами біохімії лікарських рослин" 3699 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Технологія поверхнево-активних речовин та синтетичних миючих засобів" 3706 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу" 3707 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Промислова технологія фармацевтичних препаратів" 3709 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Сучасні фармацевтичні технології" для студентів-магістрів всіх форм навчання спеціальності 226 "Фармація" 3710 Методичні вказівки та тестові завдання до самостійної роботи з курсу "Промислова технологія фармацевтичних препаратів" 3712 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Стандартизація фармацевтичної продукції" для студентів всіх форм навчання спеціальності 226 "Фармація" 3715 Методичні вказівки та тестові завдання до самостійної роботи з курсу "Загальна біохімія та молекулярна біологія" 3721 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Фармацевтична розробка лікарських засобів"для студентів- магістрів усіх форм навчання спеціальності 226- "Фармація" 3724 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фармацевтична розробка лікарських засобів" 3734 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Основи токсикології" для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 226 "Фармація" 3747 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Фізика та фізичні методи аналізу" для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація" 3756 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" 3777 Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Теорія хіміко-технологічних процесів". Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій (Збірник задач) для студентів напряму підготовки 6.051301 3788 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інтелектуальна власність" для студентів спеціальності 161 - "Хімічні технології та інженерія" 3791 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Патентознавство" для студентів спеціальності 226 - Фармація 3804 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Каталітичні процеси в технології органічних речовин" 3805 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Інтелектуальна власність" для студентів 3806 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни"Патентознавство"для студентів спеціальності 226-Фармація 3810 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Устаткування та проектування виробництв органічного синтезу" 3812 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Каталітичні процеси в технології органічних речовин" для студентів 3837 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни " Промислова технологія синтетичних субстанцій"для студентів напряму підготовки 6.120201-"Фармація" 3870 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Фармацевтичне правознавство" для студентів спеціальності 226 - Фармація 3891 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Належні фармацевтичні практики" для студентів всіх форм навчання спеціальності 226 - Фармація 3912 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Належні фармацевтичні практики" для студентів-бакалаврів всіх форм навчання спеціальності 226 - Фармація 3913 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Валідація технологічних процесів" для студентів-магістрів всіх форм навчання спеціальності 226 - Фармація 3927 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Сучасні фармацевтичні технології" для студентів-магістрів всіх форм навчання спеціальності 226 - "Фармація" 3969 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Хімія та технологія біологічно-активних сполук"для студентів спеціальності 161-"Хімічні технології та інженерія" 4010 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Промислова мікологія" для студентів IV-V курсів спеціальності "Біотехнології та біоінженерія усіх форм навчання" 4014 Робоча програма переддипломної практики для студентів IV-V курсів всіх форм навчання напряму підготовки № 161 "Хімічна технологія та інженерія" за спеціальністю "Хімічні технології органічних речовин" 4021 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Хіммотологія" для студентів IV-V курсів очної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" зі спрямованністю на спеціалізацію 4032 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Спецобладнання та проектування хіміко-фармацевтичних виробництв" 4035 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу "Основи матеріалознавства, тара та упаковка фармацевтичної продукції для студентів IV курсу денної форми навчання за спеціальністю 6.120201 "Технології фармацевтичних препаратів" Частина II 4036 Методичні вказівки та тестові завдання до самостійної роботи з курсу "Ознайомча технологічна практика" для студентів всіх форм навчання спеціальності 226 "Фармація" 4038 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу "Основи матеріалознавства, тара та упаковка фармацевтичної продукції" для студентів IV курсу денної форми навчання 4040 Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу "Промислова технологія фармацевтичних препаратів" для студентів IV курсу спеціальності 6.120201 Частина 1 "Настойки" 4046 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Біофармацевтичні аспекти технології ліків" для студентів-магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.120201 "Технології фармацевтичних препаратів" 4048 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи матеріалознавства, тара та упаковка фармацевтичної продукції" для студентів денної форми навчання 4097 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології" для студентів всіх форм навчання 4106 Методичні рекомендації до змісту, структури та оформлення дипломного проекту магістра спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація" 4107 Методичні рекомендації до змісту ,структури та оформлення дипломного проекту бакалавра спеціальності 226-"Фармація,промислова фармація"для студентів IV-V курсів усіх форм навчання 4109 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Загальна біохімія та молекулярна біологія"для студентів усіх форм навчання спеціальності 226-"Фармація,промислова фармація" 4111 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фармакологія"для студентів усіх форм навчання спеціальності 226-"Фармація,промислова фармація" 4115 Робоча програма асистентської практики для магістрів снеціальності 226"Фармація,промислова фармація" 4122 Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Комп'ютерна хімія"для студентів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія"(8.05130102"Хімічні технології органічних речовин") 4124 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Сучасні проблеми молекулярної біології"для студентів спеціальності 226-Фармація,промислова фармація 4125 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Хімічні технології органічних речовин" для студентів спеціальності 161 - "Хімічні технології та інженерія" 4128 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційні технології керування та проектування"для студентів спеціальності 226"Фармація"всіх форм навчання 4129 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Фармакологія"для студентів спеціальності 226-Фармація,промислова фармація 4133 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Теоретичні основи фармацевтичної технології" для студентів III-IV курсів усіх форм навчання за спеціальністю 226 Фармація 4134 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Технологія поверхнево-активних речовин та синтетичних миючих засобів" 4137 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Теоретичні основи фармацевтичної технології "для студентів III-IV курсів усіх форм навчання за спеціальністю 226-"Фармація" 4138 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Технологія чистоти у фармацевтичному виробництві"для студентів-магістрів усіх форм навчання спеціальності 226-Фармація,промислова фармація 4139 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Хімічні технології органічних речовин" для студентів спеціальності 161-Хімічні технології та інженерія (спеціалізація Хімічні технології органічних речовин) 4141 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Спецобладнання та проектування хіміко-фармацевтичних виробництв"спеціальність 226"Фармація" 4142 Методичні рекомендації до змісту,структури та оформлення дипломного проекту магістра спеціальності 161-"Хімічні технології та інженерія" 4143 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фармацевтична ботаніка"для студентів усіх форм навчання спеціальності 226-"Фармація,промислова фармація" 4145 Методичні рекомендації до змісту,структури та оформлення дипломної роботи за освітньо-професійною програмою "Магістр"для студентів спеціальності" 161- 4147 Методичні вказівки з організації семінарських занять студентів з дисципліни "Фармацевтичне правознавство"за освітньо-професійною програмою" Бакалавр",для студентів спеціальності 226-"Фармація",вибірковий блок "Фармація" 4148 Робоча програма переддипломної практики для студентів IV-Vкурсів усіх форм навчання напряму підготовки 226 "Фармація,промислова фармація"за спеціальністю"Технології фармацевтичних препаратів" 4149 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Гігієна та промислова санітарія фармацевтичного виробництва "для студентів-бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 226"Фармація,промислова фармація" 4150 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фармацевтична ботаніка"для студентів усіх форм навчання спеціальності 226-"Фармація,промислова фармація" 4151 Методичні вказівки та тестові завдання до самостійної роботи з курсу "Промислова технологія парфумерно-косметичних засобів"для студентів усіх форм навчання спеціальності 226"Фармація,промислова фармація" 4154 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу "Гігієна та промислова санітарія фармацевтичного виробництва"для студентів IV курсу денної форми навчання за спеціальністю 226"Фармація,промислова фармація".