Шановні студенти та співробітники УДХТУ.

Звертаємо вашу увагу, що для користування послугою завантаження методичних посібників, вам необхідно авторизуватись за допомогою спеціального коду:
- номеру вашої залікової книжки для студентів;
- номеру читацького формуляра, зареєстрованого на абонементі – для співробітників.

Студенти, або користувачі які не мають коду або зазнають труднощів під час авторизації – можуть звертатись до бібліотеки або відправити запит за посиланням

Факультет технології неорганічних речовин (ТНР)


3073 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи проектування хімічних виробництв" для студентів 4 курсу спеціальності 7,8.05130111 "Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів" 3086 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Хімічна технологія косметико-гігієнічних засобів" для студентів 5 курсу спеціальності "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" 3087 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Органічна хімія природних сполук" студентів 3 курсу спеціальності "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" 3097 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Хімічна технологія косметико-гігієнічних засобів" для студентів 5 курсу спеціальності "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" 3158 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Хімія та хімічна технологія харчових добавок" для студентів 4 курсу спеціальності "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" 3168 Методичні вказівки та контрольні тестові завдання з дисципліни "Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу" для студ. 2 курсу всіх спеціальностей заочної форми навчання 3213 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Аналітичний контроль якості харчових добавок та косметичних засобів" для студентів 5 курсу спеціальності 7.05130111 "Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів" 3242 Методичні вказівки до лабораторних робіт і контрольні завдання з дисциплін "Аналітична хімія" та "Інструментальні методи аналізу" для студентів 3 курсу напряму 6.051301 "Хімічна технологія" на базі ОКР молодшого спеціаліста 3398 Методичні вказівки для самостійної роботи до виконання розрахункових робіт з курсу "Аналітична хімія" для студентів 2 курсу 3563 Методичні вказівкі для самостійної роботи з дисципліни " Хімія та технологія косметичних засобів" для студентів ІV курсу 3641 Методичні вказівки та тематика з курсового проектування з дисципліни "Обладнання виробництв харчових добавок та косметичних засобів" 3650 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія, обладнання і проектування хімічних та косметичних виробництв" 3651 Методичні вказівки та тематика з курсового проектування з дисципліни "Технологія, обладнання і проектування хімічних та косметичних виробництв" 3658 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципіни "Сенсорний аналіз" для студентів ІІ курсу спеціальності 161- Хімічні технології та інженерія 3662 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу харчових добавок і косметичних засобів" 3688 Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Органічна хімія природних сполук"для студентів ІІІ курсу спеціальності 3896 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Обладнання для виробництв харчових добавок та косметичних засобів" для студентів IV курсу спеціальності 161 - Хімічні технології та інженерія 4019 Методичні вказівки для самостійної роботи до виконання індивідуальних розрахункових робіт з курсу "Інструментальні методи хімічного аналізу" для студентів III курсу галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія" 4088 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Технології харчових виробництв" розрахунки у виробництві хліба і хлібобулочних виробів для студентів V курсу галузь знань 16 "Хімічна та біоінженерія" 4255 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Інструментальні методи хімічного аналізу"за освітньо-професійною програмою"Бакалавр"для студентів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія" 4285 Робоча програма виробничої практики для студентів IV курсу спеціальності 161 - Хімічні технології та інженерія 4289 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Сенсорний аналіз" для студентів II курсу спеціальності 161 - Хімічні технології та інженерія 4629 Робоча програма науково-дослідної практики для студентів 6 курсу спеціальності 161-"Хімічні технології та інженерія" 4647 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Біологічно-активні добавки" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" 4820 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Технології харчових виробництв" розділ "Виробництво м'ясних виробів" за освітнім рівнем "Магістр" для студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія"
