Професори Українського державного хіміко-технологічного університету Біобібліографічний покажчик наукових робіт за 2009-2013 роки