Частина І 4155 Робоча програма переддипломної практики для студентів V-VI курсів усіх форм навчання напряму підготовки 226 "Фармація,промислова фармація"за спеціальністю" Технології фармацевтичних препаратів" 4159 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Біофармацевтичні аспекти технології ліків"для студентів-магістрів денної форми навчання за спеціальністю 226-"Фармація,промислова фармація" 4160 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Ознайомча технологічна практика "для студентів усіх форм навчання спеціальності 226-"Фармація,промислова фармація" 4164 Методичні вказівки для практичних занять з курсу "Технологія чистоти у фармацевтичному виробництві"для студентів-магістрів усіх форм навчання спеціальності 226-"Фармація,промислова фармація" 4165 Робоча програма науково-дослідної практики магістрів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія "(8.05130102"Хімічні технології органічних речовин") 4166 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Польова практика з фармацевтичної ботаніки "за освітньо-професійною програмою "Бакалавр"для студентів спеціальності 226 "Фармація,промислова фармація"денної форми навчання .Частина І. 4167 Робоча програма асистентської практики для магістрів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія"(8.05130102 "Хімічні технології органічних речовин") 4168 Робоча програма науково-дослідної практики магістрів спеціальності 226-"Фармація,промислова фармація" 4170 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Хімія та технологія біологічно-активних речовин "для студентів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія "(8.05130102 Хімічні технології органічних речовин") 4171 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Польова практика з фармацевтичної ботаніки"за освітньо-професійною програмою "бакалавр"для студентів спеціальності 226"Фармація,промислова фармація"денної форми навчання.Частина ІІ 4172 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу" Біофармацевтичні аспекти технології ліків"для студентів-магістрів денної форми навчання за спеціальністю 226-"Фармація,промислова фармація" 4173 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Вступ до фаху"для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 226-Фармація,промислова фармація 4174 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Польова практика з фармацевтичної ботаніки"за освітньо- професійною програмою "бакалавр"для студентів спеціальності 226"Фармація,промислова фармація"денної форми навчання 4175 Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентів з дисципліни "Спецобладнання та проектування хіміко-фармацевтичних виробництв"за освітньо-професійною програмою "Магістр"для студентів спеціальності 226"Фармація" 4176 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Ознайомча технологічна практика"для студентів усіх форм навчання спеціальності 226-"Фармація,промислова фармація" 4177 Робоча програма переддипломної виробничої практики для магістрів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія"(8.05130102"Хімічні технології органічних речовин") 4178 Робоча програма виробничої технологічної практики для бакалаврів спеціальності 226-"Фармація,промислова фармація" 4179 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Обладнання та проектування хіміко-фармацевтичних підприємств"для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 226-Фармація,промислова фармація 4180 Робоча програма переддипломної практики для магістрів спеціальності 226"Фармація,промислова фармація" 4181 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень "для студентів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія"( 8.05130102 Хімічні технології органічних речовин") 4184 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Взаємозамінність,стандартизація та технічні вимірювання"для студентів спеціальностей 131"Прикладна механіка" та 133"Галузеве машинобудування" 4185 Методичні вказівки з організації самостийної роботи студентів з дисципліни "Експериментальні методи дослідження процесів органічного синтезу"для студентів спеціальності 161"Хімічні технології 4186 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни"Вступ до фаху" 4189 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології" для студентів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія"(7.05130102"Хімічні технології органічних речовин") 4191 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Методологія та логіка наукових досліджень "за освітньо-професійною програмою''Магістр"для студентів спеціальності 226"Фармація" 4192 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Основи наукових досліджень"для студентів напряму підготовки 6.051301"Хімічна технологія" 4199 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи наукових досліджень"для студентів напряму підготовки 6.051301"Хімічна технологія" 4201 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни"Методологія та логіка наукових досліджень"за освітньо-професійною програмою"Магістр"для студентів спеціальності 226-Фармація 4206 Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни"Хімія та технологія біологічно-активних