3521 Методичні вказівки до практичної і самостійної роботи з дисципліни "Обладнання та проектування в природоохоронних технологіях " для студентів -магістрів 1 курсу спеціальності 161-хімічні технології та інженерія 3547 Робоча програма переддипломної виробничої практики студентів-магістрів V курсу спеціальності 161- Хімічні технології та інженерія 3565 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни" Комп'ютерні технології в науковій та інженерній діяльності" для студентів-магістрів І курсу очної і заочної форм навчання спеціальності 161- Хімічні технології та інженерія 3567 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни спеціалізації "Електрохімічна енергетика" cтудентів-магістрів спеціальності 161- Хімічні технології та інженерія спеціалізація" Технічна електрохімія" 3568 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні технології в науковій та інженерній діяльності" для студентів-магістрів 1 курсу очної і заочної форм навчання 3572 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни " Комп'ютерні технології в науковій та інженерній діяльності" для студентів-магістрів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 161- Хімічні технології та інженерія 3578 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни спеціалізації "Електрохімічна енергетика" студентів-магістрів спеціальності 161- Хімічні технології та інженерія спеціалізація"Технічна електрохімія" 4317 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Мембранні технології" за освітньо-професійною програмою "Магістр" для студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", вибірковий блок "Технічна електрохімія", 4321 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Мембранні технології"за освітньо-професійною програмою"Магістр"для студентів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія",вибірковий блок 4425 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Обладнання і проектування електрохімічних виробництв" за освітньо-професійною програмою "Магістр" для студентів спеціальності 161 - Хімічні технології та інженерія, спеціалізація "Технічна 4435 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Конструкційні матеріали хімічного обладнання" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 161 - Хімічні технології та інженерія, вибірковий блок "Технічна 4442 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи проектування хімічних виробництв" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 161 - Хімічні технології та інженерія, вибірковий блок "Технічна електрохімія" 4451 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Обладнання та проектування в природоохоронних технологіях" для студентів-магістрів I курсу спеціальності 161 - Хімічні технології та інженерія спеціалізація - "Природоохоронні хімічні технології" 4452 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Технологічні дослідження" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 161 - Хімічні технології та інженерія, вибірковий блок "Технічна електрохімія", 4453 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи проектування хімічних виробництв" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 161 - Хімічні технології та інженерія, вибірковий блок "Технічна електрохімія" 4454 Методичні вказівки та тематика з курсового проектування з дисципліни "Обладнання та проектування в природоохорониих технологіях" за освітньо-професійною програмою "магістр" для студентів спеціальності 161 - Хімічні технологіїта інженерія, 4455 Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни "Обладнання та проектування в природоохоронних технологіях" для студентів-магістрів I курсу спеціальності 161 - Хімічні технології та інженерія спеціалізація - "Природоохоронні хімічні технології" 4456 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Конструкційні матеріали хімічного обладнання" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 161 - Хімічні технології та інженерія, вибірковий блок "Технічна 4459 Методичні вказівки та тематика з курсового проектування з дисципліни"Обладнання і проектування електрохімічних виробництв"за освітньо-професійною програмою"магістр"для студентів спеціальності 161-Хімічні технології та інженерія,спеціалізація" 4462 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни"Обладнання і проектування електрохімічних виробництв"за освітньо-професійною програмою"магістр"для студентів спеціальності 161-Хімічні технології та інженерія,спеціалізація"Технічна електрохімія" 4493 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Стратегія сталого розвитку"для студентів денної та заочної форм навчання за освітньо-професійною програмою"Бакалавр"для студентів спеціальності 161-"Хімічні технології та інженерія",вибірковий 4500 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни"Стратегія сталого розвитку"для студентів денної та заочної форм навчання за освітньо-професійною програмою"Бакалавр"для студентів спеціальності 161- 4551 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни"Електротехніка та електроніка"за освітньо-професійною програмою"Бакалавр"для студентів спеціальності 144"Теплоенергетика" 4581 Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни "Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальностей 131, 133 на базі 4614 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Технологічні дослідження" за освітньо-професійною програмою "бакалавр" для студентів спеціальності 161 - "Хімічні технології та інженерія", 4650 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Електрохімічна екологія" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" .Частина 2 4661 Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни "Теорія електричних сигналів і кіл" 4668 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Електрохімічна екологія" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" 4796 Методичний посібник до виконання циклу лабораторних робіт по магнієвим хімічним джерелам струму з дисципліни спеціалізації "Електрохімічна енергетика" за освітнім рівнем "Магістр"
