Категорія: Нові надходження

Бюлетень нових надходжень до НТБ УДХТУ за період 09.2021 – 01.2022

Бюлетень нових надходжень до НТБ УДХТУ за період 09.2021 – 01.2022 Підручники 1 338.486(477) М89      Музиченко-Козловська, О.  Економічне оцінювання туристичної привабливості території : Монографія / О. Музиченко-Козловська. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 176с. – 130,00грн. Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)   2 811.111(075) П69      Практичний курс англійської мови. Другий курс : Підручник для студентів другого курсу / За ред.: Л.М.Черноватого, […]

Read More

Бібліотека ДВНЗ УДХТУ підготувала оновлений бібліографічний покажчик наукових публікацій «Книжкові скарби наших науковців (до 30-річчя Незалежності України)».

Бібліотека ДВНЗ УДХТУ підготувала оновлений бібліографічний покажчик наукових публікацій «Книжкові скарби наших науковців (до 30-річчя Незалежності України)». Покажчик_Книжкові скарби наших науковців (до 30-річчя Незалежності України)_(Зі змінами)

Read More

Список авторефератів та дисертацій, які надійшли до фонду НТБ УДХТУ в 2020 – 2021 роках.

Список авторефератів та дисертацій, які надійшли до фонду НТБ УДХТУ в 2020 – 2021 роках. 1.   547.567(043.3) А 18 Авдєєнко, Анатолій Петрович Активований стерично напружений зв’язок C=N в N-заміщених п- хінонімінах. 02.00.03- органічна хімія : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук / Авдєєнко Анатолій Петрович ; Науковий консультант: Бурмістров К.С. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 52с. […]

Read More

Список нових надходжень до фонду НТБ УДХТУ на 01.09.2021р.

Список нових надходжень до фонду НТБ УДХТУ на 01.09.2021р. 1. 001 Д76 II Всеукраїнська наукова конференція (з міжнародною участю) студентів вищих навчальних закладів I-IV : рівнів акредитації “Наукова Україна” (23-24 травня 2016р.) та спеціальний розділ випуску №3 збірника наукових і творчих досягнень школярів “Крок у науку”. – Дніпро : Акцент ПП, 2016. – 523с. – 40,00 грн. Кільк. прим.: 1 […]

Read More

Список нових надходжень художньої літератури до фонду НТБ УДХТУ за період з жовтня 2020 р. до вересня 2021р.

Список нових надходжень художньої літератури до фонду НТБ УДХТУ за період з жовтня 2020 р. до вересня 2021р.  82-84(100) М89 Мудрость тысячелетий.Притчи и афоризмы.. – Харків : Виват, 2017. – 320с. – (Вечные истины). – 10,20 грн Кільк. прим.: 1 (Худ. аб. – 1)  821.161.2 ‘ 06 П50 Політ моїх думок : Літературний альманах. – Хмельницький : ФО-П Стасюк Л.С., 2020. – 200с. – 10,20 грн […]

Read More

До уваги шанувальників  української літератури!

До уваги шанувальників  української літератури! До бібліотеки надійшло 14 томів повного зібрання творів Лесі Українки, підготовлене та видане Українським  домом книги  до 150-річного ювілею відомої української письменниці. До  14-томника увійшли не лише твори письменниці, а й усі знайдені на сьогодні тексти, відновлені фрагменти і матеріали, вилучені цензурою у попередніх виданнях, а також  листування  Л.Українки з […]

Read More

Бюлетень нових надходжень до фонду НТБ УДХТУ за період з 01.11.19. по 22.10.20.

1 66(043.2) В85      Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності “Хімічні технології та інженерія” : Збірник тез конкурсних робіт. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 70с. – 97,95 грн. Кільк. прим.:  1  (ДБВ. – 1)   2 008 М58      Міжнародна інтернет-конференція студентів і молодих вчених “Україна-світ: діалог культур”. 16 травня 2019р.. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 174с. – 50,00грн. Кільк. […]

Read More

Підбір останніх Наказів Міністерства освіти і науки України

Вибірка останніх Наказів Міністерства освіти і науки України МОН УкраїниМОН України від 11.07.2019 № 981Про підсумки Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу проектів з екологічного та енергетичного менеджменту МОН УкраїниМОН України від 10.07.2019 № 968Про державну реєстрацію проектів, що виконуються українськими вченими в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва МОН УкраїниМОН України від 10.07.2019 № 964Про затвердження стандарту […]

Read More

Нові надходження літератури до НТБ УДХТУ за період 26.03. – 26.08.19р.

  1 54(06) Х46      Chemistry and modern technologies : Abstracts. IХ International sciehtific technological conference 24-26 April (additional). – Dnipro, 2019. – 84p. – 55,00 грн. Кільк. прим.:  1  (Книгосховище. – 1)   2 66(043.2) В85      Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності “Хімічні технології та інженерія” : Збірник тез доповідей підсумкової науково-практичної конференції. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 80с. – […]

Read More