сполук"для студентів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія"( 8.05130102"Хімічні технології органічних речовин)" 4214 Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Інформаційні технології керування та проектування"для студентів усіх форм навчання спеціальності 226"Фармація" 4272 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи біоетики та біобезпеки" для студентів усіх форм навчання спеціальності 226 - Фармація, промислова фармація 4282 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Теорія хіміко-технологічних процесів" для студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" (7.05130102 "Хімічні технології органічних речовин") 4283 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні технології керування та проектування" для студентів усіх форм навчання спеціальності 226 "Фармація" 4322 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи проектування хімічних виробництв"для студентів напряму підготовки 6.051301-Хімічна технологія 4323 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Перша долікарська допомога" для студентів усіх форм навчання спеціальності 226 - Фармація, промислова фармація 4325 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Основи проектування хімічних виробництв" для студентів напряму підготовки 6.051301 - Хімічна технологія 4333 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи біоетики та біобезпеки" для студентів усіх форм навчання спеціальності 226 - Фармація, промислова фармація 4458 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Сировина в технології органічного синтезу" для студентів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" 4458 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Сировина в технології органічного синтезу" для студентів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" 4491 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни"Сировина в технології органічного синтезу"для студентів напряму підготовки 6.051301- Хімічна технологія 4498 Методичні вказівки до лаботаторних занять з дисципліни"Перша долікарська допомога"для студентів усіх форм навчання спеціальності 226-"Фармація,промислова фармація" 4520 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Екстремальна медицина" для студентів всіх форм навчання спеціальності 226 - Фармація, промислова фармація 4780 Конспект лекцій з дисципліни"Каталітичні процеси в технології органічних речовин"за освітнім рівнем"Магістр"для студентів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія"
3044 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Загальна біологія" для студентів 1-2 курсів напряму 1202 "Фармація" усіх форм навчання 3072 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Біологія клітини" для студентів 1 курсу напряму "Біотехнологія" освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" 3082 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Фізіологія з основами анатомії людини" для студентів 2-3 курсів напряму "Фармація" освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" 3117 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Методи дослідження та контролю в біотехнології" (Частина 1. Органолептичний та хімічний аналіз в оцінці біотехнологічних продуктів) для студентів 2 курсу денної та 3 курсу 3266 Методичні вказівки до виконання та оформлення магістерських робіт для студентів 5 (6) курсів спеціальності 8.05140101 "Промислова біотехнологія" денної та заочної форм навчання 3282 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Методи дослідження та контролю в біотехнології" (Частина 2. Інструментальні методи дослідження) для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.051401 3287 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Мікробіологія продуктів харчування" для студентів 4 курсу спеціальності "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" 3288 Методичні вказівки до організації дипломного проектування і оформлення дипломних проектів для студентів спеціальності 6.051401 "Біотехнологія" денної та заочної форм навчання 3289 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Біологія" для студентів 1-2 курсів напряму "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" 3293 Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів вимоги до графічної частини для студентів спеціальності 6.051401 "Біотехнологія" денної та заочної форм навчання 3294 Методичні вказівки до оформлення курсових проектів з курсу "Основи проектування" для студентів спеціальності 6.051401 "Біотехнологія" денної та заочної форм навчання 3303 Методичні вказівки до організації дипломного проектування та оформлення дипломних проектів для студентів спеціальності 7.05140101 "Промислова біотехнологія" денної та заочної форм навчання 3855 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Хімічна мікробіологія" для студентів галузі знань 22 "Охорона здоров'я", спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація" усіх форм навчання 3868 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Джерела та основи біотехнологічних