3034 Методичні вказівки до лабораторного практикуму: визначення оптимальної дози коагулянта з дисципліни "Очистка стічної води" та "ТНР (Водопідготовка)" спеціальностей: "Екологіяі та охорона навколишнього середовища", 3035 Методичні вказівки до лабораторного практикуму: спектрофотометричні методи визначення концентрації неорганічних домішок у воді з дисциплін "Очистка стічних вод" та "Хімія і технологія кондиціювання води" спеціальності: 3036 Методичні вказівки до лабораторного практикуму: спектрофотометричні методи визначення концентрації домішок у питній воді з дисциплін "ТНР (Водопідготовка)" та "Теоретичні основи хімії та технологія води", спеціальностей: 3061 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з курсу "Хімічна технологія промислових газів". Розділ "Основи розділення повітря методом глибокого охолодження" для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 3062 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з курсу "Хімічна технологія промислових газів" Розділ "Основи розділення повітря методом низькотемпературної ректифікації" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 3063 Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей "Хімічна технологія неорганічних речовин", 3069 Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання з навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність", за темою "Складання і подання заявки на винахід і корисну модель" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 3105 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни методологія та організація наукових досліджень за темою магістерської роботи для студентів денної форми навчання спеціальностей "Хімічна технологія неорганічних речовин", 3108 Методичні вказівки до лабораторного практикуму в САПР "Аuto CAD" з дисципліни "Устаткування галузі" для студентів 4 курсу спеціальностей "Хімічні технології неорганічних речовин" та 3273 Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу "Теоретичні основи хімії та технології води" для студентів напрямку підготовки: 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" та 3317 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Хімічна технологія благородних та платинових металів" (Частина 1) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 3330 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Хімічна технологія благородних та платинових металів" (Частина 2) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 3403 Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу "Техноекологія" для студентів спеціальності 7.04010601- Екологія і охорона навколишнього середовища 3474 Методичні вказівки з організації самостійної роботи та індивідуальні завдання на практичні заняття з курсу "Теоретичні основи охорони навколишнього середовища" 3508 Робоча програма переддипдомної практики для студентів спеціальності 101- Екологія, спеціалізація-Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування денної та заочної форм навчання 3511 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу " Хімія та технологія кондиціювання води" галузь знань 10 " Природничі науки" спеціальність 101"Екологія" 3518 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Технологія очищення газових викидів", спеціальності 101 "Екологія" студентам денної та заочної форм навчання 3523 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища" 3529 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з курсу "Екологія людини" для студентів 4 курсу денної форми навчання 3536 Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу "Екологія людини" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.070801- Екологія та охорона навколишнього середовища 3537 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів та індивідуальні завдання на практичні заняття з курсу" Урбоекологія" для студентів ІV курсу денної форми навчання 3549 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу" Вступ до фаху" спеціальності 101" Екологія" для студентів денної та заочної форм навчання 3552 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Технологія очищення газових викидів"спеціальності 101 3553 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу"Технологія очистки стічних вод" для студентів ІІІ-ІV курсів спеціальності 101-Екологія,спеціалізація-екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування денної і заочної форм 3555 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу " Вступ у технологію рідкісних та розсіяних елементів"спеціальності 161" Хімічні технології та інженерія" 3743 Методичні вказівки до оформлення дипломного проекту за освітньо-професійною програмою "магістр" 3811 Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу "Техноекологія" для студентів спеціальності 101 - "Екологія" денної і заочної форм навчання 3848 Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з курсу" Хімічна технологія неорганічних речовин (виробництво сірчаної кислоти)"для студентів ІVкурсу денної та V курсу заочної форм навчання 3864 Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з курсу"Хімічна технологія зв'язаного азоту та азотної кислоти"для студентів ІVкурсу денної та Vкурсу заочної форм навчання спеціальності 6.05130101- Хімічні технології неорганічних речовин 3895 Методичні вказівки до виконання дипломного проекту за освітньо-професійною програмою "Бакалавр", для студентів спеціальності 101 "Екологія" денної і заочної форм навчання 3920 Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з курсу" Хімічна технологія неорганічних речовин (Виробництво кальцинованої соди)"для студентів ІV курсу денної та V курсу заочної форм навчання 4228 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни"Технологія очищення газових викидів"спеціальності 101"Екологія"для студентів денної та заочної форм навчання 4230 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни"Хімічна технологія вилучення благородних та платинових металів та екологія галузі"за освітньо-професійною програмою"Бакалавр"спеціальності 161-"Хімічні технології та інженерія",вибірковий блок 4250 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Хімічна технологія вилучення благородних та платинових металів та екологія галузі" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальності 161 - "Хімічні технології та 4268 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Основи технологічного проектування виробництв" за освітньо-професійною програмою "Магістр" для студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", вибірковий блок "Хімічні 4396 Методичні вказівки до оформлення дипломного проекту за освітньо-професійною програмою"Магістр".Частина І.Загальні положення.Вимоги до пояснювальної записки для студентів спеціальності 161"Хімічні технології та інженерія" 4398 Методичні вказівки до оформлення дипломного проекту за освітньо-професійною програмою "Магістр". Частина I. Загальні положення. Вимоги до пояснювальної записки для студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", вибірковий блок 4410 Методичні вказівки до виконання дипломного проекту за освітньо-професійною програмою "Бакалавр", для студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" блок "Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі" 4457 Методичні вказівки до виконання дипломного проекту за освітньо-професійною програмою "Бакалавр", для студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" блок "Хімічні технології неорганічних речовин" 4569 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Каталіз. Технологія каталізаторів і абсорбентів" напряму підготовки 0513 "Хімічна технологія" спеціальності "Хімічна технологія неорганічних речовин" для студентів денної і заочної форм 4826 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Комп'ютерні технології у науковій та інженерній діяльності в ТНР" за освітнім рівнем "Магістр" для студентів спеціальності "161 Хімічні технології та інженерія",
3047 Методические указания к изучению курса "Общая и неорганическая химия" для иностранных студентов 1 курса обучения технологического направления подготовки 3156 Методичні вказівки до вивчення теми "Азот і сполуки нітрогену" для студентів 1 курсу технологічних спеціальностей 3206 Методические указания к изучению темы и задания для самоподготовки, проведения лабораторных работ и контроля знаний для иностранных студентов 1 курса обучения технологического направления подготовки. Растворы электролитическая диссоциация гидролиз 3207 Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення теми "Комплексні сполуки" проведення лабораторних робіт та контролю знань для студентів 1 курсу 3358 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та підготовки до семінарських та лабораторних занять з курсу "Хімія" для студентів механічних спеціальностей 3381 Методические указания к изучению курса "Окислительно восстановительные реакции" для иностранных студентов 1 курса обучения технологического направления подготовки 3663 Методичні вказівки до самостійних робіт з курсу "Загальна та неорганічна хімія" для студентів I курсу всіх форм навчання 3672 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу " Хімія з основами біогеохімії "для студентів усіх форм навчання 3687 Методические указания к изучению курса "Общая и неорганическая химия" для иностранных студентов I курса обучения 3689 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та підготовки до семінарських та лабораторних занять з курсу" Хімія" для студентів спеціальностей 122 3717 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Хімія з основами біогеохімії" для студентів всіх форм навчання 3738 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та підготовки до семінарських та лабораторних занять з курсу "Хімія" для студентів спеціальностей 3818 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та підготовки до семінарських і лабораторних занять з теми "Окісно-відновні реакції" 4450 Методичні вказівки до лабораторних занять з теми "Хімія d-елементів VI B групи періодичної системи" з дисципліни "Загальна та неорганічна хімія" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальностей: 161 - Хімічні технології та 4547 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та підготовки до семінарських та лабораторних занять з теми "Хімія р-елементів VI групи Періодичної системи" для студентів усіх спеціальностей 4570 Методичні вказівки до лабораторних занять з теми "Хімія d-елементів VII B групи періодичної системи" з дисципліни "Загальна та неорганічна хімія" за освітньо-професійною програмою "Бакалавр" для студентів спеціальностей 161 Хімічні технології та 4611 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів і підготовки до семінарських та лабораторних занять з теми "Хімія р-елементів VII групи періодичної системи" для студентів усіх спеціальностей та форм підготовки 4798 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Загальна та неорганічна хімія" до теми "Фосфор, Арсен, Стибій, Бісмут" за освітнім рівнем "Бакалавр"
