Бібліотека ДВНЗ УДХТУ підготувала бібліографічний покажчик наукових публікацій «Книжкові скарби наших науковців