продуктів"для студентів спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія"усіх форм навчання 3956 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Фізико-хімічні основи біотехнологічного аналізу" для студентів магістрів спеціальності 8.05140101 - "Промислова біотехнологія" 3984 Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу "Устаткування виробництв в галузі" для здобувачів вищої освіти III-IV курсів спеціальності 6.051401 "Біотехнологія" (162 Біотехнології та Біоінженерія) освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" 3985 Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу "Процеси та апарати біотехнологічних виробництв" для здобувачів вищої освіти III-IV курсів спеціальності 6.051401 "Біотехнологія" (162 Біотехнології та Біоінженерія) освітньо-кваліфікаційного 3989 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Процеси та апарати біотехнологічних виробництв" для здобувачів вищої освіти III-IV курсів спеціальності 6.051401 "Біотехнологія" (162 Біотехнології та біоінженерія) освітньо- 3997 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізико-хімічні основи біотехнологічного аналізу" для студентів магістрів спеціальності 8.05140101 - "Промислова біотехнологія" 4004 Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу "Устаткування виробництв в галузі" для здобувачів вищої освіти ІІІ-ІV курсів спеціальності 6.051401" Біотехнологія"(162 Біотехнології та біоінженерія) освітньо-кваліфікаційного рівня 4010 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Промислова мікологія" для студентів IV-V курсів спеціальності "Біотехнології та біоінженерія усіх форм навчання" 4034 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Біохімія" 1.Основні класи біомолекул для студентів II курсу галузь знань 16 "Хімічна та біоінженерія" освітнього ступеня "Бакалавр" за спеціальністю 162 "Біотехнології та біоінженерія" 4153 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Технології виробництва нанобіопродуктів"за освітньо-науковою програмою "Магістр"для студентів спеціальності 162-Біотехнології та біоінженерія 4157 Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять з дисципліни "Технологія виробництва нанобіопродуктів" за освітньо-науковою програмою "Магістр"для студентів спеціальності 162-Біотехнології та біоінженерія 4161 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Технологія виробництва нанобіопродуктів"за освітньо-науковою програмою"Магістр"для студентів спеціальності 162- Біотехнології та біоінженерія 4204 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни"Основи загальної біології"для студентів I-II курсів спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія"всіх форм навчання 4406 Методичні вказівки до самостійної роботи з переддипломної та технологічної практик для студентів спеціальності 162 - Біотехнології та біоінженерія освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", ступеня "Магістр" денної і заочної форм навчання 4487 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу"Біохімія" ІІ.Метаболізм основних класів біомолекул для студентів ІІ курсу галузь знань 16" Хімічна та біоінженерія"освітнього ступеня"Бакалавр"за спеціальністю 162 "Біотехнології та 4518 Методичні рекомендації до лабораторних і практичних занять з курсу "Генетика" для студентів бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 162 Біотехнологія та біоінженерія 4526 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни"Фізіологія з основами анатомії людини "для студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальності 226"Фармація"усіх форм навчання 4603 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Біотехнологічні процеси у харчовому виробництві" для студентів IV-V курсів спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" усіх форм навчання 4607 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Біотехнологічні процеси у харчовому виробництві" для студентів IV - V курсів спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" усіх форм навчання 4664 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Промислова мікологія" для студентів 4-5 курсів спеціальності 162 "Біотехнологія та біоінженерія" усіх форм навчання 4724 Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу"Загальна біотехнологія"для студентів спеціальності 162"Біотехнології та біоінженерія"усіх форм навчання 4725 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу"Загальна біотехнологія"для студентів спеціальності 162"Біотехнології та біоінженерія"усіх форм навчання