1485 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів спец.ТС, ТВ, ТК, ТНР, РЕ, ТЕВ з курсу "Фізична хімія" за кредитно-модульною системою. Частина ІV, тетраместр 9 1880 Методичні вказівки до лабораторного практикуму для студентів напряму підготовки 6.051401 - "Біотехнологія" з дисципліни "Фізична та колоїдна хімія" 1880 Методичні вказівки до лабораторного практикуму для студентів напряму підготовки 6.051401 - "Біотехнологія" з дисципліни "Фізична та колоїдна хімія" 1964 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напрямку 0513 з курсу "Фізична хімія" за кредитно-модульною системою. Частина 3. Розділ "Хімічна кінетика і каталіз" 2058 Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних і лабораторних занять для студентів технологічних спеціальностей заочної форми навчання з курсу "Поверневі явища і дисперсні системи". Частина 1 2058 Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних і лабораторних занять для студентів технологічних спеціальностей заочної форми навчання з курсу "Поверневі явища і дисперсні системи". Частина 1 2775 Методичні вказівки до лабораторного практикуму для студентів-бакалаврів напряму підготовки 6.051301 - хімічна технологія з дисципліни "Фізична хімія". Частина 2. 3015 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів-бакалаврів напряму підготовки 6.051301 - "Хімічна технологія" з дисципліни "Фізична хімія". Розділи "Термодинаміка", "Хімічна та фазова рівновага", "Розчини", "Електрохімія" 3016 Методические указания к лабораторному практикуму для иностранных студентов-бакалавров направления подготовки 6.051301 - "Химическая технология". Дисциплина "Физическая химия". Разделы "Термодинамика", "Химические и фазовые равновесия", "Растворы", 3017 Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы иностранных студентов-бакалавров направления подготовки 6.051301 - "Химическая технология". Дисциплина "Физическая химия". Разделы "Термодинамика", 3018 Методичні вказівки до лабораторного практикуму для студентів-бакалаврів напряму підготовки 6.051301 - "Хімічна технологія" з дисципліни "Фізична хімія". Частина 1. Розділи "Термодинаміка", "Хімічна та фазова рівновага", "Розчини" 3020 Методичні вказівки до лабораторного практикуму для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.051301 - Хімічна технологія з дисципліни "Фізична хімія". Частина 3. ("Хімічна кінетика і каталіз") 3626 Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань (довідкові дані) з курсів "Фізична хімія", "Фізична хімія в екології", "Фізична та колоїдна хімія", "Фізико-хімічні основи теплотехнології" для студентів спеціальностей: 101-Екологія, 131-П , 3936 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Фізична та колоїдна хімія" для студентів спеціальностей: 162 - Біотехнологія та біоінженерія, 181 - Харчові технології 3940 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Тепломасообмін" для студентів механічного факультету денної і заочної форми навчання спеціальності 144 "Теплоенергетика" 3954 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Фізична та колоїдна хімія" для студентів спеціальності 186 - "Видавництво та поліграфія" 3955 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Фізична та колоїдна хімія" для студентів спеціальностей 162 - "Біотехнологія та біоінженерія", 181 - "Харчові технології" 4026 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Фізична та колоїдна хімія" для студентів спеціальності 186 - видавництво та поліграфія 4052 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізична та колоїдна хімія" для студентів спеціальності 186 - Видавництво та поліграфія 4251 Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни "Фізична і колоїдна хімія" для студентів II-III курсів спеціальності 226 - Фармація 4359 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни"Поверхневі явища та дисперсні системи(Колоїдна хімія)"для студентів спеціальності 161-Хімічні технології та інженерія 4369 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)"для студентів спеціальності:161-Хімічні технології та інженерія 4416 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Фізічна хімія"для студентів спеціальності 133-"Галузеве машинобудування"ІІ та ІІІ курсів денної і заочної форм навчання 4449 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Фізична хімія" за спеціальністю 151 - "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології" для студентів II та III курсів денної і заочної форм навчання 4535 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Фізична хімія в екології" для студентів спеціальності 101 - Екологія 4544 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Фізична хімія в екології" для студентів спеціальності 101 - "Екологія" 4562 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Фізична хімія" для студентів спеціальності 151 - Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології II та III курсів денної і заочної форм навчання 4567 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Фізична хімія" для студентів спеціальності 133 - Галузеве машинобудування II та III курсів денної і заочної форм навчання 4594 Конспект лекций для иностранных студентов-бакалавров специальности 161 "Химические технологии и инженерия" дисциплина "Физическая химия" разделы: "Растворы", "Гальванический элемент", "Поверхностные явления", "Адсорбция" Часть 2