Список книг і публікацій до 300-річчя Г.Сковороди

Список книг і публікацій до 300-річчя Г.Сковороди

 

(З фонду НТБ УДХТУ)

 

1      Особливості філософських курсів Києво-Могилянської академії. Життя та філософська діяльність Г.Сковороди // Філософія. – Львів, 2003. – С.232-240.

 

2      Філософія Григорія Сковороди // Філософія: мислителі, ідеї, концепції. – К., 2005. – С.430- 435.

 

3      Філософія Григорія Сковороди // Історія української філософії. – К., 2004. – С.124-155.

 

4      Щаслива вільна людина : До 295-річчя від дня народження Г.С.Сковороди (1722-1794) // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2016. – № 4. – С.82-97.

 

5      Бовсунівська, Т.  Образи смутку в поезії Григорія Сковороди : Літературознавство / Т. Бовсунівська // Дивослово. – 2002. – №3. – С.5.

 

6      Бовсунівська, Т.  Тематизація в поезії Г.Сковороди : Літературознавство / Т. Бовсунівська // Дивослово. – 2006. – №2. – С.50-54.

 

7      Брюховецька, Л.  Сковорода сьогоднішній : Літературознавство / Л. Брюховецька // Урок української. – 2003. – №7. – С.47.

 

8      Верба, Г.  Перечитуючи Сковороду : Літературознавство / Г. Верба // Дивослово. – 1998. – №7. – С.34.

 

9      Володько, Г. Г.  Ідея серця у філософії Григорія Сковороди / Г. Г. Володько, В. П. Лазаренко // Хімія та сучасні технології. VІIІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. Том 7 : Тези доповідей 26-28 квітня 2017р. – Дніпропетровськ, 2017. – С.53-54.

 

10      Гармаш, М.  Григорій Сковорода. Життя і творчість : Літературознавство / М. Гармаш // Дивослово. – 1999. – №8. – С.26-29.

 

11      Гнатюк, Л.  То якою ж мовою писав Г.Сковорода : Мовознавство / Л. Гнатюк // Дивослово. – 2006. – №3. – С.44-48.

 

12      Гнатюк, Л.  Чому вивчення мови Г.Сковороди актуальне для українців у ХХІ столітті : Літературознавство / Л. Гнатюк // Дивослово. – 2013. – №5. – С.53-58.

 

13      Гнатюк, Л.  Чому вивчення мови Г.Сковороди актуальне для українців у ХХІ столітті : Літературознавство / Л. Гнатюк // Дивослово. – 2013. – №5. – С.31-35.

 

14      Городецький, О. В.  Філософська думка в Україні : Навчальний посібник / О. В. Городецький. – Дніпропетровськ : Стандарт-Сервіс, 2014. – 108с. – 42,00грн.

 

15      Каналюк, В.  Байки Григорія Сковороди: [Інноваційний урок] : Літературознавство / В. Каналюк // Дивослово. – 2011. – №10. – С.24-28.

 

16      Костюченко, В.  Григорій Сковорода – філософ, письменник, учитель, музикант, співець : Літературознавство / В. Костюченко // Дивослово. – 2012. – №11. – С.11-13.

 

17      Ларіонов, П.  Предтеча музею українського любомудра : У Київській спеціалізованій школі імені А.С.Макаренка відкрили Сковородинівську світлицю / // Урядовий кур’єр. – 2013. – № 226.  – С.11.

 

18      Ларіонов, П.  Сковорода як гасло часу : 295 років з дня народження Григорія Сковороди / П. Ларіонов // Освіта. – 2017. – № 9-10. – С.11.

 

19      Мацько, Л.  Вітчизняна риторика : Мовознавство / Л. Мацько // Дивослово. – 2002. – №5. – C.22.

 

20      Панчук, Л.  “Пізнаєш істину – ввійде тоді у кров твою сонце”: [Вивчення біографії Г.Сковороди] : Літературознавство / Л. Панчук // Дивослово. – 2008. – №10. – С.21-23.

 

21      Сковорода, Г.  Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи / Г. Сковорода. – К. : Наукова думка, 1983. – 544с. – (Бібліотека української літератури. Дожовтнева українська література).

 

22       Сковорода, Г.  Літературні твори / Г. Сковорода. – К. : Наукова думка, 1972. – 436с.

 

23      Сковорода, Г.  Поезії / Г. Сковорода. – К. : Радянський письменник, 1971. – 238с.

 

24      Сковорода, Г. С.  Вибрані твори : Збірник / Г. С. Сковорода, І. П. Котляревський. – Харків : Прапор, 1985. – 304с., іл. – (Шкільна бібліотека). – 70к.

 

25      Сковорода, Григорій  Твори: У двох томах. Том 1 : Поезії. Байки. Трактати. Діалоги / Г. Сковорода. – 2-ге вид., випр. – К. : Обереги, 2005. – 528с. – (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії; Т.5). – 13,09 грн.

 

26      Сковорода, Григорій  Твори: У двох томах. Том 2 : Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи / Г. Сковорода. – 2-ге вид., випр. – К. : Обереги, 2005. – 479с. – (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії; Т.6). – 13,49 грн.

 

27      Стадниченко, В.  Наш отчий дім. Яким бути музею Григорія Сковороди на його батьківщині в селі Чорнухи на Полтавщині : [Великий проект: Григорій Сковорода – 300] / В. Стадниченко // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 42. – С. 6-7.

 

28      Сташків, О.  По шляху у вічність: [Бесіда про Г.Сковороду за романом В.Шевчука “Предтеча”] : Літературознавство / О. Сташків // Дивослово. – 1994. – №10-11. – С.38-40.

 

29      Тичина, П. Г.  Сковорода / П. Г. Тичина. – К. : Рад. письменник, 1971. – 402с.

 

30      Федчун, Н.  Шляхами Григорія Сковороди: [Творчість мислителя] : Літературознавство / Н. Федчун // Дивослово. – 2008. – №9. – С.21-25.

 

31      Шевчук, В.  Григорій Сковорода як письменник і мислитель : Літературознавство / В. Шевчук // Муза Роксоланська. Українська література XVI- XVIII століть. У 2-х книгах. Кн.2. – К., 2005. – С.579-595.

 

32      Шевчук, В.  Прообразність у баченні Г.Сковороди : Літературознавство / В. Шевчук // Муза Роксоланська. Українська література XVI- XVIII століть. У 2-х книгах. Кн.2. – К., 2005. – С.595-608.

 

33      Шевчук, Т.  Барокова парадигма творчості Г.Сковороди : Літературознавство / Т. Шевчук // Дивослово. – 2011. – №11. – С.48-50.

 

34      Ющук, И.  Творчість Григорія Сковороди : Літературознавство / И. Ющук // Дивослово. – 2004. – №6. – С.29.