2428 Методичні вказівки з дисципліни "Цивільний захист" з теми: "Дослідження стійкості об'єкта економіки до дії уражаючих факторів в умовах надзвичайних ситуацій" для студентів усіх напрямів підготовки 2429 Методичні вказівки з дисципліни "Цивільний захист" з теми: "Дослідження стійкості об'єкта економіки до дії уражальних факторів в умовах надзвичайних ситуацій" для студентів усіх напрямів підготовки 2886 Методичні вказівки з дисципліни "Цивільний захист" до вивчення теми: "Оцінювання обстановки та організація захисту людей і території в умовах надзвичайних ситуацій техногенного характеру з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин" для студентів 2995 Методичні вказівки з дисципліни "Цивільний захист" щодо виконання розрахунково-графічної роботи за темою: "Прогнозування наслідків впливу надзвичайних ситуацій (вилив/викид НХР) на об'єкти господарювання та населення" для всіх напрямів підготовки 2996 Методичні вказівки з дисципліни "Цивільний захист" за темою: "Розрахунок сил і засобів для локалізації і знезаражування джерела хімічного забруднення в умовах аварії на ХНО" для всіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", 2997 Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Основы охраны труда" для студентов-иностранцев 4 курса технологических специальностей дневной формы обучения 3155 Методичні вказівки з дисципліни "Цивільний захист" за темою: "Методи розрахунку зон ураження від можливих технологічних вибухів і пожеж. Захист в умовах пожеж." для всіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст", "магістр" 3202 Методические указания к выполнению раздела "Охрана труда и безопасность в чрезвычайных ситуациях" в дипломных проектах и работах для студентов-иностранцев 5-6 курсов технологических специальностей образовательно-квалификационных уровней 3262 Пам'ятка як діяти в умовах загрози вашому життю і здоров'ю 3365 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів для вивчення тем дисципліни "Цивільний захист" денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр". Частина 2 3366 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів для вивчення тем дисципліни "Цивільний захист" денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр". Частина 1 3470 Методичні рекомендації до виконання розділу "Охорона праці" у дипломних проектах та роботах для здобувачів вищої освіти 4-5 курсів технологічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" 3607 Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці "у дипломних проектах та роботах для здобувачів вищої освіти ІV-V курсів спеціальностей 131,133,144 механічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня " Бакалавр " усіх форм навчання 3614 Конспект лекцій з дисципліни "Безпека життєдіяльності" (лекції 1 та 2) освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр 3736 Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів вищої освіти при вивченні тем з дисципліни "Безпека життєдіяльності" 3745 Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів вищої освіти при вивченні тем з дисципліни "Безпека життєдіяльності" очної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр". Частина II 3753 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Основи охорони праці" для здобувачів вищої освіти IV курсу технологічних спеціальностей 101, 161, 162, 181, 186, 226 освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" денної форми навчання 3769 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Основи охорони праці" для здобувачів вищої освіти IV курсу спеціальностей 122 - Комп`ютерні науки та інформаційні технології, 123 - Комп`ютерна інженерія, 152 - Метрологія та інформаційно- 3770 Методические указания к выполнению индивидуального задания (дисциплина "Гражданская защита") для иностранных соискателей высшего образования по теме:"Прогноз -оценка возможных последствий аварий на промышленных предприятиях" 3774 Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" у дипломних проектах та роботах для здобувачів вищої освіти IV-V курсів спеціальностей 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" усіх форм навчання 3809 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Основи охорони праці" для здобувачів вищої освіти IV курсу спеціальностей 3967 Методичні вказівки з дисципліни "Безпека життєдіяльності"для практичних робіт за темою "Захист від небезпечних та шкідливих чинніків виробничого та побутового характеру" для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" 4029 Методические указания к выполнению раздела "Охрана труда" в дипломных проектах и работах для иностранных студентов IV курса специальностей 133, 134, 144 механического факультета 4061 Методические указания к выполнению раздела "Охрана труда" в дипломных проектах и работах для иностранных студентов IV курса технологических специальностей 101, 144, 151, 161, 162, 181, 186, 226 дневной формы обучения 4067 Методические указания к выполнению раздела "Охрана труда" в дипломных проектах и работах для иностранных студентов IV курсу специальностей 122, 123,152 4364 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Безпека життєдіяльності" для здобувачів вищої освіти I-II курсів технологічних спеціальностей 101, 161, 162, 181, 186, 226 освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" денної форми навчання 4377 Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Охорона праці в галузі "для студентів V-VІ курсів технологічних спеціальностей 4467 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Охорона праці в галузі" для здобувачів вищої освіти V курсу