Вітаємо наших ювілярів, зичимо нових творчих успіхів!

7 січня 2018р. виповнилось 65 років від дня народження доктора технічних наук, професора Нефедова Володимира Георгійовича, який після закінчення ДХТІ у 1975р., почав працювати на кафедрі технології електрохімічних виробництв. Нині – завідувач кафедри технічної електрохімії.

У 1984р. – захистив кандидатську дисертацію, з 2000р. – доктор технічних наук.
Основний науковий напрямок – електроліз води з утворенням газової фази на електродах. Має понад 100 друкованих робіт, монографію та 5 навчальних посібників.


16 січня 2018 року виповнилось 85 років від дня народження Пархоменка Володимира Дмитровича.

Доктор технічних наук, професор з 1968 року . Закінчив наш вуз у 1956 році.

Доктор наук з 1966 року . З 1975 по 1983 рр. був ректором ДХТУ (нині УДХТУ).

У 1983 р. В.Д.Пархоменко був призначений міністром освіти України. Наукова робота пов’язана з фундаментальними дослідженнями у галузі кінетики і термодинаміки високотемпературних хімічних процесів. Автор 7 монографій, підручників, близько 500 наукових публікацій та 90 авторських свідоцтв. Заслужений працівник вищої школи України, нагороджений орденами та медалями.


17 лютого 2018 року виповнюється 70 років від дня народження доктора хімічних наук, професора, лауреата Державної премії Україні у галузі науки і техніки Купріна Віталія Павловича, який закінчив ДХТІ у 1971 році. Кандидатську дисертацію захистив у 1975, а докторську- у 1993 році. Викладацьку діяльність в УДХТУ почав з 1980 року.

Найголовніші наукові праці присвячені дослідженню адсорбції органічних сполук на твердих електродах, розробці технологічних процесів знежирення металевих поверхонь. Створенню екологічно безпечних вибухових матеріалів. Опублікував понад 200 наукових праць, більш ніж 40 патентів та авторських свідоцтв, 3 монографії.


27 січня 2018р. виповнилось 75 років від дня народження доктора хімічних наук, професора Ебіча Юрія Рахмієлевича.

Випускник нашого вузу. Кандидат наук з 1971 року. З 1993 – професор кафедри хімічной технології переробки еластомерів. Плідно працює у галузі фізико-хімії еластомерних композицій. Розробив основи регулювання фазової та тривимірної структури композиційних матеріалів для одержання вулканізаторів з необхідним рівнем властивостей.

Автор близько 300 наукових робіт, 19 авторських свідоцтв та 8 патентів, а також підручника й методичних матеріалів для студентів.

Неодноразово нагороджувався медалями, має звання почесного академіка Української технологічної академії.