спеціальностей 051, 072, 073, 075, 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" денної та заочної форм навчання 4469 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу "Безпека життєдіяльності" для здобувачів вищої освіти I-II курсів технологічних спеціальностей 101, 161, 162, 181, 186, 226 освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" усіх форм 4470 Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине "Охрана труда в отрасли"для студентов-иностранцев V курса технологических специальностей 101,151,161,162,181,186,226 всех форм обучения 4550 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу"Безпека життєдіяльності"для студентів І-ІІ курсів спеціальностей 131,133,144 механічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня"Бакалавр"усіх форм навчання 4552 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Основи охорони праці"для студентів ІV курсу спеціальностей 051,072,073,075,122,123,152 освітньо- кваліфікаційного рівня"Бакалавр"денної форми навчання 4563 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Охорона праці в галузі" для здобувачів вищої освіти V курсу спеціальностей 051, 072, 073, 075, 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" денної та заочної форм навчання 4564 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу "Безпека життєдіяльності" для студентів I-II курсів спеціальностей 131, 133, 144 механічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" усіх форм навчання 4564 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу "Безпека життєдіяльності" для студентів I-II курсів спеціальностей 131, 133, 144 механічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" усіх форм навчання 4565 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Охорона праці в галузі" для студентів V-VI курсів економічних спеціальностей 051, 072, 073, 075, 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" денної та заочної форм навчання 4567 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Фізична хімія" для студентів спеціальності 133 - Галузеве машинобудування II та III курсів денної і заочної форм навчання 4615 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Безпека життєдіяльності" для студентів I-II курсів спеціальностей 131, 133, 144 механічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" усіх форм навчання 4616 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Охорона праці в галузі" для здобувачів вищої освіти V курсу спеціальностей 131, 133, 144, 151, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" денної та заочної форм навчання 4656 Методичні вказівки з дисципліни "Безпека життєдіяльності" до виконання розрахунково-графічної роботи
2940 Конспект лекцій з органічної хімії для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.051401 - біотехнологія за професійним спрямуванням на спеціальність "Промислова біотехнологія" освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 2979 Конспект лекцій з органічної хімії (частина 2) та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання за напрямами: хімічна технологія, фармація, біотехнологія, видавничо-поліграфічна справа, харчова технологія та інженерія 3098 Конспект лекцій з курсу "Органічна хімія" для студентів 1-2 курсів механічних спеціальностей 3099 Збірник індивідуальних завдань з дисципліни "Органічна хімія" для студентів 1-2 курсів механічних спеціальностей 3101 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з органічної хімії для студентів 1-2 курсів денної форми навчання напрямів "Біотехнологія" та "Харчова технологія та інженерія" за темою "Синтез і аналіз біоорганічних сполук" 3322 Лабораторний практикум з органічної хімії для студентів 1-3 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки: хімічні технології, фармація,біотехнологія, видавничо-поліграфічна справа, харчова технологія та інженерія, екологія, 3592 Конспект лекцій з органічної хімії для студентів I курсу напряму підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 3601 Коспект лекцій з органічної хімії для студентів I курсу напряму підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 4208 Конспект лекцій з дисципліни органічна хімія для студентів ІІ курсу технологічних спеціальностей.Частина 1. 4463 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни"Органічна хімія"за освітньо-кваліфікаційною програмою"Бакалавр"для студентів спеціальностей 161-Хімічні технології та інженерія,226-Фармація,181-Харчові технології,162-
2926 Методичні вказівки до читання символів і спеціальних знаків у математиці, фізиці та хімії німецькою мовою для студентів 1 курсу всіх спеціальностей (перевидання) 2935 Методичні вказівки до вивчення граматики німецької мови для студентів 1 курсу усіх спеціальностей 2943 Методичні вказівки до вивчення англійської мови для студентів економічних спеціальностей. (Частина 2) 2977 Методичні вказівки з граматики англійської мови для самостійної роботи студентів 1 курсу технологічних і механічних спеціальностей 3102 Методичні вказівки до вивчення ділової німецької мови для магістрів усіх напрямків 3182 Методичні вказівки з англійської мови для самостійної та аудиторної роботи студентів 1 курсу технологічних та механічних спеціальностей. Ч.2 3183 Методичні вказівки до вивчення англійської мови для студентів економічних спеціальностей (3 Частина-підвищений рівень) 3185 Методичні вказівки до виконання лексико-граматичних вправ французською мовою для студентів усіх спеціальностей 3241 Навчальний термінологічний англо-український словник з фармацевтики для студентів немовних вузів. Частина 2 3249 Навчальний термінологічний англо-український словник з біотехнологій для студентів немовних вузів 3250 Навчальний термінологічний англо-український словник з хімічних та косметичних добавок для студентів немовних вузів 3251 Навчальний термінологічний англо-український словник з фармацевтики для студентів немовних вузів. Частина 1 3256 Термінологічний англо-український словник з фармацевтики, хімічних та косметичних добавок, біотехнології для студентів немовних вузів 3340 Практикум з англійської мови для хіміко-технологічних спеціальностей. Частина 1 3341 Практикум з англійської мови для хіміко-технологічних спеціальностей. Частина 2 3342 Методичні вказівки до виконання модульних контрольних робіт з англійської мови для студентів всіх спеціальностей. Частина 1 3351 Методичні вказівки довідник з граматики німецької мови для студентів усіх напрямків навчання 3445 Практикум з англійської мови для студентів технологічних спеціальностей 3447 Методичні вказівки для навчання читанню текстів французькою мовою для студентів за фахом СКС, КН та І 3485 Методичні вказівки до вивчення ділової англійської мови для магістрів 3576 Термінологічний словник з німецької мови для студентів економічних спеціальностей 3581 Методичні вказівки до вивчення німецької мови студентами 1 курсу механічного факультету ( перевидання ) 3643 Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни "Англійська мова" для студентів усіх спеціальностей. Частина 2 3649 Методичні вказівки з дисципліни англійська мова для лексико-граматичних завдань студентам I курсу всіх спеціальностей 3697 Методичні вказівки до вивчення дисципліни" Німецька мова" студентами І курсу технологічних спеціальностей( перевидання) 3720 Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням" для магістрів спеціальності 226 "Фармація" 3974 Методичні вказівки до практичних занять,самостійної роботи та контролю знань з дисципліни"Німецька мова"за професійним спрямуванням для магістрів-технологів 3993 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Англійська мова" для студентів економічних спеціальностей (підвищений рівень) 3996 Методичні вказівки для практичної роботи над текстами французькою мовою для студентів усіх спеціальностей 3999 Методичні вказівки для практичної і самостійної роботи з текстами французькою мовою для студентів хіміків 4003 Методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи з граматики з дисципліни англійська мова за професійним спрямуванням для студентів спеціальностей 133,131,144 4006 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Латинська мова" за фахом 226 "Фармація" 4011 Практикум для аудиторної роботи з дисципліни "Англійська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів спеціальностей 131, 133, 144 4071 Методичні вказівки з дисципліни "Французька мова" до практичної і самостійної роботи для магістрів всіх спеціальностей за фахом. Частина I 4335 Методичні вказівки для контролю знань з дисципліни "Англійська мова" (за професійним спрямуванням) для студентів спеціальностей 144, 131, 133 4372 Методичні вказівки з англійської мови для розвитку лінгвістичної компетенції студентів-магістрів спеціальність 226 (Фармація) 4494 Тестові завдання з німецької мови для студентів І курсу всіх спеціальностей 4502 Методичні вказівки з англійської мови для розвитку лінгвістичних компетенцій студентів-магістрів спеціальностей 144, 131, 133 4513 Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Англійська мова" за професійним спрямуванням для магістрів технологічних спеціальностей (101,161,162,181,186,226) 4606 Методичні вказівки з англійської мови для розвитку лінгвістичних компетенцій студентів-магістрів спеціальності 162 "Біотехнологія" 4608 Практикум з розвитку лінгвістичних компетенцій з німецької мови для студентів-магістрів 4617 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Німецька мова" за освітньо-професійною програмою "бакалавр" для студентів першого курсу усіх спеціальностей (початковий рівень) 4619 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Англійська мова" для розвитку лінгвістичної компетенції студентів-магістрів економічних спеціальностей 4624 Методичні вказівки для самостійного читання за фахом з дисципліни "Англійська мова (за професійним спрямуванням) 4704 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Французська мова" за освітнім рівнем "Магістр" для студентів усіх спеціальностей 4705 Практикум з навчання термінологічної лексики та грамотики англійської мови для студентів технологічних та механічних спеціальностей